Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  TDEDRU1200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı'na dair temel kavramları öğretmek ve  Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarında kullanılan temel kuramlar hakkında genel bilgiler kazandırmaktır. Ders kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı'nda temel kavram ve ilkeler, kuramsal yaklaşımlar, yazın tarihi ve yazınsal kuramlar, Türk dilinin tarihî gelişimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
 2.  TDEDR699 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ  Z  3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  TDEDRU2200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 2 2 0 4 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı'na dair temel kavramları öğretmek ve  Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarında kullanılan temel kuramlar hakkında genel bilgiler kazandırmaktır. Ders kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı'nda temel kavram ve ilkeler, kuramsal yaklaşımlar, yazın tarihi ve yazınsal kuramlar, Türk dilinin tarihî gelişimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.u dersin amacı öğrencilere, aile danışmanlığının genel kuram ve uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla aile danışmanlığı uygulamaları gerçekleştirecek becerileri kazandırmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerde öğrendiği bilgileri aile danışmanlığı uygulaması çerçevesinde pratik edecek ve aile danışmanlığı yapma becerisi kazanacaktır.
 2.  TDEDRS102 SEMİNER  Z 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında araştırma odağını güçlendirmek, araştıma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak, çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek, arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek ve bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  TDEDRU3200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2. TDEDR601 DOKTORA YETERLİK Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tezi oluşturacak ve tezi meydana getirmeye yeterli olup olmadığını sorgulamaktır. Bu doğrultuda öğrencinin tezini hazırlayacağı bilim dalı doğrultusunda (Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları) yazın tarihi, yazınsal kuramlar, dilbilgisi incelemeleri, dilbilimsel yazın eleştirisi, folklorik söylem, vb. hakkında yetkin olması ve araştırma yapabileceğini ortaya koyması beklenir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   TDEDRU4200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  TDEDR602 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.


 V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   TDEDRU5200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  TDEDR603 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.


 VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   TDEDRU6200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  TDEDR604 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.


 VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   TDEDRU7200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  TDEDR605 YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.


 VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   TDEDRU8200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  TDEDR606 YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

 SEÇMELİ DERSLER
 I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  TDEDR603 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TEMATİK İNCELEMELER S 3 0 0 3 3 6
Eski Türk edebiyatından orjinallik kesbeden bir konu ya da metin seçilerek hem metin analizi hem de bibliyografik çalışma ile bu metinlerin incelenmesi yapılacaktır. Bu bağlamda eski Türk edebiyatında aşk, aşkın tanımı ve kullanımı; âşık-maşuk ilişkisi, rakip ve zahit tiplemeleri, meşhur aşk kahramanları, ölüm kavramı ve terminolojisi, manzum tercüme eserler ve muhtevaları, tezkire terminolojisi, edebî muhitler, dinî referanslı edebî metinlerin tahlilleri yapılacaktır. Nazım şekilleri ve muhteva arasındaki münasebetin tematik bütünlüğe etkisi irdelenip çeşitli örnekler üzerinden somut veriler elde edilmeye çalışılacaktır.
 2. TDEDR605 TASAVVUFİ ŞERHLER  S 3 0 0 3 3 6

Edebî bir terim olarak şerhin tanımı yapılıp şerh yöntemleri hakkında bilgi verildikten sonra Türk tasavvuf edebiyatındaki şerh geleneği, şarihler ve şerh metodlarından bahsedilecektir. Mesnevî-i Manevî, Füsusu’l-Hikem, Gülşen-i Raz, Bostan ve Gülistan gibi eserlere yazılan şerhler ile Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi, Niyazi-i Mısri gibi şairlerin eserlerine yazılan ya da kendi yazdıkları bazı şerhler okunacaktır. Şerh geleneğinin ayet ve hadis tefsir ve tercüme geleneğiyle münasebeti, bu alanda vücuda getirilen eserlerden hareketle açıklanacaktır.

 3. TDEDR607 MODERN TEORİLERİN IŞIĞINDA ESKİ TÜRK EDEBİYATI-I  S 3 0 0 3 3 6

Modern edebiyat teorilerine ait özelliklerden yola çıkılarak; bu teorilerle klasik Türk edebiyatı eserleri arasında ilişki kurulacak ve eserlerin incelemesi yapılacaktır. Tarihsel yaklaşım, psikolojik yaklaşım, metinbilimsel yaklaşım, dilbilimsel yaklaşım, ontolojik analiz metodu hakkında örnek çalışma ve metinlerden hareketle bilgi verilip, uygulama yapılacaktır. Bu amaçla, modern teorilerle geleneğin ilişkisini araştıran kitap ve yazılar gözden geçirilecektir. Klasik Türk edebiyatı sahasında yapılan araştırmalarda farklı disiplinlerin yöntemlerinden yararlanmak, araştırmacı adaylarını bu tür çalışmalardan haberdar etmek ve çalışmalarında yararlanmalarını sağlamak bu dersin amaçları arasındadır.

 4. TDEDR609 HİKEMİ TARZ  S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk edebiyatında 17. yüzyılda görülmeye başlanan üsluptaki değişme ve çeşitlenmeler ele alınacak ve “hikemî” ya da diğer ifadeyle “hakîmâne şiir” kavramı üzerinde durulacaktır. Hikemî tarzın kuramsal çerçevesi, tarihsel gelişimi ve özellikleri ortaya konulacak ve bu tarzın başta Nâbî olmak üzere Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerinin eserleri üslup bakımından incelenecektir. Hikemî tarzın şekil ve muhteva bakımından edebî metinler üzerindeki tesirleri irdelenerek özellikle klasik üsluptan ayrılan noktaları örneklerle tespit edilecektir.

5.
TDEDR611  ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TASVİR  S 3 0 0 3 3 6

Tasvir kavramı ve biçimleri anlatılacak, sonra metinlerden hareketle örnek tasvir uygulamaları gösterilecektir. Klasik Türk edebiyatındaki divan, mesnevi, tezkire, şiir, nazire ve inşa mecmuası gibi manzum ve mensur metinler incelenerek tasvir örnekleri tespit edilecektir. Öğrencilerin manzum ve mensur eserlerde, edebî tasvirleri tespit etmesi ve bu tasvirlerin eserin sanat değerine katkısının belirleyebilmelerini sağlamak bu dersin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ayrıca tahkiyevi anlatım tarzından hareketle mekân tasvirleri üzerinde durularak bunlara çeşitli metinler üzerinden örneklerle tespitlerde bulunulacaktır.

6. TDEDR613 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT  S   3  0

Klasik Türk edebiyatının sosyal arka planını oluşturan eserlerin ve yazarlarının tanınması sağlanacak. Anadolu Beylikler döneminden başlayarak on dokuzuncu yüzyıla kadar edebî eserlere yansıyan; toplumun günlük yaşamı, âdet, gelenek ve görenekleri, inanışları ve siyasî olaylar incelenecek. Klasik Türk edebiyatının kaynaklarından kabul edilen din, tasavvuf, mitoloji, milli malzeme, atasözleri ve deyimler ile çeşitli ilim dallarına ait unsurlar, metinlerden tespit edilerek yorumlanacaktır. Bütün bunlara ilaveten sosyal hayat unsurları üzerinden teşekkkül eden nazım türleri ve bu türlerde ağırlıklı olarak ele alınan konular metinler üzerinden açıklanacaktır.

 7.
TDEDR615 KLASİK ARAP EDEBİYATI TARİHİ S 3 0 0 3 3 6

Klasik Arap edebiyatının ana kaynakları açıklanır. Klasik Arap edebiyatının yüzyıllara göre öne çıkan özellikleri, şairleri ve eserleri hakkında bilgi verilir. İslamiyetten önceki ve sonraki Arap edebiyatı üzerine değerlendirmeler yapılır. İmrü’l-Kays, el-Haris, Nabiğa ve el-A’şa gibi Muallakatü’s-Seb’a şairleri ile Hz. Peygamber dönemi şairlerden Hassan b. Sabit, Ka’b b. Züheyr, Ka’b b. Malik ve Abdullah b. Revaha gibi şairler ve eserleri incelenir. Arap diline rağbet eden Türk şairleri ve bunların tanzim ettiği manzumeler ve bunların edebiyatımızdaki akisleri metinler üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 8. TDEDR617 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MUHTEVA İNCELEMELERİ S 3 0 0 3 3 6

Eski Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan âşıkâne şiir, rindâne şiir, şûhâne şiir, hikemî şiir, tasavvufî şiir gibi kavramlar kuramsal çerçeve, tarif ve tasnif, tarihsel gelişim ve temsilcileri açısından ele alınarak, örnek metinler okunur. 

 9. TDEDR619 TAHKİYE GELENEĞİ VE TÜRK HİKAYECİLİĞİ S 3 0 0 3 3 6

Edebiyatımızda tahkiye geleneği ve bu geleneğin ilk temsilcileri hakkında bilgi verilir. Modern hikâyeye geçiş süreci aşamalarıyla ortaya konur. Modern hikâyeyi hazırlayan tahkiye türleri tanımlanarak, Türk hikâyeciliğine yön veren önemli şahsiyetlere ait eserler incelenir. 

