Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

 

Tarihçe


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2017 yılında kurulmuş olan Resim Bölümü, 2020-2021 öğretim yılında 30 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca 2020-2021 öğretim yılında Resim Bölümü bünyesinde açılan ‘Resim Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’ da 15 kişilik öğrenci kontenjanı ile öğretime başlamıştır.


 

 

Resim Bölümü


2020-2021 öğretim yılında 30 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan resim bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmekte olup, programın eğitim dili Türkçe’dir. Programın eğitim hedeflerini gerçekleştirebileceği; Resim-Desen Atölyeleri, Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Baskı Resim Atölyesi, Perspektif Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Üç Boyutlu Sanat Uygulama Atölyesi, Teorik Derslikler, Lisansüstü Öğrenciler İçin Seminer Odası ve Sergi Salonu bulunmaktadır. Programın müfredatında; Estetik, Sanat Tarihi, Sanat Kavram ve Kuramları, Sanat Felsefesi, Sanat Eleştirisi, Mitoloji ve İkonografi, Türk Mitolojisi, Estetik, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Sanat Tarihi gibi teorik (kuramsal) derslerin yanı sıra; Resim Atölye, Desen, Temel Sanat Eğitimi, Baskı Resim, Fotoğraf, Üç Boyutlu Sanat Atölye gibi uygulamalı derslere de yer verilmektedir. Teorik derslerde sözlü anlatım, araştırma, inceleme, tartışma yöntemlerinden yararlanılmakta olup, programın tüm teorik ve uygulamalı derslerinde görsel örneklere ve interaktif uygulamalara imkân sağlayan donanımlar kullanılmaktadır. Teorik ve sanatsal uygulamaların verildiği programdan donanımlı olarak mezun olan öğrenciler; serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlar alanındaki eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak görev yapabilirler. Öğrenciler, pedagojik formasyon eğitimi almaları durumunda MEB’e bağlı kurumlarda ‘Görsel Sanatlar Öğretmeni’ olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada sanat piyasasının ekonomik olarak büyümesi, doğal olarak galeriler aracılığı ile de resim bölümleri mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.


 

Bölümün Amacı


Bölümün amacı, günümüz sanat anlayışının gerektirdiği, farklı disiplin alanlarını birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş ve evrensel anlamda insanlığa katkı sağlayabilecek fikirlerle yoğrulmuş, bilimsel düşünceye açık, etik ilkelere bağlı, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, tüm kültürleriaraştıran, yaratıcı, ulusal ve uluslararası alanda sanatsal etkinliklerde kendisini ve ülkesini temsil edebilecek, sanatçı adayları yetiştirmektir. Ayrıca, öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.


 

 

Bölümün Eğitim Hedefleri


Resim Bölümünün temel hedefi; Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi veren kurumlar arasında Resim Bölümü olarak etkin bir şekilde yer almak, öğrencilerin teorik ve pratik (uygulama) sorunlarını kavrayarak özgün anlayış doğrultusunda eserler üretmelerini sağlamak, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermek, bulunulan şehrin estetik ve kültürel değerlerine katkı sağlamaktır.

Resim Bölümü alan itibari ile, dünyayla akretide olmuş bir eğitim programı ile disiplinler arası, çok yönlü istihdam artırıcı, üretime katkılı bütüncül bir eğitim hedefimizdir.

Program Çıktıları
1.  Sanat kuramları ve eleştirisi farkındalığı,
2. Sanat ve tasarım projeleri uygulama becerisi,
3. Görme-gözlem, çözümleme becerisi,
4. Ürün/yapıt tasarlama sürecinde gereksinimleri karşılayacak tasarlama ve yaratma becerisi,
5. Disiplinlerarası çalışabilme becerisi,
6. Sanatsal sorunları belirleme, tanımlama ve çözümleme becerisi,
7. Sanat, tasarım ve estetik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkındalığı,
8. Sanatın evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim,
9. Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme,
10. Sanatsal proje üretme ve uygulama becerisi,
11. Sanat eserlerini inceleme, çözümleme, analiz ve değerlendirme becerisi,
12. Yaratıcı ve yapıcı düşüncelerini görselliğe aktarabilme becerisi,
13. Mimari mekanlarda dekoratif amaçlı resimsel projeler üretebilme ve uygulayabilme becerisi,
14. Sorgulama ve eleştirel düşünme becerisi,
15. Resim malzemelerini ve tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisidir.Kariyer Olanakları


Resim Bölümü mezunları “Ressam” unvanı kazanacaklardır. Mezunlar, formasyon sertifikası aldıkları takdirde alanla ilgili branş öğretmenliği yapabilirler, realizetör olarak çalışabilirler, dekoratif resim amaçlı talepleri karşılayabilirler, özel atölyelerde veya farklı sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilirler. Ayrıca diğer koşulları yerine getirerek, akademik kariyer yaparak Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışabilirler.

Günümüzde sanat bireyin yaratıcılığı ve iletişimi güçlü kıldığı için toplu yararına halk eğitim merkezlerinde bir hizmet sektörü olarak görülmektedir. Bu sektörde alanında yetkin ve verimli çalışan eğitimli elemanların istihdam edilmesi istenmektedir.Güncelleme 03.02.2023 20:19:2622 Eylül 2023