Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
YBS Doktora Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. YBSDR703 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 0 3 3 6
Araştırmanın tanımı, araştırma türleri, bilimsel araştırma nasıl yapılır, araştırma teknikleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi, araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımlar. Problem hakkında kaynak taraması yapabilme, örnekleme bilgisi yöntemleri, veri toplama yöntemleri bilgisi, araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilme, kütüphanelerden yararlanma, rapor hazırlamada araştırma ve dokümantasyon. Literatür taraması, etkin sunum teknikleri, bilimsel yanıltmalar, yayın etiği ihlalleri, yazarlık hakkı, editoryal etik, araştırma etik kurulları, bilim ve bilim etiği.
2.

YBSDRU1800

DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. YBSDR201 SEMİNER Z 0 0 0 0 0 6
Bu dersin amacı anabilim dalının herhangi bir alanında bilimsel çalışma yapma ve elde edilen sonuçları bilimsel tekniklere göre sunma becerisi kazandırmaktır.
2. YBSDRU2800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ  Z 4 0 0 4 4 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
1. YBSDRYET301 DOKTORA YETERLİK Z 0 0 0 0 0 24
Alan çalışması.
2. YBSDRU3800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 4 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBSDRU4800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
 2. YBSDRTEZ401 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği doktora tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
V. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBSDRU5800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
 2. YBSDRTEZ402 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği doktora tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VI. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBSDRU6800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
 2. YBSDRTEZ403 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği doktora tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBSDRU7800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
 2. YBSDRTEZ404 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği doktora tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
VII. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  YBSDRU8800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Lisansüstü programına kabul edilen Doktora öğrencileri için, danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.
 2. YBSDRTEZ405 DOKTORA TEZİ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin içeriği doktora tezine yönelik literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunmaktır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBSDR701  İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİ S 2 1 0 3 3 6
Kesirli Programlama, Sezgisel Yöntemler, Bulanık mantık teorisi, Analitik Ağ Süreci (ANP), Analitik
Hiyerarşi Süreci (AHP), Veri Zarflama Analizi, Çoklu Parametrik Programlama
2. YBSDR705  PROJE YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Proje Yönetimi Bağlamı, Proje Denetimi Bağlamı, Projenin Kavranması, Projenin Planlanması: Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması, Projenin İşletimi (Running): Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi, Beceri (Skills) Yönetimi, Gantt Şeması, Kritik Yol Metodu (CPM), Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT).
3. YBSDR707  ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON S 3 0 0 3 3 6
Çok amaçlılık ortamında karar vermenin temelleri, Çok amaçlı optimizasyonda farklı etkin çözüm
kavramları, Pareto optimal noktalar ve pareto etkin çözümler, Klasik çözümler, Hedef programlama teknikleri, Etkileşimli yaklaşımlar, Meta sezgisel yaklaşımlar
4. YBSDR709  OLASILIK VE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 6
Olasılık ve istatistik ile ilgili temel kavramlar, Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, Örnekleme dağılımları, İstatistik tahmin, İstatistik hipotezler ve hipotez testleri, Regresyon ve korelasyon analizleri, Rastsal değişkenler ve özel fonksiyonları, Çok değişkenli dağılımlar ve yoğunlukları, Bağımsız rastsal değişkenler, Korelasyon istatistiğinin mühendislik sistemlerine uygulanması
5. YBSDR711  VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
İlişkisel veri modeli, E-R modeli veri tabanı tasarımı, SQL, ileri SQL, tetikleyiciler (trigger), saklı yordamlar (stored procedures), veri tabanı programlama (ODBC/JDBC) gibi konular işlenecektir. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri, Bağıntı modeli, Bağıntı cebri, Bütünlük, Normalleştirme, SQL sorgulama, Veritabanı tasarımı, Eşzamanlı çalışma, Nesneye dayalı veritabanı, XML veritabanları.
6.  YBSDR713 BULUT BİLİŞİM VE UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
Bulut Bilişime Giriş, Bulut Bilişim Hizmet Modelleri, Bulut Bilişim Dağıtım Modelleri, Bulut Bilişimin Teknik Temeli, Bulutta Veri Yönetimi, Güncel Bulut Bilişim Uygulamaları, Bulut Bilişim Kullanım Alanları, Bulut Bilişim Avantajlar ve Dezavantajları, Mobil Bulut Uygulamaları.
7. YBSDR715 E-İŞ MODELLERİ S 3 0 0 3 3 6
E-İş, E-Ticaret ve M-Ticaret kavramları, E-Ticaret yapan yerli ve yabancı firmaları tanımak, E-Ticaretin ödeme araçları, E-Ticaretin bileşenleri ve uygulamadaki modelleri, Dijitalleşen toplum ve E-Ticaretin dönüşümsel altyapısı, Elektronik Veri Değişimi (EDI), Sanal pazaryerleri, E-Ticarette güvenlik.
8. YBSDR717 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAM İLE UYGULAMALI İSTATİSTİK S 2 1 0 3 3 6
Paket program menüleri, Paket programlarda veri girişi, tabloların oluşturulması ve grafik çizimi, betimsel istatistiklerin hesaplanması, parametrik testler, parametrik olmayan testler, regresyon ve korelasyon analizleri.
9. YBSDR719  SİSTEM ANALİZİ S 3 0 0 3 3 6
Sistem Yaklaşımı ve Analizi ile ilgili temel kavramlar, Sistem yaklaşımı, Genel Sistem Kuramı, bilgi
sistemlerinin tasarımı, analizi, planlanması ve kurulmasına ilişkin temel teknik ve metodolojiler, Sistem Mimarisi, Gereksinim Analizi, Modelleme, Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı, Proje Planlaması ve Yönetimi, sistem denetimi ve sibernetik.
