Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Ders Listesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TDEDRU1200 Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 0 4 0 6
2.  TDEDR699 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Z 3 0 0 3 3 6
3. Alan İçi Seçmeli Ders
Z 3 0 0 3 3 6
4.   Alan İçi Seçmeli Ders Z 3 0 0 3 3 6
5. Alan İçi Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
 Toplam  16 0 0 16 12 30
 
 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. TDEDR603 Eski Türk Edebiyatında Tematik İncelemeler S 3 0 0 3 3 6
2. TDEDR605 Tasavvufî Şerhler S 3 0 0 3 3 6
3. TDEDR607 Modern Teorilerin Işığında Eski Türk Edebiyatı I S 3 0 0 3 3 6
4. TDEDR609 Hikemî Tarz S 3 0 0 3 3 6
5. TDEDR611 Eski Türk Edebiyatında Tasvir S 3 0 0 3 3 6
6.  TDEDR613  Eski Türk Edebiyatında Sosyal Hayat S 3 0 0 3 3 6
7.  TDEDR615 Klâsik Arap Edebiyatı Tarihi S 3 0 0 3 3 6
8. TDEDR617 Klâsik Türk Şiirinde Muhteva İncelemeleri S 3 0 0 3 3 6
 9.  TDEDR619  Tahkiye Geleneği ve Türk Hikâyeciliği S 3 0 0 3 3 6
10. TDEDR621 Mukayeseli Edebiyat I S 3 0 0 3 3 6
11.  TDEDR623  Gelenek ve Yeni Türk Edebiyatı S 3 0 0 3 3 6
12. TDEDR625 Türk Edebiyatında Modernizm S 3 0 0 3 3 6
 13. TDEDR627 Edebiyat ve Postmodernizm S 3 0 0 3 3 6
14. TDEDR629 20. Yüzyıl Türk Romanı I S 3 0 0 3 3 6
15. TDEDR631 1940 Sonrası Türk Şiiri I S 3 0 0 3 3 6
16. TDEDR633 Karşılaştırmalı Türk Romanı S 3 0 0 3 3 6
17. TDEDR635 Çocuk Edebiyatı S 3 0 0 3 3 6
18. TDEDR637 Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevi-I S 3 0 0 3 3 6
19. TDEDR639 Klâsik Türk Edebiyatında Türler-I S 3 0 0 3 3 6
20. TDEDR641 Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri-I S 3 0 0 3 3 6
21. TDEDR643 Klâsik Türk Edebiyatında Şekil ve Muhteva S 3 0 0 3 3 6
22. TDEDR645 Klâsik Türk Edebiyatında Akımlar ve Muhitler S 3 0 0 3 3 6
23. TDEDR647 Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat S 3 0 0 3 3 6
24. TDEDR649 Orhon Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 3 6
25. TDEDR651 Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi I S 3 0 0 3 3 6
26. TDEDR653 Karşılaştırmalı Tarihî Türk Lehçeleri Grameri I S 3 0 0 3 3 6
27. TDEDR655 Tarihî Türk Lehçeleri I S 3 0 0 3 3 6
28. TDEDR657 Türkçenin Köken Bilimi S 3 0 0 3 3 6
29. TDEDR659 Türkiye Türkçesinin Fonetiği I S 3 0 0 3 3 6
30. TDEDR661 Türk Dilinin Mukayeseli Fonetiği I S 3 0 0 3 3 6
31. TDEDR663 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri I S 3 0 0 3 3 6
32. TDEDR665 Türk Dilinin Kaynakları I S 3 0 0 3 3 6
33. TDEDR667 Genel Dilbilimi I S 3 0 0 3 3 6
34. TDEDR669 Türkçede Söz Dizimi I S 3 0 0 3 3 6
35. TDEDR671 Anadolu Ağızları I S 3 0 0 3 3 6
36. TDEDR673 Özbek Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
37. TDEDR675 Kazak Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
38. TDEDR677 Türkmen Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
39. TDEDR679 Çuvaşça I S 3 0 0 3 3 6
40. TDEDR681 Uygur Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
41. TDEDR683 Orhon Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
42. TDEDR685 Eski Türkçe Metinler I S 3 0 0 3 3 6
43. TDEDR687 Altay Dilleri Teorisi I S 3 0 0 3 3 6
44. TDEDR689 Çağatay Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
45. TDEDR691 Harezm Türkçesi I  S  3 0 0 3 3 6
46. TDEDR693 Türk Halk Edebiyatında Metot I S 3 0 0 3 3 6
47. TDEDR695 Sahada Derleme Çalışmaları S 3 0 0 3 3 6
48. TDEDR697 Halk Tiyatrosu S 3 0 0 3 3 6
49. TDEDR701 Türk Dilinin Gelişme Evreleri ve Metinleri-I S 3 0 0 3 3 6
50. TDEDR703 Türkiye Türkçesinin Fonetik, Morfolojik ve Sentaktik Sorunları-I S 3 0 0 3 3 6
51. TDEDR705 Türk Mitolojisi Araştırmaları-I S 3 0 0 3 3 6
52. TDEDR707 Dede Korkut Araştırmaları-I S 3 0 0 3 3 6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  TDEDRU2200 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEDRS102 Seminer Z 0 0 0 0 0 6
3.   Alan İçi Seçmeli Ders S 3 0 0 3 3 6
4.   Alan İçi Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
5.   Alan İçi Seçmeli Ders S 3 0 0 3 3 6
 Toplam   13 0 0 13 9 30
 
