Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yüksek Lisans Ders Listesi
GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
GÜZ GİRİŞLİLER 1. SINIF
1. SINIF (GÜZ) 1. SINIF (BAHAR)
DERSİN KODU DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI) Z/S T U L TS K AKTS DERSİN KODU DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI) Z/S T U L TS K AKTS
GMBYLU1703 UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZATION FIELD COURSE) Z 4 0 0 4 0 6 GMBYLU2703 UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZATION FIELD COURSE) Z 4 0 0 4 0 6
GMB551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ (SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS) Z 3 0 0 3 3 6 GMB502 SEMİNER (SEMINAR) Z 0 0 0 0 0 6
GMBSEC1YY GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1.YY SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVE COURSES) S 9 0 0 9 9 18 GMBSEC2YY GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2.YY SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVE COURSES) S 9 0 0 9 9 18
Zorunlu 7 0 0 7 3 12 Zorunlu 4 0 0 4 0 12
Seçmeli 9 0 0 9 9 18 Seçmeli 9 0 0 9 9 18
Toplam 16 0 0 16 12 30 Toplam 13 0 0 13 9 30
GMBSEC1YY SEÇMELİ DERS GRUP I S 9 0 0 9 9 18 GMBSEC2YY SEÇMELİ DERS GRUP II S 9 0 0 9 9 18
GMB507 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER (NEW DEVELOPMENTS IN FRUIT AND VEGETABLE TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB504 HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ (POST-HARVEST PHYSIOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB509 GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ (FOOD PACKAGING TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB506 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ (FOOD PRESERVATION METHODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB511 GIDA ANALİZLERİNDE KROMATOGRAFİ TEKNİKLERİ (CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES IN FOOD ANALYSIS) S 3 0 0 3 3 6 GMB508 RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA TEKNİKLERİ (SHELF-LIFE AND STORAGE TECHNIQUES) S 3 0 0 3 3 6
GMB513 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR (SPECIAL TOPICS IN FERMENTATION TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB512 FERMENTE BİTKİSEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ (FERMENTED VEGETABLE PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB515 GIDALARDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER (BIOCHEMICAL CHANGES IN FOODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB514 İMMOBİLİZE HÜCRE TEKNOLOJİSİ (IMMOBILIZED CELL TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB517 GIDALARDA RENK VE RENK MADDELERİ (COLOUR AND COLOUR PIGMENTS IN FOODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB 518 ENZİM TEKNOLOJİSİ (ENZYME TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB521  TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (CEREAL AND CEREAL PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB520  TAHIL ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ (CEREAL MILLING TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB523 TAHILLARDA VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK KALİTE KONTROL (ANALYTICAL QUALITY CONTROL IN CEREALS AND CEREAL PRODUCTS) S 3 0 0 3 3 6 GMB522 YUMUŞAK BUĞDAY ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (SOFT CEREAL PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB525  EKMEK TEKNOLOJİSİ (BREAD TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB524 DENEYSEL EKMEKÇİLİK (EXPERIMENTAL BREAD MAKING) S 3 0 0 3 3 6
GMB527 GIDA MEVZUATI (FOOD LEGISLATION) S 3 0 0 3 3 6 GMB526 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (RESEARCH TECHNIQUES) S 3 0 0 3 3 6
GMB529 SÜT TEKNOLOJİSİ ANALİZ YÖNTEMLERİ (MILK TECHNOLOGY ANALYSES METHODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB528 PEYNİR BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ (CHEESE SCIENCE AND TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB531 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ (NEW PRODUCT DEVELOPMENT METHODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB530 DONDURMA TEKNOLOJİSİ (ICE CREAM TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB533 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (FERMENTED MILK PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB532 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ (MILK MICROBIOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB535 SÜT BİLİMİ (MILK SCIENCE) S 3 0 0 3 3 6 GMB540 GIDA MİKOLOJİSİ VE MİKOTOKSİNLER (FOOD MICOLOGY AND MICOTOXINS) S 3 0 0 3 3 6
