Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli YL Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  TDEYLU1200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı'na dair temel kavramları öğretmek ve  Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarında kullanılan temel kuramlar hakkında genel bilgiler kazandırmaktır. Ders kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı'nda temel kavram ve ilkeler, kuramsal yaklaşımlar, yazın tarihi ve yazınsal kuramlar, Türk dilinin tarihî gelişimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
 2.  TDEYL587 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ  Z  3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  TDEYL2200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 2 2 0 4 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı'na dair temel kavramları öğretmek ve  Türk Dili ve Edebiyatı araştırmalarında kullanılan temel kuramlar hakkında genel bilgiler kazandırmaktır. Ders kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı'nda temel kavram ve ilkeler, kuramsal yaklaşımlar, yazın tarihi ve yazınsal kuramlar, Türk dilinin tarihî gelişimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.u dersin amacı öğrencilere, aile danışmanlığının genel kuram ve uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla aile danışmanlığı uygulamaları gerçekleştirecek becerileri kazandırmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerde öğrendiği bilgileri aile danışmanlığı uygulaması çerçevesinde pratik edecek ve aile danışmanlığı yapma becerisi kazanacaktır.
 2.  TDEYLS101 SEMİNER  Z 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında araştırma odağını güçlendirmek, araştıma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak, çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek, arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek ve bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1.  TDEYLU13200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2. TDEYLTEZ201 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.   TDEYLU4200 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında orataya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2.  TDEYLTEZ202 YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile igili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  TDEYL501 ORHON TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6
Öğrenci, Orhon Türkçesi Gramerini ve Orhon Alfabesini bu dersin bir parçası olarak öğrenir. Ardından Eski Türk Runik yazısı; Orhon ve Yenisey yazıtlarından seçilmiş metinler fonetik ve morfolojik açıdan incelenir.
 2. TDEYL503 KARAHANLI TÜRKÇESİ  S 3 0 0 3 3 6
Öğrenci, Karahanlı Türkçesi Gramerini öğrenir ve Karahanlı Türkçesi metinlerini okuyabilecek bilgi birikimine bu ders bünyesinde sahip olur. Bu bilgiye sahip olunmasının ardından Karahanlı Türkçesine ait eserlerden seçilmiş metinler, sesbilimsel, biçimbirimsel ve sözdizimsel açıdan incelenir.
 3. TDEYL505 KIRGIZ TÜRKÇESİ  S 3 0 0 3 3 6
Kırgız Türkçesinin ses ve şekil bilgisinin öğretilmesi bu dersin temelinde yer alır ve Türk dilinin bir bütün olduğu üzerinde durulur. Kızgız Türkçesi hakkında gerekli bilgi birikimine derste kazanan öğrenci, Kırgız Türkçesinin kısa gramerini öğrenir ve Kırgız Türkçesi metinleri üzerinde dil incelemesi yapar.
 4. TDEYL507 TATAR TÜRKÇESİ  S 3 0 0 3 3 6

Tatar Türkçesinin temel fonetik ve morfolojik özelliklerini kavratılması; Tatarca metinlerin okutulması. Tatarlar ve Tataristan hakkında genel bilgi. Tatar Türkçesinde kullanılan ünlüler, asli ve ikincil uzun ünlüler. Başlıca ünlü değişmeleri, ünlü uyumu. Tatar Türkçesinde kullanılan ünsüzler ve nitelikleri başlıca ünsüz değişmeleri ünsüz uyumu. Tatar Türkçesinde isim çekimi ekleri: iyelik ekleri, çokluk kavramı ve ekleri. Tatar Türkçesinde kullanılan isim hâl ekleri. Tatar Türkçesinde basit zamanlar çekimleri. Birleşik çekimler hikâye, rivayet ve şart çekimi. Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki başlıca fonetik ve morfolojik farklar. Tatar Kiril alfabesi ve Kiril alfabesiyle yazılmış metin transkripsiyonu. Tatar Kiril alfabesiyle yazılmış metin çevirisi, kelime tahlili.

5.
TDEYL509  GENEL DİLBİLİMİ I  S 3 0 0 3 3 6
Genel Dil Bilimi’ne dair temel bilgiler ve bu bilgilerin metin üzerinde uygulanmasını dersin ana hatlarını oluşturur. Saussure'ün Genel Dilbilim Dersleri adlı çalışmasından günümüze dilbilim tarihi üzerinde durulur. Ardından dilbilimin dile dair kavramlarından yararlanarak metin çözümlemesi gerçekleştirilir.
6. TDEYL511  BAŞKURT TÜRKÇESİ  S   3 0   0 3  3  6 

Başkurt Türkleri hakkında genel bilgi; oralarda kullanılan Kiril ve Latin alfabeleri hakkında bilgi; Konuyla ilgili genel bibliyografya; Seslerin karakteristik özelliklerine göre incelenmesi; bu lehçelerin ses bilgisi ve şekil bilgisi özellikleri.