10. YBSDR721 SİSTEM SİMÜLASYONU S 3 0 0 3 3 6
Tablo ve Sistem Simülasyonu; Olasılık Dağılımlarını Veri Seçimi ve Olmadan Seçme; Risk ve Hata Önlemleri; Deney Tasarımı; Giriş Modellemesi; Model Tasarımı; Hassasiyet ve Model Riskinin Değerlendirilmesi; Rastgele Sayılar ve Rastgele Değişkenler; Rasgele sayı ve rasgele değişken üretim; Kuyruklama Sistemleri; Stok sistemleri; Sistem Kapasitesi; Varış Süreci; Hizmet Süreleri; Servis Mekanizması; Simülasyon Optimizasyonu; Simülasyon Sonuçlarının Raporlanması; Simülasyon Deneylerinin Hazırlanması; Simülasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi; Ayrık Olay Simülatörünün Uygulanması.
11. YBSDR723 ELEKTRONİK FİNANS S 3 0 0 3 3 6
Elektronik finans bileşenleri, Online bankacılık, online ticaret, algoritmik ticaret, mobil finans, web 2.0 ve 3.0, internet girişim sermayesi finansmanı, elektronik para ve ödeme sistemleri.
12. YBSDR725 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARI S 2 1 0 3 3 6
Problem çözme, algoritma geliştirme ve akış diyagramları, Programlamanın temel kavramları, Değişkenler, Veri türleri, Atama deyimleri, İşlemler, Karar yapıları, Döngüler, Fonksiyonlar, Parametre aktarım yöntemleri, Göstericiler (pointers), Tek ve çok boyutlu diziler, String işlemleri, Kullanıcı tanımlı veri türleri, Metin ve ikili dosyalar.
13. YBSDR727 E-TİCARET S 3 0 0 3 3 6
Elektronik iş modelleri, ekonominin analizi ve ana unsurları, e-iş sistemleri stratejileri, fırsatlar, tehditler, e-iş modelleri ve uygulamaları için rekabetçi avantaj kaynakları, yeni iş fırsatlarının belirlenmesi. Üretim, finans, dağıtım, satın alma, pazarlama departmanlarının e-iş modeli temelinde dönüşümü ve entegrasyonu.
14. YBSDR729 WEB SİTESİ İÇERİK YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Bu ders öğrencilere web tasarım pratikleri ve HMTL ve CSS kodlama sistemlerinin temel prensiblerini sağlar. Bu ders öğrencilere web standartları, kullanılabilirliği ve iş akışı ve erişebilirliği için tasarım yapmayı tanıtır. Bu ders öğrenciler ile birlikte çoklu medyayı keşfedererk ve kendi grid sistemlerini inşa ederek “esnek” (responsive) tasarıma webe bir tasarım bilgisi sağlar.
15. YBSDR731 STRATEJİK PLANLAMA S 3 0 0 3 3 6
Planlama ve örgütsel hedeflerin tanımlandığı bir süreç olan stratejik planlamanın kavramsal olarak
irdelenmesi, değişen ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde amaç, hedef, program ve eylemlere erişmede proje yönetimi yaklaşımının uygulanması ve stratejik planlama yaklaşımları ile stratejik projelerin analiz edilmesi.
16. YBSDR733 UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Eğitim Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, Uzaktan Eğitim Yöneticilerinde bulunması gereken temel özellikler, Akademik teknik ve idari personel, Öğrenci destek merkezleri, Uzaktan Eğitim Yönetiminin İşlevleri, Uzaktan Eğitimin Yönetiminin Değerlendirilmesi, Toplam kalite yönetimi ve stratejik yönetim.
17. YBSDR735 İŞLETME TELEKOMÜNİKASYONU S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin temel amacı, öğrencilere yeni dönem iletişim teknolojilerini nasıl yönetecekleri ve işletmelere getirecekleri sonuçlar hakkında teorik ve pratik bilgi sağlamaktır. Ek olarak, telekomünikasyon, ileri teknoloji ve diğer gelişmiş endüstrilerin yönetim yapısını ve ilişkilerini anlama fırsatı sağlar.
18. YBSDR737 KURUMSAL ALTYAPI UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
Bu derste, etkili kurumsal iletişim sisteminin nasıl oluşturulacağı dünyadaki ve Türkiye`deki bazı saygın şirketlerin kullandıkları başarılı iletişim stratejileri ve taktikleriyle örgütlerin iş hedeflerine nasıl ulaşacakları öğretilmektedir. Ayrıca kurumsal markaların rekabette bir adım önde olmaları için itibar yönetimi hakkında bilmeleri gerekenler ve geleceğin yöneticilerine paydaşlarıyla nasıl etkileşimli iletişim kuracakları gösterilmektedir. Derste, alanında lider örgütlerin gerçek vakaları ayrıntılı şekilde analiz edilecektir.
19. YBSDR739 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
Günümüz küresel işletmelerinde bilişim sistemleri; elektronik iş ve işbirliği; bilişim sistemleri, örgütler ve strateji; bilişim teknolojisi altyapısı; dijital çağda temel sistem uygulamaları; bilişim sistemleri kurma; küresel sistemleri yönetme.
20. YBSDR741 DİJİTAL İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ S 3 0 0 3 3 6
Örgütsel davranış konularının dijital işletmeler bağlamında incelenmesi; dijital takımlar, dijital liderlik, dijital çalışanlar.