10.  TDEDR621 MUKAYESELİ EDEBİYAT I S 3 0 0 3 3 6

Edebiyatımızda tahkiye geleneği ve bu geleneğin ilk temsilcileri hakkında bilgi verilir. Modern hikâyeye geçiş süreci aşamalarıyla ortaya konur. Modern hikâyeyi hazırlayan tahkiye türleri tanımlanarak, Türk hikâyeciliğine yön veren önemli şahsiyetlere ait eserler incelenir. 

 11. TDEDR623 GELENEK VE YENİ TÜRK EDEBİYATI S 3 0 0 3 3 6

Gelenek kavramının içeriği ve edebiyatta gelenek unsurunun önemine değinilir. Geleneksel edebiyatın dayandığı değerler ve estetik yapı, edebiyatta eski-yeni çatışması bağlamında sorgulanır. 19. yy.dan itibaren Türk edebiyatında meydana gelen dönüşüm ve yenilik hareketleri, gelenek-modernite çatışması, geleneğin modern edebiyata etkileri ve geleneğin günümüze uzanan çizgisi üzerinde durulur. 

 12. TDEDR625 TÜRK EDEBİYATINDA MODERNİZM S 3 0 0 3 3 6
Modernizm kavramının ortaya çıkışı, tarihi, kültürel, felsefi arka planı ile ilgili kaynaklardan yararlanılarak bu kavramın teorik açıklaması yapılır. Modernizmin edebiyatla olan ilişkisine değinilir. Modernleşmenin edebi, siyasal ve toplumsal yönleriyle edebiyata etkileri tespit edilerek, Türk edebiyatında modernizmin ortaya çıkardığı değişim ve dönüşümler metinlerden hareketle ele alınır. 
 13. TDEDR627 EDEBİYAT VE POSTMODERNİZM S 3 0 0 3 3 6

Edebiyat ve postmodernizmin ilişkisi üzerine teorik sorgulamalar yapıldıktan sonra, postmodern metnin özellikleri, tematik kurgusu, bakış açısı gibi tahlil unsurları, postmodern romanlardan örneklendirilerek anlatılır.             

 14. TDEDR629 20. YÜZYIL TÜRK ROMANI-I S 3 0 0 3 3 6

20.yy Türk romanındaki yeni açılımlar ve yeni söylemler üzerinde durularak bu dönemde karşımıza çıkan roman türleri (tarihî roman, feminist söylem, İslamî ve gelenekçi söylem, toplumcu gerçekçi bakış, köy ve kasaba romanı, toplumcu-marksist söylem vb.) örnek metin çözümlemeleriyle birlikte verilir.

 15. TDEDR631 1940 SONRASI TÜRK ŞİİRİ-I S 3 0 0 3 3 6

1940 sonrası Türk şiirini etkileyen edebî yönelimler ve şiir toplulukları, poetikalar ve edebî tartışmalar üzerinde durulur. Dönemin özelliklerini yansıtan örnek şiir incelemeleri yapılarak şiirimizin önceki dönemlerden farklılaşan yönleri dönemlerarası karşılaştırmalardan hareketle incelenir. 

 16. TDEDR633 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ROMANI S 3 0 0 3 3 6
İlk roman örneklerimizden başlayarak modern ve postmodern romana uzanan çizgide, Türk romanının geçirdiği merhaleler ve değişimler hem dönemlerarası karşılaştırma hem de Dünya edebiyatlarıyla karşılaştırma yoluyla ortaya konur. Farklı edebi dönemlerde yazılmış roman örneklerinden seçme yapılarak, metinler arasındaki benzerlik ve farklılıklar tahlile yönelik karşılaştırmalarla ortaya konur. Türk romanındaki farklı yönelimler örneklerden hareketle tespit edilir. 
 17. TDEDR635 ÇOCUK EDEBİYATI S 3 0 0 3 3 6

Terim olarak “çocuk edebiyatı”nın ortaya çıkışı, amacı ve Dünya edebiyatlarında bu terimin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan edebî, sosyal, kültürel kaynaklar üzerinde durulur. Çocuk edebiyatının klasik dönemdeki örneklerinden başlayarak, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde bu alana yönelik yapılan çeviri faaliyetleri, Cumhuriyet döneminde yazılan hikâye, roman, tiyatro, deneme türündeki modern metinler üzerinde durulur. 

 18. TDEDR637  KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-I S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk Edebiyatında mesnevi türünün gelişimi, diğer türlerle ilişkisi. Mesnevinin kuramsal özellikleri. Mesnevinin tarihî gelişimi. Mesneviyle ilgili yapılan çalışmalar. Dönemini temsil edici isimlerden mesnevilerin okunması ve incelenmesi. 

19. TDEDR639 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER-I S 3 0 0 3 3 6

Tür kavramının tanımı yapılacak, kapsamı ve çerçevesi belirtilecek. Klasik Türk edebiyatında ortaya çıkan türlere genel bir bakışın ardından Allah ile ilgili türler (esmâ-i hüsnâ, tevhid ve münâcât), Hz. Peygamber ile ilgili türler (hilye, kırk hadis ve gül-i sad-berg, mevlid, mirâciye, na’t ve siyer), dinî günler ve bayramları anlatan türler (ıydiye, ramazaniye ve regâ’ibiye), ahlakî yönü ön planda olan türler (nasihatnâme/pendnâme), asıl konuları din dışı olan türler yani bir yeri ya da yerleşim yerlerini anlatan türler (beldenâme/bilâdiye, dâriye, hammâmiye/hamâmnâme, sâhilnâme, sefâretnâme, seyâhatnâme ve şehrengiz) üzerinde durulacaktır. Bu edebî türlerin Türk edebiyat tarihinde hangi dönemlerde daha çok rağbet gördüğü şairler üzerinden izah edilecektir.

 20.  TDEDR641 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN İNCELEMELERİ-I S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan âşıkâne şiir, rindâne şiir, şûhâne şiir, hikemî şiir, tasavvufî şiir gibi kavramlar kuramsal çerçeve, tarif ve tasnif, tarihsel gelişim ve temsilcileri açısından ele alınarak, örnek metinler üzerinden tahlil edilmesi. 

21. TDEDR643 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE MUHTEVA S 3 0 0 3 3 6

Eski Türk edebiyatındaki nazım şekillerinin ayrıntılı özellikleri ve metinler üzerinden incelenmesi. Muhtevaya yönelik kuramsal çerçeve, tarif ve tasnif, tarihsel gelişim ve örnek metin incelemeleri. 

 22.  TDEDR645 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA AKIMLAR VE MUHİTLER S 3 0 0 3 3 6

Divan şiirinde Hikemî tarzın tarihî gelişimi öğretilir; bu tarzı benimseyen sanatçılar ve eserlerinin incelenmesi. Fars ve Türk Edebiyatında Sebk-i Hindî’nin gelişim süreci, bu üslubun Fars ve Türk edebiyatındaki temsilcileri ve eserlerinin incelenmesi. 

 23. TDEDR647 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT S 3 0 0 3 3 6

Anadolu Beylikler döneminden başlayarak on dokuzuncu yüzyıla kadar klasik Türk edebiyatı edebî eserlerine yansıyan toplumun günlük yaşamı, âdet, gelenek ve görenekleri, siyasî olaylar ve inanışların incelenmesi.

 24. TDEDR649 ORHON TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ S 3 0 0 3 3 6

KölTigin Bilge Kagan ve Tunyukuk yazıtlarının transliterasyonu, transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesine aktarımı, kelime tahlillerinin yapılması ve söz varlığının incelenmesi.

 25. TDEDR651 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARININ İNCELENMESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Çağdaş Türk dünyasının tanınmış şair ve yazarlarının hayatları ve eserleri; şiirler, romanlar ve hikâyeler üzerinde incelemeler. Çağdaş Türk dünyasından seçilmiş örnek eserler üzerinde çalışarak edebiyatla ilgili edinilmiş bilgi birikimini teoriden uygulamaya dönüştürme. İncelenen eserlerin Türk dili, kültürü ve edebiyatı içinde aldığı yeri belirleyip tahlil etme ve yorumlama 

 26. TDEDR653 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK LEHÇELERİ GRAMERİ-I S 3 0 0 3 3 6
 Türkçenin ses ve şekil bilgisi bakımından değişim ve gelişimini öğrenme. Dersin tanıtımı, Türkçenin tarihî gelişimi ve dönemleri hakkında genel bilgi, Orhun Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde ünlüler ve ünsüzler, Orhun Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde yapım ekleri, Orhun Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde isim ve isim çekimi, Orhun Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde sıfat, zamir, zarf , Orhun Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde  bağlaç, edat, Orhun Türkçesi, Eski Uygur Türkçesi ve Karahanlı Türkçesinde fiil ve fiil çekimi.
 27.
 
TDEDR655 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-I S 3 0 0 3 3 6

Tarihî Türk lehçelerinden bir veya birkaçını (Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak, Eski Anadolu Türkçesi) fonetik, morfolojik, sentaktik ve leksik özellikleriyle kavratmak, o lehçeyi/lehçeleri diğer tarihî ve yaşayan Türk lehçeleriyle karşılaştırıp sentez ve analiz yapabilme becerisi kazandırmak. Orhun Türkçesi ve özellikleri, Eski Uygur Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler, Karahanlı Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler. 