 7.
TDEYL513 TÜRKMEN TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6

Türkmen Türkçesinin yazı ve ses bilgisi, Türkmen Türkçesinin ünlü ve ünsüz sistemi, ses olayları, biçim ses bilgisel süreçler değerlendirilir. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Türkmen sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunulur. 

 8. TDEYL515 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İNCELEMERİ I S 3 0 0 3 3 6

Çağatay Türkçesi ses ve şekil bilgisi, bu ders sınırları içerisinde öğrenilir; çünkü bu öğrenim Çağatay Türkçesi ile yazılmış metinlerin okumasındaki temel birikimini oluşturur. Ardından Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinleri üzerinde sesbilimsel, biçimbirimsel ve sözdizimsel incelemeler gerçekleştirilir.

 9. TDEYL517 ESKİ TÜRKÇE METİNLER I S 3 0 0 3 3 6
Eski Türkçe dönemine ait metinleri okunması ve anlamlandırılması bu ders bünyesinde gerçekleştirilir. Bu doğrultuda Runik harfli eski Türk yazıtlarından belirli bir metin, örneğin Tunyukuk yazıtı ele alınır ve çözümlemeli olarak incelenir.
10.  TDEYL519 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI S 3 0 0 3 3 6
 
 11. TDEYL521 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR I S 3 0 0 3 3 6
Eski Türk edebiyatında yazılmış nesirler üzerinde geniş bilgi sahibi olunması bu dersin temelinde yer alır. Bu temel dâhilinde  13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Türkçe mensur eserlerden örnekler seçilerek bir bütünce oluşturulur ve oluşturulan bu bütünce ayrıntılı bir biçimde incelenir.
 12. TDEYL523 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM I S 3 0 0 3 3 6
Eski Türk edebiyatı dahilinde yazılmış şiirler üzerine geniş bilgi sahibi olunması ve bu doğrultuda divan şiiri tarihi, divan şiiri estetiği, divan şiirinde tür ve türsellik, vb. meseleler üzerinde durulur. Ardından Gazel, kaside, müstezad, kıt'a mesnevi, vb. şekillerinin özelikleri, tarihî gelişimi ve örnek metinlerin incelenmesi üzerinde durulur.
 13. TDEYL525 TÜRK HALK MÜZİĞİ I S 3 0 0 3 3 6

Türk Halk Müziği I Dersinin kapsamında, dünyadaki halk müziği araştırmalarından yola çıkarak, Türk Halk Müziği ile ilgili yapılmış belli başlı araştırma ve çalışmalar sonucu ortaya konulmuş olan bilgi, belge ve düşünceler ele alınacaktır. Bu bağlamda Türk Halk Müziği ile ilgili başlıca kaynaklar; Âşıklık Geleneği ile ilgili yayınlar; Türk Halk Çalgıları ile ilgili yayınlar; Türk Halk Müziğindeki yerel müzik türleri; Türk Halk Müziğinin başlıca sorunları ele alınacaktır.

 14. TDEYL527 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ I S 3 0 0 3 3 6

Türk lehçelerinin sınıflandırılması ve Azerbaycan Türkçesinin bu sınıflandırmadaki yeri, Azeri alfabesi, yazı çevrimi yapma, ses bilgisi ve yapı bilgisi, tümce yapısı, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki farklılıklar, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesini ses bilgisi ve şekil bilgisi bakımından karşılaştırma gibi konular ele alınır. 

 15. TDEYL529 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ I S 3 0 0 3 3 6

Belagat üzerine geniş bilgi sahibi olur. Divan Edebiyatındaki belâgatla ilgili eserler, bunların kaynakları, edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili konuların incelenmesi.

 16. TDEYL531 FARS DİLİ I S 3 0 0 3 3 6
 
 17. TDEYL533 ARAP DİLİ I S 3 0 0 3 3 6
 
 18. TDEYL535  YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT I S 3 0 0 3 3 6
Tanzimat''tan itibaren Türk edebiyatıyla ilgili görüşlerin incelenmesi; eleştiri kuramları ve düşünce akımlarının edebiyatla ilişkisinin irdelenmesi. 
19. TDEYL537 BATI EDEBİYATLARININ YENİ TÜRK EDEBİYATINA ETKİLERİ I S 3 0 0 3 3 6

XIX. yüzyıl sonrasında Batı edebiyatlarının Türk edebiyatına etkisini öğrenmek. Batı edebiyatındaki akımların özelliklerini tanıtmak. Karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.  Batı edebiyatındaki akımların öğrenilmesi. Akımların özellikleri göz önünde bulundurularak bu bakış açısından eser tahlillerinin yapılması. Edebi akımlar hakkında genel bilgi. Hümanizm, Rönesans, Klasisizm, Romantizm. İntibah’ın tahlil edilmesi. Vatan Yahut Silistre’nin tahlil edilmesi. Realizm, Araba Sevdası, Sergüzeşt. Naturalizm, Karabibik. 

