Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
 
 
Dersin
Kodu
Dersin
Adı
Z/S
T U L TS K AKTS
 RES101 RESİM ATÖLYE I  Z 4 2 0 6 5 7
 

Dersin İçeriği:

 Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu; Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi. Çağdaş Sanat Akımları

Dersin Amacı:

Birinci yarıyıldan başlayıp sekizinci yarıyıla kadar süren resim atölye uygulamaları ikinci sınıf üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf yarıyıllarını kapsayan dört aşamalı bir gelişim sergilemektedir. Birinci sınıfın birinci yarıyılında resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir. Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir.
RES103 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I   Z  4 2 0 6 5 6

Dersin İçeriği:


1. Görsel tasarım eleman ve ilkelerinin ayrıntılı bir şekilde örneklerle verilmesi
2. Görsel tasarım eleman ve ilkeleri doğrultusunda uygulama çalışmalarının (çizgi, nokta, obje etüdü vb.) yapılması

Dersin Amacı:


Temel Sanat Eğitimi I dersi öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi algılama ve anlamlandırma görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları yapı doku ve renk kavramları algılama sürecinde devreye giren hareket/devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur. Tasarımın temel eleman ve ilkelerinin kavranması ve öğrencilerin sanatsal çalışmalarda etkili bir şekilde kullanabilmeleri dersin temel amacıdır.


 RES105 DESEN I  Z 2 2 0 4 3 3

Dersin İçeriği:

Öğrenciye, kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olmak için Sanat Tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonal ya da ikisinin birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle düzenlenmiştir. Sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (Antik heykeller ve ustalardan Desen kopyaları) aracılığıyla ile “doğruyu” göstermek hedef alınır.

Dersin Amacı:

Amaç öğrencinin gördüğünü algılama, algıladığını farklı desen malzemeleriyle birlikte belirlenen süreler içerisinde aktarmayı desenin olanakları dâhilinde geliştirmesidir. Yapılan çalışmalarda anlamak, kavramak ve anlatmak hedeflenir. Haftalık ders içeriğine göre belirlenen desen malzemesi kullanılır. Atölye öğretim üyelerinin denetiminde canlı modelden çalışmalar yapılır. Her öğrencinin bilgi ve uygulama yeteneğine göre konusu ile bilinçli bir ilişki kurması sağlanır.

RES109 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ I  Z 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Öğrenciye, kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olmak için Sanat Tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonal ya da ikisinin birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle düzenlenmiştir. Sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (Antik heykeller ve ustalardan Desen kopyaları) aracılığıyla ile “doğruyu” göstermek hedef alınır.

Dersin Amacı:

Amaç öğrencinin gördüğünü algılama, algıladığını farklı desen malzemeleriyle birlikte belirlenen süreler içerisinde aktarmayı desenin olanakları dâhilinde geliştirmesidir. Yapılan çalışmalarda anlamak, kavramak ve anlatmak hedeflenir. Haftalık ders içeriğine göre belirlenen desen malzemesi kullanılır. Atölye öğretim üyelerinin denetiminde canlı modelden çalışmalar yapılır. Her öğrencinin bilgi ve uygulama yeteneğine göre konusu ile bilinçli bir ilişki kurması sağlanır.
 YDL101  YABANCI DİL I Z 2 1 0 3 2.5 5
Bu derste amaç öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri kazandırmaktır. Bu bağlamda, derste işlenen konular doğrultusunda, öğrencilere kendilerini İngilizce dilinde başlangıç düzeyinde sözel ve yazılı olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, okuma, anlama, eleştirel yorum ve tartışma; temel sözel becerileri (bireysel, ikili ve grup içi); üst yazı yazma teknikleri, bir sorunu ve o soruna dair çözümleri ele alan kompozisyon yazımı, konuşma hazırlama teknikleri kendini tanıtmak, yaşadığı şehri tanıtabilmek, meslek grupları, ulaşım araçları ve bazı temel terimler gibi temel konulara ağırlık verilerek öğrencilerin İngilizceye genel bir giriş yapmaları hedeflenmektedir.
 ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir.
 TDL101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir.
 DOY101  DİJİTAL OKURYAZARLIK Z 2 0 0 2 2 3
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır.
 
