Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
YBS Tezli YL Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. YBSYLU1700 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 4 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. YBSYL508 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 0 3 3 6
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması
2. YBSYLS101 SEMİNER  Z 0 0 0 0 0 6
Bu dersin amacı anabilim dalının herhangi bir alanında bilimsel çalışma yapma ve elde edilen sonuçları bilimsel tekniklere göre sunma becerisi kazandırmaktır.
3. YBSYLU2700 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
1. YBSYLU3700 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
2. YBSYLTEZ201 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği yüksek lisans tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBSYL4700 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Yüksek Lisans öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
 2. YBSYLTEZ202 YÜKSEK LİSANS TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği yüksek lisans tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBSYL501 İLERİ VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ S 2 1 0 3 3 6
İleri seviye SQL kullanımı, SQL dil öğelerinin birbirleriyle etkileşimli ve etkin bir şekilde kullanımı, tabloların uygun ve etkin bir şekilde tasarlanması, dağıtık veritabanı modelleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2. YBSYL503 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Teknoloji ve inovasyon yönetimi dersi, teknoloji ve teknoloji yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Teknoloji yönetimi faaliyetleri (Edinim, Kullanım, Tanımlama, Öğrenme, Koruma ve Seçme) ve Teknoloji yönetimi araçları (Patent Analizi, Portföy Yönetimi, Teknoloji Yol Haritası, S-Eğrisi, Aşama-Geçit Yöntemi, Değer Analizi), Araştırma -Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik Yönetimi konularını içerir.
3. YBSYL505 BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANALİZ VE TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
Bilişim sistemleri geliştirme evrelerinin anlaşılması; planlama, sistem analizi ve süreç modelinin öğrenilmesi, sistemin tasarlanması, sistemin kurulumu ve işletmesi, analiz ve tasarım için yazılım araçlarını kullanarak örnek uygulamaların yapılması.
4. YBSYL507 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
Sayısal Yöntemlerin Tarihsel Gelişimi, Tanımı, Amaç ve Özellikleri, Karar Teorisi, Tanımı ve Karar Süreci, Doğrusal Programlamanın Gelişimi ve Uygulandığı Alanlar, Doğrusal Programlama Çözüm Metotları, Doğrusal Programlama Çözüm Metotları, Doğrusal Programlama Çözüm Metotları, Dualite, Duyarlılık Analizi ve Gölge Fiyatları, Ulaştırma Modeli Kavramı, Matematiksel Yapısı ve Varsayımları, Ulaştırma Modeli Çözüm Metodu, Ulaştırma Modelinde Dengesizlik ve Bozulma.
5. YBSYL509 BULANIK MANTIK VE YAPAY SİNİR AĞLARI S 2 1 0 3 3 6
Bulanık mantık kümeleri, bulanık mantıkta üyelik dereceleri ve bulunma yöntemleri, bulanık aritmetik, bulanık sayılar, bulanık sistemler, bulanık sistemlerin programlanması, bulanık mantık kural tabanlı sistemler, bulanık mantık sınıflandırmaları, bulanık mantık konusunda akademik gelişmeler ve araştırmalar.
6. YBSYL5011 PAZARLAMA BİLGİ SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
Pazarlama Kavramı ve Müşteri Değeri Yaratmak, Şirket ve Pazarlama Stratejisi, Pazarlama Çevresinin Analizi, Pazarlama Bilgilerinin Yönetilmesi, Pazarlama Bilgi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi, Pazarlama Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi, Pazarlama Araştırması, Pazarlama Bilgilerinin Analizi ve Kullanımı, Diğer Pazarlama Bilgi Konuları, Bilgi Akışının Yönetilmesi.
7. YBSYL513 YÖNETİM VE ORGANİZASYON S 3 0 0 3 3 6
Yönetim ve Organizasyon Kavramı, Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Yönetim Fonksiyonları, Post Modern Yönetim Uygulamaları, Örgütsel Motivasyon ve Yönetimi ile Örgütsel Gruplar ve Yönetimi, Stres Yönetimi, Kriz ve Zaman Yönetimi
8. YBSYL515 İSTATİSTİK UYGULAMALARI I S 3 0 0 3 3 6
Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, çarpıklık ve basıklık ölçüleri, olasılık, kesikli ve sürekli olasılık dağılımları.
9. YBSYL517 İŞLETİM SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ S 3 0 0 3 3 6
Bilgisayar mimarisi, proses yönetimi, prosesler arası senkronizasyon, prosesler arası iletişim, semaforlar ve monitörler, kilitlenmeler, CPU planlama algoritmaları, bellek yönetimi, sanal bellek, dosya sistemleri, giriş/çıkış sistemleri ve disk planlaması.