 20.  TDEYL539 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR I S 3 0 0 3 3 6
19. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatından seçilen şiir örneklerinin ait olduğu tarzın özellikleri ile birlikte içerik, biçim ve üslûplarının incelenmesi. 
21. TDEYL541 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKÂYE I S 3 0 0 3 3 6
19. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatından seçilen roman ve hikâye örneklerinin ait olduğu tarzın özellikleri ile birlikte, içerik, biçim ve üslûplarının incelenmesi.  
 22.  TDEYL543 XX. YÜZYIL TÜRK TİYATROSU I S 3 0 0 3 3 6

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Türk Tiyatrosunu tanımak. Türk Tiyatro edebiyatından seçilen örnek eserlerin ait olduğu dönemle bağlantıları kurularak, içerik, biçim ve üslûp yönünden incelenmesi. Geleneksel Tiyatrodan Moderne geçiş süreci. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadarki dönemde yazar, eser, sahne, dekor, seyirci ile ilgili problemler. Şinasi’nin Türk tiyatrosundaki yeri, Şair Evlenmesi. Namık Kemal’in Tiyatroları ve Tiyatro anlayışı. Abdülhak Hamid’in Tiyatroları ve Tiyatro anlayışı. F. Mehmet Şakir’in Tiyatro eserlerinin değerlandirilmesi. Evcil Dramlar: Zavallı Çocuk, İçli Kız, Vuslat’ın değerlendirilmesi. Servet-i Fünun Tiyatrosu, Cenap Şehabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf’un Tiyatro eserlerinin değerlendirilmesi. II. Meşrutiyet Dönemi Tiyatro anlayışı, Tahsin Nahit, Şehabettin Süleyman’ın Tiyatroları. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci’nin Tiyatrosu. Aka Gündüz, Halit Fahri, Yusuf Ziya, Faruk Nafiz, Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri’nin Tiyatroları. Necip Fazıl’ın Tiyatroları. 

 23. TDEYL545 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I S 3 0 0 3 3 6

Tanzimat sonrası dönem Türk edebiyatı üzerinde çalışmalarda temel olan kaynakları (edebiyat tarihleri, gazete ve dergiler, arşivler, hatıra ve mektuplar vb.) ve bunlardan faydalanma yöntemlerini tanıtmaktır. 

 24. TDEYL547 YARATICI YAZARLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR I S 3 0 0 3 3 6

Yaratıcı yazma yönteminin tanım, sınır ve kapsamı nedir? Yaratıcı yazmanın ana ilkeleri, yaratıcı yazma çalışmalarında yazma süreci, yaratıcı yazmada karşılaşılabilecek engeller, kurmaca metin yazma teknikleri, kurmaca bir metne sonuç yazma masal tamamlama belirli sözcük ve kavramları kullanarak yazma örnek metin çalışmaları, kurmaca bir metnin anlatıcısını değiştirmek örnek metin çalışmaları yapmak.  

 25. TDEYL549 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARININ İNCELENMESİ I S 3 0 0 3 3 6

Çağdaş Türk dünyasının tanınmış şair ve yazarlarının hayatları ve eserleri; şiirler, romanlar ve hikâyeler üzerinde incelemeler. Çağdaş Türk dünyasından seçilmiş örnek eserler üzerinde çalışarak edebiyatla ilgili edinilmiş bilgi birikimini teoriden uygulamaya dönüştürme. İncelenen eserlerin Türk dili, kültürü ve edebiyatı içinde aldığı yeri belirleyip tahlil etme ve yorumlama 

 26. TDEYL551 EDEBÎ AKIMLAR I S 3 0 0 3 3 6
Edebiyat akımı nedir? Geçmişten günümüze edebiyat akımları ile ilgili tarihsel bilgi sunmak. Edebiyat akımının, eğilim, ekol, hareket gibi kavramlarla ilgisi nedir? Yeni Türk edebiyatında etkili olmuş batılı edebiyat akımları hangileridir? Klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, parnas ekolü, sembolizm, sürrealizm, empresyonizm, kübizm, dadaizm, egzistansiyalizm, postmodernizm, vs. Bu akımların edebiyatımızdaki yansımaları hakkında bilgiler ve örnek metinler. 
 27.
 