 
 
Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 RES102 RESİM ATÖLYE II  Z 4 2 0 6 5 7

Dersin İçeriği:

 Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu; Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi. Çağdaş Sanat Akımları

Dersin Amacı:

Birinci yarıyıldan başlayıp sekizinci yarıyıla kadar süren resim atölye uygulamaları ikinci sınıf üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf yarıyıllarını kapsayan dört aşamalı bir gelişim sergilemektedir. Birinci sınıfın birinci yarıyılında resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir. Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir.
 RES104 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II    Z 4 2 0 6 5 6

Dersin İçeriği:


1. Görsel tasarım eleman ve ilkelerinin ayrıntılı bir şekilde örneklerle verilmesi
2. Görsel tasarım eleman ve ilkeleri doğrultusunda uygulama çalışmalarının (çizgi, nokta, obje etüdü vb.) yapılması

Dersin Amacı:


Temel Sanat Eğitimi I dersi öğrencileri sanatsal yaratıcılık ve problem çözmede görme ve düşünme alışkanlıklarından sıyrılarak kendi bilişsel ve duyuşsal potansiyellerini tanımaya yönelten bir disiplin kimliği taşır. Algı fizyolojisi algılama ve anlamlandırma görsel algı kuramları dersin teorik altyapısını oluşturur. Biçimlenme ve biçimlendirme bağlamında nokta, çizgi, yüzey ve form kavramları yapı doku ve renk kavramları algılama sürecinde devreye giren hareket/devinim, ritm, denge, uyum gibi görsel etki kategorileri ve bu etkilerin oluşumunda ölçümsel işlevleri yerine getiren tekrar, yön, mesafe, oran-orantı, yoğunluk, şiddet gibi nicel değerler kategorilerinin iki ve üç boyutlu uygulamalar üzerinden tanıtılması ve öğrenmelerin kalıcı hale getirilmesi dersin içerik ve metodolojisini oluşturur. Tasarımın temel eleman ve ilkelerinin kavranması ve öğrencilerin sanatsal çalışmalarda etkili bir şekilde kullanabilmeleri dersin temel amacıdır.


 RES108 SANAT TARİHİ I   Z 2 0 0 2 2 3

Dersin İçeriği:

Sanat Tarihi ile ilgili kavramlar, sanat tarihinin belirli dönemleri, sanat akımları ve sanatçı eserleri

Dersin Amacı:

Sanat tarihi ile ilgili kavramlar ve sanat tarihine ilişkin bilim alanları konularına ilişkin bilgi sahibi olabilme, Sanat tarihine ilişkin önemli dönemleri bilme, farklı kültür ve uygarlıkları tanıma ve kıyas yapabilme, Sanat akımlarını, özelliklerini öğrenme, sanatçıları ve eserlerini kavrayabime.
 RES110 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ II  Z 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği: Öğrenciye, kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olmak için Sanat Tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonal ya da ikisinin birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle düzenlenmiştir. Sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (Antik heykeller ve ustalardan Desen kopyaları) aracılığıyla ile “doğruyu” göstermek hedef alınır.

Dersin Amacı:

Amaç öğrencinin gördüğünü algılama, algıladığını farklı desen malzemeleriyle birlikte belirlenen süreler içerisinde aktarmayı desenin olanakları dâhilinde geliştirmesidir. Yapılan çalışmalarda anlamak, kavramak ve anlatmak hedeflenir. Haftalık ders içeriğine göre belirlenen desen malzemesi kullanılır. Atölye öğretim üyelerinin denetiminde canlı modelden çalışmalar yapılır. Her öğrencinin bilgi ve uygulama yeteneğine göre konusu ile bilinçli bir ilişki kurması sağlanır.
 YDL102 YABANCI DİL II  Z 2 1 0 3 2.5 5
İngilizce 2 dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır.
 ATA102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır.
 TDL102 TÜRK DİLİ II  Z 2 0 0 2 2 2
Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır.
                 
 
 
 
 
 Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L  TS AKTS
 RES201  RESİM ATÖLYE III Z 4 2 0 6 5 7

Dersin İçeriği:

Atölye dersi içeriği, süreci ve işleyişi hakkında genel bilgilendirilmelerin yapılması.

Dersin Amacı:

Sanat eğitiminde temel plastik araçların keşfedilmesi, görme ve biçimlendirmeye dair becerilerin farklı resim teknikleriyle öğrenci tarafından deneyimlenmesi. 
 RES203 BASKI RESİM I  Z 2 2 0 4 3 3

Dersin İçeriği:

Baskı Resim terimleri, baskı resmin tarihsel gelişimi, baskı resim teknikleri ve özellikleri, mono baskı ve yüksek baskı teknikleri ile uygulamalar

Dersin Amacı:

Baskı Resim Sanatında kullanılan sanatsal üretim tekniklerinin (mono baskı, linol, ağaç, serigrafi, gravür, taş baskı..) neler olduğunun kavratılması, tekniklerin kullanım alanlarının araştırılması ve yüksek baskı teknikleri ile tasarımlarını plastik olarak çözümleyebilmesi


 RES205 DESEN III  Z 2 2 0 4 3 3

Dersin İçeriği:

Öğrenciye, kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olmak için Sanat Tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonal ya da ikisinin birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle düzenlenmiştir. Sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (Antik heykeller ve ustalardan Desen kopyaları) aracılığıyla ile “doğruyu” göstermek hedef alınır.

