Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Temel DeğerlerTemel Değerlerimiz
İnsan Odaklı
Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma,
Özgün
Her bir mekan ya da ürün tasarımında o nesne ve mekana özgü nitelikleri içeren, kopya olmayan biricik tasarım ögeleri üretmek.
Sürdürülebilir
Tasarım süreçleri ve çıktılarını Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri programı kapsamı çerçevesinde değerlendirmek.
Katılımcı
Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma,
Kalite Odaklı
Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma,
Yenilikçi
Tasarım çevrelerindeki güncel teknolojik ve bağlamsal gelişmeleri takip edip, gerekli aşamalarda uygulamaya koymak.
Şeffaf ve Hesap Verebilir
Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme,
Adalet ve Eşitlik
Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme,
Evrensel Değerleri Esas Alma
Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma,
Çevreyi Koruma
Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma.


Güncelleme 04.02.2023 22:29:2122 Eylül 2023