TDEYL553 TÜRK NESRİNİN GELİŞMESİ I S 3 0 0 3 3 6

XIX. yüzyıl Türk nesrinin gelişim sürecini izleyebilmek, nesir türlerinin tarihsel gelişimini takip edebilmek, yazarları tanıyabilmek ve örnek metinleri tahlil edebilmek. 19. yüzyıl Türk nesri. Tarih yazımı; Ahmet Cevdet Paşa, Mütercim Asım, Fatma Aliye Hanım, Ebüzziya Tevfik. Gazeteciliğin gelişimi; Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr

 28. TDEYL555 HALKBİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ I S 3 0 0 3 3 6
Tarihî gelişimi içinde dünyadaki folklor teorilerinin ve uygulama metotlarının tanıtımı ve tahlili. 
 29. TDEYL557 AŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİ S 3 0 0 3 3 6
Âşık tarzı şiir geleneğinin kaynağı gelişmesi ve bugünkü durumunun örnekleriyle değerlendirilmesi. 
 30.
TDEYL559 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ I S 3 0 0 3 3 6
Anlatım türlerinin meseleleri ve ilgili teorilerin değerlendirilmesi. 
 31. TDEYL561 ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜRÜ I S 3 0 0 3 3 6
 
 32. TDEYL563 TÜRK EL SANATLARI I S 3 0 0 3 3 6

Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması. 

 33. TDEYL565 TÖRE VE GELENEKLER I S 3 0 0 3 3 6

Kavramların tesbiti ve konunun örneklerle değerlendir. 

 34. TDEYL567 TÜRK HALK İNANÇLARI S 3 0 0 3 3 6
 
 35. TDEYL569 HAREZM TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ I S 3 0 0 3 3 6
Harezm Türkçesinin kısa grameri ve bu döneme ait eserlerden seçilmiş metinleri üzerinde çalışmalar. 
 36. TDEYL571 13.-15. YÜZYIL OĞUZ TÜRKÇESİ I S 3 0 0 3 3 6
13.-15. Yüzyıl Oğuz Türkçesinin Türk Dili Tarihi İçerisindeki Yeri ve Önemi. 13.-15. Yüzyıl. Oğuz Türkçesinin Evreleri. Selçuklu Dönemi Türkçesi ve Temsilcileri. Beylikler Dönemi Türkçesi ve Temsilcileri. Osmanlıcaya Geçiş Dönemi Türkçesi ve Temsilcileri. 13.-15. Yüzyıl Oğuz Türkçesinin Dil Özellikleri. İmla ve Ses Bilgisi. Ses Olaylari (Ses Düşmesi, Ses Türemesi, İkizleşme vb.). Şekil Bilgisi Özellikleri. 
 37.
TDEYL573 TÜRKÇEDE CÜMLE YAPILARI I S 3 0 0 3 3 6
 
 38. TDEYL575 TÜRK DİLİ TARİHİ I S 3 0 0 3 3 6
Türk Dili tarihinin başlangıçtan günümüze gelinceye kadar bütün safhaları 
 39. TDEYL577 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I S 3 0 0 3 3 6
Sosyal bilimlerin gelişimine bir bakış. Bilimsel yöntem ve teknik nedir? Bilimsel yöntemin aşamaları. Hipotez ve özellikleri, varsayım, değişken ve türleri, kuram. Bilimsel yöntemin özellikleri. Etik, Bilimsel Etik, Bilimsel Etik Kuralları, Bilimsel Çalışmalarda Karşılaşılan Etik Sorunlar. Epistemoloji ve Bilgi Kuramlarına Bir Bakış: Pozitivist, Realist Yaklaşım. Sosyal bilimlerde niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar. Evren ve örneklem, örneklem çeşitleri. Araştırma türleri: Tarihi, betimsel ve deneysel yöntemler. Araştırma teknikleri, (Gözlem, anket, mülakat, içerik analizi). Survey çalışmaları: Olay İncelemesi. Saha araştırmaları: Monografi Yöntemi. Araştırma Planı. Tez Raporu  ve Kaynak Gösterme 
 40. TDEYL581 DİL BİLİMİ S 3 0 0 3 3 6
Dil, dilbilim ve dilbilim tarihine genel bir bakış bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. 
 41.  TDEYL583 GÖSTERGEBİLİM S 3 0 0 3 3 6
Gösterge kavramı. Dil göstergesinin unsurları ve özellikleri. 
 42.
TDEYL585 DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ S 3 0 0 3 3 6

Bu derste öğrenciler konuşma ve yazma eğitimi üzerine kuramsal bilgiler edinirler. Bu kuramsal bilgileri alan yazındaki önemli araştırmaları okuyarak pekiştirirler. Becerilerin birlikte öğretilmesini hedefleyen ders planları hazırlarlar ve sunumları sonlarında dönütler alırlar.  