Dersin Amacı:

Amaç öğrencinin gördüğünü algılama, algıladığını farklı desen malzemeleriyle birlikte belirlenen süreler içerisinde aktarmayı desenin olanakları dâhilinde geliştirmesidir. Yapılan çalışmalarda anlamak, kavramak ve anlatmak hedeflenir. Haftalık ders içeriğine göre belirlenen desen malzemesi kullanılır. Atölye öğretim üyelerinin denetiminde canlı modelden çalışmalar yapılır. Her öğrencinin bilgi ve uygulama yeteneğine göre konusu ile bilinçli bir ilişki kurması sağlanır.
 RES207 SANAT TARİHİ II  Z 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:

Sanat Tarihi ile ilgili kavramlar, sanat tarihinin belirli dönemleri, sanat akımları ve sanatçı eserleri

Dersin Amacı:

Sanat tarihi ile ilgili kavramlar ve sanat tarihine ilişkin bilim alanları konularına ilişkin bilgi sahibi olabilme, Sanat tarihine ilişkin önemli dönemleri bilme, farklı kültür ve uygarlıkları tanıma ve kıyas yapabilme, Sanat akımlarını, özelliklerini öğrenme, sanatçıları ve eserlerini kavrayabime.
 
 
 
 Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 RES209  MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Z 2 0 0 2 2 3
 

Dersin İçeriği:

Mitoloji ve kutsallık kavramları etrafında gelişen öykülerin görsel temsillerini tanımak

Dersin Amacı:

Sanat yapıtlarında konu olarak seçilen özellikle Yunan ve Roma mitolojisine dair konular, resimlerde yer alan mitolojik karakterler ve olayların sembollerinin tanıtılması. Konularını dinsel kitaplardan alan ikonografik resimlerin çözümlenmesi.

 RES211  ESTETİK Z 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:


Estetik kavramının tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, İlkçağ filozoflarının estetik ve güzele ilişkin görüşleri, sanat kuramları, eser çözümlemeleri.

Dersin Amacı:


Estetik kavramının ne olduğunun kavranması, diğer bilimlerle ilişkisini öğrenme, İlkçağ filozoflarından günümüze kadar dönemlere göre güzellik kavramının sorgulanması, ilkçağ filozoflarının estetik ve güzele ilişkin görüşleri ve bunların sanata yansımalarını kavramak ve sanat kuramlarının çözümlemeye yönelik yorum yapabilme becerisinin kazandırılması.


 RES213 FOTOĞRAF  S 2 0 0 2 2 3

Dersin İçeriği:


Fotoğrafın kısa tarihçesi, pozlandırma kavramı, fotoğrafların banyo işlemleri.

Dersin Amacı:


Görsel kültür, güzel sanatlar ve görsel iletişim konularına özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Görsel kültür ve iletişim alanındaki yeterliklerini kullanarak etkili durağan (fotoğraf) ve hareketli (video) görüntüler çekebilir.


 RES215 RESİM TEKNOLOJİSİ I S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:

Resimde kullanılan boyar maddelerin ilk çağlardan itibaren gelişim süreçlerinin ve tekniklerinin deneyimlenmesi.

Dersin Amacı:


Resim üretiminde kullanılan başlıca araç ve gereçlerin tanıtılması, özellikleri ve kullanım biçimlerine yönelik bilgi ve becerilerin aktarılması.


 
 
  
 Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 RES219 UYGARLIK TARİHİ I    S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:


Uygarlık kavramı, antik uygarlıklar, Anadolu uygarlıkları, uygarlıkların toplumsal, ekonomik, dini yapısı ve sanatı, uygarlıklar arasında bağlantı kurma.

Dersin Amacı:

Antik Uygarlıkları üzerinde yoğunlaşarak bu uygarlıkların sosyal, ekonomik, politik ve dini kurumlarının tarihsel bir bağlam içerisinde incelenmesidir.