21. YBSDR743 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI S 3 0 0 3 3 6
İ.K. Yönetimi Tanımı ve işlevleri, İ.K.Y. Fonksiyonları, işgören tedariği, işe başvuru, mülakat teknikleri, işgören eğitimi, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücretlendirme, işgören motivasyonu, işgörenin işletmeye bağlılığını ve verimliliğini etkileyen İ.K.Y. uygulamaları
22. YBSDR745 SOSYAL AĞ ANALİZİ S 3 0 0 3 3 6
Sosyal ağlarla ilgili temel bilgiler, sosyal ağların ve matematiksel gösterimi ve görselleştirilmesi, temel grafik teorisi, merkezcilik, yapısal denge, kümeler, klikler, iki-mod ağlar, sosyal ağlarda denklik ve dinamik ağ analizi
23. YBSDR747 DİJİTAL DÜNYADA PAZARLAMA STRATEJİLERİ S 3 0 0 3 3 6
Dijital pazarlamanın kanalları, dijital pazarlama stratejileri, sosyal medya ve stratejileri, mobil pazarlama, sosyal medya pazarlaması, e-ticaret pazarlaması
24. YBSDR749 BİLİM, FELSEFE VE YÖNETİM S 3 0 0 3 3 6
Algılama, iletişim, önder ve önderlik, otorite, güç ve etkileme, grup ve grup dinamiği, güdüleme, çatışma, örgütsel değişim, örgüt kültürü ve stres konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
25.  YBSDR751 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Karar problemlerinde temel kavramlar, Karar verme süreci, karar verme problemlerini tanımlama, yapısal tasarım ve basit yöntemler, Fayda Teorisi ve Karar Ağaçları, Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Yapısal Özellikleri ve Toplamsal Yöntemler - Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Analitik Ağ Prosesi, MACBETH ve Çok Nitelikli Fayda Teorisi (MAUT), Üstünlüğe Dayalı Yöntemler – PROMETHEE ve ELECTRE, Referans düzeye dayalı yöntemler - TOPSIS ve VIKOR, Veri Zarflama Analizi, Hedef Programlama, Kural tabanlı yöntemler – Üstünlük Tabanlı Kaba Küme Analizi (DRSA) – Bütünleşik yöntemler, Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Yapay Zeka Yöntemleri ve Evrimsel Algoritma Uygulamaları -Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Grup Kararları
26.  YBSDR753 ÖRGÜT TEORİLERİ S 3 0 0 3 3 6
Örgüt Kuramı, Organizasyonlar, Paydaşlar, Yöneticiler ve Etik, Değişen Küresel Ortamda Organizasyon, Organizasyon Yapısının Tasarlanması: Yetki ve Kontrol, Uzmanlaşma ve Koordinasyon, Örgütsel Dönüşümler: Doğum, Büyüme, Gerileme ve Ölüm, Modernist ve Neo-modernist Örgüt Kuramları
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1. YBSDR702 İNTERNET PROGRAMLAMA UYGULAMALARI S 2 1 0 3 3 6
İnternet ve internet kavramları, internet programlamaya giriş, internet teknolojileri: HTTP, Web sunucuları, HTML yazılımı, CSS2, Dynamic HTML, Formlar, JavaScript, VBScript, XML/XSL, DTD, Schema, XML ayırıcıları, XHTML, Java, Applets. Websunucuları, CGI yazılı metinleri (PERL), Java, HTTP servlet, PHP, ASP, JSP, XML ayırıcıları, veritabanı bağlantısı
2. YBSDR704  YÖNETİM FELSEFESİ S 3 0 0 3 3 6
Felsefe, Bilim ve Yönetim kavramları ele alınarak sosyal bir yapı olarak bilim incelenecektir. Doğal olarak yönetim olgusu detaylıca ele alınacak ve son olarak sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinin eleştirisine değinilecektir.
3. YBSDR706 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI S 3 0 0 3 3 6
İşletmelerde insan kaynaklarıyla ilgili yönetim ilkeleri, personel seçme, iş analizi, performans değerleme, personel planlama, kariyer planlama ve geliştirme, personel yönetimi ve insan kaynakları yönetiminin karşılaştırılması, insan ilişkilerinin önemi.
4. YBSDR708 VERİ AMBARLAMA VE VERİ MADENCİLİĞİNDE İLERİ KONULAR S 3 0 0 3 3 6
Veri madenciliğinin tanımı, veri madenciliğine genel bakış, veri madenciliği aşamaları, veri kümesi
oluşturma, veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma, veri dönüşümü, veri madenciliğinde model gösterimi, değerlendirme ve arama yöntemleri, sınıflandırma ve kümeleme, karar ağaçları, yapay sinir ağı uygulamaları, bağıntı kurma.
5. YBSDR710 PAZARLAMA YÖNETİMİ VE GÜNCEL KONULAR S 3 0 0 3 3 6
Pazarlama kavramı, mal ve hizmet kavramı, tüketim malları ve endüstriyel mallar sınıflandırılması, mamul karmasının pazarlama karması içindeki yeri, marka ve markaya ilişkin kararlar, fiyat ve fiyatın pazarlama açısından kapsamı, yer ve dağıtım kanallarına ilişkin ilkeler, dağıtım fonksiyonunu yerine getiren aracılar ve özellikleri, satış arttırma çabaları.
6. YBSDR712 ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
Algoritma etkinliği, Bilgisayar algoritmalarının analizi, Sınıflandırma, arama, sayfalama ve paralelleme, Matematiksel algoritmaların analizi, Oyun ve bulmaca, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları analizi, Böl ve yönet ile dönüştür ve yönet yaklaşımları, Temel çizge yapıları, işlevleri ve algoritmaları, Rastgele algoritmalar ve çözümlemeleri, Dinamik programlama algoritmaları.