 43. TDEYL587 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ S 3 0 0 3 3 6
Sosyal bilimlerin gelişimine bir bakış. Bilimsel yöntem ve teknik nedir? Bilimsel yöntemin aşamaları. Hipotez ve özellikleri, varsayım, değişken ve türleri, kuram. Bilimsel yöntemin özellikleri. Etik, Bilimsel Etik, Bilimsel Etik Kuralları, Bilimsel Çalışmalarda Karşılaşılan Etik Sorunlar. Epistemoloji ve Bilgi Kuramlarına Bir Bakış: Pozitivist, Realist Yaklaşım. Sosyal bilimlerde niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar. Evren ve örneklem, örneklem çeşitleri. Araştırma türleri: Tarihi, betimsel ve deneysel yöntemler. Araştırma teknikleri, (Gözlem, anket, mülakat, içerik analizi). Survey çalışmaları: Olay İncelemesi. Saha araştırmaları: Monografi Yöntemi. Araştırma Planı. Tez Raporu  ve Kaynak Gösterme 
 44. TDEYL589 TÜRK MİTOLOJİSİ I S 3 0 0 3 3 6
Türk mitolojisinin kapsadığı konuları ortaya koymak ve mitolojik unsurları, kahramanları öğretmek ve din mitoloji ilişkisinden hareketle şamanist, budist vb. mitolojiyi anlatmak. 
 45. TDEYL591 TÜRK HALK VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA MÜŞTEREK UNSURLAR S 3 0 0 3 3 6

Türk Halk ve Divan Edebiyatında müşterek unsurlar dersi kapsamında, halk ve divan edebiyatları; nazım (şiir), nazım biçimleri, kalıplaşmış anlatımlar, şiirde işlenen dinî ve din dışı konular irdelenecektir. Türk edebiyatının bu iki edebiyat tarzı arasında yer alan birçok müşterek unsura dikkat çekilecektir. 

 46. TDEYL593 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I S 3 0 0 3 3 6
 
 47. TDEYL595 TÜRK HALK TİYATROSU S 3 0 0 3 3 6
 
 48.
TDEYL597 TÜRK HALK ŞİİRİNDE ŞEKİL VE TÜRK S 3 0 0 3 3 6
 
 49. TDEYL599 TEKKE VE TASAVVUF EDEBİYATI I S 3 0 0 3 3 6
 
50. TDEYL601 AKADEMİK TÜRKÇE S 3 0 0 3 3 6
 
51.
 TDEYL603  OSMANLI TÜRKÇESİ  S  3  3 6
Osmanlı Türkçesindeki Türkçe, Arapça ve Farsça unsurların, kelimelerin, kelime gruplarının ayrıntılı olarak incelenmesi, manzum ve mensur metinler üzerinde tarihî metin çalışmalarında usul çerçevesinde uygulamalar yapılması.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  TDEYL502 UYGUR TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6

 2. TDEYL504 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6
13. ve 14. yüzyıl Anadolu Türkçesi metinleri üzerinde dil incelemesi.
 3. TDEYL506 KAZAK TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6
 Kazak Türkçesinin kısa grameri; Kazak Türkçesi metinleri üzerinde incelemeler.
4.  TDEYL508 YENİ UYGUR TÜRKÇESİ S 3 0 0 3 3 6

Yeni Uygur Türkleri hakkında bilgi, Yeni Uygur Türkçesinin Türk dili içindeki yeri, şivelerin dil özelliklerinin örnek edebî metinlerde gösterilmesi, metinlerin Türkiye Türkçesine aktarılması. Yeni Uygur Türkçesinin dayandığı tarihî şiveler; Yeni Uygur Arap ve Lâtin alfabelerinin öğretilmesi; ses ve şekil bilgisi birikiminden şivenin özellikleriyle ilgili bilgilerinden yararlanarak Yeni Uygur Türkçesine ait cümle ve kelimelerin çözümlenmesi; Yeni Uygur Türkçesi ile diğer çağdaş lehçeler arasındaki farklılıklar ve benzerlikler; bu farklılık veya benzerliklerin Yeni Uygur Türkçesinden seçilmiş metinler üzerinde gösterilmesi.