 RES202 RESİM ATÖLYE IV Z 4 2 0 6 5 7

Dersin İçeriği:

Atölye dersi içeriği, süreci ve işleyişi hakkında genel bilgilendirilmelerin yapılması.

Dersin Amacı:

Sanat eğitiminde temel plastik araçların keşfedilmesi, görme ve biçimlendirmeye dair becerilerin farklı resim teknikleriyle öğrenci tarafından deneyimlenmesi.
RES204 BASKI RESİM II  Z 2 2 0 4 3 3

Dersin İçeriği:

Baskı Resim terimleri, baskı resmin tarihsel gelişimi, baskı resim teknikleri ve özellikleri, mono baskı ve yüksek baskı teknikleri ile uygulamalar

Dersin Amacı:

Baskı Resim Sanatında kullanılan sanatsal üretim tekniklerinin (mono baskı, linol, ağaç, serigrafi, gravür, taş baskı..) neler olduğunun kavratılması, tekniklerin kullanım alanlarının araştırılması ve yüksek baskı teknikleri ile tasarımlarını plastik olarak çözümleyebilmesi


 RES206  DESEN IV Z 2 2 0 4 3 3

Dersin İçeriği:

Öğrenciye, kendi kişiliğine daha yatkın çizme yöntem ya da yöntemlerini bulabilmesinde yardımcı olmak için Sanat Tarihi genelinde yapılmış desen örneklerinden yola çıkarak çizgisel, tonal ya da ikisinin birlikte söz konusu olduğu biçimleri tanıtmak amaçlanır. Daha kolay kavranabilir olması nedeniyle düzenlenmiştir. Sanat nesnesi haline dönüştürülmüş doğa (Antik heykeller ve ustalardan Desen kopyaları) aracılığıyla ile “doğruyu” göstermek hedef alınır.

Dersin Amacı:

Amaç öğrencinin gördüğünü algılama, algıladığını farklı desen malzemeleriyle birlikte belirlenen süreler içerisinde aktarmayı desenin olanakları dâhilinde geliştirmesidir. Yapılan çalışmalarda anlamak, kavramak ve anlatmak hedeflenir. Haftalık ders içeriğine göre belirlenen desen malzemesi kullanılır. Atölye öğretim üyelerinin denetiminde canlı modelden çalışmalar yapılır. Her öğrencinin bilgi ve uygulama yeteneğine göre konusu ile bilinçli bir ilişki kurması sağlanır.
 
 
 
 Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 RES216 RESİM TEKNOLOJİSİ II  S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:

Resimde kullanılan boyar maddelerin ilk çağlardan itibaren gelişim süreçlerinin ve tekniklerinin deneyimlenmesi.

Dersin Amacı:


Resim üretiminde kullanılan başlıca araç ve gereçlerin tanıtılması, özellikleri ve kullanım biçimlerine yönelik bilgi ve becerilerin aktarılması.


 RES220  UYGARLIK TARİHİ II S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:


Uygarlık kavramı, antik uygarlıklar, Anadolu uygarlıkları, uygarlıkların toplumsal, ekonomik, dini yapısı ve sanatı, uygarlıklar arasında bağlantı kurma.

Dersin Amacı:

Antik Uygarlıkları üzerinde yoğunlaşarak bu uygarlıkların sosyal, ekonomik, politik ve dini kurumlarının tarihsel bir bağlam içerisinde incelenmesidir.


 RES301  RESİM ATÖLYE V Z 4 2 0 6 5 7

Dersin İçeriği:

Atölye dersi içeriği, süreci ve işleyişi hakkında genel bilgilendirilmelerin yapılması.

Dersin Amacı:

Sanat eğitiminde temel plastik araçların keşfedilmesi, görme ve biçimlendirmeye dair becerilerin farklı resim teknikleriyle öğrenci tarafından deneyimlenmesi.
 RES304 BASKI RESİM IV  Z 2 2 0 4 3 3

Dersin İçeriği:

Baskı Resim terimleri, baskı resmin tarihsel gelişimi, baskı resim tekniklerinde Çukur Baskı(Gravür) teknikleri, tekniğin özellikleri ve siyah-beyaz leke etkisinde baskı uygulamaları.

Dersin Amacı:

Baskı Resim Sanatında kullanılan sanatsal üretim tekniklerinin (mono baskı, linol, ağaç, serigrafi, gravür, taş baskı..) neler olduğunun kavratılması, tekniklerin kullanım alanlarının araştırılması ve çukur baskı (gravür) tekniklerini kavraması ve gravür teknikleri ile tasarımlarını plastik olarak çözümleyebilmesi.


