Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Doktora Ders Listesi
YÖNETİM VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DOKTORA PROGRAMI DERS PLANI
I. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1.  YBSDR703 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve
Etik
C 3 0 3 6
2. TBSDRU1800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi C 3 0 3 6
3. YBSDRSEC1YY YBSDR 1.YY Seçmeli Dersler E 3 0 3 6
4. YBSDRSEC1YY YBSDR 1.YY Seçmeli Dersler E 3 0 3 6
5. YBSDRSEC1YY YBSDR 1.YY Seçmeli Dersler
E 3 0 3 6
 Toplam  15 0 15 30
I. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
 NO DERS KODU DERS ADI Z/S T  U K  AKTS
1.  YBSDR701 İleri Yöneylem Araştırması Teknikleri E 3 0 3 6
2. YBSDR705  Proje Yönetimi ve Teknikleri E 3 0 3 6
3. YBSDR707  Çok Amaçlı Optimizasyon E 3 0 3 6
4. YBSDR709  Olasılık ve İstatistiksel Yöntemler E 3 0 3 6
5. YBSDR711  Veri Tabanı Yönetim Sistemleri E 3 0 3 6
 6.  YBSDR713  Bulut Bilişim ve Uygulamaları E 3 0 3 6
7. YBSDR715  E-İş Modelleri E 3 0 3 6
8. YBSDR717  İstatistiksel Paket Program ile Uygulamalı
İstatistik 
E 3 0 3 6
9. YBSDR719  Sistem Analizi E 3 0 3 6
10. YBSDR721  Sistem Simülasyonu E 3 0 3 6
11.  YBSDR723 Elektronik Finans E 3 0 3 6
 12.  YBSDR725  Bilgisayar Programlama ve Uygulamaları E 2 1 3 6
13. YBSDR727  E-Ticaret E 3 0 3 6
14. YBSDR729  Web Sitesi İçerik Yönetimi E 3 0 3 6
15. YBSDR731  Stratejik Planlama E 3 0 3 6
16. YBSDR733  Uzaktan Eğitim Yönetimi E 3 0 3 6
17.  YBSDR735 İşletme Telekomünikasyonu E 3 0 3 6
 18.  YBSDR737  Kurumsal Altyapı Uygulamaları E 3 0 3 6
19. YBSDR739  Yönetim Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları  E 3 0 3 6
20. YBSDR741  Dijital İşletmelerde Örgütsel Davranış E 3 0 3 6
21. YBSDR743  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer
Danışmanlığı
E 3 0 3 6
22. YBSDR745  Sosyal Ağ Analizi E 3 0 3 6
23. YBSDR747  Dijital Dünyada Pazarlama Stratejileri E 3 0 3 6
 24.  YBSDR749  Bilim, Felsefe ve Yönetim E 3 0 3 6
25. YBSDR751  Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri E 3 0 3 6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.II. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1.  YBSDRS201 Seminer C 0 0 0 6
2. YBSDRU2800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi C 4 0 0 6
3. YBSDRSEC2YY YBSDR 2.YY Seçmeli Dersler C 3 0 3 6
4. YBSDRSEC2YY YBSDR 2.YY Seçmeli Dersler E 3 0 3 6
5. YBSDRSEC2YY YBSDR 2.YY Seçmeli Dersler
E 3 0 3 6
 Toplam  13 0 9 30
II. YARIYIL
 NO DERS KODU DERS ADI  Z/S T  U K   AKTS
1. YBSDR702 İnternet Programlama Uygulamaları E 2 1 3 6
2. YBSDR704 Yönetim Felsefesi E 3 0 3 6
3. YBSDR706 İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları E 3 0 3 6
4. YBSDR708 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliğinde İleri
Konular
E 3 0 3 6
5. YBSDR710 Pazarlama Yönetimi ve Güncel Konular E 3 0 3 6
 6.  YBSDR712 Algoritma Analizi ve Tasarımı E 3 0 3 6
7. YBSDR714 Büyük Veri Analitiği ve Veri Yönetimi E 3 0 3 6
8. YBSDR716 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz E 3 0 3 6
9. YBSDR718 Risk Yönetimi ve Teknikleri E 3 0 3 6
10. YBSDR720 İleri Düzey Müşteri İlişkileri Yönetim E 3 0 3 6
11. YBSDR722 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sistemleri E 3 0 3 6
12. YBSDR724 Bilgi Çağında Pazarlama İletişimi E 3 0 3 6
13. YBSDR726 Çokluortam Sistemleri E 3 0 3 6
14. YBSDR728 Üretim ve İşlemler Yönetimi E 3 0 3 6
15. YBSDR730 Yapay Zekâ Teknikleri E 3 0 3 6
 16.  YBSDR732 Yazılım Geliştirme Modelleri E 3 0 3 6
17. YBSDR734 Veri Yapıları ve İşletim Sistemleri E 3 0 3 6
18. YBSDR736 İş Sistemleri Analizi ve Tasarımı E 3 0 3 6
19. YBSDR738 Bilgi Çağında Örgüt Teorisi E 3 0 3 6
20. YBSDR740 Stratejik Bilgi Yönetimi E 3 0 3 6
17. YBSDR742 Girişimcilik ve İnovasyon E 3 0 3 6
18. YBSDR744 Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar E 3 0 3 6
19. YBSDR746 Sosyal ve İşbirliğine Dayalı Bilişim E 3 0 3 6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.


III. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1. YBSDRYET301 Doktora Yeterlik  C 0 0 0 24
2. YBSDRU3800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi C 4 0 4 6
 Total  4 0 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.IV. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U

K

AKTS
1. YBSDRU4800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ401 Doktora Tezi Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.V. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1. YBSDRU5800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ402 Doktora Tezi Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.VI. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1. YBSDRU6800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ403 Doktora Tezi Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.VII. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1. YBSDRU7800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ404 Doktora Tezi Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.IV. YARIYIL
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U K AKTS
1. YBSDRU8800 Doktora Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ405 Doktora Tezi Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık teorik ders saati, U: Haftalık uygulama saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.TOPLAM KREDİ : 52 TOPLAM AKTS : 240
Yönetim ve Bilişim Sistemleri Doktora Programının Ders Listesinin İndirilebilir (Yazdırılabilir) versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.


Güncelleme 14.09.2022 10:29MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS COURSE PLAN DOCTORATE PROGRAM  
I. SEMESTER
NO
COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.  YBSDR703 Scientific Research Methods and
Ethics
C 3 0 3 6
2. TBSDRU1800 Ph. D. Special Field Course C 3 0 3 6
3. YBSDRSEC1YY 1. Semester Elective Courses E 3 0 3 6
4. YBSDRSEC1YY 1. Semester Elective Courses E 3 0 3 6
5. YBSDRSEC1YY 1. Semester Elective Courses
E 3 0 3 6
 Total  15 0 15 30
I. SEMESTER ELECTIVE COURSES
 NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E T   P C   ECTS
1.  YBSDR701 Advanced Operations Research Techniques E 3 0 3 6
2. YBSDR705  Project Management and Techniques E 3 0 3 6
3. YBSDR707  Multi-Purpose Optimization E 3 0 3 6
4. YBSDR709  Probability and Statistical Methods E 3 0 3 6
5. YBSDR711  Database Management Systems E 3 0 3 6
 6.  YBSDR713  Cloud Computing and Applications E 3 0 3 6
7. YBSDR715  E-Business Models E 3 0 3 6
8. YBSDR717  Applied Statistics with Statistical Package
Program
E 3 0 3 6
9. YBSDR719  System Analysis E 3 0 3 6
10. YBSDR721  System Simulation E 3 0 3 6
11.  YBSDR723 Electronic Finance E 3 0 3 6
 12.  YBSDR725  Computer Programming and Applications E 3 0 3 6
13. YBSDR727  E-Commerce E 2 1 3 6
14. YBSDR729  Website Content Management E 3 0 3 6
15. YBSDR731  Strategic Planning E 3 0 3 6
16. YBSDR733  Distance Education Management E 3 0 3 6
17.  YBSDR735 Business Telecommunications E 3 0 3 6
 18.  YBSDR737  Enterprise Infrastructure Applications E 3 0 3 6
19. YBSDR739  Management Information Systems and
Applications
E 3 0 3 6
20. YBSDR741  Organizational Behavior in Digital Businesses E 3 0 3 6
21. YBSDR743  Human Resources Management and Career
Counseling
E 3 0 3 6
22. YBSDR745  Social Network Analysis E 3 0 3 6
23. YBSDR747  Marketing Strategies in the Digital World E 3 0 3 6
 24.  YBSDR749  Science, Philosophy and Management E 3 0 3 6
