Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtımı
g

GIDA TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Sosyal hizmet veya sosyal çalışma, toplumun sosyal değişimini, sosyal açıdan bütünleşmesini, bireylerin yaşam sürecinde karşılaştıkları zorluklar karşısında güçlendirilmelerini hedefleyen bir ayağı uygulamada diğer ayağı akademide olan bir çalışma alanıdır. Sosyal hizmet mesleğinin temelinde kişilerarası sosyal adalet, ortak bir sorumluluk bilinci, insan haklarına saygı ve bireyler arasındaki farklılara saygı gibi ilkeler yer almaktadır. İnsanlardaki iyilik halini arttırmak için uygulanan sosyal hizmet teorileri disiplinler arası bir konumdadır ve geniş bir teori ve araştırma dizininden yararlanmaktadır. Sosyal hizmet teorileri ve uygulamaları antropoloji, psikoloji, sosyoloji, ekoloji, eğitim, ekonomi, yönetim gibi çok çeşitli beşeri bilimlerden faydalanmaktadır.

Doğal gıda kaynaklarının her geçen gün azalması insanları yeni alternatiflerin arayışlarına yönlendirmektedir. Gıda, bu nedenle geleceğin stratejik ürünlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Nüfusu hızla artan dünyamızda sağlıklı beslenme önemli bir sorun olarak insanlığın gündemine oturduğu için gıda ile ilgili meslek gruplarına geleceğin mesleği olarak bakılmaktadır. Gıda Teknologları,  sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında, gıda yönetmelik ve mevzuatlarını uygulayabilme, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve becerileri kazanma, konularında araştırma ve eğitim yapmaktadırlar. 

GIDA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ ALINAN DERSLER

Gıda Teknolojisi bölümü amaçları ve hedefleri doğrultusunda; birinci sınıfta Gıda Teknolojisine Giriş, Genel Kimya, Gıda Kimyası, Beslenme İlkeleri, Gıda İşleme İlkeleri, Biyoteknoloji gibi temel alan dersleri okutulmaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta daha çok et, süt, meyve-sebze, tahıl gibi temel gıda üretimlerini inceleyen uygulamalı dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca yaz stajı uygulamasıyla sahada mesleki becerilerini deneyimleyecek ve pekiştirecek imkan sağlanmaktadır. Bununla birlikte dördüncü sınıfa gelindiğinde Mezuniyet Tezi dersi kapsamında öğrencilerin bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak mesleğe yönelik bir konuyu deneysel ve teorik çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması üzerine çalışmalar yapmaktadır.

GIDA TEKNOLOGLARI ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Gıda Teknologları, 06.12.2019’ da Resmi Gazetede yayınlanan “GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/48)’e göre  çalıştırılması zorunlu ilgili meslek mensupları arasına alınmıştır. Bölüm mezunları Gıda Teknologları olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarı, Hıfzıssıhha Enstitüleri, Belediyeler ve İl Sağlık Müdürlükleri vb. kamu kurumlarında, Özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde, özel araştırma laboratuvarlarında ve laboratuvar malzemeleri ile kimyasalları satan işletmelerde) teknik eleman olarak istihdam edilebilmektedirler. Güncelleme 05.08.2022 00:20:4322 Eylül 2023