Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Resim Tezli YL Ders İçerikleri
 ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1.  RESYL504 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 0 3 3 4
Dersin içeriği: Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarım, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgli detaylı bilimsel yaklaşımları ortaya koymak, nitelikli araştırmacı adayları yetiştirmek.
2.  RESYL501 RESİM ATÖLYE  I  Z  3 3 0 6 5 6
Dersin İçeriği: Resim sanatına ilişkin araştırma ve uygulamalı çalışmalar. Desen ve boyasal araştırmalar. Sanat eserinin üretim süreçlerinde sanatçı adaylarının kendi sanatsal deneyimlerinin yaratılmasına yönelik araştırmalar. Kişinin fantezi ve hayali kaynaklarının sanatta kullanımı, model ve içsel kaynaklardan faydalanarak görsel düşünce ve imajların çalışmanın gerektirdiği araç ve gereçlerle anlatımı. Dersin Öğrenme Çıktıları, Resim sanatının kavramsal bir bütünlüğü içerisinde özgün yaratıcılığı ortaya çıkarmaya yönelik uygulamalar ortaya koymak.

Dersin Amacı: Çağdaş sanatçılar yetiştirmek anlamında yaratıcı ve kavramsal düşünceyi geliştirme ve uygulama deneyimlemeyi sağlamak
3.  RESYL534 ÇAĞDAŞ RESİM SANATI I  S 2 0 0 2 2 2
Dersin İçeriği: 20. Yüzyıl sonlarından itibaren baskın sanat türlerinin incelenmesini, metafor kavramının içeriğini, eserlerinde metafor kullanan sanatçılardan ve sanat eserlerinden örneklerin incelenmesini, Türkiye’de metafor temelli sanat eseri üreten sanatçıların belirlenmesini, genç sanatçıların keşfedilmesini, sanatçılarla röportaj gerçekleştirebilmeyi, röportajların ve eser incelemelerin çözümlenerek yorumlanmasını ve diğer sanat eserleriyle karşılaştırılmasını içerir.

Dersin Amacı: 21. Yüzyılda yaygın sanat türlerinin incelenmesini, sanatçı ile yüz yüze görüşerek sanatçının sanat görüşünü ve sanat yapma yolunu belirlemeyi, sanat eserlerini çözümleyerek yorumlamayı öğretmektir.
 4. RESYLU101 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
   RESYL503  PLASTİK ANLATIMDA KAVRAM VE MALZEME İLİŞKİSİ Z 2 2 0 4 3 4

Dersin İçeriği: Lisans sonrası üst düzeyde, Plastik sanatlar alanın da Temel kavram ve öğelerini kavrar. Nokta, çizgi, leke, form, ışık-gölge, renk, doku, yön, ölçü ve aralık gibi anlatım öğelerini, zıtlık-uygunlu, simetri ve tekrar gibi uygulama ilkeleri çerçevesinde gördüğü nesneyi çizebilen, parçalara ayırıp yeniden örgütleyebilen, deneysel çalışma değişkenlikleriyle plastik sanatların gramerinin kavrama ve uygulamalarını yapabilmeyi içermektedir

Dersin Amacı: Sanatsal yaklaşımları doğrultusunda bireysel projeler oluşturulması, projelerin disiplinlerarası ilişkilerinin araştırılması ve geliştirilmesi, tartışma ortamına sunulması, farklı malzeme ve teknolojilerle uygulanması, kendini yazılı ve sözlü ifade etmesine yönelik desteğin sağlanması.

   RESYL521 SANAT ELEŞTİRİSİ I   S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Eleştiri yöntemleri, eser incelemesi. Ön ve arka yapı kategorileri

Dersin Amacı: Sanat eserlerinin incelenmesi, anlamlandırılması ve eleştirilmesinde söz konusu olabilecek temel kavramları çeşitli felsefi ve eleştirel metinler ve görsel malzemelerle ele almaktadır.