 5. TDEYL510 GENEL DİLBİLİMİ II S 3 0 0 3 3 6
Dilbilimi tarihi, sesbilgisi, sesbilimi, fonemler ve alofonlar.
6.  TDEYL512  KIPÇAK TÜRKÇESİ S   3  0  0 3  3  6 
 
7. TDEYL514 ÖZBEK TÜRKÇESİ  0
 Özbek Türkçesinin kısa bir grameri; Özbek Türkçesi metinleri üzerinde çalışmalar.
 8.
TDEYL516 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II S 3 0 0 3 3 6
Çağatay Türkçesi metinlerinden örnekler seçilerek bu metinlerin fonetik ve morfolojik özellikleri üzerinde durulur.
 9.
TDEYL518 ESKİ TÜRKÇE METİNLER II S 3 0 0 3 3 6
Eski Uygur edebiyatına ait belirli bir metin grubunun, örneğin eski Türk şiirinin bir dönem boyu incelenmesi. 
10. TDEYL520 KLÂSİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ S 3 0 0 3 3 6
Klâsik Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde gramer çalışmaları. 
11.
TDEYL522 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESİR II S 3 0 0 3 3 6
16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türkçe mensur eserlerden örneklerin okunup incelenmesi. 
12.
TDEYL524 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM II S 3 0 0 3 3 6
Kaside şeklinin özellikleri, tarihî gelişimi ve örnek metinlerin incelenmesi.
13. TDEYL526 ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II S 3 0 0 3 3 6
Eski Türk Edebiyatının kaynakları ve bunların incelenmesi.  
14.
TDEYL528 AZERBAYCAN TÜRKÇESİ II S 3 0 0 3 3 6

Türk lehçelerinin sınıflandırılması ve Azerbaycan Türkçesinin bu sınıflandırmadaki yeri, Azeri alfabesi, yazı çevrimi yapma, ses bilgisi ve yapı bilgisi, tümce yapısı, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi arasındaki farklılıklar, Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesini ses bilgisi ve şekil bilgisi bakımından karşılaştırma gibi konular ele alınır. Azerbaycan Türkçesi kök-ek sisteminin yapısı anlatılır, bu lehçeye ait yapım ve çekim ekleri ele alınarak gerektiğinde tarihî dönemlerle karşılaştırmalar yapılarak öğrencilerin bu lehçenin şekil bilgisi özelliklerini daha iyi bir şekilde kavraması sağlanır. 

15.
TDEYL530 EDEBİYAT BİLGİ VE TEORİLERİ II S 3 0 0 3 3 6
Divan Edebiyatındaki belâgatla ilgili eserler, bunların kaynakları, edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili konuların incelenmesi
 16.
TDEYL532 FARS DİLİ II S 3 0 0 3 3 6
 
17. TDEYL534 ARAP DİLİ II S 3 0 0 3 3 6
 
18.
TDEYL536  YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TENKİT II S 3 0 0 3 3 6
Tanzimat'tan itibaren edebiyatla ilgili görüş ve eleştiri anlayışlarının incelenmesi; düşünce akımlarının edebiyatla bağının irdelenmesi. 
19. 
TDEYL538 BATI EDEBİYATLARININ YENİ TÜRK EDEBİYATINA ETKİLERİ II S 3 0 0 3 3 6

XX. yüzyılda Batı edebiyatlarının Türk edebiyatına etkisini öğrenmek. Batı edebiyatındaki akımların özelliklerini tanıtmak. Karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.   Batı edebiyatındaki akımların öğrenilmesi. Akımların özellikleri göz önünde bulundurularak bu bakış açısından eser tahlillerinin yapılması. Edebi akımlar hakkında genel bilgi. Modernizm, Modernite, Modernist roman, Modernist şiir. Postmodernizm, Postmodernite, Postmodern roman, Postmodern şiir.

20. 
TDEYL540 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR II S 3 0 0 3 3 6

Dönem özelliklerini yansıtan örnek metinlerle edebî tür incelemesi. 

21.  TDEYL542 YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKÂYE II S 3 0 0 3 3 6
Dönem özelliklerini yansıtan örnek metinlerle edebî tür incelemesi. 
22.
TDEYL544 XX. YÜZYIL TÜRK TİYATROSU S 3 0 0 3 3 6

XX. yüzyıl Türk tiyatrosunu tanımak, örnek eserler incelemek. XX. yüzyıl Türk Tiyatro edebiyatından seçilen örnek eserlerin ait olduğu dönemle bağlantıları kurularak içerik, biçim ve üslûp yönünden incelenmesi.  Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun evrelerinin belirlenmesi, dönemin tiyatrosunun özellikleri. Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun evrelerinin belirlenmesi, dönemin tiyatrosunun özellikleri. 1923-1940 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 1940-1950 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 1950-1960 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 1960-1970 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 1970-1980 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 1980-1990 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 1990-2000 döneminin tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 2000’den günümüze tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 2000’den günümüze tiyatro özelliklerinin belirlenmesi ve örnek eser incelemesi. 

23.
TDEYL546 YENİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II S 3 0 0 3 3 6

Tanzimat sonrası dönem Türk edebiyatı üzerinde çalışmalarda temel olan kaynakları (edebiyat tarihleri, gazete ve dergiler, arşivler, hatıra ve mektuplar vb.) ve bunlardan faydalanma yöntemlerini tanıtmaktır. 

