Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Taner Turan 2022 Alt-kültür Bağlamında Tayyar Ahmet'in Sonsuz Sayılı Günleri'ni Okumak Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 55 177-187 10.21563/sutad.1163224
2.  Taner Turan 2022 Folklor, Metinlerarasılık ve Beş Şehir
 Edebî Eleştiri Dergisi 6/2 43-56 10.31465/eeder.1136633
  3.  Taner Turan 2022 ÖNCELEME BAĞLAMINDA ABDÜLHAK HÂMİD’İN ŞİİRLERİ Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 10(30) 224-251
 4.  Taner Turan ve Cengiz Gökşen 2022  Ziya’ya Mektuplar’dan Hareketle Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirde Form Üzerine Görüşler Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 73 46-56 10.54614/JTRI.2022.4540
 5.  Cengiz Gökşen 2022  ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE GEÇEN KİŞİ ADLARI  BUGU 3/4  347-363  10.46321/bugu.103
 6. Yunus Kaplan 2022  Kerîmî’nin Arapça-Türkçe Manzum Sözlügü: Isbâh Divan Edebiyatı Arastırmaları Dergisi  29 654-671  
 7.  Yunus Kaplan 2022  Biyografik Kaynaklara Girememis Bir Divan Sairi: Köstendilli Dürrî ve Siirleri  Edebî Elestiri Dergisi 6/2  235-268 10.31465/eeder.1171900
 8. Yunus Kaplan 2022 Tuhfe Türüne Bilinmeyen Bir Örnek: Rüknî’nin Ingilizce-Türkçe Manzum Sözlügü (Lehce-i Lankıviç)  Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi  6/2 485-531 10.34083/akaded.1142710
 9. Yunus Kaplan  2022 Sayrafî ve Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi  Osmanlı Mirası Arastırmaları Dergisi  9/24 309-338 10.17822/omad.2022.215
10.  Yunus Kaplan 2022  Zâhidî-i Konevî’nin Üç Dilli (Arapça-Farsça-Türkçe) Manzum Sözlügü: Tevfiyye Kültürk Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi  5 61-83  
11.  Birsel Sağıroğlu 2022 NEVROTIK ÖZNENIN KAYIP NESNESI: “VAPUR” Yeni Türk Edebiyatı Arastırmaları 14/28  175-200 10.26517/ytea.529
12. Birsel Sağıroğlu 2022 TEVFIK FIKRET'IN “SAADET ÜLKESI”NDE METAFORIK UNSURLAR Social Mentality And Researcher Thinkers Journal 60/8 995-1001 10.29228/smryj.62447
13.  Birsel Sağıroğlu 2022 DÜNYA GÜZELI MASALINDA SÖZLÜ KÜLTÜRÜN IZLERI: TEKRARLI YAPILAR, DÖNGÜSEL ZAMANLAR Millî Folklor Dergisi 17/133 92-101  
14.  S. Özher Koç 2022 KENDILIK KÜLTÜRÜ BAGLAMINDA YAHYA KEMAL'IN SIIRLERI: KENDI GÖK KUBBEMIZ ÜZERINE BIR DEGERLENDIRME  International Journal of Filologia 8 111-125  
15.  S. Özher Koç 2022 "The Epic Story of Salur Kazan Kills the Seven Headed Dragon ": An Analysis with Regard to Me and the Other Millî Folklor Dergisi 135  10-82  
16. Ali Doğaner 2022 Âsık Tarzı Siirlerde Konu Edilen Ates ve Atesle Ilgili Unsurlar International Journal of Language Academy 10/1  130-145 10.29228/ijla.57360
 17. Zahide Efe 2022 Adlî ve Karaferye Sehrengizi Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi 6/2 569-603 10.34083/akaded.1139562
18.  Zahide Efe 2022 XVIII. Yüzyılda Derlenmis Bir Musammat Mecmuası: Mecmû?atü’l-Letâ’if (Milli Kütüphane “06 Mil Yz Cönk 163”)  Turkish Studies - Language and Literature 17/2 441-521 10.7827/TurkishStudies.62564
