Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Doktora

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olan bir lisansüstü programdır.
Tarihçe

Disiplinler arası bir alan olan Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı, bu alanda yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan akademisyenlerin akademik hayatlarına devam etmelerini ve yine çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan yöneticilerin bu alanda üst düzey eğitim almalarını sağlamak amacıyla 2018-2019 Bahar döneminde başlatmıştır. Farklı iş ve akademi çevrelerinden üst düzey eğitim almak için bu çatı altında bir araya gelen katılımcılar, bu farklılıkların harmanlanmasıyla tam bir mozaik oluşturmaktadır.
Misyon

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak misyonumuz şu şekildedir:

• Müfredatımızı ve akademik kadromuzu güncel tutarak iş dünyasının aradığı nitelikte eğitimi sürekli olarak sunmak,

• Her sektörde ihtiyaç duyulan bu disiplini geliştirerek ülke gelişimini desteklemek,

• Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak ve

• Ulusal ve uluslararası çapta bilişim sistemleri uygulamalarında etkin görev alan, disipline katkıda bulunabilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında üstün ve etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmektir.
Vizyon

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak vizyonumuz ise şu şekildedir:

• Öğrencilerimizi nitelikli ve kaliteli bir eğitimle donatarak sektörde aranan profiller haline getirmek,

• Bölgenin bilişim sistemleri işgücü öncüsü olmak ve

• Yalnızca büyükşehirlerde işler bir sektör olarak görülen bilişim sistemleri sektörünü ülkenin farklı bölgelerine de yayarak, bölgede sanayi ve sektör iş birlikleri oluşturmaktır
Program Tanıtımı

Yönetim Bilişim Sistemleri programında; yönetim, muhasebe, finans, satış, pazarlama vb. gibi işletme konularının yanı sıra bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, tasarım ve uygulamalarında araştırma yapma yeteneği kazandırılmaktadır. Bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil teknolojiler, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasını nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.
Programın Amacı

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı bu alanda kendilerini üst düzey eğiticiliğe ve sektörde yöneticiliğe hazırlamak isteyen adayları hedef almakla birlikte öncelikle akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, öğrencilere üst düzey, özgün bilimsel araştırma ve yayın yapma alışkanlığı kazandırmayı, kendi alanlarındaki sorunlara kuramlar ve araştırmalar çerçevesinde özgün çözümler üretmelerini amaçlamaktadır.
Bu programın amacı alan bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel çalışma yürütecek düzeyde bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1.  Çalıştığı anabilim dalında özgün ve bilimsel eserler ortaya koyar.
2. YBS problemlerinin çözümünde planlama, veri toplama, verilerden bilgi çıkarma, öneri getirme ve duyurma aşamalarında bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.
3. Bilgi Teknolojileri, yönetim ve organizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında elde ettiği bilgileri uygun YBS araçları kullanarak herhangi bir probleme ilişkin çözüm önerilerine dönüştürebilir.
4. Bağımsız şekilde bilimsel araştırmalar yapar.
5. Yönetim bilişim sistemleri ve enformasyon teknolojisi alanlarında edindiği teorik bilgiyi diğer disiplinlerle bir araya getirerek alanına akademik katkılar sağlar.
6. Bilimsel etiğe ve alanındaki standartlara uygun olarak tez, rapor vb. yazabilme, sunabilme ve makale olarak yayınlayabilir.
7. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir.
8. Temel bilimler, matematik, istatistik, bilgisayar ve işletme bilimlerini üst düzeyde anlayabilme ve uygulayabilme becerisi edinirKariyer Olanakları

Bilişim Uygulamalarının Tasarımı ve Geliştirilmesi, Bilişim Projelerinin Yönetimi, Bilişim Kaynaklarının ve Sistemlerinin Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinde Risk ve Güvenlik Yönetimi, Süreç Tasarımı ve İş Akışı Yönetimi, E- iş ve E-dönüşüm Projelerinin Yönetimi, Bilişim ve İletişim Çözümlerinin Pazarlama ve Satış Hizmetleri, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Alanlarında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik, Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kurumsal Bilgi Yönetimi, Kurumsal Zekâ Yönetimi ve Yönetim Destek Sistemleri, E-Ticaret Alanında Girişimcilik, Danışmanlık ve Yöneticilik.
Doktora Kabul Koşulları

Türk ve yabancı öğrenciler için ilan edilen genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.

Son beş yıl içinde YDS’den en az 55,00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 70,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Doktora Programı Ön Değerlendirme Süreci

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Doktora Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı, ile sınırlıdır. Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES Puanının %50’si,Yüksek Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır.
Doktora Programı Değerlendirme Süreci

Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dahilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.
Doktora Mezuniyet Koşulları

06 Ağustos 2017 tarih ve 30146 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşıyan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.                                                                            

 Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanlarda doktora sonrası programlara başvuru yapılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Şartları

Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.

Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 70,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılacaktır.)Güncelleme 12.09.2022 15:0622 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866