7. YBSDR714 BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ VE VERİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Veri analitiğine giriş, veri temizleme, düzenleme, işleme ve analiz, Büyük Veri Barındırma ve Paylaşma, İlişkisel Olmayan Veri Tabanları, Hadoop, Veri Paneli Geliştirme, Büyük Veri Görselleştirme, MapReduce Modeli, Veri Dönüşüm İş Akışları, Verilerin Mahout ile Sınıflandırılması.
8. YBSDR716 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ S 3 0 0 3 3 6
Temel bileşenler analizi, Faktör analizi, Kanonik korelasyon analizi, Diskriminant Analizi, Kümeleme analizi, Çok boyutlu ölçekleme, Uyum analizi.
9. YBSDR718 RİSK YÖNETİMİ VE TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Risk ve risk yönetimi tanımları, prensipler, risk metodolojisi, risk yönetiminin önemi, risk yönetimi araçları ve teknikleri, risk yönetimi yöntemlerinin tasarımı ve uygulaması. Risk yönetiminin geçmişi, riskin belirlenmesi, riskin sınıflandırılması, risk yönetimi teori ve uygulamaları, riskin analiz edilmesi, nicel ve nitel risk değerlendirme teknikleri, operasyonel riskin değerlendirilmesi, süreçlerde risk değerlendirme yaklaşımı, risk yönetim süreçleri, risk yönetiminde ileri yaklaşımlar.
10. YBSDR720 İLERİ DÜZEY MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Müşteri ve müşteri ilişkileri kavramı, Müşteri ilişkilerinin firma için önemi, İlişki ve müşteri ilişki kademeleri, Strateji geliştirme ve Değer yaratma süreçleri, Müşteri tanımlama, Müşteriyle Etkileşime Girmek, Müşteri İlişkileri Yönetiminin yapısı ve özellikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi modüllerinin yapısı, Müşteri İlişkileri Yönetiminin temelleri ve İlişkisel Pazarlama, Müşteri ilişkileri yönetimi yatırımlarının başarısızlık nedenleri, Müşteri Analizi, Müşteri Yaşamboyu Değeri analizi, Müşteri değeri hesaplamada kullanılan teknik yöntemler, Müşteri şikâyetleri ve müşteri ilişkileri yönetimi, Müşteri bağlantı geliştirme stratejileri, Müşteri İlişkileri Yönetiminin Geleceği, Müşteri tabanlı inisiyatiflerde başarıyı ölçmek.
11. YBSDR722 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı, Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri, Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi, Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlaması, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri, Tedarikçi Kalite Yönetimi Sistemi, Tedarik Zincirinde E-İş ve Bilişim Teknolojileri, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Optimizasyon (ERO), E-İş, E-Lojistik ve E-Satınalma
12. YBSDR724 BİLGİ ÇAĞINDA PAZARLAMA İLETİŞİMİ S 3 0 0 3 3 6
Pazarlama iletişimi kavramı, yaratıcı pazarlama iletişimi stratejileri, pazarlama iletişimi araçları.
13. YBSDR726 ÇOKLUORTAM SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
Çoklu ortam sistemleri için mimariler, dijital ses, görüntü teknolojisi ve görüntü sıkıştırma, Bilgisayar grafik bilimi, çoklu ortam bilgi sistemleri, çoklu ortam iletişim sistemleri, İnternet'in yapısı, İnternet'te veri depolama ve veriye ulaşma yöntemleri.
14. YBSDR728 ÜRETİM VE İŞLEMLER YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Üretim yönetiminin tarihsel gelişimi, amaçları ve işlevleri, işletmenin diğer bölümleriyle ilişkileri, üretim sistemleri, üretim stratejileri, üretim stratejisine odaklanma, üretim yönetimi kararları, ürün tasarımı ve yeni ürün geliştirme, yeni ürün geliştirme süreci, teknoloji seçimi, üretim teknolojileri süreç teknolojileri, teknoloji yönetimi, yeni üretim teknolojileri, karar teorisi, karar tipleri, karar matrisi ve unsurları, üretim yönetimindeki uygulamalar.
15. YBSDR730 YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ S 3 0 0 3 3 6
Zekâ ve yapay zekâ tanımları, Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem- indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları (breadth-first, depth-first, iterative deepening), buluşsal arama algoritmaları, Oyun teorisi, Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı (deductive inference), yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri, Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru, Makine öğrenimi: tümevarım, komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme, Yapay zekâ uygulamaları.
16. YBSDR732 YAZILIM GELİŞTİRME MODELLERİ S 3 0 0 3 3 6
Yazılım geliştirme ile ilgili kavramlar: yaşam döngüsü, planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve test, Büyük yazılım sistemlerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesi, Yazılım belirtimlerinin saptanması, Modüler yapıların oluşturulması, Kodlama ilkeleri, Testlerin planlanması, Yazılım bakımı, Büyük yazılım projelerinin yönetimi, Gerçek yazılım örnekleri.
17. YBSDR734 VERİ YAPILARI VE İŞLETİM SİSTEMLERİ S 3 0 0 3 3 6
Veri Yapıları (Kuyruklar ve Yığınlar), Veri yapıları (Listeler ve Ağaçlar). Sıralama algoritmaları. Graph algoritmaları (Huffman Ağacı, Maksimum akış algoritmaları). Geometrik algoritmalar. Paralel algoritmalar (Merge Sıralama). Dizgi eşleme algoritmaları. Temel matris işlemleri. Modüler aritmetik. Şifreleme Algoritmaları. Sıkıştırma Algoritmaları.
