Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO ÜLKE YAYINEVİ
1. Ali Asker BAL 2022 DavidHarvey'de 'Hareket' Kavramı ve Çağdaş Sanatta Göç Temsilleri ULUSLARARASI DÜNYA GÖÇ HAREKETLERİ SEMPOZYUMU Tam Metin - Türkiye -
2. Ali Asker BAL 2022 Göç Olgusunun Kültürel ve Görsel Çözümlemeleri EKONOMİK, SOSYAL, SİYASAL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA GÖÇLERİN GELECEĞİ' ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Tam Metin - Türkiye -
3. Ali Asker BAL 2022 Malik Aksel'in Görkemli Külliyatı; Ressamın Bir Halkbilimci Olarak Portresi 2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI İLETİŞİM VE SANAT SEMPOZYUMU Tam Metin - Türkiye -
4.  Ali Asker BAL 2022 Yaşar Kemal Yazınında Anavarza Betimlemeleri ANAVARZA ANTİK KENT ÇALIŞTAYI Tam Metin - Türkiye -
5.  Selma ŞAHİN; Hatice Aybilge ÇOPUROĞLU 2022 1914 Kuşağı Sanatçı Örneği ile Türk Resminde Natürmort ULUSLARARASI KORKUT ATA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONFERANSI Tam Metin - Türkiye -
6. Ali Asker BAL 2022 Medyada Sanatı Pazarlama Stratejileri ve Bir Müzayede Deneyimi MEDYA VE KÜLTÜR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU Tam Metin - Türkiye -C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
1. Erol Murat YILDIZ Osman ALTINTAŞ; Esra ALTINTAŞ YÜKSEL 2022 Ulusal ÇAĞDAŞ TÜRKSANATI 1923'TEN GÜNÜMÜZE CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA SANATIN GELİŞİMİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ ÖRNEĞİ (SANAT EĞİTİMİ) - Ankara-Türkiye NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
2. Adnan TEPECİK Selma ŞAHİN 2022 Ulusal GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ (ÜNİTE 2) ÖZGÜN BASKI-YÜKSEK BASKI - Erzurum-Türkiye Atatürk Üniversitesi
3. Emine GÜRSOY NASKALİ Ali Asker BAL 2022 Ulusal 'AYLAK' ABİDİN DİNO'NUN 'AVARE' DÜNYASININ SANATSAL ÜRÜNLERİ:
ACAYİPLER VE ESRARKEŞLER
- Çanakkale-Türkiye PARADİGMA AKADEMİ YAYINLARIC2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
1. Osman ALTINTAŞ İrem Melahat USTAOĞLU Türk Sanat Eğitiminde Ortaöğretim Görsel Sanatlar Ders Programları OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
2. Osman ALTINTAŞ Filiz TIRAŞ Sanat Eğitiminde Güzel Sanatlar Liselerinde Desen Dersinin Önemi, Bu Süreçte Karşılaşılan Sorunlar ve Kazanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
3. Selma ŞAHİN Mehmet Akif ORÇAN 1950 Sonrası Çağdaş Türk Resminde Yalnızlık Metaforu OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİF. Yönetilen doktora tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.


Güncelleme 01.01.2023 22:00:3122 Eylül 2023