25. YBSDR751  Multi-Criteria Decision Making Techniques E 3 0 3 6
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.II. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.  YBSDRS201 Seminar C 0 0 0 6
2. YBSDRU2800 Ph. D. Special Field Course C 4 0 0 6
3. YBSDRSEC2YY 2. Semester Elective Courses C 3 0 3 6
4. YBSDRSEC2YY 2. Semester Elective Courses E 3 0 3 6
5. YBSDRSEC2YY 2. Semester Elective Courses
E 3 0 3 6
 Total  13 0 9 30
II. SEMESTER ELECTIVE COURSES
 NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E T   P C   ECTS
1. YBSDR702 Internet Programming Applications E 2 1 3 6
2. YBSDR704 Management Philosophy E 3 0 3 6
3. YBSDR706 Human Resources Management Practices E 3 0 3 6
4. YBSDR708 Advanced Topics in Data Warehousing and
Data Mining
E 3 0 3 6
5. YBSDR710 Marketing Management and Current Issues E 3 0 3 6
 6.  YBSDR712 Algorithm Analysis and Design E 3 0 3 6
7. YBSDR714 Big Data Analytics and Data Management E 3 0 3 6
8. YBSDR716 Multivariate Statistical Analysis E 3 0 3 6
9. YBSDR718 Risk Management and Techniques E 3 0 3 6
10. YBSDR720 Advanced Customer Relationship
Management
E 3 0 3 6
11. YBSDR722 Supply Chain Management and Systems E 3 0 3 6
12. YBSDR724 Marketing Communication in the Information
Age
E 3 0 3 6
13. YBSDR726 Multimedia Systems E 3 0 3 6
14. YBSDR728 Production and Operations Management E 3 0 3 6
15. YBSDR730 Artificial Intelligence Techniques E 3 0 3 6
 16.  YBSDR732 Software Development Models E 3 0 3 6
17. YBSDR734 Data Structures and Operating Systems E 3 0 3 6
18. YBSDR736 Business Systems Analysis and Design E 3 0 3 6
19. YBSDR738 Organization Theory in the Information Age E 3 0 3 6
20. YBSDR740 Strategic Information Management E 3 0 3 6
17. YBSDR742 Entrepreneurship and Innovation E 3 0 3 6
18. YBSDR744 Current Approaches in Organizational
Behavior
E 3 0 3 6
19. YBSDR746 Social and Collaborative Computing E 3 0 3 6
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.III. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBSDRYET301 Qalifying Exam C 0 0 0 24
2. YBSDRU3800 Ph. D. Special Field Course C 4 0 4 6
 Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.IV. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBSDRU4800 Ph. D. Special Field Course Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ401 PhD Thesis Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.V. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBSDRU5800 Ph. D. Special Field Course Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ402 PhD Thesis Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.VI. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBSDRU6800 Ph. D. Special Field Course Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ403 PhD Thesis Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.VII. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBSDRU7800 Ph. D. Special Field Course Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ404 PhD Thesis Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.IV. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. YBSDRU8800 Ph. D. Special Field Course Z 4 0 0 6
2. YBSDRTEZ405 PhD Thesis Z 0 0 0 24
Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.TOTAL CREDIT : 52 TOTAL ECTS : 240
Downloadable (printable) form of the course list for the Management and Information Systems Doctorate Program


Güncelleme 14.09.2022 09:51İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi F Blok 80000 OSMANİYE
03288271000
03288251866