18. YBSDR736 İŞ SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI S 3 0 0 3 3 6
Dersin içeriği iş metotları, operasyon analizi, grafik yöntemleri, iş etüdü, iş örneklemesi, standart veri ve öğrenme eğrilerinden oluşur.
19. YBSDR738 BİLGİ ÇAĞINDA ÖRGÜT TEORİSİ S 3 0 0 3 3 6
Klasik örgüt teorisinden günümüze değişen örgüt yapılarının incelenmesi; bilgi çağıyla birlikte örgütlerde yaşanan değişiklikler, örgüt teorisinde yeni perspektifler.
20. YBSDR740 STRATEJİK BİLGİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 6
Stratejik yönetim ve bilgi yönetimi; bilgi ekonomisinde temel üretim faktörü olarak bilginin yönetimi; işletme bilgisinin stratejik üstünlük sağlanmasında kullanılması.
21. YBSDR742 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON S 3 0 0 3 3 6
Geçmişten gelen inovasyon dalgalarında ortaya çıkan ihtiyacı ve buna karşın kurulan şirketleri, gelecek inovasyon dalgalarını, girişimcilerin yatırım almak için yapması gerekenleri, şirket kurmadan önce ve kurduktan sonra yapılması gerekenleri anlatmaktadır. Girişimcilik ekosistemini öğrencilerimize anlatmak ve onların küresel bir vizyon sahibi olmaları için gerekli bilgi ve becerileri vermektir. Ders içerisinde, girişimci kavramı, KOBİ ile girişimci şirket arasındaki fark, teknoloji bazlı şirketlerin başlangıcı, internet dalgası ve tetiklediği yenilik dalgaları, yenilik dalgalarında yeni fikirlerin yakalanması, risk yatırımcısına ulaşma, yatırım alırken izlenen hukuki ve pazarlık süreci, pazar analizi v.b konulara değinilecektir.
22. YBSDR744 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR S 3 0 0 3 3 6
Dersin içeriğinde örgütsel imaj, kimlik, örgütsel adalet, vatandaşlık, örgütsel sağlık ve etik, örgütsel stres, tükenmişlik ve yabancılaşma gibi birey ve örgüt düzeyindeki davranışlarla ilgili konulardan oluşmaktadır.
23. YBSDR746 SOSYAL VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİLİŞİM S 3 0 0 3 3 6
Çevrimiçi gruplar ve topluluklar, kurallar ve zorluklar. İşbirliği ve konferans araçları. Sosyal, örgütler ve iletişim toplulukları. Grup ortamında pratik uygulamalar ve işbirlikçi araştırma projelerinde çalışma olanakları.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu 


Güncelleme 19.06.2023 16:00COMPULSORY COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1. YBSDR703 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND ETHICS C 3 0 0 6
Definition of research, types of research, how scientific research is done, basic concepts of research techniques, purpose, importance, assumptions, limitations and definitions suitable for the research topic. Being able to search the source about the problem, sampling information methods, data collection methods, interpreting the findings obtained in the research, benefiting from libraries, research and documentation in preparing reports. Literature review, effective presentation techniques, scientific misconceptions, violations of publication ethics, authorship rights, editorial ethics, research ethics committees, science and science ethics.
2.

YBSDRU1800

PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 3 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1. YBSDR201 SEMINAR C 0 0 0 6
The aim of this course is to gain the ability to conduct scientific studies in any field of the department and to present the results obtained according to scientific techniques.
2. YBSDRU2800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE  C 4 0 4 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
III. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1. YBSDRYET301 QUALIFYING EXAM C 0 0 0 24
Fieldwork.
2. YBSDRU3800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 4 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
IV. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1.  YBSDRU4800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
 2. YBSDRTEZ401 PH. D. THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the doctoral thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
V. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1.  YBSDRU5800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
 2. YBSDRTEZ402 PH. D. THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the doctoral thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
VI. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1.  YBSDRU6800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
 2. YBSDRTEZ403 PH. D. THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the doctoral thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
VII. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1.  YBSDRU7800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
 2. YBSDRTEZ404 PH. D. THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the doctoral thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
VII. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E  T  P  C  ECTS
1.  YBSDRU8800 PH. D. SPECIAL FIELD COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to evaluate and discuss the results of research and examination in the light of the latest developments in supervisor management for PhD students accepted to the Postgraduate program by the Social Sciences Institute.
 2. YBSDRTEZ405 PH. D. THESIS C 0 0 0 24
The content of this course is literature review, data collection and evaluation, analysis and presenting the results in written and oral form for the doctoral thesis.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
ELECTIVE COURSES
I. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C  ECTS
1. YBSDR701  ADVANCED OPERATIONS RESEARCH TECHNIQUES E 2 1 3 6
Fractional Programming, Heuristics, Fuzzy logic theory, Analytical Network Process (ANP), Analytical Hierarchy Process (AHP), Data Envelopment Analysis, Multiple Parametric Programming
2. YBSDR705  PROJECT MANAGEMENT AND TECHNIQUES E 3 0 3 6
Project Management Context, Project Control Context, Understanding the Project, Planning the Project: Identifying and Managing Risks, Defining Project Actions, Establishing Relationships, Estimating the Project, Preparing Programs, Preparing the Project Budget, Running the Project (Running): Establishing the Project Team, Monitoring, Skills Management, Gantt Chart, Critical Path Method (CPM), Project Evaluation and Review Technique (PERT).
