Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

 

Tarihçe

Tarih Bölümümüz, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.02.2013 tarih ve 887 sayılı yazısı gereği, 30.01.2013 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı olarak Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz 2014-2015 akademik yılında öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Tarih Bölümü

Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi olmak üzere altı anabilim dalından oluşan bölümümüzde 5 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 10 akademisyen görev yapmaktadır. Öğretim dili Türkçedir. Bölümümüzün ana çalışma alanları Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi,  Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi’dir. Aşağıdaki listede bölümün akademik personeli ve çalışma alanları yer almaktadır.

Öğretim Elemanı

Çalışma Alanı

Doç. Dr. Ayşe ATICI ARAYANCAN

(Bölüm Başkanı)

Ortaçağ Tarihi

Doç. Dr. M. Fazıl HİMMETOĞLU

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Eskiçağ Tarihi

Doç. Dr. Ebru GÜHER

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doç. Dr. Şenay ATAM 

Yakınçağ Tarihi 

Doç. Dr. Aysel ERDOĞAN

Genel Türk Tarihi

   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Caner ÇATAL    Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri

Arş. Gör. Emel HİMMETOĞLU

Yeniçağ Tarihi

Arş. Gör. Şaban YALGIN

Ortaçağ Tarihi

Arş. Gör. Tayfun ULAŞ

Yakınçağ Tarihi


 

Bölümün Amacı

Tarih, geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim yapılarını, düşünce tarzlarını, doğayla olan ilişkilerini, diğer insanlarla olan ilişkilerini, kültürlerini ve daha pek çok alanı inceleme konusu edinen bir disiplindir. Dünya tarihçiliğinde, özellikle son yıllardaki gelişmeler ile birlikte, tarihçilik mesleğinin ilgi alanları oldukça genişlemiştir. Zengin kültürel mirasımızın geçmişten geleceğe aktarılması ve bu değerlerin öğrencilerimize sunulması temel önceliklerimizdendir. Tarih Bölümü öğrencileri mezuniyet aşamasına geldiklerinde hem kendi kültür ve medeniyetleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan, hem dünya tarihi ve tarihçiliği ile kıyaslamalar yapabilecek seviyede genel bir bakış açısına ve metodolojik altyapıya sahip olacaklardır.

 

 

Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Etkili iletişim kurabilen, yazılı ve sözlü anlatım becerileri gelişmiş,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,

Ayrıca, öğrencilerin sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak ve teorik bilgileri görsel hale getirmek için düzenli olarak araştırma-inceleme gezileri yapmak bölümümüzün hedefleri arasındadır.


 

Program Çıktıları

Sekiz yarıyılda tamamlanan bölümümüzdeki öğretim programı, ilk dört yarıyılda içerikleri itibariyle kronolojik sıra takip edilerek zorunlu temel dersler ağırlıklı, devamındaki sömestrlerde de çok sayıda seçmeli dersi içerir şekilde oluşturulmuştur. Bu derslerde öğrenciler, tarihin çeşitli alanlarında temel bilgileri edinmenin yanı sıra bilgiye ulaşma yöntem ve tekniklerini öğrenmekte, ulaştıkları bilgiyi yorumlama ve değerlendirme becerisi de kazanmaktadırlar. Tarih araştırmalarının vazgeçilmezi olan özgün yazılı belgeleri değerlendirebilmek için gerekli olan kaynak dillerinin öğrenilmesi konusunda, bölümümüz öğretim üyeleri tarafından verilen kaynak dilleri derslerinin yanı sıra Fakültemizin Modern ve Eskiçağ Filolojileri bölümlerinden alınabilecek seçmeli dersler de önemli avantajlar sağlamaktadır.


 

Kariyer Olanakları

Tarih Bölümü lisans programını başarıyla tamamlayanlar, “Lisans Diploması” ve “Tarihçi” unvanı ile mezun olmaktadır. Mezunlarımız pedagojik formasyon ön koşulunu tamamlamak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ya da özel eğitim-öğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak, üniversitelerin tarih ve diğer ilgili bölümlerinde Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ya da Okutman olarak, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlarda, Kültür Bakanlığı’na bağlı birimlerde, arşivlerde ve çeşitli kamu kurumlarında uzman olarak istihdam edilmektedir.
Güncelleme 19.09.2022 14:03:59

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
03288251818
sabanyalgin@osmaniye.edu.tr