 28. TDEDR657 TÜRKÇENİN KÖKEN BİLİMİ S 3 0 0 3 3 6

Köken bilimi kavramı, köken bilimi araştırmalarının tarihi, köken bilimi yapılırken bağlı kalınması gereken ilkeler, köken bilimi sözlüğü ve Türkçenin köken bilimi sözlükleri, köken bilimi sözlüklerinin incelenmesi, uygulamalı köken bilgisi çalışmalarının yapılması. 

 29. TDEDR659 TÜRKİYE TÜRKÇENİN FONETİĞİ-I S 3 0 0 3 3 6

Türkçenin ses yapısının ve Türkçedeki ses olaylarının incelenmesi; Türkçenin söyleyiş ve yazım kurallarının değerlendirilmesi. Dilin ve dilbilgisinin tanımı; Ses nedir? Ses Bilimi nedir ve neyi inceler? Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçedeki ünlülerin tanımı, ünlü uyumları. Türkçedeki ünsüzlerin tanımı, ünsüz olayları. Türkçede vurgu, sözcük vurgusuyla ilgili uygulamalar. Türkçedeki ses olayları. Türkçedeki morfofonemik değişmeler. Türkçe sözcüklerin yazım özellikleri ve yazım kılavuzlarının incelenmesi. Türkçedeki yabancı sözcüklerin söyleyiş ve yazımıyla ilgili sorunlar. 

 30.
TDEDR661 TÜRKDİLİNİN MUKAYESELİ FONETİĞİ-I S 3 0 0 3 3 6

Tarihî Türk yazı dilleri ve günümüz Türk dillerinin oluşum aşamaları (İlk Türkçe; Ana Bulgarca ve Ana Türkçe; Eski Türkçe ve Eski Bulgarca; Orta Türkçe ve Orta Bulgarca; Yeni Türkçe ve Çuvaşça). Belli başlı Türk dilleri sınıflandırmaları; Türk dilli halkların coğrafi dağılımı. Tarihî Türk alfabelerinde /a/, /ä/ (açık ä), /e/ (kapalı e); /ı/, /i/; /o/, /u/ ve /ö/, /ü/ fonemlerinin gösterimi. Birincil uzun ünlü nedir; Tarihî Türk yazı dillerinde birincil uzunluklar. Tarihî Türk yazı dillerinde ünlülerle ilgili ses olayları (benzeşme, yuvarlaklaşma, yer değiştirme, ses düşmesi vb.). Günümüz Türk dillerinde birincil uzun ünlüler. Günümüz Türk dillerinde diftonglar; günümüz Türk dillerinde kısa ünlüler. Günümüz Türk dillerinde ünlü fonemlerin artzamanlı ve eşzamanlı gelişimi. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları. 

 31. TDEDR663 KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-I S 3 0 0 3 3 6

Türk Dünyası ve bağımsız Türk Cumhuriyetleri hakkında öğrenciler bilgilendirilecek, Türk dilinin yayıldığı coğrafya ve Türk lehçelerinin sınıflandırılması işlenecek, Türk lehçelerinin sınıflandırılması üzerinde durulduktan sonra Türk lehçelerini birbirinden ayıran temel fonetik ve morfolojik unsurlar üzerine durulacaktır. Kuzeybatı, Güneydoğu, Kuzey ve Güneybatı Türk lehçeleri arasından seçilen metinler üzerinden lehçeler arası aktarma çalışmaları yapılacaktır. 

 32. TDEDR665 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI-I S 3 0 0 3 3 6

Türk dilinin temel kaynakları, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kutadgu Bilig ve Atabetü’l-Hakayık, Tarihî Türk lehçeleri, Türk dilinin geçirdiği aşamalar, Türklerin kullandıkları alfabeler, eski alfabelerle yazılmış metinler, dönemler arasındaki dil farklılıkları. 

 33. TDEDR667 GENEL DİLBİLİMİ-I S 3 0 0 3 3 6

Bu derste dilin doğuşu ve ölümü, dillerin tipolojisi, dil evrensellikleri, dil incelemelerinin doğuşu gibi konular Türkçe bağlamında işlendikten sonra, 20. yüzyıl dilbilimi genel hatlarıyla değerlendirilecektir. Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Nikolay Trubetskoy, Gustave Guillaume, Lucien Tesniere, Roman Jakobson, Andre Martinet, Zellig Harris, Noam Chomsky’in dil incelemelerine getirdiği yenilikler Yapısal Dilbilim ekseninde karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

 34. TDEDR669 TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİ-I S 3 0 0 3 3 6
Cümle, cümlenin öğeleri ve cümle dışı unsurlar üzerinde durulur; ayrıca kelime grupları (isim tamlaması, sıfat tamlaması, sıfat-fiil grubu vb.) verilerek örnek metinlerle konu pekiştirilir. 
 35. TDEDR671 ANADOLU AĞIZLARI-I S 3 0 0 3 3 6
Anadolu ağızları üzerine yapılan çalışmalar ve örnek metinler üzerinde durulur; Eski Türkçeden günümüze kadar Türk dilinin Anadolu’daki izleri, geçirdiği fonetik ve morfolojik değişiklikleri incelenir. 
 36. TDEDR673 ÖZBEK TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Özbek Türkçesinin ses ve şekil bilgisi, Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmalı olarak incelenecek, Özbekçe metinler üzerinde okuma ve Türkiye Türkçesine aktarma çalışmaları yapılacaktır.

 37.
TDEDR675 KAZAK TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Kazak Türklerinin Türk dünyası içindeki yeri, “Kazak” adı anlamı. Kazak Türkleri, kökenleri, tarihleri, kültürleri. Kazak Türkçesinin tarihî gelişimi, Kazak Türkçesinin genel özellikleri, Kazak Türkçesinin ses bilgisel özellikleri, Kazak Türkçesindeki ekler ve işlevleri, Kazak Türkçesinin söz dizimine dair hususlar, Kazak Türkçesinin sahip olduğu söz varlığı. 

 38. TDEDR677 TÜRKMEN TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Türkmen Türkçesinin tarihî gelişimi, Türkmen Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri, Türkmen Türkçesinin yazımında kullanılan alfabeler, Tatar Kiril ve Lâtin alfabelerinin öğretilmesi, Türkmen Türkçesinin ses özellikleri, Türkmen Türkçesinin şekil özellikleri, Türkmen Türkçesinin cümle bilgisi, Türkmen Türkçesinin anlam bilgisi. 

 39. TDEDR679 ÇUVAŞÇA-I S 3 0 0 3 3 6

Çuvaşlar ve Çuvaşça hakkında bilgi verilmesi. Çuvaşcanın Türk dilleri ‎arasındaki yerinin açıklanması ve Çuvaşçanın ses ve yapı bilgisi ‎özelliklerinin öğretilmesi. Çuvaş Türkçesi tarihi, Çuvaş alfabesi ve sesler, Çuvaş Türkçesinde ünlüler, Çuvaş Türkçesinde ünsüzler, Çuvaş Türkçesinde isim yapım ekleri, Çuvaş Türkçesinde fiil yapım ekleri, Çuvaş Türkçesinde zarf fiiller ve sıfat fiiller, Çuvaş Türkçesinde sıfatlar ve zarflar, Çuvaş Türkçesinde fiil çekimleri ve fiiller, Çuvaş Türkçesi kelime bilgisi. 

 40. TDEDR681 UYGUR TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Uygur adı ve tarihi hakkında kısa bir genelleme yapılacak. Uygur Türkçesi gramerinin ses ve yapı özellikleri üzerinde durulacaktır. Kalyanamkara ve Papamkara olarak bilinen Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalı okunup anlamlandırılacak. Metin üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemeleri yapılacaktır.

 41.  TDEDR683 ORHON TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Köktürk dönemi hakkında tarihî bilgiler. Eski Türkçenin teşekkülü, gelişimi ve Tarihî Türk Lehçeleri arasındaki yeri. Orhun Türkçesi terimi. Orhun Türkçesini temsil eden eserler ve bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar. Runik harfli Türk alfabesi, Runik alfabesinin kökeni, yazım özellikleri, Runik harfli yazıtların tanıtımı. Orhun Türkçesinin ses özellikleri. Orhun Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı ses bilgisi. Orhun Türkçesinin şekil bilgisi özellikleri; yapım ekleri, isim çekimi, fiil çekimi, edatlar. Orhun Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin karşılaştırmalı şekil bilgisi. 

 42.
TDEDR685 ESKİ TÜRKÇE METİNLER-I S 3 0 0 3 3 6

Türk dilinin tarihî devirleri, yazılı belgeye sahip olmadığımız devreler. Hunlar, Avarlar, Peçenekler; Batı Türkçesi, Eski Bulgarca, Tuna ve Volga Bulgarları; Doğu Türkçesi şiveleri ve kollara ayrılması. Orhun Yazıtları’nın bulunuşu ve ilk çalışmalar. Orhun grameri. Orhun metinlerinin tahlili. Uygurlar ve Uygurcanın genel özellikleri. Uygurların kullandığı alfabeler, değişik dinî çevrelerden kalan Uygurca yazmalar ve bu yazmalar üzerinde yapılan çalışmalar. Uygur grameri. Budist Uygurlardan kalma Prens Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesinin tahlili. Yenisey Yazıtları. Diğer Eski Türkçe Dönemi Yazıtları.