3. YBSDR707  MULTI-PURPOSE OPTIMIZATION E 3 0 3 6
Fundamentals of decision making in a multi-objective environment, Different effective solution concepts in multi-objective optimization, Pareto optimal points and Pareto efficient solutions, Classical solutions, Goal programming techniques, Interactive approaches, Meta heuristics
4. YBSDR709  PROBABILITY AND STATISTICAL METHODS E 3 0 3 6
Basic concepts of probability and statistics, Measures of central tendency and distribution, Sampling distributions, Statistical estimation, Statistical hypotheses and hypothesis testing, Regression and correlation analysis, Random variables and their special functions, Multivariate distributions and their densities, Independent random variables
5. YBSDR711  DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS E 3 0 3 6
Topics such as relational data model, E-R model database design, SQL, advanced SQL, triggers, stored procedures, database programming (ODBC/JDBC) will be covered. Hierarchical, network and relational data models, Relation model, Relation algebra, Integrity, Normalization, SQL querying, Database design, Concurrent operation, Object-oriented database, XML databases.
6.  YBSDR713 CLOUD COMPUTING AND APPLICATIONS E 3 0 3 6
Introduction to Cloud Computing, Cloud Computing Service Models, Cloud Computing Distribution Models, Technical Foundation of Cloud Computing, Data Management in the Cloud, Current Cloud Computing Applications, Cloud Computing Usage Areas, Cloud Computing Advantages and Disadvantages, Mobile Cloud Applications.
7. YBSDR715 E-BUSINESS MODELS E 3 0 3 6
Concepts of E-Business, E-Commerce and M-Commerce, Getting to know local and foreign companies engaged in E-Commerce, Payment tools of E-Commerce, Components of E-Commerce and models in practice, Digitalizing society and transformational infrastructure of E-Commerce, Electronic Data Exchange ( EDI), Virtual marketplaces, E-Commerce security.
8. YBSDR717 APPLIED STATISTICS WITH STATISTICAL PACKAGE PROGRAM E 2 1 3 6
Package program menus, data entry in package programs, creation of tables and graph drawing, calculation of descriptive statistics, parametric tests, non-parametric tests, regression and correlation analysis.
9. YBSDR719  SYSTEM ANALYSIS E 3 0 3 6
Basic concepts of System Approach and Analysis, System approach, General System Theory, basic techniques and methodologies for design, analysis, planning and installation of information systems, System Architecture, Requirements Analysis, Modeling, User Interface Design, Project Planning and Management, system control and cybernetics.
10. YBSDR721 SYSTEM SIMULATION E 3 0 3 6
Table and System Simulation; Selecting Probability Distributions with and Without Data; Risk and Error Precautions; Experiment Design; Input Modeling; Model Design; Evaluation of Sensitivity and Model Risk; Random Numbers and Random Variables; Random number and random variable generation; Queuing Systems; Stock systems; System Capacity; Arrival Process; Service Periods; Service Mechanism; Simulation Optimization; Reporting of Simulation Results; Preparation of Simulation Experiments; Evaluation of Simulation Results; Implementation of Discrete Event Simulator.
11. YBSDR723 ELECTRONIC FINANCE E 3 0 3 6
Electronic finance components, Online banking, online commerce, algorithmic trading, mobile finance, web 2.0 and 3.0, internet venture capital finance, electronic money and payment systems.
12. YBSDR725 COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS E 2 1 3 6
Problem solving, algorithm development and flowcharts, Basic concepts of programming, Variables, Data types, Assignment statements, Operations, Decision structures, Loops, Functions, Parameter transfer methods, Pointers, Single and multidimensional arrays, String operations, User defined data types, Text and binary files.
13. YBSDR727 E-COMMERCE E 3 0 3 6
Electronic business models, analysis of the economy and its main elements, e-business systems strategies, opportunities, threats, sources of competitive advantage for e-business models and applications, identification of new business opportunities. Transformation and integration of production, finance, distribution, purchasing, marketing departments on the basis of e-business model.
14. YBSDR729 WEBSITE CONTENT MANAGEMENT E 3 0 3 6
This course provides students with web design practices and the basic principles of HMTL and CSS coding systems. This course introduces students to web standards, usability, and design for workflow and accessibility. This course provides a design knowledge to the web for responsive design by exploring multimedia with students and building their own grid systems.
15. YBSDR731 STRATEGIC PLANNING E 3 0 3 6
Conceptual examination of strategic planning, which is a process in which planning and organizational goals are defined, application of project management approach in reaching goals, objectives, programs and actions in a way that can respond to changing needs, and analysis of strategic planning approaches and strategic projects.
16. YBSDR733 DISTANCE EDUCATION MANAGEMENT E 3 0 3 6
Basic Concepts of Distance Education and Distance Education Management, Basic features of Distance Education Managers, Academic technical and administrative staff, Student support centers, Functions of Distance Education Management, Evaluation of Distance Education Management, Total quality management and strategic management.
17. YBSDR735 BUSINESS TELECOMMUNICATIONS E 3 0 3 6
The main purpose of this course is to provide students with theoretical and practical information on how to manage new era communication technologies and the results they will bring to businesses. Additionally, it provides an opportunity to understand the governance structure and relationships of telecommunications, high-tech and other advanced industries.
18. YBSDR737 ENTERPRISE INFRASTRUCTURE APPLICATIONS E 3 0 3 6
In this course, it is taught how to create an effective corporate communication system and how organizations can reach their business goals with successful communication strategies and tactics used by some respected companies in the world and in Turkey. It also shows what corporate brands need to know about reputation management in order to stay one step ahead of the competition and how to communicate interactively with their stakeholders to future managers. In the course, real cases of leading organizations in the field will be analyzed in detail.