10. YBSYL519 İNTERNET UYGULAMALARI GELİŞTİRME S 2 1 0 3 3 6
Web tasarımına giriş, web sayfası tasarlama aşaması ve programlama. Web programlama dillerine genel bakış. HTML mantığı ve yapısı. PHP/ASP.net/ASP.core ile web yazılım geliştirme. Web yazılımı ve veritabanı çalışmaları. grafik arayüz oluşturma (Adobe Photoshop, Macromedia Flash vb.), Java Script ve Applet, CSS temelleri, MVC,Visual Studio.
11. YBSYL521 ULUSLARARASI LİTERATÜR İNCELEMELERİ S 3 0 0 3 3 6
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
12. YBSYL523 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Karar teorisi, Çok kriterli karar verme problemleri, Çok kriterli karar verme yöntemleri (AHP, TOPSIS, SWARA, MOORA, ELECTRE, PROMETHEE, WASPAS, ANP), Uygulamalar.

Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBSYL502 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ S 2 1 0 3 3 6
Kurumsal kaynak planlaması konsepti, kurumsal kaynak planlamasının işletmelere sağladığı faydalar, kurumsal kaynak planlamasının iş performansına etkisi, kurumsal kaynak planlaması ve e-iş ilişkisi, kurumsal kaynak planlama yazılımlarının KOBİ’lere etkileri, işletmeler için en uygun yazılım seçimi, başarılı uygulama örnekleri, proje analiz ve kurulum süreci, başarısız uygulamalar ve nedenleri.
2. YBSYL504 VERİ MADENCİLİĞİ VE TEKNİKLERİ S 2 1 0 3 3 6
Yapay zekaya giriş ve kullanım alanları. Veri Madenciliği Kavramları, Veri Hazırlama Teknikleri, İstatistiksel Öğrenme Teorisi(Naive Bayes), Kümeleme Metodları (K-Means, hiyerarşik), Karar Ağaçları ve Karar Algoritmaları, Association Kuralları
3. YBSYL506 STRATEJİK YÖNETİM S 3 0 0 3 3 6
Kaynakların etkin yönetimi ile organizasyonlar için en uygun kaynakların bulunması ve bunların belirli bir plan dahilinde geleceğe yönelik beklentiler dahilinde kullanılması büyük önem taşır. Bu noktada bu ders ile beraber stratejik planlama modelleri ve bu modellerin bileşenlerine göre oluşturulacak planlama anlayışları öğrencilere anlatılmaya çalışılmaktadır. Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, bu derste üzerinde durulacak olan konulardan bazılarını oluşturmaktadır.
4. YBSYL510 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Derste; alıcı tedarikçi ilişkisi, tedarik zinciri yönteminde bilişim teknolojileri, kurumsal kaynak planlaması, ters tedarik zinciri yöntemi, lojistik, dış kaynak kullanımı, ağ tasarımı ve optimizasyonu konuları ele alınacaktır.
5. YBSYL512 PROJE YÖNETİMİ S 2 1 0 3 3 6
Proje kavramı, proje aşamaları, proje yönetiminin önemi, proje ekibinin oluşturulma, proje seçimi ve değerlendirme uygulanacak kriterler sayısal ve sayısal olmayan modeller, projelerde basariyi etkileyen faktörler, proje organizasyon yapısı, CPM / PERT Metodolojisi zaman, kaynakların tahsis edilmesi.
6. YBSYL514 NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA S 2 1 0 3 3 6
Nesne yönelimli programlamanın tanımı. Nesne yönelimli programlama kavramlarına giriş. Modüler
programlama tasarımına yaklaşımlar. Nesneyle ilgili temel kavramlar: Nesneler, sınıflar, sınıflararası hiyerarşi, kalıtım ve soyut sınıflar, fonksiyonlar, operator aşırı-yüklemeleri, sanal fonksiyonlar, sanal tabanlı sınıflar ve dönüşüm, tekli ve çoklu kalıtım ve nesne hiyerarşileri, nesne tabanlı program geliştirme, Java uygulamaları.
7. YBSYL516 İSTATİSTİK UYGULAMALARI-2 S 3 0 0 3 3 6
Örnekleme Dağılımları, Nokta ve aralık tahminleri, hipotez testleri, varyans analizi, ki-kare uygunlu
testleri, basit doğrusal regresyon korelasyon analizi, çoklu regresyon.
