Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

Tanıtım

Çevre Koruma ve Kontrol Programı 1996-1997 Eğitim Öğretim Yılında Çukurova Üniversitesine bağlı olarak Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. 2007 yılında aynı fiziksel konumda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlanarak  Osmaniye Meslek Yüksekokulu bünyesinde Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. 2012 yılına kadar Teknik Programlar Bölümü altında iken YÖK'e bağlı düzenleme sonrası Çevre Koruma Teknolojileri Bölümüne bağlanmıştır.

Sürdürülebilir Çevre yönetim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi,
Doğal çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması;
Oluşan veya oluşabilecek atıkların geri kazanımı, arıtımı ve alıcı ortama verilmesi ile ilgili tesislerin işletilmesi;
Çevre kirliliğinden etkilenen hava, su, toprak gibi ortamlardan numune alım, analiz ve değerlendirme çalışmaları;
Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ile ilgili teknik bilgileri,
Kentsel veya endüstriyel hava kirleticilerin arıtımı işlemleri;
Kentsel ve endüstriyel alanlara su temini, su iletimi, su dağıtımı ve su arıtımı konularında teknolojik bilgiye sahip teknik ara elemanlar (Tekniker) yetiştirmek hedeflenmektedir.
Gün geçtikçe önemi artan çevre koruma, planlama ve sürdürülebilirlik konuları Avrupa Birliği uyum sürecinde ön plana çıkmaktadır. Kamu ve özel sektörde ara eleman olarak program mezunlarına ihtiyaç duyulacağı ifade edilmektedir.
Çevre Koruma ve Kontrol Programında; verilen teorik bilgilerin yanında Uygulamalı olarak genel su analizleri eğitimi verilmektedir.

Mezuniyet Şartları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, programın öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alarak, aldığı tüm derslerden başarılı olması, en az 30 gün (iş günü) sürelistaj yapması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Kamu ve Özel Sektör Çalışma Alanları

Mezun teknikerlerimiz, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili, çevre sorunlarına duyarlı, ayrıntıyı algılayabilen, alet veekipman kullanmaya yatkın elemanlardır

Mezun öğrencilerimiz; Çevre ve Orman Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü, Büyük Şehir Belediyesi Çevre ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Kontrol Şube Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü, baca gazı ve atık su arıtım tesislerini projelendiren, arıtma malzemeleri hazırlayan şirketler, tam teşekküllü arıtma tesisi ve laboratuvarı olan fabrika ve sanayi kuruluşları, organize sanayi kuruluşu arıtma tesisleri gibi birçok alanlarda iş bulabilme imkânına da sahiptirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilecek Lisans Bölümleri

Çevre Mühendisliği

Kimya

Biyoloji

 
 
 
 

 

ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

 

LABORATUVARI

 Çevre Koruma ve Kontrol Laboratuvarında öğrencilerimizin eğitimine yönelik analizler yapılmaktadır.

Sulu çözeltiler içerisindeki iyonların kalitatif ve kantitatif analizleri yapılmaktadır. Asit baz titrasyonları,

çeşitli inorganik iyonların gravimetrik, titrimetrik, spektrofotometrik ve volumetrik yöntemlerle tayinleri

yapılmaktadır.

Ayrıca organik maddelerin oluşturduğu kirliliğin tespitine yönelik olarak Biyolojik Oksijen İhtiyacı ve

Kimyasal oksijen ihtiyacını belirleme analizleri yapılmaktadır. 


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü A Blok. 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
+90 328 825 10 00
+90 328 825 00 96
omyo@osmaniye.edu.tr