Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022-2023 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1. Doğan, Ahmet; Bekmezoğlu, Hafize Nur 2023 Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi Sosyal Mucit Academic Review 4(1) 1-23 https://dx.doi.org/10.54733/smar.1190365
2. Göde, Aslı; Doğan, Ahmet 2023 License Plate Recognition System Based on Artificial Intelligence with Different Approach El-Cezeri: Journal of Science and Engineering 10(1) 121-136 https://dx.doi.org/10.31202/ecjse.1172426
3. Çavuş, Mustafa Fedai; Develi, Alptekin 2022 Entropik Örgüt İklimi, Örgütsel Umursamazlık ve İş Tatmini: Kavramlar ve Ölçme Araçları Örgütsel Davranış Çalışmaları Dergisi 2 110-123
4.

Develi, Alptekin; Pekkan, Nazmiye Ülkü; Çavuş, Mustafa Fedai

2022 Social intelligence at work and its implication for organizational identification: A Sectoral Comparison Independent Journal of Management 13 364-383
5.  Develi, Alptekin; Pekkan, Nazmiye Ülkü; Kapusuz, Ayşe Gökçen; Çavuş, Mustafa Fedai 2022  The mediator role of personal growth initiative in the effect of career satisfaction on task and contextual performance Organizational Psycholog  12(4) 86-102  https://doi.org/10.17323/2312-5942-2022-12-4-86-102
6. Avcılar, Mutlu Yüksel; Açar, Mehmet Fatih 2022 COVID-19 Pandemisinden Algılanan Ciddiyet Düzeyinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım, Algılanan Boş Zaman Memnuniyeti ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Koşullu Etkilerinin Tespiti Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 17(3) 607-636 https://dx.doi.org/10.17153/oguiibf.1097133
7. Yakut, Emre; Sarı, Havva; Kuru Sönmez, Özlem 2022 Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Yaşam Doyumu İlişkisinde Nomofobinin Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6(1) 79-107 https://dx.doi.org/10.33399/biibfad.933191
8. Yılmaz, Ökkeş; Yakut, Emre 2022 Bulanık Shannon Entropi Ağırlıklı Bulanik Topsis ve Bulanik Vikor Yöntemleri İle Finansal Performans Değerlendirmesi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20(4) 306-330 https://dx.doi.org/10.18026/cbayarsos.1115221
9. Kuru Sönmez, Özlem; Yakut, Emre 2022 Bireylerin İnternet-Dijital Cihaz Kullanım Becerilerini Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 12(3) 2551-2578 https://dx.doi.org/10.48146/odusobiad.1102997
10. Doğan, Ahmet 2022 Ulusal ve Uluslararası Teknoloji Haber Web Siteleri Kullanılabilirliğinin İçerik Analizi ile Karşılaştırmalı İncelenmesi Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19(3) 1481-1501 https://dx.doi.org/10.33437/ksusbd.1193673
11. Doğan, Ahmet 2022 Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Alana Yönelik Algılarının Ölçümü Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Journal of Politics, Economy and Management 5(5) 110-129 https://dergipark.org.tr/en/pub/jopem/issue/74473/1194758
12. Doğan, Ahmet; Pata, Uğur Korkut 2022 The role of ICT, R&D spending and renewable energy consumption on environmental quality: Testing the LCC hypothesis for G7 countries Elsevier BV 380 1-11 https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135038
13. Soysal Kurt, Halenur; İşleyen, Selçuk Kürşat 2022 Multi-objective optimization of cycle time and energy consumption in parallel robotic assembly lines using a discrete firefly algorithm Engineering Computations 39(6) 2424-2448 https://dx.doi.org/10.1108/EC-12-2020-0747B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO ÜLKE YAYINEVİ
1. Çavuş, Mustafa Fedai 2022  Algılanan Örgütsel ve Yönetsel Desteğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Kırgızistan’da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma  XVIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management Tam Metin  481  Makedonya  
2.                C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) YAZAR-(LAR) YIL ULUSAL-ULUSLARARASI KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
1. Ebru Çağlayan Akay; Merve Ertok Kuru Sönmez, Özlem; Yakut, Emre 2023  Uluslararası Issues Related to Women: Essays in Econometrics and Statistics Evaluation of Factors Affecting Psychological Violence Against Women: The Case of Osmaniye 65-94   Holistence Publications
2.

Saeed Tabar-Gökhan Övenç-Emre Akadal-Zeki Özen-Elif Kartal

Doğan, Ahmet; Kavak, Tuğba

2023

 Uluslararası Global Studies on Management Information Systems In the Digital World: NFT   Türkiye  İstanbul University Press
3.

Bora Öçal 

Arı, Emin Sertaç 2023  Uluslararası Sosyal Bilimlerde Toplumsal Sorunlara Bakış: Uygulamalı Çalışmalar Yaşam Kalitesinde G20 Ülkelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Sıralanması Üzerine Bir Uygulama 87-106  İstanbul Efe Akademi
4.  Ayşe GÖKÇEN KAPUSUZ – Mehmet BİÇER  İmadoğlu, Tuğba; Çavuş, Mustafa Fedai

 2022

 Uluslararası Entrepreneurshıp A World Of Creation  Entrepreneurship: Discovering a Business Idea /Entrepreneur and Entrepreneurship / Advantages and Disadvantages of Entrepreneurship   11-33 Ankara  Gazi Kitabevi 
5.