8. YBSYL518 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ S 2 1 0 3 3 6
Veri, bilgi, veritabanları, DBMS, bilgi tabanları, veri ambarı, Kural tabanı, Model tabanı, Uzman sistemlerin düzeneği ve kesinlik faktörleri, sistem dinamikleri ve simülasyon, grup DSS, üstyönetim bilişim sistemi, kullanıcı arayüzü bileşenler, Karar destek sistemi dizaynı, uygulaması ve değerlendirilmesi
9. YBSYL520 E-İŞ VE E-TİCARET TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ S 2 1 0 3 3 6
E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, e-işin güvenliği, yasal ve politik yönleri konularında temel bilgiler
10. YBSYL522 BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ S 3 0 0 3 3 6
Bilgi ve bilgi varlıkları, bilgi güvenliği tarihçesi, bilgi ve bilgisayar sistemleri güvenliği, güvenlik unsurları ve yönetimi, bilgi sistemlerine yapılan saldırılar ve türleri, kötücül yazılımlar, türleri, sınıflandırılması ve güncel kötücül yazılımlar, casus yazılımların ortaya çıkışı ve yaygın casus yazılımlar, casus yazılımlara karşı alınabilecek önlemler, klavye dinleme ve dinlemeyi önleme sistemleri, kişisel gizlilik ve bilişim şuçları.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu 


Güncelleme 05.06.2023 14:47COMPULSORY COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1. YBSYLU1700 SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 4 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in advisor management for the Master's students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSYL508 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS C 3 0 3 6
Science and basic concepts (fact, knowledge, absolute, true, false, universal knowledge, etc.), basic information about the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods (quantitative and qualitative data collection techniques), data recording, analysis, interpretation and reporting
2. YBSYLS101 SEMINAR C 0 0 0 6
The aim of this course is to gain the ability to conduct scientific studies in any field of the department and to present the results obtained according to scientific techniques.
3. YBSYLU2700 SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in advisor management for the Master's students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
III. Semester
NO COURSE CODE   COURSE TITLE  C/E  T  P ECTS
1. YBSYLU3700 SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in advisor management for the Master's students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
2. YBSYLTEZ201 MASTER THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the master's thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
IV. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  U  K  AKTS
1.  YBSYL4700 SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in advisor management for the Master's students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
 2. YBSYLTEZ202 MASTER THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the master's thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
ELECTIVE COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSYL501 ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS E 2 1 3 6
Using advanced SQL, using SQL language elements interactively and effectively, designing tables appropriately and effectively, having knowledge about distributed database models.
2. YBSYL503 TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT E 3 0 3 6
Technology and innovation management course, basic concepts of technology and technology management, Technology management activities (Acquisition, Use, Identification, Learning, Protection and Selection) and Technology management tools (Patent Analysis, Portfolio Management, Technology Roadmap, S-Curve, It includes Stage-Gate Method, Value Analysis), Research and Development (R&D) and Innovation Management.
3. YBSYL505 INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN E 3 0 3 6
Understanding the stages of information systems development; planning, system analysis and learning the process model, designing the system, installing and operating the system, making sample applications using software tools for analysis and design.
4. YBSYL507 OPERATIONS RESEARCH APPLICATIONS E 3 0 3 6
Historical Development, Definition, Purpose and Properties of Numerical Methods, Decision Theory, Definition and Decision Process, Development of Linear Programming and Its Application Areas, Linear Programming Solution Methods, Linear Programming Solution Methods, Linear Programming Solution Methods, Duality, Sensitivity Analysis and Shadow Prices, Transportation Model Concept, Mathematical Structure and Assumptions, Transportation Model Solution Method, Imbalance and Distortion in Transportation Model.
5. YBSYL509 FUZZY LOGIC AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS E 2 1 3 6
Fuzzy logic sets, membership degrees and finding methods in fuzzy logic, fuzzy arithmetic, fuzzy numbers, fuzzy systems, programming fuzzy systems, fuzzy logic rule-based systems, fuzzy logic classifications, academic developments and research on fuzzy logic.
6. YBSYL5011 MARKETING INFORMATION SYSTEMS E 3 0 3 6
Marketing Concept and Creating Customer Value, Company and Marketing Strategy, Analysis of Marketing Environment, Management of Marketing Information, Evaluation of Marketing Information Needs, Development of Marketing Information System, Marketing Research, Analysis and Use of Marketing Information, Other Marketing Information Subjects, Management of Information Flow.
7. YBSYL513 MANAGEMENT AND ORGANIZATIONS E 3 0 3 6
The Concept of Management and Organization, Historical Development of Management Thought, Management Functions, Post-Modern Management Practices, Organizational Motivation and Management and Organizational Groups and Management, Stress Management, Crisis and Time Management
8. YBSYL515 STATISTICS APPLICATIONS-I E 3 0 3 6
Central tendency and measures of variability, measures of skewness and kurtosis, probability, discrete and continuous probability distributions.