19. YBSDR739 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND APPLICATIONS E 3 0 3 6
Information systems in today's global businesses; electronic business and cooperation; information systems, organizations and strategy; information technology infrastructure; basic system applications in the digital age; setting up information systems; managing global systems.
20. YBSDR741 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN DIGITAL BUSINESS E 3 0 3 6
Examining organizational behavior issues in the context of digital businesses; digital teams, digital leadership, digital employees.
21. YBSDR743 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND CAREER COUNSELING E 3 0 3 6
Definition and functions of HR Management, HR Functions, employee procurement, job application, interview techniques, employee training, career management and career planning, performance evaluation and performance evaluation techniques, remuneration, employee motivation, HR practices that affect employee loyalty and productivity
22. YBSDR745 SOCIAL NETWORK ANALYSIS E 3 0 3 6
Fundamentals of social networks, mathematical representation and visualization of social networks, basic graph theory, centrism, structural equilibrium, clusters, cliques, bi-modal networks, equivalence in social networks, and dynamic network analysis
23. YBSDR747 MARKETING STRATEGIES IN THE DIGITAL WORLD E 3 0 3 6
Channels of digital marketing, digital marketing strategies, social media and strategies, mobile marketing, social media marketing, e-commerce marketing
24. YBSDR749 SCIENCE, PHILOSOPHY AND MANAGEMENT E 3 0 3 6
The subjects of perception, communication, leader and leadership, authority, power and influence, group and group dynamics, motivation, conflict, organizational change, organizational culture and stress constitute the content of the course.
25.  YBSDR751 MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES E 3 0 3 6
Basic concepts in decision problems, Decision making process, defining decision making problems, structural design and simple methods, Utility Theory and Decision Trees, Structural Properties of Multi-Criteria Decision Making Problems and Additive Methods - Analytical Hierarchy Process (AHP), Analytic Network Process, MACBETH and Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), Supremacy Based Methods – PROMETHEE and ELECTRE, Reference level based methods - TOPSIS and VIKOR, Data Envelopment Analysis, Goal Programming, Rule based methods – Superiority Based Coarse Set Analysis (DRSA) – Integrated methods, Multi-Criteria Artificial Intelligence Methods and Applications of Evolutionary Algorithms in Decision-Making Problems -Group Decisions in Multi-Criteria Decision-Making Problems
26.  YBSDR753 ORGANIZATION THEORIES E 3 0 3 6
Organization Theory, Organizations, Stakeholders, Managers and Ethics, Organization in a Changing Global Environment, Designing the Organizational Structure: Authority and Control, Specialization and Coordination, Organizational Transformation: Birth, Growth, Decline and Death, Modernist and Neo-modernist Organization Theories
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
II. Semester
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T  P  C ECTS
1. YBSDR702 INTERNET PROGRAMMING APPLICATIONS E 2 1 3 6
Internet and internet concepts, introduction to internet programming, internet technologies: HTTP, Web servers, HTML software, CSS2, Dynamic HTML, Forms, JavaScript, VBScript, XML/XSL, DTD, Schema, XML separators, XHTML, Java, Applets. Webservers, CGI scripts (PERL), Java, HTTP servlets, PHP, ASP, JSP, XML separators, database connectivity
2. YBSDR704 MANAGEMENT PHILOSOPHY E 3 0 3 6
Science as a social structure will be examined by considering the concepts of Philosophy, Science and Management. Naturally, the phenomenon of management will be discussed in detail, and finally, the criticism of research methods in social sciences will be mentioned.
3. YBSDR706 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES E 3 0 3 6
Management principles related to human resources in enterprises, personnel selection, job analysis, performance evaluation, personnel planning, career planning and development, comparison of personnel management and human resources management, the importance of human relations.
4. YBSDR708 ADVANCED TOPICS IN DATA WAREHOUSING AND DATA MINING E 3 0 3 6
Definition of data mining, data mining overview, data mining stages, data set creation, data extraction and preprocessing, data reduction, data transformation, model representation in data mining, evaluation and search methods, classification and clustering, decision trees, artificial neural network applications, making connections.
5. YBSDR710 MARKETING MANAGEMENT AND CURRENT ISSUES E 3 0 3 6
The concept of marketing, the concept of goods and services, the classification of consumer goods and industrial goods, the place of the product mix in the marketing mix, the brand and brand decisions, the price and the scope of the price in terms of marketing, the principles of location and distribution channels, the intermediaries that fulfill the distribution function and their characteristics, sales efforts.
6. YBSDR712 ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN E 3 0 3 6
Algorithm efficiency, Analysis of computer algorithms, Classification, search, paging and parallelization, Analysis of mathematical algorithms, Game and puzzle, network algorithms and probability algorithms analysis, Divide and conquer and transform and conquer approaches, Basic graph structures, functions and algorithms, Random algorithms and analysis, Dynamic programming algorithms.
7. YBSDR714 BIG DATA ANALYTICS AND DATA MANAGEMENT E 3 0 3 6
Introduction to data analytics, data cleaning, editing, processing and analysis, Big Data Hosting and Sharing, Non-Relational Databases, Hadoop, Data Panel Development, Big Data Visualization, MapReduce Model, Data Transformation Workflows, Classification of Data with Mahout.
8. YBSDR716 MULTIVARIATE STATISTICAL ANALYSIS E 3 0 3 6
Principal component analysis, Factor analysis, Canonical correlation analysis, Discriminant Analysis, Clustering analysis, Multidimensional scaling, Concordance analysis.