 19. Zahide Efe 2022 17. Yüzyıl Divan Sairi Ördek-zâde Mustafâ Nâzım ve Dîvânçesi Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Arastırmaları Dergisi  27 114-172 10.25068/dedekorkut432B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO ÜLKE YAYINEVİ
1. Yunus Kaplan  2022 .Bahriyye Türünde Yazılmıs Manzumelerden Hareketle Denizcilik Terimleri
Sözlügü Teskil Denemesi
Geçmisten Günümüze Yazılmayan Türkçe Tam Metin - Türkiye -
2.  S. Özher Koç 2022  KAVRAMSAL METAFOR TEORISINE GÖRE SABAHATTIN ALI’NIN
“HAPISHANE SARKISI” ÜZERINE BIR DEGERLENDIRME
 CUKUROVA 8 TH INTERNATIONAL
SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Tam Metin 1023-1035 Türkiye -
3.  Ali Doğaner ve Halil Canlı 2022 Efsaneden Imgeye Kültürel Bir Mekân Olarak Düldül Dagı
International Korkut Ata Scientific Researches Conference Tam Metin 204-216 Türkiye -C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
 1.   Cengiz Gökşen Ali Çelik-Cengiz Gökşen 2022 Uluslararası  Trabzon'da Anlatılan Masallar    220  Ankara Akademisyen Yayınevi
2.  Cengiz Gökşen Cengiz Gökşen 2022 Ulusal  Ülkü Önal Armağanı  Ülkü Önal'ın Masal Araştırmacılığı 256    Payda Yayıncılık
3.
 Halil Altay Göde-Sagıp Atlı  Cengiz Gökşen ve Taner Turan  2022 Uluslararası Dr. Mehmet Özçelik Armağanı  Göstergebilimsel Bir Bakış Açısıyla Yeşil Gece'de İdeolojik Söylem  51-63  Konya Palet Yayınları
4.  Ömer Solak Taner Turan 2022 Uluslararası Edebiyatın Sanatlararası İlişkileri  Göstergelerarası Uyarlama ve Watchmen Örneğ  463-495 Çanakkale Paradigma Yayınları
5.  Selami Fedakar, Muvaffak Duranlı Cengiz Gökşen ve Taner Turan 2022  Uluslararası  Prof. Dr. Metin Ekici Armağanı Anlambilim Düzleminde Atasözlerine Bir Bakış    İzmir Ege Üniversitesi Yayınları
6. Hamza Şimşek, Mahir Taş, Esat Atalay Birsel Sağıroğlu 2022 Uluslararası DEGISIM VE UYUM (CHANGE AND ADAPTATION)
BABANIN YASASINDAN AZAT EDILMIS BIR ANLATI OLARAK BASIT BIR ES     HOLISTENCE
PUBLICATIONS
7.  Selma Bas, Soner Isimtekin, M. Halil Erzen vd. S. Özher Koç 2022 Uluslararası Edebiyat Arastırmaları  Leyla Erbil'in Cüce Romanında Üçgen Arzu Modeli    Konya Palet Yayınları
8.  Prof. Dr. Esra Engin-Dr. Gizem Beycan Ekitli S. Özher Koç 2022 Uluslararası ANNELER VE KIZLARI  BIÇAGIN UCU ROMANINDA ÜÇGEN ARZU MODELI: ANNE
(HAYRUN) VE KIZ (SUAT) ILISKISI
   İzmir Ege Üniversitesi Yayınları
9. Serife Çagın - Dilek Maktal Canko  S. Özher Koç  2022 Uluslararası Babalar ve Kızları Çok Disiplinli Bir Yaklasım  Içerinin ve Dısarının Diyalektigi
Baglamında Babalar ve Kızları Üzerine Bir Degerlendirme
  İzmir Ege Üniversitesi Yayınları
10. Ali Doğaner Ali Doğaner 2022 Uluslararası Savsatlı Halk Sairi Koçali Altun (Hayatı-Sanatı-Siirleri)      Çanakkale Paradigma Akademi Yayınları
 11. Burak Alkan, Sema
SAGLIK
Derya Ulutaş Çokgüngör  2022  Uluslararası  Sosyal ve Beserî Bilimlerde Güncel Arastırmalar - II  KIPÇAK TÜRKÇESI ILE ILGILI HAZIRLANMIS ÇALISMALAR BIBLIYOGRAFYASI    Ankara  Gece Kitaplığı
 12.  Çatalcalı Ceylan, Ayse; Kaya,
Çagla Melisa
 Derya Ulutaş Çokgüngör   2022  Uluslararası  Sosyal & Beserî Bilimlerde Arastırma ve Degerlendirmeler - II  ÇAGATAY
TÜRKÇESINDEN ÖZBEK TÜRKÇESINE SON ÇEKIM EDATLARI VE ISTEMLERI
   Ankara  Gece Kitaplığı
