Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Harita ve Kadastro Programı

BÖLÜM HAKKINDA 

1-Tanıtım:

Haritacılık; teknolojiyi yakından takip eden, elektronik ölçü aletleri, bilgisayarla hesap ve çizim işi, uydular aracılığı ile ölçüm yapabilen GPS aletleri ile çalışan bir meslektir. Harita bölümü ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır. Üretilen haritalar mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturur.

Kent ve imar planlaması, kent haritaları, imar planı uygulamaları, parselasyon planlaması, kadastro topografik haritalar vb. karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirmede, bu projelerin araziye uygulanmasında yol, su, kanalizasyon gibi teknik hizmetlerin proje ve yapımlarında harita kadastro teknikerlerine yoğun ihtiyaç vardır.

Harita Kadastro teknikeri; kadastral harita, baraj, yol, sulama , elektrik hattı, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri gibi projelerin alt yapısını oluşturan hali hazır ve imarlı haritalarının yapımında jeodezi ve fotogrametri ( harita) mühendisleri ile harita kadastro teknisyeni arasında görev yapan kişidir.

Günümüzde emek ağırlığını kaybetmeyen harita sektörü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak, sektörde çalışacakların öncelikli olarak; bilgisayar, bilgisayar donanımlı ölçme aletleri, GIS ve GPS konularında iyi yetişmişlik düzeyi aramaktadır.

 

2- Kamu ve Özel Sektörde Çalışma Alanları:

Harita ve kadastro teknikerleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden ve inşaat şirketlerinde çalışırlar. Geniş çalışma alanları olması nedeniyle mezunların iş bulma olanakları vardır.

 

3- Dikey Geçiş Sınavı İle Geçilebilecek Olan Lisans Programları:

Harita ve Kadastro programı mezunları dikey geçiş sınavı ile Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Tapu Kadastro ve Şehir Bölge Planlama bölümlerine geçiş yaparak lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler

 

4- ÖSYM Bilgileri:

Öğrenim dili: Türkçe
Puan türü: YGS - 1 

Taban puanı: 244.53  (2016 ÖSYS en küçük  Harita Kadastro Programı NÖ puanı)
Taban puanı: 219.35  (2016 ÖSYS en küçük Harita Kadastro Programı İÖ puanı)
Sınavsız  Geçişle Girilebilecek Olan Lise Bölümleri Orta Öğretim Alan kodlarıyla Beraber:
4862-Harita Tapu Kadastro
1719-Harita Kadastro
2508-Tapu Kadastro
Süresi: 2 Yıl

 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
03288271000
03288250966
aliozkan@osmaniye.edu.tr