 43. TDEDR687 ALTAY DİLLERİ TEORİSİ-I S 3 0 0 3 3 6

Türkçenin dil akrabalığı ilişkisinde bulunduğu Moğolca, Mançu-Tunguzca gibi dillerle gramer karşılaştırılması yapılacak ve bu konudaki literatür eleştirmeci bir gözle ele alınacaktır. Altay dillerinin diğer dil grupları arasındaki yeri. Altayistik ve Altay dilleri üzerine yapılan çalışmalar. Altay dilleri teorisi, kurucuları, gelişimi. Altay dillerinin ortak ses ve şekil bilgisi ile sözdizimi özellikleri. Türkçenin devreleri, ses ve şekil özellikleri. Moğol dili, lehçeleri, Moğolcanın devreleri (Eski, orta, yeni).  Mançu-Tunguzcanın tarihi ve lehçeleri, Korece, Japonca. Altay dilinin kuruluşu bu kuruluşa esas olan ses denklikleri *#p ünsüzü ile ilgili olarak yapılan tartışmalar ve çalışmalar. Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#p ünsüzünün Altay dillerindeki görünümleri. Altay grubuna giren dillerdeki kelimeler yardımıyla *#p ünsüzü ile başlayan Ana Altayca kelimelerin ihyası. 

 44. TDEDR689 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Orta Türkistan’da Türk devletleri ve Timurlular, Çağatay Türkçesinin Türk dili tarihi içerisindeki yeri ve önemi, başlangıç dönemi Çağatay Türkçesi ve önemli şahsiyetleri, Türk kültür ve medeniyet tarihi içerisinde Ali Şir Nevayi gibi konular ekseninde Çağatay Türkçesinin ortaya çıkış şartları ve dönemleri, önemli şahsiyetleri incelenecek; bu döneme ait önemli eserler üzerinden dil incelemesi yapılacaktır.

 45. TDEDR691 HAREZM TÜRKÇESİ-I S 3 0 0 3 3 6

Harezm Türkçesi ve eserleri hakkında teferruatlı bilgi edinmek, gramerini kavramak ve Harezm Türkçesi eserlerini anlayarak okuyabilmek. Dersin tanıtımı, Harezm Türkçesinin teşekkülü, Harezm Türkçesi eserleri, Harezm Türkçesi ses bilgisi, Harezm Türkçesi şekil bilgisi, Nehcü’l-Ferâdîs metin incelemeleri, Kısasü’l-Enbiyâ metin incelemeleri.

 46. TDEDR693 TÜRKHALK EDEBİYATINDA METOT-I S 3 0 0 3 3 6

Bu dersin amacı, öğrenciye alana dair temel teorik ve pratik yöntem bilgilerini sağlamak; sözlü, yazılı ve maddi kültüre dair verileri değerlendirmede izleyeceği metotları öğretmektir. Derste, halkbiliminin kapsamına giren halk edebiyatının genel özellikleri, temel araştırma alanları, mahiyeti, temel ilkeleri ve kapsadığı konular, araştırma yöntem, kuram ve yaklaşımları, bunların temel kavram ve terimleri kavratılacaktır. Bu doğrultuda Türk halk edebiyatının araştırma konularını oluşturan sözlü, yazılı ve maddi kültüre ait verileri değerlendirmede yararlanılacak temel yaklaşımlar, teorik ve pratik yöntemler üzerinde durulacak, halkbilimi kuram ve yöntemlerinin XVII. yüzyıldan günümüze kadar gelişim süreçleri, anahtar kavramları, kurucuları, temel paradigmaları, eleştirilen yönleri anlatılacaktır. Bu program, halkbiliminin kapsamını, konusunu, yöntem ve temel ilkelerini; temel kavramlarını; tarihsel gelişimini ve kuramlarını, mahiyeti ve temel araştırma alanlarını öğretmeyi hedeflemektedir.

 47. TDEDR695 SAHADA DERLEME ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3 3 6

Bu derste, halkbiliminin başlıca derleme ve inceleme yöntemleri öğretilecektir. Alan araştırmalarında kullanılan metot ve teknikler anlatılarak gözlem metodu, mülâkat metodu, derlemenin vasıfları ve uygulamalı derleme örnekleri kavratılacaktır. Halkbiliminin inceleme alanına giren sözlü, yazılı, görsel, işitsel ve maddi kültür ürünlerinin, yaşadığı sahalardan hangi yöntem ve tekniklerle derleneceğinin teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği bu derste, “kaynak kişi”, “saha/alan”, “derleme”, “derlemenin aşamaları”, “objektiflik”, “derleme etiği”, “derlemeci” gibi terimlerden hareketle, iyi bir derlemecinin sahip olması gereken özellikler, derlemenin planlanması işlenecektir. “Ne derleyeceğim?”, “nasıl derleyeceğim?”, “nerede derleyeceğim?”, “ne zaman derleyeceğim?” gibi sorulardan hareketle, yapılacak sistematik derlemelerde zaman kullanımı, derleme öncesi hazırlık, derleme sırası ve derleme sonrasında izlenmesi gereken yollar belirlenerek derlemede yöntem sorunları, derlemede kullanılacak metotlar anlatılarak derlenen metinlerin yazıya geçirilmesi, çözümlenmesi ve yayınlama aşamalarında başvurulacak teknikler işlenecektir. 

 48.
TDEDR697 HALK TİYATROSU S 3 0 0 3 3 6

Bu derste, Türk halk tiyatrosu kapsamındaki temel kavram ve yaklaşımlarla Köy Seyirlik Oyunları, Karagöz, Meddahlık, Kukla, Ortaoyunu ve çağdaş yorumlar tartışılacak ve yorumlanacaktır. Türk Halk Tiyatrosu (Geleneksel Türk Tiyatrosu) kapsamındaki “Köy Seyirlik Oyunları”, “Karagöz”, “Ortaoyunu”, “Meddahlık”, “Kukla” ve “Tuluat” gelenekleri ile bu geleneğin devamlılığında dikkat çeken çağdaş gösteriler ve sanatçılar tanıtılacaktır. Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri ve sınıflandırılması, gelişme evreleri, beslendiği kaynaklar, köy seyirlik oyunlarının tanımı, türleri ve kaynakları, köy seyirlik oyunlarında işlenen konular ve özellikleri, Türk gölge oyunu Karagöz’ün kökeni ve Karagöz oyunlarının oluşum dönemleri, Karagöz’ün bölümleri, oyunların konuları ve özellikleri, Karagöz’deki taklitler, tipler ver özellikleri, Karagöz’de önemli oyunlar ve meşhur hayâlîler, Ortaoyununun bölümleri, Ortaoyunundaki tipler, Ortaoyununun konuları ve bu konuların tasnifi, Ortaoyunu ve Karagöz ilişkisi, “Meddah” adı ve kaynağı, meddahlığın tarihi gelişimi ve diğer ülkelerdeki temsilcileri, Meddah hikâyelerinin kaynakları, gelişimi, yapısal özellikleri ve motifleri, Meddahların özellikleri ve anlatım teknikleri, kahvehaneler ve dinleyiciler, Meddah hikâyelerinde canlandırma, dil özellikleri, anlatım özellikleri, dünyada ve Türklerde kukla, Türk kukla geleneği, kukla çeşitleri, tuluat geleneği işlenecektir.

 49. TDEDR701 TÜRK DİLİNİN GELİŞME EVRELERİ VE METİNLERİ-I S 3 0 0 3 3 6

Türk dilinin tarihi gelişimi ve değerleri. Eski Bulgar Türkçesinin önemli özellikleri ve eserleri. Köktürkçe döneminin dil özellikleri ve metin incelemeleri, Orhun Yazıtları. Uygurca döneminin dil özellikleri. Budist, Maniheist ve Hristiyan Uygur metinleri. Karahanlı Türkçesi. Divânü Lügâti’t-Türk, Kutadgu Bilig gibi temel eserlerin değerlendirilmesi. 

50. TDEDR703 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN FONETİK, MORFOLOJİK VE SENTANTİK SORUNLARI-I S 3 0 0 3 3 6

Türkiye Türkçesinin dil bilgisi sorunlarına genel bir bakış. Türkiye Türkçesinin ses bilgisi (fonetik) sorunlarına genel bir bakış. Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özellikleri. Türkiye Türkçesinde ünlüler ve ünsüzler. Türkiye Türkçesinde ses uyumları, ünlü ve ünsüz uyumları. Türkçe kelimelerin seslik özellikleri. Türkçede ses olayları, ses benzeşmeleri. Ses türemeleri ve ses düşmeleri. Türkçede ses değişmeleri. Türkiye Türkçesinin biçim bilgisi (morfolojik) sorunlarına genel bir bakış. Biçim birimler, bağımlı ve bağımsız biçim birimler. Yapıları bakımından sözcükler. Kelime kök ve gövdelerinin özellikleri. Türkçede yeni kavramları karşılama yolları. Türkçenin ekleri. Çekim ekleri ve çekim eklerinin işlevleri. Türkçede çekim ekleri ile ilgili dil bilgisi sorunları. Yapım ekleri ve yapım eklerinin işlevleri. Türkçede yapım ekleri ile ilgili dil bilgisi sorunları. 

