Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tarih Tezsiz YL Ders Listesi

 


       

 

TARİH ANABİLİM DALI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

SIRA
NO


DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

TRHTZ501

BilimselAraştırmaYöntemleriveYayınEtiği

Z

3

0

0

3

3

6

2.

TRHTZSEC1YY

TARİH TEZSİZ 1. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

3.

TRHTZSEC1YY

TARİH TEZSİZ 1. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

4.

TRHTZSEC1YY

TARİH TEZSİZ 1. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

5.

TRHTZSEC1YY

TARİH TEZSİZ 1. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

Toplam

15

0

0

15

15

30

1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

TRHTZ503

Tarih Felsefesi

S

3

0

0

3

3

6

2.

TRHTZ505

Göktürkler ve Uygurlar

S

3

0

0

3

3

6

3.

TRHTZ507

Selçuklularda Eğitim

S

3

0

0

3

3

6

4.

TRHTZ509

Osmanlı Basını’nın Doğuşu ve Gelişimi

S

3

0

0

3

3

6

5.

TRHTZ511

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

6.

TRHTZ513

Türk Yenileşme Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

7.

TRHTZ515

Tarihte Ermeni Sorunu

S

3

0

0

3

3

6

8.

TRHTZ517

Türk Eğitim Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

9.

TRHTZ519

Orta Asya Türk Siyasi Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

10.

TRHTZ521

Büyük Selçuklu İmparatorluğuTarihi

S

3

0

0

3

3

6

11.

TRHTZ523

Türklerin İslamiyet’iKabulü

S

3

0

0

3

3

6

12.

TRHTZ525

Ortaçağ TarihiKaynakları

S

3

0

0

3

3

6

13.

TRHTZ527

Ortaçağda İran Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

14.

TRHTZ529

Haçlı SeferleriTarihi

S

3

0

0

3

3

6

15.

TRHTZ531

OsmanlıDevleti’ndeMilletSistemiveGayrimüslimler

S

3

0

0

3

3

6

16.

TRHTZ533

Yeniçağ Osmanlı Sosyo-EkonomikTarihi

S

3

0

0

3

3

6

17.

TRHTZ535

Osmanlıda GündelikYaşam

S

3

0

0

3

3

6

18.

TRHTZ537

Osmanlı Arşiv BelgeleriI

S

3

0

0

3

3

6

19.

TRHTZ539

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

S

3

0

0

3

3

6

20.

TRHTZ541

Osmanlıda Tasavvuf veTarikatlar

S

3

0

0

3

3

6

21.

TRHTZ543

19.YüzyıldaAvrupa’dakiGelişmelerve Osmanlı Devleti’neEtkileri

S

3

0

0

3

3

6

22.

TRHTZ545

I. Meşrutiyet Dönemi SiyasiFaaliyetleri

S

3

0

0

3

3

6

23.

TRHTZ547

20. Yüzyıl SiyasiTarihi

S

3

0

0

3

3

6

24.

TRHTZ549

Milli Mücadele ve TürkiyeCumhuriyeti TarihininKaynaklarıveAraştırmaMetodu

S

3

0

0

3

3

6

25.

TRHTZ551

Cumhuriyet Dönemi TarihiVesikalar

S

3

0

0

3

3

6

26.

TRHTZ553

Cumhuriyet Dönemi Dış PolitikaTarihi

S

3

0

0

3

3

6

27.

TRHTZ555

Meşrutiyet’tenCumhuriyet’eSosyalYardımPolitikaları

S

3

0

0

3

3

6

28.

TRHTZ557

Türk DiplomasiTarihi

S

3

0

0

3

3

6

29.

TRHTZ559

Arşivler ve MüzecilikTarihi

S

3

0

0

3

3

6

30.

TRHTZ561

Türk BasınTarihi

S

3

0

0

3

3

6

31.

TRHTZ563

Çukurova Bölgesinde Türk-Ermeni İlişkileri

S

3

0

0

3

3

6

32.

TRHTZ565

Cumhuriyet Döneminde İçKarışıklıklar

S

3

0

0

3

3

6

33.

TRHTZ567

Milli Mücadele DönemindeKongreler

S

3

0

0

3

3

6

34.

TRHTZ569

Nutuk ve TemelÖğretileri

S

3

0

0

3

3

6

35.

TRHTZ571

Eski Çağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi

S

3

0

0

3

3

6

36.