 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. TDEDR604 Eski Türk Edebiyatında Şerh Geleneği S 3 0 0 3 3 6
2. TDEDR606 Divan Estetiği S 3 0 0 3 3 6
3. TDEDR608 Modern Teorilerin Işığında Eski Türk Edebiyatı II S 3 0 0 3 3 6
4. TDEDR610 Sebk-i Hindî S 3 0 0 3 3 6
5. TDEDR612 Alegori ve Alegorik Eserler S 3 0 0 3 3 6
6. TDEDR614  Eski Türk Edebiyatında Aşk Anlayışı S 3 0 0 3 3 6
7.  TDEDR616 Klâsik Fars Edebiyatı Tarihi S 3 0 0 3 3 6
8. TDEDR618 Yeni Türk Edebiyatında Kavramlar ve Terimler S 3 0 0 3 3 6
9. TDEDR620 Mukayeseli Edebiyat I S 3 0 0 3 3 6
10. TDEDR622 Türk Romanında Tipler S 3 0 0 3 3 6
11. TDEDR624 Türk Edebiyatında Psikanalitik Yaklaşımlar S 3 0 0 3 3 6
12. TDEDR626 Edebiyat ve Postmodernizm S 3 0 0 3 3 6
13. TDEDR628 20. Yüzyıl Türk Romanı I S 3 0 0 3 3 6
14. TDEDR630 1940 Sonrası Türk Şiiri  S 3 0 0 3 3 6
15. TDEDR632 Karşılaştırmalı Türk Şiiri S 3 0 0 3 3 6
16. TDEDR634 Karşılaştırmalı Türk Tiyatrosu S 3 0 0 3 3 6
17. TDEDR636 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları S 3 0 0 3 3 6
18. TDEDR638 Eski Uygur Türkçesi Metin İncelemeleri S 3 0 0 3 3 6
19. TDEDR642 Karşılaştırmalı Tarihî Türk Lehçeleri Grameri II S 3 0 0 3 3 6
20. TDEDR644 Tarihî Türk Lehçeleri II S 3 0 0 3 3 6
21. TDEDR646 Tarihî Kıpçak Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
22. TDEDR648 Klâsik Türk Edebiyatında Mesnevi-II S 3 0 0 3 3 6
23. TDEDR650 Klâsik Türk Edebiyatında Türler-II S 3 0 0 3 3 6
24. TDEDR652 Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Metin İncelemeleri-II S 3 0 0 3 3 6
25. TDEDR654 Klasik Türk Edebiyatında Şekil ve Muhteva II S 3 0 0 3 3 6
26. TDEDR656 Klâsik Türk Edebiyatın Mecmualar S 3 0 0 3 3 6
27. TDEDR658 Klâsik Türk Edebiyatında Mensur Metinler S 3 0 0 3 3 6
28. TDEDR660 Türkiye Türkçesinin Fonetiği II S 3 0 0 3 3 6
29. TDEDR662 Türk Dilinin Mukayeseli Fonetiği II S 3 0 0 3 3 6
30. TDEDR664 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri II S 3 0 0 3 3 6
31. TDEDR666 Türk Dilinin Kaynakları II S 3 0 0 3 3 6
32. TDEDR668 Genel Dilbilimi II S 3 0 0 3 3 6
33. TDEDR670 Türkçede Söz Dizimi II S 3 0 0 3 3 6
34. TDEDR672 Anadolu Ağızları II S 3 0 0 3 3 6
35. TDEDR674 Özbek Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
36. TDEDR676 Kazak Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
37. TDEDR678 Türkmen Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
38. TDEDR680 Çuvaşça II S 3 0 0 3 3 6
39. TDEDR682 Uygur Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
40. TDEDR684 Orhon Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
41. TDEDR686 Eski Türkçe Metinler II S 3 0 0 3 3 6
42. TDEDR688 Altay Dilleri Teorisi II S 3 0 0 3 3 6
43. TDEDR690 Çağatay Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
44. TDEDR692 Harezm Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
45. TDEDR694 Türk Halk Edebiyatında Metot II S 3 0 0 3 3 6
46. TDEDR696 Halk Edebiyatının Kaynakları S 3 0 0 3 3 6
47. TDEDR698 Türkiye Dışındaki Türk Halklarının Halk Edebiyatları S 3 0 0 3 3 6
48. TDEDR702 Türk Dilinin Gelişme Evreleri ve Metinleri-II S 3 0 0 3 3 6
49. TDEDR704 Türkiye Türkçesinin Fonetik, Morfolojik ve Sentaktik Sorunları-II S 3 0 0 3 3 6
50. TDEDR706 Türk Mitolojisi Araştırmaları-II S 3 0 0 3 3 6
51. TDEDR708 Dede Korkut Araştırmaları-II S 3 0 0 3 3 6
Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  TDEDRU3200 Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 0 4 0 6
2.  TDEDR601 Doktora Yeterlik Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.  2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TDEDRU4200 Uzmanlık Alan Terzi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEDR602 Doktora Tezi Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 3. SINIF V. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.

TDEDRU5200

Uzmanlık Alan Terzi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEDR603 Doktora Tezi Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersintoplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.

TDEDRU6200

Uzmanlık Alan Terzi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEDR604 Doktora Tezi Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersintoplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 4. SINIF VII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.

TDEDRU7200

Uzmanlık Alan Terzi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEDR605 Doktora Tezi Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersintoplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.

TDEDRU8200

Uzmanlık Alan Terzi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEDR606 Doktora Tezi Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersintoplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

TOPLAM KREDİ : 21  TOPLAM ACTS : 240

 

Doktora Programının Ders Listenin İndirilebilir Şekli İçin Tıklayınız...

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818