24. TDEYL548 YARATICI YAZARLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR II S 3 0 0 3 3 6

Kurmaca metnin zaman, yer, şahıs gibi temel unsurlarını değiştirmek, kurmaca bir metni bakış açısını değiştirerek yeniden kurgulamak, bir olaya uygun hikâye tipi ya da karakteri oluşturma çalışmaları, kurmaca bir metni konuşma bölümlerini değiştirerek tamamlama çalışmaları, serbest ya da kodları belirlenmiş bir konuda parodi yazmak, kurmaca bir metni başka bir türe dönüştürerek yeniden kurgulamak, kurmaca bir metne öykünerek yeni bir metin oluşturmak, serbest ya da ana izleği ve konusu önceden belirlenmiş şiir yazmak, kurmaca metinde temel çatışmalar belirleme ve metin uygulamaları yapmak. 

25.
TDEYL550 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARININ İNCELENMESİ II S 3 0 0 3 3 6

Çağdaş Türk dünyasının tanınmış şair ve yazarlarının hayatları ve eserleri; şiirler, romanlar ve hikâyeler üzerinde incelemeler. Çağdaş Türk dünyasından seçilmiş örnek eserler üzerinde çalışarak edebiyatla ilgili edinilmiş bilgi birikimini teoriden uygulamaya dönüştürme. İncelenen eserlerin Türk dili, kültürü ve edebiyatı içinde aldığı yeri belirleyip tahlil etme ve yorumlama. 

26. 
TDEYL552 EDEBÎ AKIMLAR II S 3 0 0 3 3 6

Edebiyat akımı nedir? Geçmişten günümüze edebiyat akımları ile ilgili tarihsel bilgi sunmak. Edebiyat akımının, eğilim, ekol, hareket gibi kavramlarla ilgisi nedir? Yeni Türk edebiyatında etkili olmuş batılı edebiyat akımları hangileridir? Klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, parnas ekolü, sembolizm, sürrealizm, empresyonizm, kübizm, dadaizm, egzistansiyalizm, postmodernizm, vs. Bu akımların edebiyatımızdaki yansımaları hakkında bilgiler ve örnek metinler. 

27. TDEYL554 TÜRK NESRİNİN GELİŞMESİ II S 3 0 0 3 3 6

XIX. yüzyıl Türk nesrinin gelişim sürecini izleyebilmek, nesir türlerinin tarihsel gelişimini takip edebilmek, yazarları tanıyabilmek ve örnek metinleri tahlil edebilmek.  19. yüzyıl Türk nesri. Seyahatnameler; Mustafa Said Bey, Avrupa Seyahatnamesi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Fransız Sefaretnamesi, Ahmet Mithat Efendi, Avrupa’da Bir Cevelan, Tercüme Odası, Encümen-i Daniş. Türk edebiyatından nesir örneklerinin çözümlenmesi; Namık Kemal, Recaizade Ekrem, Muallim Naci, Beşir Fuat, Mizancı Murat. 

28.
TDEYL556 HALKBİLİMİ TEORİ VE YÖNTEMLERİ II S 3 0 0 3 3 6
Tarihî gelişimi içinde dünyadaki folklor teorilerinin ve uygulama metotlarının tanıtımı ve tahlili. 
29.
TDEYL558 ÂŞIK TARZI HİKÂYE GELENEĞİ S 3 0 0 3 3 6
Âşık tarzı hikâye geleneğinin tanıtılması, örnekleriyle değerlendirilmesi. 
30. TDEYL560 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM TÜRLERİ II S 3 0 0 3 3 6
Anlatım türlerinin meseleleri ve ilgili teorilerin değerlendirilmesi. 
31. 
TDEYL562 ORTA ASYA KÜLTÜRÜ II S 3 0 0 3 3 6
 
32. TDEYL564 TÜRK EL SANATLARI II S 3 0 0 3 3 6

Türk sanatlarıyla ilgili terim ve kavramlar; geleneksel Türk sanatlarının önemi; birey, toplum ve ülke ekonomisine katkıları; Geleneksel Türk sanatlarının tarihi gelişimi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Dönemi); Ahilik ve Lonca Teşkilatı; Cumhuriyet dönemi Türk sanatlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar; geleneksel sanatların hammadde ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılması; geleneksel dokuma (halı-kilim, kumaş vb.), baskı, örgü, keçe, cam (vitray, zücaciye, boncuk vb.) sanatları; metal (demir, bakır, gümüş ve altın vb.) sanatları; ağaç (kündekari, oyma ve sedef kakma) sanatları; çini-seramik ve taş işlemeciliği sanatları; geleneksel Türk sanatlarının eğitimi, üretimi ve pazarlanması. 