 13.  Yıldırım Adem, Karaçöl Betül Resul Özavşar 2022 Uluslararası Fikirleri ve Mücadelesiyle Mehmet Akif Ersoy
 METAFOR TEORISINE GÖRE MEHMET
AKIF’TE GELISMISLIK VE GERI KALMISLIK KAVRAMLARI
   Ankara Grafiker YayınlarıC2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1
 Taner Turan  2022   BU “YOLLAR” “O BELDE”YE ÇIKAR MI?: GÖSTERGE-BİÇEMBİLİM DÜZLEMİNDE AHMET HAŞİM ŞİİRLERİNDE ÖZGÖNDERGESELLİK  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  62  1445-1462 10.33171/dtcfjournal.2022.62.2.27
 2. Taner Turan 2022 Halid Ziya’nın Mensur Şiirler’inde Anlamsal Yapılar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 4/2 93-106 10.54990/okufed.1212542
3. Cengiz Gökşen 2022 Çıldırlı Âşık Şenlik Ümmi midir?  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 4/2  104-112  10.54990/okufed.1217301
4. Cengiz Gökşen 2022 OSMANİYE'NİN KURTULUŞUYLA (7 OCAK) İLGİLİ ŞİİRLERİN İŞLEVSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Çukurova Araştırmaları Dergisi 15 144-163 10.29228/cukar.57545
5. Birsel Sağıroğlu 2022 SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE: KURMACA DILIN INSASI  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi  1/4  15-25 10.54990/okufed.1133845
6. Ali Doğaner ve Zeynep Türkeri 2022 Günümüzde Halk Hikâyeleri ile Türkülü Ask Hikâyelerinin Icra ve Dokusundaki Degismeler Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi  6/2 1049-1063 10.34083/akaded.1085329E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
2022
  2022
       E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
1.
Cengiz Gökşen Fatma İpek Çınkır  Türk halk kültüründe tren Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
2. Cengiz Gökşen Mehmet Çetinkol Karaca Oğlan'ın şiirlerinin tematik açıdan incelenmesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
3. Yunus Kaplan Suna Alaman Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi "H. 1072" (Vr. 1b-65a) numarada kayıtlı siir mecmuasının transkripsiyonlu metni ve mecmuaların sistematik tasnifi projesine (MESTAP) göre tasnifi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
4. Yunus Kaplan Emre Özdaş Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi "H 1073" numarada kayıtlı siir mecmuasının
transkripsiyonlu metni ve mecmuaların sistematik tasnifi projesine (MESTAP) göre tasnifi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
5. S. Özher Koç Melike Salman Refik Halit Karay'ın romanlarında mekan-insan iliskisi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
6. S. Özher Koç Kübra Evci 1980 Dönemi sonrası kadın yazarlarımızın romanlarında erkeklik olgusunun yansımaları Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
7. S. Özher Koç Eneshan Çalışkan Cengiz Dagcı'nın romanlarında mekân-insan iliskisi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
8. Ali Doğaner Ayşe Gizem Uçar Andırınlı Halk Sairi Mine Erdogan Dal (Hayatı-sanatı-siirleri) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
9. Ali Doğaner Halide Aşçı Kadirli halk kültürü arastırması Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiF. Yönetilen doktora tezleri:

NO DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818