Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Staj
STAJLAR
     
1 Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Lisans derecesini alabilmek için, sanayi kuruluşlarında Gıda Mühendisliği eğitimine katkıda bulunacak şekilde, en az toplam 40 iş günü staj yapmak zorundadırlar.
2 Yapılan staj sonunda Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu ve Staj Raporu stajı takip eden yarıyıl başlangıcından itibaren en geç üç hafta içerisinde Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilir. Belgeler vaktinde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış sayılır.
3 Bir staj iş günü en az sekiz saatlik fiziksel veya zihinsel çalışma gerektirir. Öğrenci haftada en fazla altı gün çalışabilir. Birçok kuruluşta haftada beş gün çalışılmaktadır. Kuruluşta cumartesi günleri fiilen çalışıldığı belgelenebiliyorsa haftada altı günlük staj yazılabilir.
4 Yaz okulunda ders alan öğrenciler, bu süre içerisinde staj yapamazlar.
5 Staj yapabilmek için Gıda Mühendisliği Bölümünde en az dört yarıyıl eğitim görmüş olmak gereklidir.
6 Birinci staj tam olarak (Staj Komisyonu tarafından kabul edilen 20 iş günü) yapılmadan ikinci staj yapılamaz.
7 Ders programlarını başarıyla tamamlamış ancak staj yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş öğrenciler mezun olamazlar.
8 Stajyer öğrencilerin staj sigortaları Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Staj sigortasının yapılabilmesi için ‘‘Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formundaki’’ bilgilerin eksiksiz olması ve ‘‘Staj Taahhütnamesinin’’ imzalanarak Staj Komisyonuna teslim edilmesi yeterlidir. Bu formlar staja başlamadan en az 15 gün önce teslim edilmiş olmalıdır. Her öğrenci sadece mecburi stajları için ve mecburi staj süresi kadar sigortalanacaktır. Bunun dışında kalan staj ve çalışmalarınız için başvuruda bulunmayınız. Sigorta işlemlerinde bir aksaklık olması durumunda acilen Bölüm Staj Komisyonuna başvurunuz.
     
Staj Formları
 
  1. 1. Staj Kılavuzu
  2. 2. Zorunlu İşyeri Eğitimi (Staj) Formu
  3. 3. Staj Taahhütnamesi
  4. 4. Staj Raporu
  5. 5. Staj Değerlendirme Formu

30 Kasım 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
gida@osmaniye.edu.tr