 51.  TDEDR705 TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI-I S 3 0 0 3 3 6

Mitolojinin tanımı, mitolojinin konularına göre çeşitleri, halk inanışı unsurlarında mitoloji, halk edebiyatı ürünlerinde mitoloji, Türk mitolojisinden örnekler verilecek ve bu başlıklardaki literatür tespit edilip değerlendirilecektir. Mit, mitos ve mitoloji kavramları, mitlerin özellikleri ve işlevleri, mitlerin çeşitleri, Türk mitolojisinde evren ve dünya tasarımları, Türk mitolojisinde hayvanlar, Türk mitolojisinde ocak ve ateş kültü, Türk mitolojisinde renkler ve sayılar, Türk mitolojisinde ayin, tören ve kurban, Türk mitolojisinde kült, Türk mitolojisinde temel motifler, Türk halk inanışları ve mitoloji, Türk mitolojisi hakkında yapılan çalışmalar.       

52.
 TDEDR707  DEDE KORKUT ARAŞTIRMALARI-I  S  3  3 6

Türk Dünyası’nda Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeri ve bu konuda yapılan çalışmalar. Dede Korkut Hikâyeleri’nin içerik özellikleri bakımından tahlil edilip değerlendirilmesi. Türk Dünyasında Dede Korkut Hikâyeleri’nin yeri, Kazakistan’da Dede Korkut Hikâyeleri, Azerbaycan’da Dede Korkut Hikâyeleri, Türkmenistan’da Dede Korkut Hikâyeleri, Dede Korkut Hikâyeleri’nin Türk kültürü açısından önemi, Dede Korkut Hikâyeleri’nde İslamiyet öncesi Türk kültür unsurları, Dede Korkut Hikâyeleri’nde arkaik ögeler, Dede Korkut Hikâyeleri’nde kadın, Dede Korkut Hikâyeleri’nde aile, Dede Korkut Hikâyeleri’nde olağanüstü varlıklar ve olağanüstülükler, Dede Korkut Hikâyeleri’nde törenler, Dede Korkut Hikâyeleri’nde renkler.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  TDEDR604 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞERH GELENEĞİ S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk edebiyatında şerh, şerhin tanımı, kapsamı, tarihî gelişimi ve klasik ve modern şerh yöntemleri belirtilecek. Klasik şerh kitapları ve belli başlı şârihler (şerhçiler) hakkında genel bilgi verilecek. Osmanlı dönemi meşhur şârihler ve eski kültürde en fazla şerh edilen metinler üzerinde durulacak. Şerh metodolojisini tespite yönelik çalışmaların değerlendirilmesi yapılacak. Mesnevi, Hafız Divanı, Tuhfe-i Şahidî gibi önemli eserlerin Türkçe şerhleri üzerinde karşılaştırmalı çalışmalar yapılacak. Dönemler itibarıyla şairlerin en fazla şerh ettiği eserler ve bunların tercih edilme sebepleri hem toplumsal hem de edebî tecih unsurları açısından irdelenecektir.

 2. TDEDR606 DİVAN ESTETİĞİ S 3 0 0 3 3 6

Estetik kavramı ve edebî kuramlar içinde estetiğinin yeri konusunda yazılan kaynaklar incelenir. Klasik Türk edebiyatı poetikası üzerine yapılan çalışmalar okunur. Divan şairi ve şiirinin, estetik ve sanat anlayışı üzerine yaptığı değerlendirmeler tespit edilir. Divan dibacelerinde, tezkire mukaddimelerinde, belagat kitaplarında ve divan şiirlerinde; şair ve yazarların şiir ve şair hakkındaki, güzellik ve aşk hakkındaki görüşlerinin taranarak incelenir. Bu anlamda şairlerin poetik görüşlerini aksettirdikleri makta beyitler estetik unsurlar üzerinden tahlil edilecektir. Böylece bilhassa farklı dönemlerde yaşayan şairlerin kaleminden divan şiirindeki estetik anlayışının geçirmiş olduğu değişim ve dönüşümün izleri somutlaştırılacaktır.

 3. TDEDR608 MODERN TEORİLERİN IŞIĞINDA ESKİ TÜRK EDEBİYATI-II S 3 0 0 3 3 6

Bu ders çerçevesinde önemli modern edebiyat teorilerinin, temel eserlerden yola çıkılarak eski edebiyatla ilişki kurularak incelemesi yapılacaktır. Bu amaçla, modern teorilerle geleneğin ilişkisini araştıran kitap ve yazılar gözden geçirilecektir. Modernite ve modern sonrasında geleneğin farklı görüntülerinin tespite çalışılması da bu dersin amaçları arasındadır.

4.  TDEDR610 SEBK-İ HİNDİ S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk edebiyatında 17. yüzyıl başlarından itibaren görülmeye başlanan üslûptaki değişme ve çeşitlenmeler ele alınacak; Sebk-i Hindî’nin kuramsal çerçevesi, tarihsel gelişimi ve özellikleri ortaya konacak; Sebk-i Hindî’nin Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerinin eserleri üslûp bakımından incelenecektir. Sebk-i Hindî’nin şairler üzerinde etkisin göstermeye başladığı 17. yüzyılda Nâbî’nin öncülüğünü yaptığı hikemî tarzla mukayesesi yapılarak ortak ve farklı yönleri üzerinden çeşitli değerlendirmelerde bulunulacaktır. Şairlerin bu akımı tercih etmelerine sebep olan âmiller irdelenerek bunların şairlerin ruh dünyasındaki etkilerinin manzumelere yansıması ortaya konulacaktır.

 5. TDEDE612 ALEGORİ VE ALEGORİK ESERLER S 3 0 0 3 3 6

Alegori teriminin anlamı ve tarihî gelişimi üzerinde durulacaktır. Alegorinin Türk edebiyatındaki varlığı üzerinde durularak edebî eserlere bu anlatım tarzının nasıl yansıdığı hususu belirtilecektir. Özellikle de şiirdeki yansımalarının tespit edilmesi sağlanacaktır. Kutadgu Bilig, Mantıku’t-Tayr, Harname, Çengname, Şem ü Pervane, Beng ü Bade, Şah u Geda ve Hüsn ü Aşk gibi eserlerde yer alan alegorik unsurlar üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır. Bütün bunlara ilaveten tarihî seyir de dikkate alınarak yüzyıllara göre yetişmiş önemli şairlerin alegorik terimleri nazım şekilleri ve beyitler üzerinden kullanımları ve bunlara kazandırdıkları çeşitli anlam katmanları üzerinde durulacaktır.

6.  TDEDR614 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA AŞK ANLAYIŞI  3  0  0

Eski Türk edebiyatında aşk, aşkın tanımı ve kullanımı; aşkın çeşitli özellikleri ile temsil ettikleri fikrî yapı ve zemin açıklanacak. Beşerî aşk ve İlahî aşkın sahip olduğu temel özellikler, çağrışım dünyası ve hitap ettikleri hedef kitle üzerinde durulacak. Özellikle tasavvufi terminolojide aşk kavramıyla ilgili kavramlar ve mazmunların açıklamaları yapılacak bu unsurlar çeşitli metinler üzerinden tespit edilerek beşerî aşkla olan münasebetleri ortaya konulacaktır. Beşerî aşkta âşık-maşuk ilişkisi üzerinden bu iki şahsın temsil ettikleri dünya görüşü ve bedii zevke hitap eden yönleri ele alınacak. Bilhassa 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kaleme alınan hem beşerî hem de İlahî aşkı belirgin şekilde ele alan şairlerin manzum metinlerinden hareketle mukayeseli değerlendirmelerde bulunulacaktır.

7. TDEDE616 KLASİK FARS EDEBİYATI TARİHİ  0
 Fars edebiyatının doğuşu, tarihsel gelişimi ve dönemlere göre özellikleri öğretilir. Şairlerimizi doğrudan etkilemiş olan önemli Fars şairleri tanıtılır; söz konusu şairlerin eserlerinden seçme metinler okunur
 8.
TDEDR618 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAVRAMLAR VE TERİMLER S 3 0 0 3 3 6

Yeni Türk edebiyatında etkili olmuş düşünce ve sanat akımları ve bunların temel kavramları, bu kavramların edebiyattaki kullanımları üzerinde durulur. Edebiyat teorisi alanında sıklıkla karşılaşılan kavram ve terimler irdelenir.

 9.
TDEDR620 MUKAYESELİ EDEBİYAT-I S 3 0 0 3 3 6

Terim olarak mukayeseli edebiyatın sınırları, edebiyat araştırmalarında kullanım sahası gibi konular üzerinde durularak bir metot ve disiplin olarak incelenir. Edebiyatımızı besleyen yabancı kültür kaynakları karşılaştırmalı olarak ele alınır. 

