Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Gıda Teknolojisi Tezli YL Ders Listesi

GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. GTBYLU1901 Uzmanlık Alan Dersi 
Z 4 0 0 4 0 6
2. GTB505 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 
Z 3 0 0 3 3 6
3.  GTB525 Seminer
Z 0 0 0 0 0 6
4.   SEÇMELİ DERSLER
S           12
 Toplam            30
 
I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. GTB501 Gıda Toksikolojisi 
S 3 0 0 3 3 6
2. GTB503 Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları ve Risk Değerlendirmesi 
S 3 0 0 3 3 6
3. GTB507

İleri Gıda Mikrobiyolojisi

S 3 2 0 5 4 6
4. GTB509

Mikroorganizma Kontrol Yöntemleri

S 3 2 0 5 4 6
5. GTB511 Bitkilerde Sekonder Metabolitler ve Biyosentezi 
S 3 2 0 5 4 6
6. GTB513

Gıda Biyoteknolojisi

S 3 0 0 3 3 6
7.  GTB515

Temel Elektrokimya

S 3 2 0 5 4 6
8.  GTB517  Fonksiyonel Gıdalar: Probiyotik, prebiyotik, sinbiyotik   S 3  2  0  5
 9.  GTB519  Kurutma Teknolojisi  S 0  0
 10. GTB521  

Soğuk Tekniği ve Depolama

 3  6
1.  GTB523   Meyve-Sebze İşleme Sanayiindeki Gelişmeler   0  3  6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. GTBYLU2901 Uzmanlık Alan Dersi 
Z 4 0 0 4 0 6
2. GTB524 Seminer
Z 0 0 0 0 0 6
3.   SEÇMELİ DERSLER
S           18 
 Toplam            30
 
 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. GTB502 Meyve ve Sebzelere Hasat Sonrası Uygulanan İşlemler 
S 3 2 0 5 4 6
2. GTB504

İleri Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

S 3 0 0 3 3 6
3. GTB506

Araştırmacılar için Bilgi Teknolojileri

S 3 0 0 3 3 6
4. GTB508

Gıda Güvenliği ve Risk Analizi

S 3 2 0 5 4 6
5. GTB510

Mikrobiyal Biyofilmler

S 3 2 0 5 4 6
6. GTB512 Gıdalarda Primer ve Sekonder Metabolit Analizleri  S 3 2 0 5 4 6
7. GTB514

Prediktif Mikrobiyoloji

S 3 2 0 5 4 6
8. GTB516

İleri Elektrokimya Uygulamaları

S 3 2 0 5 4 6
9.  GTB518  Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri  0  0
10.  GTB520  Gıda Ambalajlamada Yeni Teknikler  S  3
11.  GTB522  Gıda Kontaminantları:  Mikotoksinler  S  3
 
Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.  III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  GTBYLU3901 UZMANLIK ALAN DERSİ
Z 4 0 0 4 0 6
2.  GTBYLTEZ101 TEZ
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. GTBYLU4901 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
2. GTBYLTEZ201 TEZ Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

TOPLAM KREDİ : 24 TOPLAM ACTS : 120
Gıda Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans programı ders listesinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu


Güncelleme 09.07.2022 12:41:40FOOD TECHNOLOGY COURSE PLAN
GRADUATE PROGRAM (THESIS MASTER'S)

FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. GTBYLU1901 SPECIALIZATION COURSE
C 4 0 0 6
2.  GTB505 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND PUBLICATION ETHICS C 3 0 3 6
3.  GTB525 SEMINER C 0 0 0 6
4.
ELECTIVE COURSES E       12
               
 Total 
    30
 
FIRST YEAR 1. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE  C/E T   P C ECTS
1. GTB501 FOOD TOXICOLOGY
E 3 0 3 6
2. GTB503 PESTICIDE RESIDUES IN FOOD AND RISK ASSESSMENT E 3 0 3 6
3. GTB507 ADVANCED FOOD MICROBILOGY
E 3 2 4 6
4. GTB509 MICROORGANISM CONTROL METHODS E 3 2 4 6
5. GTB511 SECONDARY METABOLITES AND THEIR BIOSYNTHESIS IN PLANTS E 3 2 4 6
6. GTB513  FOOD BIOTECHNOLOGY E 3 0 3 6
7. GTB515 BASIC ELECTROCHEMISTRY E 3 2 4 6
 8.  GTB517  FUNCTIONAL FOODS: PROBIOTIC, PREBIOTIC, SYNBIOTIC  E
9.  GTB519   DRYING TECHNOLOGY  E  0
10.   GTB521  COLD TECHNIQUE AND STORAGE  E  3 0
 11. GTB523   DEVELOPMENTS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING INDUSTRY  E  3 0
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.  GTBYLU2901 SPECIALIZATION COURSE
C 4 0 0 6
2. GTB524 SEMINER C 0 0 0 6
3.   ELECTIVE COURSE
E  

18
 Total        30
 
FIRST YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE  C/E T   P C  ECTS
1. GTB502 POST-HARVEST PROCESSES FOR FRUITS AND VEGATABLES
E 3 2 4 6
2. GTB504 ADVANCED FRUIT AND VEGETABLA PROCESSING TECHNOLOGY E 3 0 3 6
3. GTB506 INFORMATION TECHNOLOGIES FOR RESEARCHERS
E 3 0 3 6
4. GTB508 FOOD SAFETY AND RISK ANAYSIS
E 3 2 3 6
5. GTB510 MICROBIAL BIOFILMS
E 3 2 4 6
6. GTB512  PRIMARY AND SECONDARY METABOLITE ANALYSIS IN FOODS E 3 2 4 6
7.  GTB514 PREDICTIVE MICROBIOLOGY E 3 2 4 6
8.  GTB516   ADVANCED ELECTROCHEMISTRY APPLICATIONS  E  3
 9. GTB518   MODERN FOOD PRESERVATION METHODS  3  0
 10. GTB520   NEW TECHNIQUES IN FOOD PACKAGING  E  3  0
 11. GTB522   FOOD CONTAMINANTS  E  3  0  3  6
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.  GTBYLU3901 SPECIALIZATION COURSE
C 4 0 0 6
2.  GTBYLTEZ101 THESIS
C 0 0 0 24
 Total   4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.  SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO
COURSE CODE COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1. GTBYLU4901 SPECIALIZATION COURSE C 4 0 0 6
2. GTBYLTEZ201 THESIS C 0 0 0 24
 Total  4 0 0 30
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.

TOTAL CREDIT: 24 TOTAL ECTS: 120


Güncelleme 09.07.2022 12:41:40


22 Eylül 2023