  RESYL506 SEMİNER Z 0 0 0 0 0 6
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında araştırma odağını güçlendirmek, araştırma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak, çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek, arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek ve bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek gibi konular ele alınmaktadır.
  RESYLU102 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
   RESYL523 KAMUSAL ALANDA SANAT  S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Kamusal sanat, artistik ve kentsel değerin korunması, geliştirilmesi ve kentsel mekânda kişiler arası iletişimin ve insan çevre etkileşiminin olumlu hale getirilmesinde kullanılan bir araçtır. İnsanların kamusal mekânları kullanmalarını ve o mekânlardan zevk almalarını sağlar. Kamusal alanın topluma sanat yoluyla geri kazandırılmasıdır. Sanatçı ile sokaktaki izleyicinin etkileşmesini sağlarken, izleyicileri etrafında olup bitenleri farkına varmaya teşvik etmesidir. Galariler ve müzelerin sanatsal kurumlar olarak çağdaş sanat içinde ki kaonumları. Yapıtın kamusal mekan da açığa çıkışı ve sanat yapıtları üzerinden örneklerin incelenmesi ve tartışılması. Dada ve Matcel Duchamp sonrası, sanata dair süreçler. Performans, Heppening, Arazi Sanatı, Beden sanatı, Feminist Sanat, Yeryüzü Sanatı, sanat nesnesinin çevresiyle ve toplumla kurduğu ilişkiler. Kent ve kamusal mekanı kullanan uluslararası etkinlikler olarak bianeller.

Dersin Amacı: Kamusal sanat mekân hissi ve mekân kimliği oluşturmaya yönelik kentsel yenileme projelerinin bir parçası olarak planlamaya dahil edilmeye başlanmıştır. Bu sayede hafızalarda kente dair daha kalıcı bir etki bırakıldığı gözlemlenmiştir. Hisleri uyandıran, duyguları canlandıran ve dikkat çeken bir unsur olan sanat eseri, kişilerin mekânla ilişki kurmasını ve o mekânı tanımlayabilmelerini sağlar.

  RESYL529 GÜZEL SANATLAR ALANINDA TELİF UYGULAMALARI VE TELİF HAKKI S 2 0 0 2 2 2
Dersin İçeriği: Dersin kapsamında sanatçıları, sanat ve kültür yöneticilerini ilgilendiren telif ve fikri mülkiyet, sözleşme hukuku ve sözleşmeler, sanatçı ve kurumlar arasındaki iş ilişkileri, sanatçıların hakları vb. gibi sanat alanında çalışan ve görev alan tüm paydaşları yakından ilgilendiren konular üzerinde durulacaktır. Dersin bitiminde öğrencilerin, genel/ticari hukuk ve sanat hukuku arasındaki farklara ve sanat ve kültür yöneticiliğinin hukuki boyutlarına hâkim olmaları beklenmektedir.

Dersin Amacı: Üretilen sanat eserleri ve kültürel projelerin hukuki haklarının içeriği ve mülkiyeti derste tartışılır. Sanat ve kültür ortamında eserlerin biricikliği karşısında hukuki süreçleri içinde hakları, aidiyetleri, alım – satım, el değiştirme gibi durumlardaki tüzel durumları ele alınır. Üretilen eser, yazı, proje vb. tüm içeriklerin mülkiyet ve telif haklarının nasıl belirlendiğine dair oluşturulan süreç dersin konusudur.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS

 RESYL525 SANATTA KAVRAM VE İMGE S 2 0 0 2 2 2
Dersin İçeriği: Bu derste sanat açısından kavramın önemi, imge ve kavramın sanat bağlamındaki ilişkileri, sanatta biçimin teorik olarak yeri, biçimin imge ve kavram ile birliği ve karşıtlığı, sanatta yeni kavramlar, imgeler ve biçimlerin imkanı, günümüz sanatında biçimin kavram ve imge ile ortaklığı.

Dersin Amacı: Tarihsel ve kuramsal açıdan sanat alanında kavram, imge ve biçimin dönüşüm süreçleri ele alınmaktadır. Bu teorik yapının olanağında kavram ve imgenin biçim ile ilişkisi kurularak, günümüz sanatı açısından geçerli teorik ve uygulamaların gerçekleştirilmesi. Sanatta kuramsal olarak kavram, imge ve biçimin dönüşümü ele alınmaktadır.
   RESYL531 BASKI RESİM I  Z 2 2 0 4 3 4
Dersin İçeriği: Baskı tekniklerinin güncel yorumları hakkında tartışmalar yaparak ders sırasında uygulanacak baskı sanatına dair yaklaşımları ve kullanılacak yöntemleri öğrencilerle birlikte belirlemek. Yapılan fikir alışverişleri ve tartışma seansları sonunda oluşan baskı işini sergilemek, ayrıca biçimsel ve kavramsal anlamı üzerine makale yazarak sanat işi üzerine entelektüel bakışı bir başka mecrada dönüşüme sokmak.