10. TDEDR622 TÜRK ROMANINDA TİPLER S 3 0 0 3 3 6

Romanda ‘tip’ kavramı ve kişiler dünyası içindeki yeri, roman kurgusunda tiplerin fonksiyonu ile ilgili teorik ve kişi çözümlemesine dayalı bilgiler verilir. Türk romanında dikkati çeken belli başlı tiplerin ve bu tiplerin medeniyet değişiminden başlayarak postmodern romana uzanan değişim çizgileri üzerinde örnek tip tahlilleri yapılır. 

11.
TDEDR624 TÜRK EDEBİYATINDA PSİKANATİLİK YAKLAŞIMLAR S 3 0 0 3 3 6

Psikanalitiğin edebi eserlere uygulanma yolları, edebiyat-psikoloji ilişkisi ve her iki bilim dalının kesişme noktaları edebi metinlerdeki örnek uygulamalardan hareketle ele alınır. Psikanalitik kuramdan yararlanarak metin çözümlemeleri yapılır, edebî metinlerdeki psikolojik unsurlar irdelenir ve bunlarla ilgili uygulamalı çalışmalar yapılır. 

12.
TDEDR626 EDEBİYAT VE POSTMODERNİZM S 3 0 0 3 3 6

Postmodernizmin kavramsal çerçevesi çizildikten sonra, postmodernizmin Türk ve Dünya edebiyatlarındaki kullanımı, kuramın ortaya çıkmasında etkili olan faktörler ve tarihi gelişim çizgisi üzerinde durulur.

13. TDEDR628 20. YÜZYIL TÜRK ROMANI-I S 3 0 0 3 3 6

20. yüzyıla kadar gelen süreçte tahkiye geleneğimizin geçirdiği dönüşüm ve değişim dönemler halinde ortaya konularak, 20. yüzyıl Türk romanını besleyen unsurlar üzerinde durulur. Cumhuriyet devri romanına genel bir bakış (1923-40), Memleket Roman ve Hikâyesi, H. Edip Adıvar’ın romanları, Reşat Nuri’nin romanları, Y. Kadri Karaosmanoğlu’nun romanları, popüler romanlar, Cumhuriyet devrinde kadın yazarlar, tarihi romanlar, 1950 sonrası Türk romanı, Sabahattin Ali’nin romanları, Kemal Bilbaşar ve Samim Kocagöz’ün romanları, sanatı ön plana çıkaran yazarlar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Peyami Safa’nın romanları, Tarık Buğra’nın romanları.

14.
TDEDR630 1940 SONRASI TÜRK ŞİİRİ S 3 0 0 3 3 6

Türk şiirinin gelişim çizgisi üzerinde 1940 sonrası Türk şiirini hazırlayan ve besleyen kaynaklar tespit edilerek, bu dönem şiirinin gelenekle olan ilişkisi ve gelenekten ayrılan orijinal yönleri üzerinde karşılaştırmalı olarak durulur. Dönemin şiir karakteristiğini verebilecek örnek metinler tahlil edilir.

15.
TDEDR632 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ŞİİRİ S 3 0 0 3 3 6

Türk şiirinin ilk örneklerinden başlayarak şiirde meydana gelen değişim ve dönüşümler, devirler arasında mukayese yapılarak, farklılaşmanın metinlerdeki yansımaları üzerinde durulur. Örnek şiir metinlerinden hareketle, Tanzimat’tan günümüze kadar Türk şiirinin özellikleri üzerinde durularak, tahlil ve karşılaştırması yapılır.

 16.
TDEDR634 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK TİYATROSU S 3 0 0 3 3 6

Tiyatro geleneğimizin ilk örnekleri olan geleneksel seyirlik oyunlarla modern tiyatro, mukayese edilerek geleneksel oyunların tiyatroya katkısı tartışılır. Türk tiyatrosunun gelişim evreleri dönemler ve eserler arasında mukayese yapılarak ortaya konur. Türk tiyatro edebiyatı tarihinde tiyatronun gelişim çizgisi tespit edildikten sonra belli başlı metinler dram tekniğine göre incelenir. Ayrıca Türk tiyatrosu Doğu ve Batı tiyatrolarıyla karşılaştırılır. 

17. TDEDR636 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI S 3 0 0 3 3 6

Yeni Türk edebiyatı olarak adlandırılan dönemin sınırları, hazırlayıcıları, alt dalları ve etkileşim halinde olduğu yan dallar ile olan ilişkisi üzerinde durulur. Yeni Türk edebiyatında hâkim temayüller ve edebi devirlerin doğuşunda etkili olan tarihî, sosyal, kültürel zemine dikkat çekilir. Yeni Türk edebiyatı araştırmalarında başvurulan bilgi kaynakları (edebiyat tarihleri, monografiler, sözlükler, teorik kaynaklar, günlükler vb.) sınıflandırılarak bu kaynakların kullanım alanları üzerinde durulur. 

18.
TDEDR638 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ S 3 0 0 3 3 6

Uygurlar hakkında bilgi, Uygur medeniyeti ve tarihi, Uygur alfabesi ve Uygurların kullandığı diğer alfabeler, Uygur alfabesiyle yazılmış metinler, Uygur Türkçesinin ses bilgisi, Uygur Türkçesinin şekil bilgisi, ekler ve eklerin tarihsel gelişimi, Uygur metinlerinin sentaktik özellikleri, Uygur alfabesiyle yazılmış metinlerin okunması. İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Eski Uygurca AltunYaruk Sudur’dan Aç Bars Hikâyesi, Maytrısimit, Kuanşi İm Pusar gibi Eski Uygur Türkçesi eserlerinin okunup anlamlandırılması, kelime tahlillerinin yapılması.  

19. 
TDEDR642 KARŞILAŞTIRMALI TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ GRAMERİ-II S 3 0 0 3 3 6

Türkçenin ses ve şekil bilgisi bakımından değişim ve gelişimini öğrenme. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin teşekkülü hakkında bilgi. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde ünlü ve ünsüzler. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde yapım ekleri. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde isim ve isim çekim ekleri. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde sıfat, zamir, zarf. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde bağlaç, edat. Harezm Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinde fiil ve fiil çekim ekleri. 

20. 
TDEDR644 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ-II S 3 0 0 3 3 6

Tarihî Türk lehçelerinden bir veya birkaçını (Köktürk, Uygur, Karahanlı, Harezm, Çağatay, Kıpçak, Eski Anadolu Türkçesi) fonetik, morfolojik, sentaktik ve leksik özellikleriyle kavratmak, o lehçeyi/lehçeleri diğer tarihî ve yaşayan Türk lehçeleriyle karşılaştırıp sentez ve analiz yapabilme becerisi kazandırmak. Tarihî Türk lehçelerinin genel özellikleri, tarihî Türk lehçelerine ilişkin metin çözümlemeleri. 

21.  TDEDR646 TARİHİ KIPÇAK TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6

Kıpçaklar hakkında bilgi, Tarihî Kıpçak Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi,Kıpçak Türkçesi eserleri, Kıpçak Türkçesi eserlerinin imla özellikleri, Kıpçak Türkçesinin ses ve biçim özellikleri, Kıpçak Türkçesi söz varlığı, Seçilen Kıpçak Türkçesi eserlerinin transkripsiyonu, Türkiye Türkçesine aktarımı ve kelime tahlillerinin yapılması. 

22.
TDEDR648 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİ-II S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk Edebiyatında mesnevi türünde kaleme alınan eserlerin yüzyıllara göre önemli örnekleri. Bu örneklerden belli başlılarının şekil ve muhteva olarak incelenmesi. 

23.
TDEDR650 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TÜRLER-II S 3 0 0 3 3 6

Bu ders, adı ve kodu “TDEDR639 Klasik Türk Edebiyatında Türler-I” olan dersin devamı olup tür kavramının tanımı, kapsamı ve çerçevesi özetlenecek. Klasik Türk edebiyatında ortaya çıkan türlere genel bir bakışın ardından eleştiri, şikayet veya alay ve şaka içeren türler (hasb-i hâl, hezel, hiciv/hicviye ve latîfe), mevsimleri anlatan türler (bahâriye, sayfiye ve şitâiye), otobiyografi veya biyografiye dayalı türler (sergüzeştnâme, tezkire ve vefeyâtnâme), ölümü anlatan türler (maktel-i Hüseyin ve mersiye), övgü veya tebrik içeren türler (fahriye medhiye, rahşiye ve sıhhatnâme), savaşları, fetihleri ve zaferleri anlatan türler (fethiye/fetihnâme/zafernâme, gazavatnâme ve Selimnâme), sosyal hayatı konu alan türler (kahvenâme, sâkînâme ve sûrnâme) ve tahmin ve yorum içeren türler (fâlnâme ve kıyafetnâme) üzerinde durulacak.

24. TDEDR652 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİN İNCELEMELERİ-II S 3 0 0 3 3 6

Eski Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan âşıkâne şiir, rindâne şiir, şûhâne şiir, hikemî şiir, tasavvufî şiir gibi kavramlar kuramsal çerçeve, tarif ve tasnif, tarihsel gelişim ve temsilcileri açısından ele alınarak, örnek metinler üzerinden tahlil edilmesi.