GMB541 GIDALARA UYGULANAN ISIL İŞLEMLER (THERMAL PROCESSES IN FOODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB542 YENİ GIDA İŞLEME VE MUHAFAZA TEKNİKLERİ (NEW FOOD PROCESSING AND PRESERVATION TECHNIQUES) S 3 0 0 3 3 6
GMB543 İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB544 İLERİ GIDA KİMYASI (ADVANCED FOOD CHEMISTRY) S 3 0 0 3 3 6
GMB545 GIDALARDA SU AKTİVİTESİ VE NEM İZOTERMİ (WATER ACTIVITY IN FOODS AND MOISTURE ISOTERM) S 4 0 0 4 4 6 GMB546 GIDA AMBALAJLAMA VE PAKETLEME (FOOD PACKAGING AND PACKING) S 3 0 0 3 3 6
GMB547 GIDALARDA KURUTMA KİNETİĞİ (FOOD DRYING KINETICS) S 4 0 0 4 4 6 GMB548 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUAT (FOOD QUALITY CONTROL AND LEGISLATION) S 3 0 0 3 3 6
GMB553 KARBONHİDRAT KİMYASI (CARBOHYDRATE CHEMISTRY) S 3 0 0 3 3 6 GMB550 ENZİM KİNETİĞİ (ENZYME KINETICS) S 3 0 0 3 3 6
GMB555 BESLENME (NUTRITION) S 3 0 0 3 3 6 GMB560 FONKSİYONEL SÜT ÜRÜNLERİ (FUNCTIONAL MILK PRODUCTS) S 3 0 0 3 3 6
GMB557 ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ (RESEARCH AND EXPERIMENT METHODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB562 ORGANİK GIDALAR (ORGANIC FOODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB559 GIDALARIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ (RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FOODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB564 GIDALARIN BİYOAKTİF BİLEŞİKLERCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (ENRICHMENT OF FOODS WITH BIOACTIVE COMPOUNDS) S 3 0 0 3 3 6
GMB 566 GIDALARDA AROMA BİLEŞİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ (AROMA COMPOUNDS IN FOODS AND ANALYSIS METHODS) S 3 0 0 3 3 6
BAHAR GİRİŞLİLER 1. SINIF
1. SINIF (BAHAR) 1. SINIF (GÜZ)
DERSİN KODU DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI) Z/S T U L TS K AKTS DERSİN KODU DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI) Z/S T U L TS K AKTS
GMBYLU2703 UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZATION FIELD COURSE) Z 4 0 0 4 0 6 GMBYLU2703 UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZATION FIELD COURSE) Z 4 0 0 4 0 6
GMBSEC2YY GIDA MÜHENDİSLİĞİ 2.YY SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVE COURSES) S 12 0 0 12 12 24 GMB501 SEMİNER (SEMINAR) Z 0 0 0 0 0 6
GMB551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ (SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS) Z 3 0 0 3 3 6
GMBSEC1YY GIDA MÜHENDİSLİĞİ 1.YY SEÇMELİ DERSLER (ELECTIVE COURSES) S 6 0 0 6 6 12
Zorunlu 4 0 0 4 0 6 Zorunlu 7 0 0 7 3 18
Seçmeli 12 0 0 12 12 24 Seçmeli 6 0 0 6 6 12
Toplam 16 0 0 16 12 30 Toplam 13 0 0 13 9 30
GMBSEC2YY SEÇMELİ DERS GRUP II S 12 0 0 12 12 24 GMBSEC1YY SEÇMELİ DERS GRUP I S 9 0 0 9 9 12
GMB504 HASAT SONRASI FİZYOLOJİSİ (POST-HARVEST PHYSIOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB507 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİNDE YENİ GELİŞMELER (NEW DEVELOPMENTS IN FRUIT AND VEGETABLE TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB506 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ (FOOD PRESERVATION METHODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB509 GIDA AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ (FOOD PACKAGING TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB508 RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA TEKNİKLERİ (SHELF-LIFE AND STORAGE TECHNIQUES) S 3 0 0 3 3 6 GMB511 GIDA ANALİZLERİNDE KROMATOGRAFİ TEKNİKLERİ (CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES IN FOOD ANALYSIS) S 3 0 0 3 3 6
GMB512 FERMENTE BİTKİSEL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ (FERMENTED VEGETABLE PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB513 FERMANTASYON TEKNOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR (SPECIAL TOPICS IN FERMENTATION TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB514 İMMOBİLİZE HÜCRE TEKNOLOJİSİ (IMMOBILIZED CELL TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB515 GIDALARDA BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER (BIOCHEMICAL CHANGES IN FOODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB 518 ENZİM TEKNOLOJİSİ (ENZYME TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB517 GIDALARDA RENK VE RENK MADDELERİ (COLOUR AND COLOUR PIGMENTS IN FOODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB520  TAHIL ÖĞÜTME TEKNOLOJİSİ (CEREAL MILLING TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB521  TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (CEREAL AND CEREAL PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB522 YUMUŞAK BUĞDAY ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (SOFT CEREAL PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB523 TAHILLARDA VE TAHIL ÜRÜNLERİNDE ANALİTİK KALİTE KONTROL (ANALYTICAL QUALITY CONTROL IN CEREALS AND CEREAL PRODUCTS) S 3 0 0 3 3 6