 33.
TDEYL566 TÖRE VE GELENEKLER II S 3 0 0 3 3 6
Geleneklerin ve törelerin sosyal yapıyla bağlantısı. 
 34.
TDEYL568 TÜRK HALK FELSEFESİ S 3 0 0 3 3 6
 
 35. TDEYL570 HAREZM TÜRKÇESİ İNCELEMELERİ II S 3 0 0 3 3 6
Harezm Türkçesi metinlerinden örnekler okutulup fonetik ve morfolojik özellikleri üzerinde durulur. 
36.
TDEYL572 13.-15. YÜZYIL OĞUZ TÜRKÇESİ II S 3 0 0 3 3 6
13.-15. Yüzyıl Oğuz Türkçesinin Şekil Bilgisi Özellikleri. İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edatlar, Fiiller. Bildirme Kipleri, Tasarlama Kipleri. Birleşik Fiiller. Seçilmiş Metinler Üzerinde İncelemeler.
37.
TDEYL574 TÜRKÇEDE CÜMLE YAPILARI II S 3 0 0 3 3 6
Türkiye Türkçesinde "Söz Öbekleri" konusunun Türk dilinin yapısı içerisinde kavratılması ve benimsetilmesi. Söz öbeklerinin cümle içerisinde tek tek incelenmesi ve görevlerinin öğretilmesi.
 38. TDEYL576 TÜRK DİLİ TARİHİ II S 3 0 0 3 3 6
Türk Dili tarihinin başlangıçtan günümüze gelinceye kadar bütün safhaları incelenir. 
 39.
TDEYL578  TÜRKİYE TÜRKÇESİ II S 3 0 0 3 3 6
Anlamları ve Görevleri Bakımından Sözcükler. Sözcük Türleri. Sözcük Türlerinin Özellikleri ve İşlevleri. Sözcük Grupları. Sözcük Gruplarının Özellikleri ve İşlevleri. Türkçe Cümlelerin Özellikleri. Türkçede Cümle Yapısı ve Cümlenin Ögeleri. Yüklem, Özne, Nesne ve  Tümleçler. Anlamlarına Göre Cümleler. Yüklemin Sözcük Türüne Göre Cümleler. Yapılarına Göre Cümleler. Dizilişine Göre Cümleler. Cümle Tahlilleri.
 40.
TDEYL580 TÜRKÇENİN ÇAĞDAŞ SORUNLARI S 3 0 0 3 3 6
Anlamları ve Görevleri Bakımından Sözcükler. Sözcük Türleri. Sözcük Türlerinin Özellikleri ve İşlevleri. Sözcük Grupları. Sözcük Gruplarının Özellikleri ve İşlevleri. Türkçe Cümlelerin Özellikleri. Türkçede Cümle Yapısı ve Cümlenin Ögeleri. Yüklem, Özne, Nesne ve  Tümleçler. Anlamlarına Göre Cümleler. Yüklemin Sözcük Türüne Göre Cümleler. Yapılarına Göre Cümleler. Dizilişine Göre Cümleler. Cümle Tahlilleri.
 41.
TDEYL582 ANLAM BİLİMİ  S 3 0 0 3 3 6
 
42. TDEYL584 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ S 3 0 0 3 3 6
 
43.
TDEYL586 TÜRK MİTOLOJİSİ II S 3 0 0 3 3 6
 
 44.
TDEYL588 TÜRK HALK VE YENİ TÜRK EDEBİYATINDA MÜŞTEREK UNSURLAR S 3 0 0 3 3 6

Türk Halk ve Divan Edebiyatında müşterek unsurlar dersi kapsamında, halk ve divan edebiyatları; nazım (şiir), nazım biçimleri, kalıplaşmış anlatımlar, şiirde işlenen dinî ve din dışı konular irdelenecektir. Türk edebiyatının bu iki edebiyat tarzı arasında yer alan birçok müşterek unsura dikkat çekilecektir. 

45.
TDEYL590 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II S 3 0 0 3 3 6
 
46. TDEYL592 MUKAYESELİ TÜRK HALK EDEBİYATI S 3 0 0 3 3 6
 
 47.
TDEYL594 ANONİM HALK ŞİİRİ S 3 0 0 3 3 6
 
48. TDEYL596 TEKKE VE TASAVVUF EDEBİYATI II S 3 0 0 3 3 6
 
49.  TDEYL598  TÜRKÇENİN TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ SÖZLÜKLERİ      0 0       
Sözlük ve sözlükçülüğün tarihi, sözlük türleri, Dîvânü Lügâti’t-Türk’ten itibaren Türkçe için yazılmış tarihî ve çağdaş sözlükler ve bu sözlüklerden örnek incelemeler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
03288251818