Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29.04.2013 tarihli kararı ile 2013/4716 Sayılı Kararname ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, 31.05.2013 tarihinde Gıda Teknolojisi Bölümü açılmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Gıda Teknolojisi bölümü öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 28 Haziran 2021 tarihli ve 2021/4180 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kapatılması, Uygulamalı Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Gıda Teknolojisi Bölümü, Kadirli Yerleşkesi Kadirli Uygulamalı Bilimleri Fakültesi binasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulmaktadır.
Gıda Teknolojisi Bölümü

Doğal gıda kaynaklarının her geçen gün azalması insanları yeni alternatiflerin arayışlarına yönlendirmektedir. Gıda, bu nedenle geleceğin stratejik ürünlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Nüfusu hızla artan dünyamızda sağlıklı beslenme önemli bir sorun olarak insanlığın gündemine oturduğu için gıda ile ilgili meslek gruplarına geleceğin mesleği olarak bakılmaktadır. Gıda teknologları,  sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, teknolojik ilkelere bağlı olarak üretim hattında, gıda yönetmelik ve mevzuatlarını uygulayabilme, gıda laboratuvarlarında kalite ve kontrol yapabilecek nitelikte teorik bilgi ve becerileri kazanma, konularında araştırma ve eğitim yapmaktadırlar.
 
Bölümün Amacı

Gıda teknolojisi alanında yetkin, mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, yenilikçi, üretken ve yaratıcı gıda teknikerleri ile gıda güvenliğinin sağlanması ve gıda teknolojisinin gelişimine katkıda bulunan Gıda Teknologu yetiştirmektir.  
 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Kanıta dayalı müdahaleleri kullanabilen, Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
Gıda Teknologları yetiştirmektir.


Program Çıktıları
1.  Laboratuvar çalışmalarında ve gıda işleme aşamalarında yasal sorumlulukların uygulanması, yasal hakların bilinmesi ve güncel yasal mevzuatı ve gıda güvenlik yönetim sistemlerini takip edilmek.
2. Deney tasarlama, deneyi uygulama, deney sonuçlarını ve verileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
3.

Üretimde hijyen ve sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak.

4.

Temel gıda teknolojileri  hakkında bilgi sahibi olmak, gıdaların kalite analizlerini yapabilmek ve sonuçlarını yorumlayabilmek, problemleri tanımak ve çözüm üretmek.

5. Gıdaların fiziksel, kimyasal ve besleyici özelliklerini bilme ve bunların gıda kalitesi ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini yorumlayabilmek.
6.

İş yerinde çalışma güvenliğini sağlayacak tedbirleri alabilecek, sorumluluk ve mesuliyetlerini iş güvenliği hukukuna göre yerine getirebilecek, kaza sonrası gerekli hukuki işlemleri yapabilmek.

7.

Laboratuvar ve iş yeri ekipmanlarını tanımak, yönetimini organize etmek, güvenli ve verimli çalışmayı uygulayabilme becerisine sahip olmak.

8.

Gıda endüstrisinde kullanılan sistem ve prosesler hakkında bilgi birikimine ve kullanımları hakkında beceriye sahibi olmak.

9.

Güncel mesleki yayınları ve olayları Türkçe ve İngilizce olarak bilişim sistemlerini de kullanarak takip edebilmek ve çözüm aramak.

10.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak.

Kariyer Olanakları

Gıda Teknologları, 06.12.2019’ da Resmi Gazetede yayınlanan “GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞTIRILMASI ZORUNLU MESLEK MENSUPLARININ BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/48)’e göre  çalıştırılması zorunlu ilgili meslek mensupları arasına alınmıştır. Bölüm mezunları Gıda Teknologları olarak; Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarı, Hıfzıssıhha Enstitüleri, Belediyeler ve İl Sağlık Müdürlükleri vb. kamu kurumlarında, Özel sektör kuruluşlarında (su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmeler, içme, kullanma, sanayi sularının, et, süt ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin kalite kontrol merkezlerinde, çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde, özel araştırma laboratuvarlarında ve laboratuvar malzemeleri ile kimyasalları satan işletmelerde) teknik eleman olarak istihdam edilebilmektedirler. Güncelleme 05.07.2022 21:43:5922 Eylül 2023