Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

 

Resim Bölümü

 

   2020-2021 öğretim yılında 30 kişilik öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayan resim bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi verilmekte olup, programın eğitim dili Türkçe’dir. Programın eğitim hedeflerini gerçekleştirebileceği; Resim-Desen Atölyeleri, Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Baskı Resim Atölyesi, Perspektif Atölyesi, Fotoğraf Atölyesi, Üç Boyutlu Sanat Uygulama Atölyesi, Teorik Derslikler, Lisansüstü Öğrenciler İçin Seminer Odası ve Sergi Salonu bulunmaktadır. Programın müfredatında; Estetik, Sanat Tarihi, Sanat Kavram ve Kuramları, Sanat Felsefesi, Sanat Eleştirisi, Mitoloji ve İkonografi, Türk Mitolojisi, Estetik, Uygarlık Tarihi, Çağdaş Sanat Tarihi gibi teorik (kuramsal) derslerin yanı sıra; Resim Atölye, Desen, Temel Sanat Eğitimi, Baskı Resim, Fotoğraf, Üç Boyutlu Sanat Atölye gibi uygulamalı derslere de yer verilmektedir. Teorik derslerde sözlü anlatım, araştırma, inceleme, tartışma yöntemlerinden yararlanılmakta olup, programın tüm teorik ve uygulamalı derslerinde görsel örneklere ve interaktif uygulamalara imkân sağlayan donanımlar kullanılmaktadır. Teorik ve sanatsal uygulamaların verildiği programdan donanımlı olarak mezun olan öğrenciler; serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlar alanındaki eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak görev yapabilirler. Öğrenciler, pedagojik formasyon eğitimi almaları durumunda MEB’e bağlı kurumlarda ‘Görsel Sanatlar Öğretmeni’ olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada sanat piyasasının ekonomik olarak büyümesi, doğal olarak galeriler aracılığı ile de resim bölümleri mezunlarına geniş olanaklar sunmaktadır.

 

 

 

Bölümün Amacı

 

   Bölümün amacı, günümüz sanat anlayışının gerektirdiği, farklı disiplin alanlarını birlikte kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş ve evrensel anlamda insanlığa katkı sağlayabilecek fikirlerle yoğrulmuş, bilimsel düşünceye açık, etik ilkelere bağlı, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, tüm kültürleri araştıran, yaratıcı, ulusal ve uluslararası alanda sanatsal etkinliklerde kendisini ve ülkesini temsil edebilecek, sanatçı adayları yetiştirmektir. Ayrıca, öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.

 


22 Eylül 2023