9. YBSDR718 RISK MANAGEMENT AND TECHNIQUES E 3 0 3 6
Risk and risk management definitions, principles, risk methodology, importance of risk management, risk management tools and techniques, design and application of risk management methods. History of risk management, risk identification, risk classification, risk management theory and practices, risk analysis, quantitative and qualitative risk assessment techniques, operational risk assessment, risk assessment approach in processes, risk management processes, advanced approaches in risk management.
10. YBSDR720 ADVANCED CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT E 3 0 3 6
The concept of customer and customer relations, The importance of customer relations for the company, Relationship and customer relationship levels, Strategy development and Value creation processes, Customer identification, Interacting with the customer, Structure and features of Customer Relationship Management, Structure of Customer Relationship Management modules, Fundamentals of Customer Relationship Management and Relationship Marketing, Reasons for failure of customer relationship management investments, Customer Analysis, Customer Lifetime Value analysis, Technical methods used to calculate customer value, Customer complaints and customer relationship management, Customer connection development strategies, Future of Customer Relationship Management, Measuring success in customer-based initiatives.
11. YBSDR722 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND SYSTEMS E 3 0 3 6
Introduction to Supply Chain Management and the Concept of Supply Chain Management, Fundamentals of Supply Chain Management, Achieving Competitive Advantage in Supply Chains, Supply and Demand Planning in Supply Chain, Supplier Relationship Management, Supplier Evaluation Techniques, Supplier Quality Management System, E-Business and Information Technologies in Supply Chain , Enterprise Resource Planning (ERP) and Optimization (ERO), E-Business, E-Logistics and E-Procurement
12. YBSDR724 MARKETING COMMUNICATION IN THE INFORMATION AGE E 3 0 3 6
Marketing communication concept, creative marketing communication strategies, marketing communication tools.
13. YBSDR726 MULTIMEDIA SYSTEMS E 3 0 3 6
Architectures for multimedia systems, digital audio, video technology and image compression, Computer graphics science, multimedia information systems, multimedia communication systems, structure of the Internet, data storage and access methods on the Internet.
14. YBSDR728 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT E 3 0 3 6
Historical development, objectives and functions of production management, relations with other parts of the enterprise, production systems, production strategies, focus on production strategy, production management decisions, product design and new product development, new product development process, technology selection, production technologies process technologies, technology management , new production technologies, decision theory, decision types, decision matrix and its elements, applications in production management.
15. YBSDR730 ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES E 3 0 3 6
Definitions of intelligence and artificial intelligence, Problem solving techniques: state-space approach, problem-reduction approach, problem model, problem presentation, detailed search algorithms (breadth-first, depth-first, iterative deepening), heuristic search algorithms, Game theory, Knowledge representation and reasoning: in propositional logic; syntax, semantics and deductive inference, predicate logic, production systems, semantic networks and frameworks, Rule base, expert systems, inference engine, Machine learning: induction, instruction learning, learning by example, classification, explanation-based learning, relational and intuitive learning, Artificial intelligence applications.
16. YBSDR732 SOFTWARE DEVELOPMENT MODELS E 3 0 3 6
Concepts related to software development: life cycle, planning, designing, implementation and testing, Designing and implementing large software systems, Determining software specifications, Creating modular structures, Coding principles, Planning tests, Software maintenance, Managing large software projects, Real software examples.
17. YBSDR734 DATA STRUCTURES AND OPERATING SYSTEMS E 3 0 3 6
Data Structures (Queues and Stacks), Data structures (Lists and Trees). Sorting algorithms. Graph algorithms (Huffman Tree, Maximum flow algorithms). Geometric algorithms. Parallel algorithms (Merge Sort). String matching algorithms. Basic matrix operations. Modular arithmetic. Encryption Algorithms. Compression Algorithms.
18. YBSDR736 BUSINESS SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN E 3 0 3 6
The course content consists of business methods, operations analysis, graphical methods, work study, work sampling, standard data and learning curves.
19. YBSDR738 ORGANIZATION THEORY IN THE INFORMATION AGE E 3 0 3 6
Examining the organizational structures that have changed from the classical organization theory to the present; Changes in organizations with the information age, new perspectives in organization theory.
20. YBSDR740 STRATEGIC INFORMATION MANAGEMENT E 3 0 3 6
Strategic management and knowledge management; management of knowledge as the main factor of production in the knowledge economy; use of business knowledge to achieve strategic advantage.
21. YBSDR742 ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION E 3 0 3 6
It explains the need that emerged in the innovation waves from the past and the companies that were established in spite of it, the next waves of innovation, what entrepreneurs should do to get investment, what needs to be done before and after establishing a company. To explain the entrepreneurship ecosystem to our students and to give them the necessary knowledge and skills to have a global vision. In the course, the concept of entrepreneur, the difference between SME and entrepreneurial company, the beginning of technology-based companies, the internet wave and the innovation waves it triggers, the capture of new ideas in the innovation waves, reaching the risk investor, the legal and bargaining process followed when buying an investment, market analysis, etc. will be discussed.
22. YBSDR744 CURRENT APPROACHES IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR E 3 0 3 6
The content of the course consists of topics related to individual and organizational behaviors such as organizational image, identity, organizational justice, citizenship, organizational health and ethics, organizational stress, burnout and alienation.
23. YBSDR746 SOCIAL AND COLLABORATIVE COMPUTING E 3 0 3 6
Online groups and communities, rules and challenges. Collaboration and conferencing tools. Social, organizations and communication communities. Practical practices in a group setting and opportunities to work in collaborative research projects.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course
 
Management Information System Doctorate Program Course Content printable form


Güncelleme 05.07.2023 14:2522 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866