Dersin Amacı: Baskı tekniklerini genel olarak bilen ve daha önce uygulama yapmış öğrencilere baskının günümüzde güncel olarak hangi sanatsal bağlamlar içinde kullanıldığının araştırılması ve deneysel uygulamaların yapılması.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
 I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
   RESYL533 3 BOYUTLU SANAT VE ATÖLYE S 2 2 0 4 3 4
Dersin İçeriği: Disiplinler arasılık ve çağdaş sanat ilişkisinin genel anlatımı, resim, heykel, fotoğraf, video, mimari ve edebiyat gibi disiplinler arasındaki sanatsal ilişkilerin değerlendirilmesi, proje tabanlı çalışma için problem tanımı ve metin hazırlama ve projenin tamamlanması bu dersin içeriğini oluşturur.

Dersin Amacı: Proje temelli sanat uygulamalarında resim ve resim dışındaki disiplinlerle ilişkili olarak güncel problemlerin ve çok katmanlı içeriklerin kullanılabileceği çağdaş sanat pratiklerinin öğrenilmesi Disiplin sınırlarının ortadan kaldırıldığı multidisipliner sanat formlarını anlama ve çözümleyebilme
  RESYL502 RESİM ATÖLYE II  Z 3 3 0 6 5 6
Dersin İçeriği: Resim sanatına ilişkin araştırma ve uygulamalı çalışmalar. Desen ve boyasal araştırmalar. Sanat eserinin üretim süreçlerinde sanatçı adaylarının kendi sanatsal deneyimlerinin yaratılmasına yönelik araştırmalar. Kişinin fantezi ve hayali kaynaklarının sanatta kullanımı, model ve içsel kaynaklardan faydalanarak görsel düşünce ve imajların çalışmanın gerektirdiği araç ve gereçlerle anlatımı. Dersin Öğrenme Çıktıları, Resim sanatının kavramsal bir bütünlüğü içerisinde özgün yaratıcılığı ortaya çıkarmaya yönelik uygulamalar ortaya koymak.

Dersin Amacı: Çağdaş sanatçılar yetiştirmek anlamında yaratıcı ve kavramsal düşünceyi geliştirme ve uygulama deneyimlemeyi sağlamak
  RESYL522 SANAT ELEŞTİRİSİ II  S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Sanat eleştirisinin tanımı ve tarihçesi. Eleştirinin anlam ve önemi. Sanat eleştirisi kuramları.

Dersin Amacı: Sanat yapıtının estetik yönünün tanımlanması. Sanat yapıtını var eden koşulların ve oluşumların araştırılması ve incelenmesi. Yapıtın asıl gerçekliğine ulaşılması.

  RESYL519 DESEN I  S 2 2 0 4 3 4

Dersin İçeriği: Canlı modelden etütler, eskizler. Desende farklı teknik ve malzeme denemeleri. Kişisel projelere yönelik araştırmalar.

Dersin Amacı: Nesne-obje kavramları üzerinde, yaklaşımların çizgisel anlatım tekniğinde yeniden yaratılması. Biçimsel ve estetik olarak kavranması ve ifade edilmesi.


RESYL520  DESEN II  S 2 2 0 4 3 4

Dersin İçeriği: Canlı modelden etütler, eskizler. Desende farklı teknik ve malzeme denemeleri. Kişisel projelere yönelik araştırmalar.

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin farklı konularda, çeşitli malzemelerle özgün anlatım ve biçimlendirmeyi geliştirici desen çalışmaları yapmalarını sağlayarak, sanatsal yaklaşım ve anlatım güçlerini olgunlaştırmaktır.


RESYL524  SANAT ONTOLOJİSİ  S   2  0 2  2  2 

Dersin İçeriği: Sanat ontolojisi dersi, ontolojinin temel kavramları; sanat eserinin varlık gerekçeleri; sanat eserinin varlık katmanları; Sanat eseri, sanatçı ve izleyici arasındaki niteliksel bağ; Sanat eseri, sanatçı ve izleyici arasındaki niceliksel bağ; objeksiyon-objektivasyon; sanatsal üretim süreci; Hartmann’da sanat ontolojisi; Croce’da sanat Ontolojisi; Eco’da sanat Ontolojisi, Estetik varlık; ürün olarak sanat eseri; tüketim olarak sanat nesnesini içermektedir.

