Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli YL Ders Listesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TDEYLU1200 Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 0 4 0 6
2.  TDEYL587 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Z 3 0 0 3 3 6
3. Alan İçi Seçmeli Ders
Z 3 0 0 3 3 6
4.   Alan İçi Seçmeli Ders Z 3 0 0 3 0 6
5. Alan İçi Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
 Toplam  16 0 0 16 9 30
 
 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. TDEYL501 Orhon Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
2. TDEYL503 Karahanlı Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
3. TDEYL505 Kırgız Türkçesi
S 3 0 0 3 3 6
4. TDEYL507 Tatar Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
5. TDEYL509 Genel Dilbilimi I S 3 0 0 3 3 6
6. TDEYL511  Başkurt Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
7.  TDEYL513 Türkmen Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
8. TDEYL515 Çağatay Türkçesi İncelemeleri I S 3 0 0 3 3 6
 9.  TDEYL517  Eski Türkçe Metinler I S 3 0 0 3 3 6
10. TDEYL519 Anadolu ve Rumeli Ağızları S 3 0 0 3 3 6
11.  TDEYL521  Eski Türk Edebiyatında Nesir I S 3 0 0 3 3 6
12. TDEYL523 Eski Türk Edebiyatında Nazım I S 3 0 0 3 3 6
 13. TDEYL525 Türk Halk Müziği I S 3 0 0 3 3 6
14. TDEYL527 Azerbaycan Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
15. TDEYL529 Edebiyat Bilgi ve Teorileri I S 3 0 0 3 3 6
16. TDEYL531 Fars Dili I S 3 0 0 3 3 6
17. TDEYL533 Arap Dili I S 3 0 0 3 3 6
18. TDEYL535 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I S 3 0 0 3 3 6
19. TDEYL537 Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri I S 3 0 0 3 3 6
20. TDEYL539 Yeni Türk Edebiyatında Şiir I S 3 0 0 3 3 6
21. TDEYL541 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye I S 3 0 0 3 3 6
22. TDEYL543 XX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu I S 3 0 0 3 3 6
23. TDEYL545 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları I S 3 0 0 3 3 6
24. TDEYL547 Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar I S 3 0 0 3 3 6
25. TDEYL549 Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi I S 3 0 0 3 3 6
26. TDEYL551 Edebî Akımlar I S 3 0 0 3 3 6
27. TDEYL553 Türk Nesrinin Gelişmesi I S 3 0 0 3 3 6
28. TDEYL555 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I S 3 0 0 3 3 6
29. TDEYL557 Aşık Tarzı Şiir Geleneği S 3 0 0 3 3 6
30. TDEYL559 Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri I S 3 0 0 3 3 6
31. TDEYL561 Orta Asya Türk Kültürü I S 3 0 0 3 3 6
32. TDEYL563 Türk El Sanatları I S 3 0 0 3 3 6
33. TDEYL565 Töre ve Gelenekler I S 3 0 0 3 3 6
34. TDEYL567 Türk Halk İnançları S 3 0 0 3 3 6
35. TDEYL569 Harezm Türkçesi İncelemeleri I S 3 0 0 3 3 6
36. TDEYL571 13.-15. Yüzyıl Oğuz Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
37. TDEYL573 Türkçede Cümle Yapıları I S 3 0 0 3 3 6
38. TDEYL575 Türk Dili Tarihi I S 3 0 0 3 3 6
39. TDEYL577 Türkiye Türkçesi I S 3 0 0 3 3 6
40. TDEYL581 Dil Bilimi S 3 0 0 3 3 6
41. TDEYL583 Göstergebilim S 3 0 0 3 3 6
42. TDEYL585 Dil Becerilerinin Öğretimi S 3 0 0 3 3 6
43. TDEYL587 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği S 3 0 0 3 3 6
44. TDEYL589 Türk Mitolojisi I S 3 0 0 3 3 6
45. TDEYL591 Türk Halk ve Yeni Türk Edebiyatında Müşterek Unsurlar  S  3 0 0 3 3 6
46. TDEYL593 Türk Kültür Tarihi I S 3 0 0 3 3 6
47. TDEYL595 Türk Halk Tiyatrosu S 3 0 0 3 3 6
48. TDEYL597 Türk Halk Şiirinde Şekil ve Tür S 3 0 0 3 3 6
49. TDEYL599 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı I S 3 0 0 3 3 6
50. TDEYL601 Akademik Türkçe S 3 0 0 3 3 6
51. TDEYL603 Osmanlı Türkçesi Grameri S 3 0 0 3 3 6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  TDEYLU2200 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEYLS101 Seminer Z 0 0 0 0 0 6
3.   Alan İçi Seçmeli Ders S 3 0 0 3 3 6
4.   Alan İçi Seçmeli Ders
S 3 0 0 3 3 6
5.   Alan İçi Seçmeli Ders S 3 0 0 3 3 6
 Toplam   13 0 0 13 9 30
 
