Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Misyon ve Vizyon

 

MİSYONUMUZ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik ve meslekî açıdan üstün yetenekler kazandırmak; aynı zamanda öğrencilere Türk Dili, Türk Edebiyatı, Halkbilimi, Türk Kültürü, Türk Tarihi, Dilbilimi konularında gerekli bilgileri vermek; özgün, yenilikçi ve bilim alanımızın bu güne kadar ortaya koyduğu birikimler ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve öğretim vermeyi hedefliyoruz. Bölümümüz, eğitim ve öğretim verdiği öğrencilere Osmanlı Türkçesi ve farklı alfabelerin kullanıldığı Türk Lehçeleri ile ilgili okuma-yazma ve aktarma yeteneği kazandırarak toplumsal ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmaktadır.  İnsan ilişkilerinde ve toplumsal ilişkilerde edinmiş olduğu bilgi, beceri ve kültür birikimini davranışlarına yansıtan, çizdiği örnek insan tipi ile birleştirici ve yapıcı bir kimliğe sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nitelikli mezunlar vermek adına Türk diliyle yazılmış metinlerin farklı kuramsal yöntemlerle alımlanmasını, yorumlanmasını ve değerlendirilmesini öncelemektedir. Bu hususta öğrencilerin çağdaş ve disiplinlerarası yöntemleri uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

VİZYONUMUZ

Özgün, yenilikçi ve bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli bilgi birikimini ve araştırma ortamını sağlayarak Türkoloji alanına seçkin araştırmacılar kazandırmak bu bölümün temel vizyonudur. Öğrencilere, araştırma ve eğitim grupları oluşturarak birlikte çalışma, değerlendirme ve üretme alışkanlığı kazandırmak Türklük biliminin temelinde yer alır. Oluşturulan bu temel aracılığıyla Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün mevcut alt yapı, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslararası alanlarda etkin, verimli ve ileriye dönük bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bütün bunlardan hareketle Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmak, kültür, turizm, basın-yayın, editörlük, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi değişik alanlarda insan kaynağı yaratılması amaçlanmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Türk Dil Kurumu ve TRT gibi çeşitli kurumlarda görev alabilecek, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamları, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirilmektedir.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818