Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Staj Uygulaması Takvimi (GÜNCEL)

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Staj Uygulaması Takvimi

Mezun Olma Durumunda Olan Öğrenciler İçin Staj Takvimi

Staj Uygulama Başvuru Tarihleri

20.05.2024 - 21. 06.2024

Staj Uygulama Başlangıç Tarihi

22.07.2024

Staj Başvuru Evraklarının Son Teslim Tarihi

27 Ağustos 2024

Staj Uygulama Bitiş Tarihi

Haftada 6 iş günü yapılan staj için: 24.08.2024

Haftada 5 iş günü yapılan staj için: 29.08.2024

Staj Defteri Değerlendirme Tarihi

28 - 29 Ağustos 2024

 

ÖNEMLİ!!!

Mezun olma durumunda olan öğrencilerimizin akademik takvimde yer alan 02.09.2024 - 04.09.2024 tarihleri arasındaki mezuniyet sınavı tarihlerinden dolayı staj yapacakları yerlerini 6 iş günü yapan yerler şeklinde seçmeleri önemle duyurulur.

 

Mezun Olma Durumunda Olmayan Öğrenciler İçin Staj Takvimi

Staj Uygulama Başvuru Tarihleri

20.05.2024 - 21. 06. 2024

Staj Uygulama Başlangıç Tarihi

22.07.2024

Staj Başvuru Evraklarının Son Teslim Tarihi

03 Eylül 2024

Staj Uygulama Bitiş Tarihi

Haftada 6 iş günü yapılan staj için: 24.08.2024

Haftada 5 iş günü yapılan staj için: 29.08.2024

Staj Defteri Değerlendirme Tarihi

4 - 5 Eylül 2024

 

Önemli Not 1: Öğrenciler 21.06.2024 tarihine kadar Staj Başvuru Kabul ve Sözleşme Formu'nu staj yapacağı işyerine onaylatıp kimlik fotokopisi ile birlikte imkânı olanlar Osmaniye Meslek Yüksekokulu İdari İşler Birimine elden teslim ederek, olmayanlar ise tarayıcı vasıtasıyla (Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir.) taradığı evraka kimlik fotokopisini de ekleyerek aşağıda verilen ilgili bölüm/program için belirtilen öğretim elemanlarının e-posta adresine göndermek suretiyle başvurularını yapmalıdırlar.

Önemli Not 2: Öğrenciler staj defterlerini kendileri çıktı alıp ciltleyebilecekleri gibi isteyen öğrenciler meslek yüksekokulumuz İdari İşler biriminden de temin edebileceklerdir.  

Bölüm/Program

e-posta Adresi

Bilgisayar Teknolojileri

mehmetkeles@osmaniye.edu.tr

Çevre Koruma Teknolojileri

ahmetumay@osmaniye.edu.tr

Elektrik

yzalaoglu@osmaniye.edu.tr

Elektronik ve Otomasyon

alogoglu@osmaniye.edu.tr

İnşaat

harunozkaya@osmaniye.edu.tr

Makine ve Metal

alperyildirim@osmaniye.edu.tr

Mimarlık ve Şehir Planlama

fatihucar@osmaniye.edu.tr

Muhasebe ve Vergi

demetever@osmaniye.edu.tr

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri

halilozdemir@osmaniye.edu.tr

Ulaştırma Hizmetleri

emineyilmaz@osmaniye.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon

abdurrahmanakman@osmaniye.edu.tr

Medya ve İletişim

denizaka@osmaniye.edu.tr

Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi

safakmelihsenocak@osmaniye.edu.tr

 

Staj defterinin tam halini indirmek için tıklayınız...

STAJ İLE İLGİLİ EVRAKLAR

(Formları indirmek için başlıkların üzerine tıklayınız)

Staj Başvuru Kabul ve Sözleşme Formu (4 sayfa) (FOTOĞRAFLI) (3 Adet Doldurulacak – Şahsen başvuru yapanlar 3 adet e-posta yoluyla gönderenler 1 adet): Öğrencinin staj için iş yerine onaylatıp okula getireceği staj başvuru, kabul ve sözleşme formu. Doldurulan belgelerden 1 tanesi Öğrenci İşleri Birimine, 1 tanesi Bölüm Sekreterliğine, 1 tanesi ise staj komisyonu onayından sonra öğrenciye verilip (mail yoluyla) staj yaptığı iş yerine teslim edilecek. İşyerine verilen belge staj tamamlandığında iş yeri tarafından tekrardan öğrenciye teslim edilecek ve öğrenci bu belge ile birlikte staj defterini Bölüm Sekreterliğine veya Bölüm Başkanına teslim etmesi gerekmektedir.

Staj Değerlendirme Formu (2 sayfa): Staj defterinde kalacak.

 

Staj Başvuru Formu (İşyeri) (1 sayfa):  Staj yapılacak işyeri öğrenciden staj başvuru formu istediği takdirde öğrenci tarafından doğru bilgilerle doldurulup staj yapılacak iş yerine götürülecek belgedir. Bu belge iş yerinde kalacaktır.