25.
TDEDR654 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ŞEKİL VE MUHTEVA S 3 0 0 3 3 6

Eski Türk edebiyatındaki nazım şekillerinin ayrıntılı özellikleri ve metinler üzerinden incelenmesi. Muhtevaya yönelik kuramsal çerçeve, tarif ve tasnif, tarihsel gelişim ve örnek metin incelemeleri.

26. 
TDEDR656 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MECMUALAR S 3 0 0 3 3 6

Klasik Türk edebiyatının ana kaynakları arasında yer alan mecmuaların terim, biçim, muhteva özellikleri. Mecmuaların edebi metinler açısından önemi. Mecmua değerlendirmeleri. Mecmuaların edebiyat tarihi ve edebi metinleri açısından önemi. Örnek metinler üzerinde okuma ve değerlendirme çalışmaları.

27. TDEDR658 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİNLER S 3 0 0 3 3 6

Başlangıçtan 15. yüzyıla kadar Türk nesrinin tarihi gelişimi ve belli başlı temsilcileri. Nesir türleri, imla hususiyetleri, seci bahisleri işlenip sade ve süslü nesirden örnek metinlerin incelenmesi. Metinlerin bugünkü Türkçeye aktarılması.

28.
TDEDR660 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN FONETİĞİ-II S 3 0 0 3 3 6

Türkiye Türkçesinin fonetiği üzerine yapılan çalışmalar tanıtılır. Türkiye Türkçesinin fonetik hususiyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu özellikleri yansıtan örnek metinler üzerinde durulur.

29.
TDEDR662 TÜRK DİLİNİN MUKAYESELİ FONETİĞİ-II S 3 0 0 3 3 6

Altay dil kuramı ve zetasizm, rotasizm, lambdasizm, sigmatizm. Tarihi Türk yazı dilleri ve günümüz Türk dillerinin oluşum aşamaları (İlk Türkçe; Ana Bulgarca ve Ana Türkçe; Eski Türkçe ve Eski Bulgarca; Orta Türkçe ve Orta Bulgarca; Yeni Türkçe ve Çuvaşça). Belli başlı Türk dili sınıflandırmaları; Türk dilli halkların coğrafi dağılımı. Tarihî Türk alfabelerinde ünsüz fonemlerin gösterimi. Tarihi Türk yazı dillerinde ünsüz değişmeleri (yer değiştirme, benzeşme vb.). Günümüz Türk dillerinde ünsüzlerin artzamanlı ve eşzamanlı gelişimi. Örnek metinler üzerinde uygulama çalışmaları.

30. TDEDR664 KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ-II S 3 0 0 3 3 6

Kuzeybatı, Güneydoğu, Kuzey ve Güneybatı Türk lehçeleri arasından seçilen metinler üzerinden lehçeler arası aktarma çalışmaları ve karşılaştırmaları dil incelemeleri yapılacaktır.  

31. 
TDEDR666 TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI-II S 3 0 0 3 3 6

Türk dilinin temel kaynakları, Dîvânu Lugâti’t-Türk, Kutadgu Bilig ve Atabetü’l-Hakayık, Tarihî Türk lehçeleri, Türk dilinin geçirdiği aşamalar, Türklerin kullandıkları alfabeler, eski alfabelerle yazılmış metinler, dönemler arasındaki dil farklılıkları. 

32. TDEDR668 GENEL DİLBİLİMİ-II S 3 0 0 3 3 6

Bu derste Yapısal Dilbilim genel hatlarıyla değerlendirildikten sonra 21. yüzyıl ve günümüz dilbilimi işlenecektir. Dilbilimin dalları olan Sesbilim, Sözlükbilim, Anlambilim, Toplumdilbilim, Ruhdilbilim ve Göstergebilim kavram ve kuramları incelenecektir.

 33.
TDEDR670 TÜRKÇEDE SÖZ DİZİMİ-II S 3 0 0 3 3 6

Söz diziminin temel kavramları, Türkiye Türkçesinin genel söz dizimi özellikleri. Cümlenin kuruluşunda rolü olan unsurlar, bu unsurlar arasındaki ilişkilerin mahiyeti, cümlenin yapısı. Sözün dizimi: Cümlenin kuruluşu. Cümlenin oluşumu ve unsurları: fiil, zaman, şahıs. Cümlenin temel unsurları. Cümlede hal ekli unsurlar: Nesne, bulunma, ayrılma ekli unsurlar. Cümlede kelime ilişkileri: isim fiil, fiil fiil, fiil isim, isim isim ilişkileri. Tamlamalar, isim tamlamaları, fiil tamlamaları. Filimsiler (Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil). Cümlede vurgu dizisi. Fiil isim, isim fiil tamlamaları. Tekrarlar, unvanlar. Sözün diziminde yer ödünçlemesi. Cümle tahlilleri. 

 34.
TDEDR672 ANADOLU AĞIZLARI-II S 3 0 0 3 3 6

Ağız araştırmaları konusunda temel bilgiler (dilin bir kolu olarak ağız, ağız bögeleri, ağız malzemelerinin derlenmesi, incelenmesi, diğer ağızlar, şiveler ve lehçelerle mukayese), değerlendirildikten sonra, Anadolu Ağızları üzerinde yapılmış çalışmalar ve yayınlar gözden geçirilecektir. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması ve daha önce yapılan sınıflandırmalardaki kriterler üzerinde durulacak, örnek bir ağız bölgesine ait metinler üzerinde inceleme çalışmaları yapılacaktır.

 35. TDEDR674 ÖZBEK TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Bu derste, Özbek Türkçesinin Türk dili içerisindeki yeri tayin edildikten sonra Özbek Edebiyatının önemli şahsiyetleri ve eserleri üzerinde durulacak; seçilen metinler üzerinde dil ve üslup incelemesi yapılacaktır.

36.
TDEDR676 KAZAK TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Kazakistan’da yaşayan Türkler arasında yetişmiş olan şair / yazarlar ve bunların meydana getirmiş oldukları sözlü ve yazılı edebiyat eserleri art zamanlı ve eş zamanlı olarak değerlendirilecektir. Bu eserlerden yola çıkılarak Kazak Türkçesinin ses, şekil ve cümle bilgisi esas olmak üzere dil bilgisi özellikleri incelenecek, Kazak Türkçesi metinleri üzerine çalışılacaktır. 

37.
TDEDR678 TÜRKMEN TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Türkmenistan’da yaşayan Türkler arasında yetişmiş olan şair / yazarlar ve bunların meydana getirmiş oldukları sözlü ve yazılı edebiyat eserleri art zamanlı ve eş zamanlı olarak değerlendirilecektir. Bu eserlerden yola çıkılarak Türkmen Türkçesinin ses, şekil ve cümle bilgisi esas olmak üzere dil bilgisi özellikleri incelenecektir. 

 38. TDEDR680 ÇUVAŞÇA-II S 3 0 0 3 3 6

Çuvaş Edebiyatının dönemleri. Çuvaş Edebiyatı örnekleri (nesir). Çuvaş Edebiyatı örnekleri (şiir). Çuvaş Türkçesi üzerine yapılan akademik çalışmalar, Çuvaş Türkçesinin başat edebî eserleri ve bu edebî eserler üzerinde dil uygulamaları, Çuvaş Türkçesi metinlerinin fonetik ve morfolojik bakımdan incelenmesi ve diğer lehçelerle karşılaştırması.

 39.
TDEDR682  UYGUR TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Uygur Türkçesi ve edebiyatı hakkında kısa bir genelleme yapılacak, Uygur Türkçesi metinleri ses, yapı ve cümle bilgisi açısından ele alınacaktır. Aç Pars hikâyesi olarak bilinen Eski Uygurca metin okunup anlamlandırılacak, metin üzerinde ses ve yapı bilgisi incelemeleri yapılacaktır.

 40.
TDEDR684 ORHON TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk Yazıtları olarak bilinen Eski Türkçe metinlerden seçilen bölümler üzerinde; yazı çevirimi, Türkiye Türkçesine aktarma; ses ve şekil bilgisi incelemesi, cümle yapısı incelemeleri yapılacaktır. 

 41.
TDEDR686 ESKİ TÜRKÇE METİNLER-II S 3 0 0 3 3 6

Türk dilinin tarihî devirleri, yazılı belgeye sahip olmadığımız devreler. Hunlar, Avarlar, Peçenekler; Batı Türkçesi, Eski Bulgarca, Tuna ve Volga Bulgarları; Doğu Türkçesi şiveleri ve kollara ayrılması. Orhun Yazıtları’nın bulunuşu ve ilk çalışmalar. Orhun grameri. Orhun metinlerinin tahlili. Uygurlar ve Uygurcanın genel özellikleri. Uygurların kullandığı alfabeler, değişik dinî çevrelerden kalan Uygurca yazmalar ve bu yazmalar üzerinde yapılan çalışmalar. Uygur grameri. Budist Uygurlardan kalma Prens Kalyanamkara ve Papamkara hikâyesinin tahlili. Yenisey Yazıtları. Diğer Eski Türkçe Dönemi Yazıtları.

