Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Paydaşlarımız

Paydaş, bir programın amaçlarına ulaşmada etkili olan ya da programın kararları ve eylemlerinden etkilenen taraf olarak tanımlanmaktadır. Kurum içindeki kişiler, birimler ya da yöneticiler iç paydaş olarak tanımlanırken kurum dışı kişi, grup ve kurumlar dış paydaş olarak isimlendirilir.  Paydaş yönetimi ise genel hatları ile paydaşların ve beklentilerinin belirlenmesi, paydaşların programa etkilerinin belirlenmesi ve paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.

Paydaşlar programın kurulmasında ve eğitim hedeflerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Dört ana paydaş (öğretim üyeleri, mezunlar, sanayi ve öğrenci) birlikte program hedefleri ve çıktılarını incelemek ve değişiklikler için tavsiyelerde bulunmak üzere bir araya gelirler.  Bölüm bunları göz önünde bulundurarak akademik eşdeğerleri ile karşılaştırma yaparak rekabetçi konumunu geliştirmek için yapması gerekenleri daha gerçekçi bir biçimde çıkarabilir. 

Paydaş Analizinin Amaçları

- Paydaş analizi, kurumun dikkatini kurumdan hizmet alan kişi, grup ve kuruluşlara yönlendirmesini, bu sayede verilen hizmetin kalitesinin artmasını sağlar.

- Kurumun paydaşlarının, önem ve etki derecelerinin belirlenmesini sağlar.

- Paydaşlarla etkileşimi artırır.

- Kurum hedeflerinin paydaşlarca bilinmesini ve sahiplenilmesini sağlayarak hedeflere ulaşılma olasılığını artırır.

- Kurumlar arası etkileşimi ve iş birliğini artırır.

- Kurumun faaliyetlerinin paydaşlara olan etkisinin belirlenebilmesine olanak sağlar.Resim lisans programının önemli paydaşları:

Paydaş Adı Paydaş Türü
1.
Üniversite Yönetimi İç Paydaş
2. Fakülte Yönetimi İç Paydaş
3.
Öğrenci Dış Paydaş
4.  Öğrenci Toplulukları İç Paydaş
5.  Akademik Personel İç Paydaş
6.  İdari Personel İç Paydaş
7.  Akademik Birimler İç Paydaş
8.  Mezunlar Dış Paydaş
9.  Öğrenci Velileri Dış Paydaş
10.
Osmaniye Valiliği Dış Paydaş
11.
Osmaniye Belediyesi Dış Paydaş
12.
YÖK, ÖSYM. UAK Dış Paydaş
13. Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Meslek Odaları, Sendikalar vb…) Dış Paydaş
14. Özel Sektör (Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar) Dış Paydaş
15.
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları
Dış Paydaş
16.  Diğer İllerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları
Dış Paydaş


Güncelleme 05.02.2023 12:27:3522 Eylül 2023