Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÜZERİNE NOTLAR

Türk Dili ve Edebiyatı alanı Türk dilinin ve Türk edebiyatının seyrini başlangıcından günümüze öğretmeyi ve incelemeyi hedefler. Bu hususta bilimsel ilerlemeyi öngören Türk Dili ve Edebiyatı alanı, öğrencilerine bu sahada akademik araştırma ve inceleme yapabilme donanımını sağlamayı amaç edinir. Dünya tarihinin en büyük kültürlerinden biri olan Türk kültürünün, dilinin ve edebiyatının yüzyıllara yayılan sergüzeşti dönemlere ayrılarak incelenir ve bölümümüzde bulunan şu anabilim dalları bu doğrultuda kurulmuştur: Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları. Bunun yanı sıra bölümümüz, Türk dilini ve edebiyatını alanın sınırları dâhilinde disiplinlerarası bir şekilde ele almayı hedeflemektedir. 
 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜNDE ALINAN DERSLER

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yer alan anabilim dalları derslerin içeriğiyle doğrudan ilişkilidir. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı dâhilinde öğrencilerimizin alacağı dersler 1839 yılından günümüze Türk edebiyatının gelişimini ve metinleri incelemeyi öğretmeyi hedefler. Eski Türk Edebiyatı bağlamında ise bir bütün olarak Divan edebiyatı, Divan edebiyatındaki türlerin öğretilmesi ve metinleri analiz etme becerisi öne çıkarılır. Türk Halk Edebiyatı sınırları içerisinde derleme çalışmalarının önemi, Türk halk şiirinin gelişi ve Halkbilimi kuramlarını ele alan dersler yer alır. Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Türk Lehçeleri ve Edebiyatları anabilim dalları sınırları içerisinde yer alan derslerde ise Türk dilinin tarihî gelişimi, Türkçenin fonetiği, morfolojisi ve sentaksı üzerinde durulmaktadır.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün mevcut alt yapı, insan ve finansman kaynaklarını ulusal ve uluslararası alanlarda etkin, verimli ve ileriye dönük bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Bütün bunlardan hareketle Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilimsel çalışmalar yapmak, kültür, turizm, basın-yayın, editörlük, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi değişik alanlarda insan kaynağı yaratılması amaçlanmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Türk Dil Kurumu ve TRT gibi çeşitli kurumlarda görev alabilecek, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamları, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirilmektedir.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818