 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. TDEYL502 Uygur Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
2. TDEYL504 Eski Anadolu Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
3. TDEYL506 Kazak Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
4. TDEYL508 Yeni Uygur Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
5. TDEYL510 Genel Dilbilimi II S 3 0 0 3 3 6
6. TDEYL512  Kıpçak Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
7.  TDEYL514 Özbek Türkçesi S 3 0 0 3 3 6
8. TDEYL516 Çağatay Türkçesi İncelemeleri II S 3 0 0 3 3 6
9. TDEYL518 Eski Türkçe Metinler II S 3 0 0 3 3 6
10. TDEYL520 Klâsik Osmanlı Türkçesi Metinleri S 3 0 0 3 3 6
11. TDEYL522 Eski Türk Edebiyatında Nesir II S 3 0 0 3 3 6
12. TDEYL524 Eski Türk Edebiyatında Nazım II S 3 0 0 3 3 6
13. TDEYL526 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları II S 3 0 0 3 3 6
14. TDEYL528 Azerbaycan Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
15. TDEYL530 Edebiyat Bilgi ve Teorileri II S 3 0 0 3 3 6
16. TDEYL532 Fars Dili II S 3 0 0 3 3 6
17. TDEYL534 Arap Dili II S 3 0 0 3 3 6
18. TDEYL536 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II S 3 0 0 3 3 6
19. TDEYL538 Batı Edebiyatlarının Yeni Türk Edebiyatına Etkileri II S 3 0 0 3 3 6
20. TDEYL540 Yeni Türk Edebiyatında Şiir II S 3 0 0 3 3 6
21. TDEYL542 Yeni Türk Edebiyatında Roman ve Hikâye II S 3 0 0 3 3 6
22. TDEYL544 XX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu II S 3 0 0 3 3 6
23. TDEYL546 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları II S 3 0 0 3 3 6
24. TDEYL548 Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar II S 3 0 0 3 3 6
25. TDEYL550 Çağdaş Türk Edebiyatlarının İncelenmesi II S 3 0 0 3 3 6
26. TDEYL552 Edebî Akımlar II S 3 0 0 3 3 6
27. TDEYL554 Türk Nesrinin Gelişmesi II S 3 0 0 3 3 6
28. TDEYL556 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri II S 3 0 0 3 3 6
29. TDEYL558 Âşık Tarzı Hikâye Geleneği S 3 0 0 3 3 6
30. TDEYL560 Türk Halk Edebiyatında Anlatım Türleri II S 3 0 0 3 3 6
31. TDEYL562 Orta Asya Kültürü II S 3 0 0 3 3 6
32. TDEYL564 Türk El Sanatları II S 3 0 0 3 3 6
33. TDEYL566 Töre ve Gelenekler II S 3 0 0 3 3 6
34. TDEYL568 Türk Halk Felsefesi S 3 0 0 3 3 6
35. TDEYL570 Harezm Türkçesi İncelemeleri II S 3 0 0 3 3 6
36. TDEYL572 13.-15. Yüzyıl Oğuz Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
37. TDEYL574 Türkçede Cümle Yapıları II S 3 0 0 3 3 6
38. TDEYL576 Türk Dili Tarihi II S 3 0 0 3 3 6
39. TDEYL578 Türkiye Türkçesi II S 3 0 0 3 3 6
40. TDEYL580 Türkçenin Çağdaş Sorunları S 3 0 0 3 3 6
41. TDEYL582 Anlam Bilimi S 3 0 0 3 3 6
42. TDEYL584 Söylem Çözümlemesi S 3 0 0 3 3 6
43. TDEYL586 Türk Mitolojisi II S 3 0 0 3 3 6
44. TDEYL588 Türk Halk ve Yeni Türk Edebiyatında Müşterek Unsurlar S 3 0 0 3 3 6
45. TDEYL590 Türk Kültür Tarihi II S 3 0 0 3 3 6
46. TDEYL592 Mukayeseli Türk Halk Edebiyatı S 3 0 0 3 3 6
47. TDEYL594 Anonim Halk Şiiri S 3 0 0 3 3 6
48. TDEYL596 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı II S 3 0 0 3 3 6
49. TDEYL598 Türkçenin Tarihî ve Çağdaş Sözlükleri S 3 0 0 3 3 6
Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  TDEYLU3200 Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 0 4 0 6
2.  TDEYLTEZ201 Yüksek Lisans Tezi
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.  2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TDEYLU4200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
2. TDEYLTEZ202 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

TOPLAM KREDİ : 24 TOPLAM ACTS : 120

 

 Yüksek Lisans Programının Ders Listesinin İndirilebilir Şekli İçin Tıklayınız...

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818