9. YBSYL517 OPERATING SYSTEMS FUNDAMENTALS E 3 0 3 6
Computer architecture, process management, interprocess synchronization, interprocess communication, semaphores and monitors, deadlocks, CPU scheduling algorithms, memory management, virtual memory, file systems, I/O systems, and disk scheduling.
10. YBSYL519 INTERNET APPLICATION DEVELOPMENT E 2 1 3 6
Introduction to web design, web page design and programming. Overview of web programming languages. HTML logic and structure. Web software development with PHP/ASP.net/ASP.core. Web software and database studies. graphical interface creation (Adobe Photoshop, Macromedia Flash etc.), Java Script and Applet, CSS basics, MVC, Visual Studio.
11. YBSYL521 INTERNATIONAL LITERATURE REVIEWS E 3 0 3 6
Science and basic concepts (fact, knowledge, absolute, true, false, universal knowledge, etc.), basic information on the history of science, the structure of scientific research, scientific methods and different views on these methods, problem, research model, universe and sample, data collection and data collection methods (quantitative and qualitative data collection techniques), data recording, analysis, interpretation and reporting.
12. YBSYL523 MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES E 3 0 3 6
Decision theory, Multi-criteria decision making problems, Multi-criteria decision making methods (AHP, TOPSIS, SWARA, MOORA, ELECTRE, PROMETHEE, WASPAS, ANP), Applications.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSYL502 ENTRERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS E 2 1 3 6
The concept of enterprise resource planning, the benefits of enterprise resource planning for businesses, the effect of enterprise resource planning on business performance, enterprise resource planning and e-business relationship, the effects of enterprise resource planning software on SMEs, selection of the most suitable software for enterprises, successful application examples, project analysis and the installation process, failed applications and their causes.
2. YBSYL504 DATA MINING AND TECHNIQUES E 2 1 3 6
Introduction to artificial intelligence and its uses. Data Mining Concepts, Data Preparation Techniques, Statistical Learning Theory (Naive Bayes), Clustering Methods (K-Means, hierarchical), Decision Trees and Decision Algorithms, Association Rules
3. YBSYL506 STRATEGIC MANAGEMENT E 3 0 3 6
With the effective management of resources, it is of great importance to find the most appropriate resources for organizations and to use them within a certain plan and within the expectations for the future. At this point, with this course, strategic planning models and planning understandings that will be created according to the components of these models are tried to be explained to the students. Strategic Management, Strategic Planning are some of the topics that will be covered in this course.
4. YBSYL510 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E 3 0 3 6
At lesson; buyer-supplier relationship, information technologies in supply chain method, enterprise resource planning, reverse supply chain method, logistics, outsourcing, network design and optimization will be discussed.
5. YBSYL512 PROJECT MANAGEMENT E 2 1 3 6
Project concept, project stages, importance of project management, creation of the project team, project selection and evaluation criteria, numerical and non-numerical models, factors affecting success in projects, project organizational structure, CPM / PERT Methodology, time, allocation of resources.
6. YBSYL514 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING E 2 1 3 6
Definition of object-oriented programming. Introduction to object-oriented programming concepts. Approaches to modular programming design. Basic object-related concepts: Objects, classes, hierarchy between classes, inheritance and abstract classes, functions, operator overloads, virtual functions, virtual-based classes and transformation, single and multiple inheritance and object hierarchies, object-oriented program development, Java applications.
7. YBSYL516 STATISTICAL APPLICATIONS II E 3 0 3 6
Sampling Distributions, Point and interval estimations, hypothesis testing, analysis of variance, chi-square fit tests, simple linear regression correlation analysis, multiple regression.
8. YBSYL518 DECISION SUPPORT SYSTEMS E 2 1 3 6
Data, information, databases, DBMS, knowledge bases, data warehouse, Rule base, Model base, Expert systems setup and precision factors, system dynamics and simulation, group DSS, top management information system, user interface components, Decision support system design, implementation and evaluation
9. YBSYL520 E-BUSINESS AND E-COMMERCE TECHNOLOGIES MANAGEMENT E 2 1 3 6
E-commerce, telecommunications, computer networks, basic internet services, multimedia on the internet, electronic payment systems, e-commerce business models, supplier chain management, EDI, B2B, B2B software, auctions, e-business security, legal and political aspects informations
10. YBSYL522 INFORMATION SYSTEMS SECURITY E 3 0 3 6
Information and information assets, information security history, information and computer systems security, security elements and management, attacks on information systems and their types, malware, types, classification and current malware, emergence of spyware and common spyware, against spyware measures to be taken, keyboard tapping and anti-eavesdropping systems, privacy and informatics crimes.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
Downloadable (printable) form of the course list for the Management and Information Systems Master's program with Thesis


Güncelleme 07.06.2023 10:3322 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866