Dersin Amacı: Sanat ontolojisi dersi, sanat tarihi ve çağdaş sanat nitelikleri açısından tüm çevresel koşulları ile ilgisinde sanatın, sanat eserinin ve sanat ile temas sağlayan diğer insanların sanatsal varlık olarak sahip olduğu özellikleri, sanat eserine tesir eden felsefi kapsamları ve sanat eserinin içinde geliştiği gerekçelerle bağlantısını incelemek ve çözümlemek amacındadır.


 RESYL528  GÖRSEL ALGILAMA VE BİÇİMLENDİRME   S  2  2 2

Dersin İçeriği: Öğrencilerin kendi sanat yaklaşımlarını oluşturmak için, sistematik ve sürekliliği olan bir üretim pratiği kazanmalarını sağlamak. Bilgi, birikim ve deneyimlerini yansıtacak şekilde teknik, teorik tartışmalar geliştirmeleri için uygulama yapabilecekleri projeler önermek

Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere algılamada etken olan görsel uyaranların anlamlandırılma süreçleri ile bir iletişim aracı olarak ortaya çıkan görsel dil arasında ilişki kurabilecekleri bir kavrayış düzeyi kazandırmaktır. Biçimlendirilen çalışmaların üzerinden geliştirilecek teknik, biçim ve içerik tartışmaları eşliğinde sanat eserinin oluşumuna dair süreci sorgulatmak.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
   RESYL526 KÜLTÜR ENSÜSTRİSİ VE KÜLTÜREL ALAN  S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Eleştirel teori. Frankfurt Okulu. Aydınlanma düşüncesi. Aklın araçsallaşması.

Dersin Amacı: Kültür ve kültür üretimi. Kapitalizm ve sanatsal üretim ilişkileri. Eleştirel teori

  RESYL530 KAVRAMSAL SANAT UYGULAMALARI  S 2 2 0 4 3 4
Dersin İçeriği: Kavramın önemli olduğu, estetik olgusuna mesafeli duran kavramsal bir üretim olan Kavramsal Sanat “düşünsel olan bir sanat üzerine düşünme eylemidir”. Sanatın ne olduğunun eleştirel bir bakışla sorgulanması, geleneksel yerleşmiş yöntemlerle yapılamazdı. Bu da kavramsal sanatın biçimsel sanatlara tamamen karşı durmasını getirmiştir. “Fikirler sanatı” olarak Sanatın ne olduğunun eleştirel bir bakışla sorgulanması, geleneksel yerleşmiş yöntemlerle yapılamazdı. Kavramsal sanat tek bir anlayışta değil, farklı ifade formlarıyla, yeni oluşumlar dahilinde gelişerek etkinliğini sürdürerek günümüze kadar uzanarak, resim, heykel gibi geleneksel türdeki çalışmaların kavramsallaşmasında nelerin etkili olduğu incelenecektir

Dersin Amacı: Kavramsal Sanat; 1960’lı yıllarda sanatta nesneyi betimlemekten vazgeçip düşünceyi ön plana çıkaran yeni bir sanat görüşü ortaya çıkmıştır.
Bu derste; sanat eserinin maddi varlığı ve biçiminin yerini kavramsal düşüncenin ön plana çıkması sağlanarak, sanatı; kuramsal düzlemde çözümlemeyi, anlam ve amaç açısından sorgulayan ve yeniden tanımlamayı amaçlayacaktır. Bir diğer amaç ise; Kavramsal Sanat Uygulamaları yoluyla öğrencilerin sanatsal üretimde özgün ifade biçimlerinin nasıl geliştirildiğini ortaya koymaktır.
  RESYL532 BASKI RESİM II S 2 2 0 4 3 4

Dersin İçeriği: Baskı tekniklerinin güncel yorumları hakkında tartışmalar yaparak ders sırasında uygulanacak baskı sanatına dair yaklaşımları ve kullanılacak yöntemleri öğrencilerle birlikte belirlemek. Yapılan fikir alışverişleri ve tartışma seansları sonunda oluşan baskı işini sergilemek, ayrıca biçimsel ve kavramsal anlamı üzerine makale yazarak sanat işi üzerine entelektüel bakışı bir başka mecrada dönüşüme sokmak.

Dersin Amacı: Baskı tekniklerini genel olarak bilen ve daha önce uygulama yapmış öğrencilere baskının günümüzde güncel olarak hangi sanatsal bağlamlar içinde kullanıldığının araştırılması ve deneysel uygulamaların yapılması.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.


Güncelleme 05.02.2023 01:39:58
 

22 Eylül 2023