TRHTZ573

MÖ II.Binde Anadolu Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

37.

TRHTZ575

Genel Türk Tarihinin Kaynakları

S

3

0

0

3

3

6

38.

TRHTZ577

Türk-Rus İlişkileri Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

39.

TRHTZ579

Osmanlı Devleti’nde Yerel Yönetim

S

3

0

0

3

3

6

40.

TRHTZ581

Fransız İhtilali ve Avrupa

S

3

0

0

3

3

6

41.

TRHTZ583

Yakınçağ Siyasi Tarih Metinleri ve Tahlili

S

3

0

0

3

3

6

42.

TRHTZ585

Osmanlı Dönemi Akdeniz Tarihi (1789-1914)

S

3

0

0

3

3

6

43.

TRHTZ587

Osmanlı Dönemi Şehircilik Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

44.

TRHTZ589

Balkanların Siyasi Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

45.

TRHTZ591

Tanzimat Sonrası Osmanlı Taşra İdaresi

S

3

0

0

3

3

6

46.

TRHTZ593

Yakınçağ Dönemi Sanayi Hareketleri

S

3

0

0

3

3

6

47.

TRHTZ595

UluslararasıÖrgütler ve Türkiye

S

3

0

0

3

3

6

48.

TRHTZ597

Osmaniye Tarihi I

S

3

0

0

3

3

6

49.

TRHTZ599

Tarihsel Süreçten Günümüze Ermeni Meselesi

S

3

0

0

3

3

6

50.

TRHTZ601

Milli Mücadele Dönemi İstanbul Hükümeti ve Ankara İlişkileri

S

3

0

0

3

3

6

51.

TRHTZ603

Milli Mücadele’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı

S

3

0

0

3

3

6

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

SIRA
NO


DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

TRHTZ502

Dönem Projesi

Z

0

0

0

0

0

30

2.

TRHTZSEC2YY

TARİH TEZSİZ 2. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

3.

TRHTZSEC2YY

TARİH TEZSİZ 2. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

4.

TRHTZSEC2YY

TARİH TEZSİZ 2. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

5.

TRHTZSEC2YY

TARİH TEZSİZ 2. YY SEÇMELİ DERSLER

S

3

0

0

3

3

6

6.

TRHTZSEC2YY

TARİH TEZSİZ 2. YY SEÇMELİ DERSLER

3

0

0

3

3

6

Toplam

15

0

0

15

15

60

1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

TRHTZ504

Uygarlık Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

2.

TRHTZ506

Tarih Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri

S

3

0

0

3

3

6

3.

TRHTZ508

Çarlık Rusya Dönemi Türk-Rus Münasebetleri

S

3

0

0

3

3

6

4.

TRHTZ510

Selçuklu Müesseseleri ve Kültürü

S

3

0

0

3

3

6

5.

TRHTZ512

Osmanlı Tarihinin Yazarları

S

3

0

0

3

3

6

6.

TRHTZ514

Osmanlı Devleti’nde Askeri İsyanlar ve Darbeler

S

3

0

0

3

3

6

7.

TRHTZ516

Siyasal Düşünceler Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

8.

TRHTZ518

Milli Mücadele Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

9.

TRHTZ520

OrtaAsyaTürkKültürTarihi

S

3

0

0

3

3

6

10.

TRHTZ522

TürkiyeSelçuklularıTarihi

S

3

0

0

3

3

6

11.

TRHTZ524

Türk-MoğolİmparatorluğuTarihi

S

3

0

0

3

3

6

12.

TRHTZ526

TimurlularTarihi

S

3

0

0

3

3

6

13.

TRHTZ528

İslamKültürveMedeniyetiTarihi

S

3

0

0

3

3

6

14.

TRHTZ530

EndülüsKültürveMedeniyetiTarihi

S

3

0

0

3

3

6

15.

TRHTZ532

TicaretTarihi

S

3

0

0

3

3

6

16.

TRHTZ534

ŞehirTarihçiliğiveİslamMedeniyetindeMerkeziŞehirler

S

3

0

0

3

3

6

17.

TRHTZ536

OsmanlıDönemiArapCoğrafyasıTarihi

S

3

0

0

3

3

6

18.

TRHTZ538

OsmanlıKlasikDönemindeMerkezveTaşraTeşkilatı

S

3

0

0

3

3

6

19.