 

Staj Değerlendirme Formu (2 sayfa) (Öğrencinin kesinlikle açmadan staj komisyonuna teslim edeceği gizli evrak): İş yeri tarafından doldurularak kapalı zarf içinde öğrenciye teslim edilecek.

 

STAJ İŞLEMLERİ AŞAMALARI

  • Staj Evrakının Temini ( OMYO Öğrenci İşlerinden Temin, OMYO Web Sayfasından Temin)
  • Staj Evrakının Doldurulması Ve Bölüm Başkanına İmzalatılması
  • Staj Evrakının Yüksekokul Müdür Yardımcısına İmzalatılması
  • İmza İşlemi Tamamlanan Evrakın Birer Örneğinin İlgili Bölüm Başkanı, Sigorta Girişi İçin Evrak Kabulü Yapan Memur Ve İşyerine Ulaştırılması
  • Staj Uygulamasının Staj takviminde belirtilen başlama tarihinde Başlaması
  • Tamamlanan Staj Uygulamasının Ardından Belirtilen Tarihlerde Staj Evraklarının Değerlendirilmek Üzere Bölüm Başkanına Teslimi Ve Staj Notlarının İlanı

ÖĞRENCİNİN STAJLA İLGİLİ YAPMASI GEREKENLER

1- Staj Defterinin Temin edilmesi; Öğrenci staj defterini Meslek Yüksekokulumuza şahsen gelerek öğrenci işleri birimindeki memurdan (fotokopi ücreti karşılığında)temin edebilir. Alternatif bir yol olarak Yüksekokulumuzun web sayfasındaki formlar kısmından indirilerek, çıktı almak ve ciltlenerek defter formunda kırtasiyeler aracılığı ile staj defteri formunda hazırlatabilirler.

2- Staj defterinin doldurulması; iki aşamada gerçekleştirilmektedir. İlki, Staj evrakını alan öğrencinin staja başvuru tarihleri arasında bölüm başkanı ile koordineli olarak staj işlemlerinin başlatıldığı, sigorta başvurusu için işyeri ve okulu arasındaki yazışmalardaki evrakların tam ve doğru bir şekilde doldurulmasıdır. İkincisi, 30 iş gününü kapsayan ve günlük doldurulan kısımlardır. Staj defteri okunaklı olarak, tükenmez kalem kullanılarak günlük işlenir ve staj sonunda, staj yerindeki yetkili kişiye inceleterek imzalatılır.

 

3- Öğrenciler staj uygulamasına gitmeden önce staj evraklarını tam ve eksiksiz bir şekilde yüksekokul yönetimince görevlendirilen staj işlemlerinden sorumlu görevlilere (bölüm başkanı, Müdür yardımcısı, sigorta girişi için evrak teslimi alan görevli ) onaylatmalı ve SGK girişi yapılmak üzere belirtilen tarih aralığında teslim etmekle yükümlüdürler. Sonradan oluşacak yanlışlıklardan öğrenci sorumludur.

 

4- Öğrenci staj evraklarını onaylatmadan ve SGK girişini yaptırmadan staja başlayamaz.

 

5- Staj evraklarını tamamlamadan staj yapan öğrencilerin staj evrakları eksik sayılacağından bölüm staj komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

 

6- Öğrenciler Staj Başvuru Kabul ve Sözleşme Formudan 3 adet düzenleyecekler (Şahsen başvuru yapanlar 3 adet e-posta yoluyla gönderenler 1 adet) ve bu formu staj yapacakları iş yerine onaylattıktan sonra gerekli onaylar için e-posta yolu ile yukarıda belirtilen öğretim elemanlarının e-posta adreslerine göndereceklerdir. Onaylanan evrak öğrenciye e-posta yolu ile geri gönderilecek ve öğrenci bu evrakı çıktı alıp staj yapacağı iş yerine götürecektir. Staj yapacağı iş yerine götürmüş olduğu Staj Başvuru Kabul ve Sözleşme Formu evrakı iş yeri tarafından onaylanıp staj bitiminde staj defteri ile birlikte öğrenciye teslim edilecektir. Öğrenci de bu belgeyi staj komisyon başkanına (bölüm başkanı) teslim etmelidir. Teslim etmediği takdirde staj kabulü yapılmayacaktır.

 

7- Öğrenci stajının bitiminde Staj Başvuru Kabul ve Sözleşme Formu’nun bir kopyasını da iş yerine teslim edecektir.

 

8- Belirtilen staj yılında staj kaydını yaptırmayan öğrencilerin staj evrakları işleme alınmayacaktır.

 

9- Öğrenci staj evraklarını doldururken evraklarda silinti, kazıntı, karalama yapmadan eksiksiz dolduracaktır. Silinti, kazıntı, karalama olan evraklar kabul edilmeyecektir.

 

10- Öğrenci özellikle daha önceden Bölüm Başkanı ve Meslek Yüksekokulu Yönetimince onaylanan staj evraklarında herhangi bir silinti, kazıntı, karalama ve herhangi değişiklik yapamaz. Silinti, kazıntı, karalama ve değişiklik yapan öğrencilerin evrakları staj değerlendirmesine kabul edilmeyecektir.

 

26 Nisan 2024
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
03288271000
03288250966
omyo@osmaniye.edu.tr