 
 
 Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 RES311 SANAT ELEŞTİRİSİ I   Z 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:

Sanat eleştirisinin tanımı ve tarihçesi. Eleştirinin anlam ve önemi. Sanat eleştirisi kuramları.

Dersin Amacı:

Sanat yapıtının estetik yönünün tanımlanması. Sanat yapıtını var eden koşulların ve oluşumların araştırılması ve incelenmesi. Yapıtın asıl gerçekliğine ulaşılması.
 
 
 
Dersin
Kodu
   Z/S  T  TS  K  AKTS
 RES315 SERİGRAFİ I  S 1 2 0 3 2 3

Dersin İçeriği:

Baskı Resim terimleri, baskı resmin tarihsel gelişimi, baskı resim tekniklerinden Serigrafi Baskı tekniği, tekniğin kullanım alanları, tekniğin özellikleri ve siyah-beyaz leke etkisinde baskı uygulamaları.

Dersin Amacı:

Baskı Resim Sanatında kullanılan sanatsal üretim tekniklerinin (mono baskı, linol, ağaç, serigrafi, gravür, taş baskı..) neler olduğunun kavratılması, tekniklerin kullanım alanlarının araştırılması ve serigrafi/ipek baskı/elek baskı tekniğini öğrenmesi ve serigrafi tekniği ile tasarımlarını plastik olarak çözümleyebilmesi.


 
 
 
 
Dersin
Kodu
   Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 RES317  TÜRK MİTOLOJİSİ  S 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:

Mitoloji ve kutsallık kavramları etrafında gelişen öykülerin görsel temsillerini incelemek

Dersin Amacı:

Sanat yapıtlarında konu olarak seçilen özellikle Yunan ve Roma mitolojisine dair konular, resimlerde yer alan mitolojik karakterler ve olayların sembollerinin tanıtılması. Konularını dinsel kitaplardan alan ikonografik resimlerin çözümlenmesi.


 RES302 RESİM ATÖLYE VI   Z 4 2 0 6 5 7

Dersin İçeriği:

 Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu; Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi. Çağdaş Sanat Akımları

Dersin Amacı:

Birinci yarıyıldan başlayıp sekizinci yarıyıla kadar süren resim atölye uygulamaları ikinci sınıf üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf yarıyıllarını kapsayan dört aşamalı bir gelişim sergilemektedir. Birinci sınıfın birinci yarıyılında resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir. Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir.
 RES312  SANAT ELEŞTİRİSİ II  Z 2 0 0 2 2 2

Dersin İçeriği:

Sanat eleştirisinin tanımı ve tarihçesi. Eleştirinin anlam ve önemi. Sanat eleştirisi kuramları.

Dersin Amacı:

Sanat yapıtının estetik yönünün tanımlanması. Sanat yapıtını var eden koşulların ve oluşumların araştırılması ve incelenmesi. Yapıtın asıl gerçekliğine ulaşılması.
RES316  SERİGRAFİ II  S 1 2 0 3 2 3
 

Dersin İçeriği:

Baskı Resim terimleri, baskı resmin tarihsel gelişimi, baskı resim tekniklerinden Serigrafi Baskı tekniği, tekniğin kullanım alanları, tekniğin özellikleri ve siyah-beyaz leke etkisinde baskı uygulamaları.

Dersin Amacı:

Baskı Resim Sanatında kullanılan sanatsal üretim tekniklerinin (mono baskı, linol, ağaç, serigrafi, gravür, taş baskı..) neler olduğunun kavratılması, tekniklerin kullanım alanlarının araştırılması ve serigrafi/ipek baskı/elek baskı tekniğini öğrenmesi ve serigrafi tekniği ile tasarımlarını plastik olarak çözümleyebilmesi.

 RES401 RESİM ATÖLYE VII  Z 4 2 0 6 5 7

Dersin İçeriği:

 Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu; Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi. Çağdaş Sanat Akımları

Dersin Amacı:

Birinci yarıyıldan başlayıp sekizinci yarıyıla kadar süren resim atölye uygulamaları ikinci sınıf üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf yarıyıllarını kapsayan dört aşamalı bir gelişim sergilemektedir. Birinci sınıfın birinci yarıyılında resmin teknik sorunlarını ve uygulamalarını ön plana alan “resim nasıl yapılır?” sorusuna odaklanılmaktadır. Aktarma süreçlerine ilişkin görselleştirmeler gerçekleştirilmektedir. Bu ders uygulama ağırlıklı bir derstir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 


22 Eylül 2023