Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BÖLÜM HAKKINDA

BÖLÜM HAKKINDA 

Muhasebe ve Vergi Bölümü 

Meslek Yüksekokulu Muhasebe programında; muhasebe alanında ara insan gücü ihtiyacını kapatmak üzere öğrenci yetiştirilmektedir.

Program 2 yıllık olup hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Programın temel amacı, hedeflenen hizmet sektöründe yer alan uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Dört yarıyıldan oluşan bu süreçte muhasebe, işletme, maliye, iktisat, ticaret matematiği, borçlar hukuku, maliyet muhasebesi, banka muhasebesi, ticaret hukuku, envanter bilanço, Türk Vergi Sistemi ve Hukuku, şirketler muhasebesi, muhasebe denetimi ve etik gibi meslek dersleri verilmektedir.

Program, verilen meslek derslerinin yanı sıra; bilgisayar, mesleki İngilizce, Sermaye Piyasaları ve Kurumları gibi derslerle de desteklenerek sektörün ihtiyacını karşılayıcı hale getirilmektedir. Ayrıca bilgisayar uygulamalı muhasebe dersi aracılığıyla öğrencilerimizin en az bir muhasebe paket programını öğrenmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır. Son yıl ise öğrenciler staj çalışmaları yaparak bilgi ve becerilerini uygulama imkânına kavuşmaktadırlar.

Muhasebe programı mezunlarına "Muhasebe Meslek Elemanı" unvanı verilmektedir. Mezunlar; büyük kuruluşların muhasebe, finans ve denetim birimlerinde, Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin bürolarında ve bankaların yönetim ve organizasyon kadrolarında görev almaktadırlar.

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar, Açık öğretim Fakültesi İşletme Bölümü'nün üçüncü  sınıfına doğrudan ve sınavsız olarak geçebilmektedir. Ayrıca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçme olanakları da vardır.

Bunun yanı sıra dört yıllık eğitimi bir fakültede tamamlayarak diğer yasal zorunlulukları yerine getirenler, Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği tarafından açılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını alarak, küçük bir sermaye ile kendi işlerinin sahibi olma olanağına da sahiptirler.

 

Tarihçe

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Yükseköğretim Kurumu Örgün Yükseköğretim Dairesinin 16.07.2013 tarih ve 320/4054 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.

 

Kazanılan Derece

Ön Lisans

 

Kabul Koşulları

YGS 6 puanı ile öğrenciler merkezi yerleştirme ile Muhasebe ve Vergi uygulamalrı programına yerleştirilmektedir.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Ham başarı notu; ara sınav not ortalamasının % 40’ı ile yarıyıl veya yılsonu sınav notunun % 60’ının toplanması sonucu elde edilir. Başarı notu değerlendirmesi, öğrencinin yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ham başarı notu ile birlikte sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak, notların dağılımı ve sınıf ortalaması da dikkate alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonunda, her öğrenciye dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notu olarak yarıyıl sonu veya yılsonu başarı notu verilir.

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin Muhasebe ve Vergi uygulamaları Programından mezun olabilmesi için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33 ncü maddesinde belirtilen kanuni sure içerisinde alması gereken derslerin toplam kredi miktarını (120 AKTS) tamamlaması ve en az 2.00 GNO’yu sağlaması zorunludur.

 

Üst Kademeye Geçiş

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili fakültelere geçiş yapabilmektedirler.

 

İstihdam Olanakları

Muhasebe ve Vergi uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman olarak, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar.

 

 

 

 

 

 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
03288271000
00328825096
mustafaelhan@osmaniye.edu.tr