Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe
Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda Mühendisliği Bölümü açılmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28.05.2009 tarih ve 015742 sayılı yazısıyla Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda Mühendisliği Bölümü açılmıştır.  Gıda Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği, fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama alanı bulduğu bir mühendislik dalıdır. 

Hızla gelişen gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesinin yanı sıra, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliğinin temel amaçlarından biri de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda mühendislik nosyonu ile yetiştirilmesidir. Ülkemizde yıllardır farklı disiplinlerce, değişik yönlerine farklı ağırlık verilerek ele alınan "GIDA" konusuna Gıda Mühendisliği Bölümlerinde bir bütün olarak yaklaşılmakta, böylece ülkeye, gerek öğretim ve gerekse bilgi üretimi konusunda daha fonksiyonel hizmetler sunulmaktadır.
Bölümün Amacı

 Gıda Mühendisliğinin amaçlarından bazıları aşağıda özetlenmiştir.

  • -Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından, güvenli besin üretmek,
  • -Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek,
  • -Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak, 
  • -Atıklardan yeni gıdalar üretmek, 
  • -Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece , gıda çeşitliliğini arttırmaktır. 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
gida@osmaniye.edu.tr