Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BÖLÜM HAKKINDA

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Vizyon
Çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan, fiziksel imkanları etkin kullanan, bilgi ve becerileri yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, bilimsel araştırma yapma kapasitesi yüksek, tercih edilen bölüm olmak.

Misyon
Ulusal ve Uluslar arası platformda, günümüzün ve geleceğin girişimlerinde aranılan, 
çözümleyici, üstün nitelikli, en güncel inşaat teknolojilerini takip edebilen, tekniker ve 
meslek elemanı yetiştirmek.

 

Programın Amacı
İnşaat  sektöründe  ihtiyaç  duyulan, sorumluluk ve yetkileri bir yönetmelikle belirlenmiş olan ara elemanı yetiştirir.  İki  yıllık programdan  mezun olan inşaat teknikerleri  yönetmelikte belirlenmiş sınırlamalar ölçüsünde her türlü  inşaatın tamiratını yapmaya, her türlü  inşaatın  sürveyanlık  hizmetlerini görmeye, belirli  ölçüde  ve  belirli  şartlarda bina projesi yapmaya, sınırlı büyüklükteki binanın inşaatını yapmaya, fenni mesuliyeti Mühendis ve Mimarlarca yüklenilmiş her türlü inşaatta kontrol ve şantiye mühendis yardımcılığı yapmaya yetkilidirler.

 

Tanıtım

İnşaat teknikerlerinin aşağıda belirtilen hususlarda  bilgi  sahibi  olması amaçlanmaktadır. Mimar ve mühendislerin oluşturduğu projeyi uygulayabilmek,  Binaların  tasarımı, statik ve betonarmesi, ölçme, metraj ve keşif  hesaplarını  yapabilmek, İnce  yapı bilgisi uygulamaları  hakkında  bilgi  sahibi olmak ve uygulayabilmek, Baraj, su ve kanalizasyon  ve  zemin  bilgilerini öğrenebilmek,  Yapı yapılmadan  önceki  zemin  ile ilgili ön hazırlıklar, projenin hazırlama aşamaları, hesaplama çizme ve uygulamada mühendisler ile ustalar arasındaki ilişkiyi sağlamak, İnşaat laboratuarı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bizzat bunları yapmak, Şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak Yapılarda, uygun malzeme ve donatı kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları bilen, Malzeme ve beton deneylerini yapan, Yapıların zemin incelemesi çalışmalarını deneyleri ile birlikte yapan, Su yapıları, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu konularında bilgili olan ve bunların projelerini okuyabilen, Şantiye organizasyonunu yapabilen, iş programı hazırlayabilen, sözleşme yönetimini bilen, Metrajkeşif ve hak ediş hazırlayabilen, CAD tasarım programlarını ve binaların statik ve betonlama hesaplarının  paket  programlarını  kullanabilen,  Karayolu  uygulama  projesi hazırlamasını ve yol yapım tekniklerini bilen, Çelik, ahşap ve prefabrike yapıların tasarım ilkelerini bilen, projelerini okuyup uygulayabilen inşaat teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

Mezuniyet Şartları 
Bu programdan mezun olabilmek için öğ-rencilerin  öğretim  planında gösterilen zorunlu derslerle,  programın  öngördüğü 120 AKTS krediyi tamamlayacak seçmeli dersleri alarak,  aldığı  tüm  derslerden başarılı olması,  en  az  30 gün  (iş  günü)  süreli staj yapması  ve genel not ortalamasının  4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. 

ÖSYM Bilgileri Öğrenim
Dili : Türkçe 
Öğrenim Türü : Örgün (Normal Öğretim ) ve İkinci Öğretim 
Puan Türü : YGS-1 
Kontenjan : 100
Süresi : 2 Yıl 

 

Kamu ve Özel Sektör Çalışma Alanları: 

İnşaat  teknikerleri  Bayındırlık  ve  İskan, Tarım  ve  Köy  İşleri,  Orman,  Ulaştırma Bakanlıklarında,  özel  şirketlerde çalışabilirler. Mezunlar kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların ilgili bölümlerinde, mühendis ve teknisyen arasındaki ara eleman (tekniker) ihtiyacını  karşılamak üzere çalışabilmektedirler. Çalıştığı kurumun  yapısına  göre,  her  türlü inşaatsistemlerin, malzeme üretimi ve uygulaması yapabilirler. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilmektedir. Teknikerler isterlerse kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilecek olan Lisans Bölümleri:
İnşaat Mühendisliği 
Mimarlık 

Eğitim Öğretim Döneminde Burs ve Krediler: 
Bütün öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan kredi ve çeşitli kuruluşlarca (başbakanlık, belediyeler, vakıflar) sağlanan burs imkanlarından faydalanabilirler. 
Ayrıca öğrenciler (özellikle ikinci öğretim) boş kalan zamanlarında endüstride yarımgün çalışabilirler. Böylece kazanç sağlarken aynı zamanda iş tecrübelerini artırabilirler. 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Kampüsü 80000 OSMANİYE/TÜRKİYE
03288271000
00328825096
behcetdundar@osmaniye.edu.tr