42. TDEDR688 ALTAY DİLLERİ TEORİSİ-II S 3 0 0 3 3 6

Türkçenin dil akrabalığı ilişkisinde bulunduğu Moğolca, Mançu-Tunguzca gibi dillerle gramer karşılaştırılması yapılacak ve bu konudaki literatür eleştirmeci bir gözle ele alınacaktır. Altay dillerinin diğer dil grupları arasındaki yeri. Altayistik ve Altay dilleri üzerine yapılan çalışmalar. Altay dilleri teorisi, kurucuları, gelişimi. Altay dillerinin ortak ses ve şekil bilgisi ile sözdizimi özellikleri. Türkçenin devreleri, ses ve şekil özellikleri. Moğol dili, lehçeleri, Moğolcanın devreleri (Eski, orta, yeni).  Mançu-Tunguzcanın tarihi ve lehçeleri, Korece, Japonca. Altay dilinin kuruluşu bu kuruluşa esas olan ses denklikleri *#p ünsüzü ile ilgili olarak yapılan tartışmalar ve çalışmalar. Ana Altayca kelime başında ihya edilen *#p ünsüzünün Altay dillerindeki görünümleri. Altay grubuna giren dillerdeki kelimeler yardımıyla *#p ünsüzü ile başlayan Ana Altayca kelimelerin ihyası. 

43.
TDEDR690 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Bu derste, Klasik ve Klasik Dönem Sonrası Çağatay Türkçesi dönemlerinin önemli şahsiyetleri ve eserleri üzerinde durulacaktır. Ali Şir Nevayi, Hüseyin Baykara, Babür, Ebu’l-Gazi Bahadır Han gibi şahsiyetlerin hayatı ve eserleri işlenecek; seçilen eserler üzerinde ses, şekil bilgisi ve anlam bilimi incelemeleri yapılacaktır.

 44.
TDEDR692 HAREZM TÜRKÇESİ-II S 3 0 0 3 3 6

Harezm-Altınordu Türkçesi eserlerini anlayarak okuyabilmek, kelime ve cümle çözümlemeleri yapabilmek. Kısasü’l-Enbiyâ metin incelemeleri, Muînü’l-Mürîd metin incelemeleri, Mukaddimetü’l-Edeb metin incelemeleri, Kutb’un Hüsrev ü Şirin’i metin incelemeleri.

45.
TDEDE694 TÜRK HALK EDEBİYATINDA METOT-II S 3 0 0 3 3 6

Bu dersin amacı, öğrenciye alana dair temel teorik ve pratik yöntem bilgilerini sağlamak; sözlü, yazılı ve maddi kültüre dair verileri değerlendirmede izleyeceği metotları öğretmektir. Derste, halkbiliminin kapsamına giren halk edebiyatının genel özellikleri, temel araştırma alanları, mahiyeti, temel ilkeleri ve kapsadığı konular, araştırma yöntem, kuram ve yaklaşımları, bunların temel kavram ve terimleri kavratılacaktır. Bu doğrultuda Türk halk edebiyatının araştırma konularını oluşturan sözlü, yazılı ve maddi kültüre ait verileri değerlendirmede yararlanılacak temel yaklaşımlar, teorik ve pratik yöntemler üzerinde durulacak, halkbilimi kuram ve yöntemlerinin XVII. yüzyıldan günümüze kadar gelişim süreçleri, anahtar kavramları, kurucuları, temel paradigmaları, eleştirilen yönleri anlatılacaktır. Bu program, halkbiliminin kapsamını, konusunu, yöntem ve temel ilkelerini; temel kavramlarını; tarihsel gelişimini ve kuramlarını, mahiyeti ve temel araştırma alanlarını öğretmeyi hedeflemektedir.

46. TDEDR696 HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI S 3 0 0 3 3 6

Bu derste, Türk kültürünün gelişim dönemlerinin ve bu dönemlerdeki temel sözlü ve yazılı kaynakların tanınması, kaynakların/metinlerin temel özelliklerinin, üretim amaçlarının, içeriklerinin belirlenmesi, metinler üzerinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, metin içeriklerinin karşılaştırılabilmesi, kaynakların düşünsel boyutlarının, etkilerinin tanımlanması öğretilecektir. Türk halk edebiyatının “sözlü” ve “yazılı” kaynaklarının tanıtılacağı bu derste, halk edebiyatının sözlü kaynakları “kaynak kişi” ve “anonimlik” meselesi çerçevesinde tartışılacaktır. Halk edebiyatının yazılı kaynaklarına ait örnek metinler ise “Çin Kaynakları” (Tarihleri), “Orhun ve Yenisey Yazıtları”, “Eski Uygur Metinleri”, “Kutadgu Bilig”, “Divanu Lügati’t-Türk”, “Codex Cumanicus”, “Atabetü’l Hakayık”, “Dede Kokut Kitabı”, “Cönkler ve Mecmualar”, başlıca tarih kitapları, masal, fıkra, atasözü kitapları, şairnameler, Menakıbnameler, destan kitapları (Hz. Ali Cenknameleri, Battalname, Danişmendname, Hamzaname, Saltukname, Cengizname, Hızırnameler vb.) başta Evliya Çelebi Seyahatnamesi, “Seyahatnameler”, “Mesneviler”, “Surnameler”, “Fetvalar” üzerinden incelenecektir.

 47.
TDEDR698 TÜRKİYE DIŞINDAKİ TÜRK HALKLARININ HALK EDEBİYATLARI S 3 0 0 3 3 6

Bu derste, öğrencilerin Türk Topluluklarına ait sözlü ve yazılı edebî geleneklerin bütüncül olarak ele alınarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları saptamalarına yönelik temel bilgiler öğretilecektir. Türk dünyası coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşayan Türk topluluklarının sözlü ve yazılı edebî gelenekleri, bu geleneklerin ortaklıkları, benzerlikleri ve farklılıklarının kavratılacağı derste bu doğrultuda; Balkan (Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Gagavuz Türkleri) Türklerinin, Batı Trakya Türklerinin, Irak ve Suriye Türkmenlerinin, Kafkas (Karaçay-Malkar, Kumuk vb.) Türklerinin, Kazak Türklerinin, Kıbrıs Türklerinin, Kırgız Türklerinin, Özbek Türklerinin, Tatar Türklerinin, Türkmenistan Türklerinin, Sibirya (Altay, Hakas, Şor, Tuva, Yakut Türkleri) Türklerinin, Uygur (Doğu Türkistan) Türklerinin halk edebiyatları, Anadolu sahası Türk halk edebiyatları ile karşılaştırmalı bir şekilde tanıtılacaktır.

48. TDEDR702 TÜRK DİLİNİN GELİŞME EVRELERİ VE METİNLERİ-II S 3 0 0 3 3 6

Orta Türkçe döneminin lehçeleri (Harezm Türkçesi, Çağatay Türkçesi, Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi) ve temel dil özellikleri. Dede Korkut Hikâyeleri. Ali Şîr Nevâyi’nin eserleri. Yunus Emre’nin şiirleri gibi önemli ürünlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi. 

49.
 
TDEDR704 TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN FONETİK, MORFOLOJİK VE SENTAKTİK SORUNLARI-II S 3 0 0 3 3 6

Türkçede sözcük türleri. Sözcük türlerinin sınıflandırılması ile ilgili yaklaşımlar. Sözcük türlerinin sınıflandırılması ile ilgili sorunlar. Sözcük türleri. Sözcük türlerinin özellikleri ve işlevleri. Sözcük grupları. Sözcük gruplarının özellikleri ve işlevleri. Türkçe cümlelerin özellikleri. Türkçe cümle yapısı. Cümlenin ögeleri. Yüklem, özne nesne ve tümleçler. Cümle sınıflandırılması ile ilgili yaklaşımlar. Cümle sınıflandırılması ile ilgili sorunlar. Yapılarına göre cümleler. Anlamlarına göre cümleler. Yüklemin sözcük türüne göre cümleler. Ögelerinin dizilişine göre cümleler. 

 50. TDEDR706 TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI S 3 0 0 3 3 6

Türk Mitolojisi ile diğer milletlere ait mitoloji ortak ve farklılıkları açısından mukayese edilecek bu konuda yerli ve yabancı kaynaklar incelenip değerlendirilecektir. Dünya mitolojisi, Eski Yunan mitolojisi, İran mitolojisi, Arap mitolojisi, Dünya mitolojisi ile Türk mitolojisinin karşılaştırılması, masal ve mitoloji, destan ve mitoloji, Dede Korkut Hikâyeleri ve mitoloji, türkü ve mitoloji, Modern Türk Edebiyatında mitoloji, yaşayan mitler, Türk ve Dünya Mitolojisi hakkında yapılan çalışmalar.       

51.  TDEDR707  TÜRKÇENİN TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ SÖZLÜKLERİ  S   3   0  3  3   6  

Genel olarak sözlük ve sözlükçülüğün tarihi üzerinde durulacak, sözlük hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilecek, sözlük türleri açıklanacak ve Türkçe ile ilgili tarihi ve çağdaş sözlükler tanıtılacaktır.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 

 

DERS İÇERİKLERİNİN İNDİRİLEBİLİR ŞEKLİ İÇİN TIKLAYINIZ...


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818