GMB524 DENEYSEL EKMEKÇİLİK (EXPERIMENTAL BREAD MAKING) S 3 0 0 3 3 6 GMB525  EKMEK TEKNOLOJİSİ (BREAD TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB526 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (RESEARCH TECHNIQUES) S 3 0 0 3 3 6 GMB527 GIDA MEVZUATI (FOOD LEGISLATION) S 3 0 0 3 3 6
GMB528 PEYNİR BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ (CHEESE SCIENCE AND TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB529 SÜT TEKNOLOJİSİ ANALİZ YÖNTEMLERİ (MILK TECHNOLOGY ANALYSES METHODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB530 DONDURMA TEKNOLOJİSİ (ICE CREAM TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB531 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ (NEW PRODUCT DEVELOPMENT METHODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB532 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ (MILK MICROBIOLOGY) S 3 0 0 3 3 6 GMB533 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ (FERMENTED MILK PRODUCTS TECHNOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB540 GIDA MİKOLOJİSİ VE MİKOTOKSİNLER (FOOD MICOLOGY AND MICOTOXINS) S 3 0 0 3 3 6 GMB535 SÜT BİLİMİ (MILK SCIENCE) S 3 0 0 3 3 6
GMB542 YENİ GIDA İŞLEME VE MUHAFAZA TEKNİKLERİ (NEW FOOD PROCESSING AND PRESERVATION TECHNIQUES) S 3 0 0 3 3 6 GMB541 GIDALARA UYGULANAN ISIL İŞLEMLER (THERMAL PROCESSES IN FOODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB544 İLERİ GIDA KİMYASI (ADVANCED FOOD CHEMISTRY) S 3 0 0 3 3 6 GMB543 İLERİ GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (ADVANCED FOOD MICROBIOLOGY) S 3 0 0 3 3 6
GMB546 GIDA AMBALAJLAMA VE PAKETLEME (FOOD PACKAGING AND PACKING) S 3 0 0 3 3 6 GMB545 GIDALARDA SU AKTİVİTESİ VE NEM İZOTERMİ (WATER ACTIVITY IN FOODS AND MOISTURE ISOTERM) S 4 0 0 4 4 6
GMB548 GIDA KALİTE KONTROL VE MEVZUAT (FOOD QUALITY CONTROL AND LEGISLATION) S 3 0 0 3 3 6 GMB547 GIDALARDA KURUTMA KİNETİĞİ (FOOD DRYING KINETICS) S 4 0 0 4 4 6
GMB550 ENZİM KİNETİĞİ (ENZYME KINETICS) S 3 0 0 3 3 6 GMB553 KARBONHİDRAT KİMYASI (CARBOHYDRATE CHEMISTRY) S 3 0 0 3 3 6
GMB560 FONKSİYONEL SÜT ÜRÜNLERİ (FUNCTIONAL MILK PRODUCTS) S 3 0 0 3 3 6 GMB555 BESLENME (NUTRITION) S 3 0 0 3 3 6
GMB562 ORGANİK GIDALAR (ORGANIC FOODS) S 3 0 0 3 3 6 GMB557 ARAŞTIRMA VE DENEME YÖNTEMLERİ (RESEARCH AND EXPERIMENT METHODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB564 GIDALARIN BİYOAKTİF BİLEŞİKLERCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (ENRICHMENT OF FOODS WITH BIOACTIVE COMPOUNDS) S 3 0 0 3 3 6 GMB559 GIDALARIN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ (RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FOODS) S 3 0 0 3 3 6
GMB 566 GIDALARDA AROMA BİLEŞİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ (AROMA COMPOUNDS IN FOODS AND ANALYSIS METHODS) S 3 0 0 3 3 6
GÜZ VE BAHAR GİRİŞLİLER 2. SINIF
2. SINIF (GÜZ) 2. SINIF (BAHAR)
DERSİN KODU DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI) Z/S T U L TS K AKTS DERSİN KODU DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI) Z/S T U L TS K AKTS
GMBYLU3703 UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZATION FIELD COURSE) Z 4 0 0 4 0 6 GMBYLU4703 UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZATION FIELD COURSE) Z 4 0 0 4 0 6
GMBYLTEZ101 YÜKSEK LİSANS TEZİ (MASTER THESIS) Z 0 0 0 0 0 24 GMBYLTEZ201 YÜKSEK LİSANS TEZİ (MASTER THESIS) Z 0 0 0 0 0 24
Toplam 4 0 0 4 0 30 Toplam 4 0 0 4 0 30
MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN ULUSAL KREDİ ve AKTS KREDİ                
ULUSAL KREDİ AKTS KREDİ                
Zorunlu Dersler için Tamamlanması Gereken 3 90                
Seçmeli Dersler için Tamamlanması Gereken 18 30                
TOPLAM TAMAMLANMASI GEREKEN 21 120                
<grammarly-desktop-integration data-grammarly-shadow-root="true"></grammarly-desktop-integration>
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
gida@osmaniye.edu.tr