TRHTZ540

YeniçağOsmanlıDiplomasiTarihi

S

3

0

0

3

3

6

20.

TRHTZ542

OsmanlıArşivBelgeleriII

S

3

0

0

3

3

6

21.

TRHTZ544

19.YüzyılOsmanlıFikirHareketleri

S

3

0

0

3

3

6

22.

TRHTZ546

II.MeşrutiyetDönemiSiyasiFaaliyetleri

S

3

0

0

3

3

6

23.

TRHTZ548

OsmanlıMerkezveTaşraTeşkilatındaModernleşme

S

3

0

0

3

3

6

24.

TRHTZ550

AtatürkİlkeveİnkılâplarınınAnalizi

S

3

0

0

3

3

6

25.

TRHTZ552

TürkiyeCumhuriyetiSosyalveEkonomikTarihi

S

3

0

0

3

3

6

26.

TRHTZ554

TürkDüşünceTarihi

S

3

0

0

3

3

6

27.

TRHTZ556

20.YüzyilABDveAvrupaTarihi

S

3

0

0

3

3

6

28.

TRHTZ558

20.YüzyılTürkiye’sindenPortreler

S

3

0

0

3

3

6

29.

TRHTZ560

GeçOsmanlıDevrindenCumhuriyetinİlkYıllarınaGündelikYaşamveKadın

S

3

0

0

3

3

6

30.

TRHTZ562

YurtDışıKütüphaneveArşivKaynakları

S

3

0

0

3

3

6

31.

TRHTZ564

MilliveEvrenselBakışlaİnsanveLiderAtatürk

S

3

0

0

3

3

6

32.

TRHTZ566

ÇukurovaBölgesindeTürk-ErmeniİlişkileriII

S

3

0

0

3

3

6

33.

TRHTZ568

Anadolu’daAmerikanMisyonerlikFaaliyetlerininTarihi

S

3

0

0

3

3

6

34.

TRHTZ570

Orta ve Yeni Asur Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

35.

TRHTZ572

Geç Hitit Devletleri Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

36.

TRHTZ574

Osmanlı Modernleşme Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

37.

TRHTZ576

Modernleşme Dönemi Osmanlı Askeri Sisteminde Dönüşüm (1789-1918)

S

3

0

0

3

3

6

38.

TRHTZ578

Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi

S

3

0

0

3

3

6

39.

TRHTZ580

Osmanlı Para ve Fiyat Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

40.

TRHTZ582

Yakınçağ Osmanlı Tarihinde Fikir Hareketleri

S

3

0

0

3

3

6

41.

TRHTZ584

Yakınçağ’da Osmanlı Devleti’nin Afrika Ve Ortadoğu Politikası

S

3

0

0

3

3

6

42.

TRHTZ586

Osmanlı Devleti’nde Ulaşım ve Haberleşme

S

3

0

0

3

3

6

43.

TRHTZ588

Yerel Tarih ve Sözlü Tarih Çalışmaları

S

3

0

0

3

3

6

44.

TRHTZ590

Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerika İlişkileri

S

3

0

0

3

3

6

45.

TRHTZ592

Osmaniye Tarihi II

S

3

0

0

3

3

6

46.

TRHTZ594

Milli Mücadele’de Cepheler

S

3

0

0

3

3

6

47.

TRHTZ596

Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası

S

3

0

0

3

3

6

48.

TRHTZ598

Atatürk Dönemi Kültür Politikaları

S

3

0

0

3

3

6

49.

TRHTZ600

Tarih Araştirmalarında Yazım Sorunu

S

3

0

0

3

3

6

50.

TRHTZ602

14-15. Yüzyılda İran ve Azerbaycan’da Şii Hareketler

S

3

0

0

3

3

6

51.

TRHTZ604

Tarihi Süreçte İsmâilîler

S

3

0

0

3

3

6

52.

TRHTZ606

Türk-İngiliz İlişkileri

S

3

0

0

3

3

6

53.

TRHTZ608

Sözlü Tarih (Teori ve Yöntem)

S

3

0

0

3

3

6

54.

TRHTZ610

Ortaçağ Türk Devletler Tarihi

S

3

0

0

3

3

6

55.

TRHTZ612

Ortaçağ Türk Devletlerinde Kadın

S

3

0

0

3

3

6

Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
emelhimmetoglu@osmaniye.edu.tr