 Cenk Sözen-Nejat Basım

Çavuş, Mustafa Fedai  2022  Uluslararası Yönetim ve Organizasyonda Örnek Olaylar 2    Empati    İstanbul Beta Yayıncılık 
6.

Kasım Kiracı-Kıymet Tunca Çalıyurt

Avcılar, Mutlu Yüksel; Günebakan, Nuriye; İnan, Hilal; Arslan, Seda

2022

 Uluslararası Corporate Governance, Sustainability and Information System in the Aviation Sector Volume I The Factors Affecting the Passengers' Avoidance yo Use the Mobile Applications of Airlines  143-173   Springer
7. Ömer Faruk Rençber Yakut, Emre; Kuru Sönmez, Özlem 2022  Uluslararası Veri Madenciliğinde Kullanılan Sınıflandırma Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler XGBOOST: R ile Sınıflandırma 93-112   Ankara Nobel Yayıncılık 
8.   Çankal, Ahmet; Yakut, Emre

2022

 Uluslararası Yapay Zeka Teknikleriyle Hisse Senedi Fiyat Tahmini   140   Eğitim Yayınevi
9.

Mehmet Baş-İnci Erdoğan Tarakçı-Ramazan Aslan

Doğan, Ahmet; Ova, Kübra 2022  Uluslararası Dijitalleşme 2 Dijitalleşme ile Birlikte Web Teknolojilerinin Gelişimi 7-26   İstanbul Efe Akademi
10.

Ömer Faruk Rençber

Çankal, Ahmet

2022

 Uluslararası Veri Madenciliğinde Kullanılan Sınıflandırma Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler LıghtGBM Algoritması 115-130  Ankara Nobel Yayıncılık
11.

Hamza Şimşek; Magir Taş; Esat Atalay 

Uçan, Alaettin; Çankal, Ahmet 2022  Uluslararası Change and Adoptation Determining the Factors Affecting the Monthly Unemployment Rate Forecasting 201-210   Holistence
12. Ömer Faruk Rençber  Kuru Sönmez, Özlem

2022

 Uluslararası Veri Madenciliğinde Kullanılan Sınıflandırma Modelleri ve R ile Uygulamalı Örnekler Destek Vektör Makineleri: R ile Sınıflandırma  63-91   Nobel YayıncılıkC2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO  EDİTÖR-(LER) ÇEVİREN-(LER) YIL
KİTAP BAŞLIĞI BÖLÜM BAŞLIĞI SAYFA NO ÜLKE-ŞEHİR YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK DERGİ ADI CİLT SAYFA NO DOI-BAĞLANTI
1.

İmadoğlu, Tuğba; Çavuş, Mustafa Fedai

2023 Örgütsel Güven ve Örgütsel İkiyüzlülük İlişkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma Third Sector Social Economic Review 58(1) 438-451
2.  İmadoğlu, Tuğba; Çavuş, Mustafa Fedai 2022  Weber'in Demir Kafesi Örgütsel Değişimi Etkiler mi Journal of Management Theory and Practices Research  3(1) 32-38  https://dergipark.org.tr/tr/pub/jmtpr/issue/77135/1291645 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO YAZAR-(LAR) YIL BAŞLIK KONGRE ADI ÖZET-TAM METİN SAYFA NO YAYINEVİ
2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO YIL DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
 1. 2022  Ahmet Doğan Aslı Göde  Yapay zekâya dayalı araç plaka tanıma sistemi  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
 2. 2022  Fatih Çağatay Baz Emrah Denizer  Web tabanlı uzaktan tarımsal mücadele ve danışmanlık uygulaması tasarlanması: Bir erken teşhis uyarı sistemi  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  
 3. 2022    Fatih Çağatay Baz  Ayhan Yıldırım Yatılı bölge ortaokullarının veri tabanı yönetim sistemleri açısından incelenmesi   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
 4. 2022     Fatih Çağatay Baz  Hilmi Cihan Meral  Anlamsal ağ odaklı kişiselleştirilmiş e-ticaret ürün öneri sistemi  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  
 5. 2022    Fatih Çağatay Baz Kadir Uludağ Üniversite bilgi işlem yönetici ve çalışanlarının siber güvenlik konusundaki farkındalıkları  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi F. Yönetilen doktora tezleri:

NO YIL DANIŞMAN-(LAR) YAZAR BAŞLIK ÜNİVERSİTE
 1. 2023  Mustafa Fedai Çavuş  Gülin Tuğçe Söyleyici  İşletmelerde yetenek yönetimi, örgütsel güven ve girişimci davranış: Bilişim şirketlerinde bir araştırma   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  


Güncelleme 15.06.2023 10:29


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866