Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bilimsel Yayınlar

2022 YILI BİLİMSEL YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO

YAZAR-(LAR)

YIL

BAŞLIK

DERGİ ADI

CİLT

SAYFA NO

DOI-BAĞLANTI

1.

ATICI ARAYANCAN Ayşe

2022

Nizarî İsmâilîlerinde Takiyye, Meşruiyet ve Tasavvuf İlişkisi Üzerine Değerlendirme

Türk Kültürü Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi(102)

79-94

2.

 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

NO

YAZAR-(LAR)

YIL

BAŞLIK

KONGRE ADI

ÖZET-TAM METİN

SAYFA NO

ÜLKE

YAYINEVİ

1.

KAYA Mustafa Kemal, CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Galiçya Cephesi ile İlgili Alanyazın Denemesi

Uluslararası Korkut Ata Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Tam Metin

Türkiye

-

2.

AKYÜREK Mehmet Ali, CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Halkevleri Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezler Hakkında Bir İnceleme

Uluslararası Korkut Ata Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Tam Metin

Türkiye

-

3.

CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Ulusal Basında Tifüs: Cumhuriyet Gazetesi Örneği

III. International Academic Studies Congress (ASC-2022 / SPRING)

Tam Metin

-

4.

CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Halk Ezgilerinde Fıstık

International Conference On Peanut and Peanut Products

Tam Metin

4-14

 

 

5.

CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Türkülerle Mardin

11th International Conference on Culture and Civilization

Tam Metin

428-437

 

 

6.

YÜCETÜRK Seher

2022

Fiziksel Ve Psikolojik Şiddet Olarak Darp Ve Şetm

6. Uluslararası Başkent Fen Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Tam Metin

50-57

 

 

7.

ULAŞ Tayfun

2022

"The Finance of the Nizam-ı Cedid Army under Sultan Selim III (1793-1807)

3rd Annual Mid-Atlantic Ottomanist Workshop (MAOW)

Sözlü Sunum

 

 

 
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO

EDİTÖR-(LER)

YAZAR-(LAR)

YIL

ULUSAL-

ULUSLARARASI

KİTAP BAŞLIĞI

BÖLÜM BAŞLIĞI

SAYFA NO

ÜLKE-ŞEHİR

YAYINEVİ

1.

Kolutek Mikail; İdem Tekin

CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Güneyde Bir Tarih Sevdalısı: Dr. Süleyman Hatipoğlu Armağanı

Hatay’ın Anavatana Katılma Sürecinin Akşam Ve Tan Gazetelerine Yansıması

Türkiye

Gazi Kitabevi

2.

Gökçen Salim

CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

II. Dünya Savaşı (1939-1945)

Türkiye

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını

3.

İdem, Tekin; Sarıyar Sezan, Canan

CANDEĞER ÜMMÜGÜLSÜM, ÇATAL AHMET CANER, Sonçağ

2022

Zaferin 100. Yıl Dönümünde Milli Mücadele'ye Yeni Bakışlar

Büyük Taarruz Konusuyla İlgili Bibliyometrik Bir İnceleme

4.

Merve,

ATICI ARAYANCAN Ayşe

2022

"İşgalden İhtidaya Giden Yolda" GAZAN HAN

110

Türkiye

Erdem Yayınları

5.

Orhan Karaoğlu, Nail Elhan

ATICI ARAYANCAN Ayşe

2022

İRAN: Bir Ülkenin Akademik Anatomisi Tarih-Din-Politika-Ekonomi-Toplum-Kültür

İran'da Türk Varlığı

Türkiye

İnkilap Yayınevi

6.

Kardaşlar Ahmet, Mike Faruk

GÜHER Ebru, Kocakılıç Gizem

2022

Uluslararası

Internatıonal Korkut Ata Scıentıfıc Researches Conference Procedıngs Book Volume-I

Dede Korkut Hakkında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analiz

Türkiye

7.

Doç. Dr. Metin Kopar

YÜCETÜRK Seher

2022

Tarih Üzerine Araştırma Yazıları I

Osmanlı Toplumunda Evlenmek İçin Gerekli Aşamalar Ve Çok Eşliliğe Dair

Türkiye

8.

YALGIN Şaban

2022

Çukurova Araştırmaları Tarihi I

İlhanlı Devleti ve Kilikya Ermeni Krallığı’nın Siyasi Münasebetleri

69-83

Türkiye

9.

 
C2. Çevrilen kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

NO

EDİTÖR-(LER)

ÇEVİREN-(LER)

YIL

KİTAP BAŞLIĞI

BÖLÜM BAŞLIĞI

SAYFA NO

ÜLKE-ŞEHİR

YAYINEVİ

2022 yılında yayınımız bulunmamaktadır.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

NO

YAZAR-(LAR)

YIL

BAŞLIK

DERGİ ADI

CİLT

SAYFA NO

DOI-BAĞLANTI

1

METE FİLİZ, AKSAY ALBUZ Sevinç, CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Lives hidden in folk songs: Women's folk songs

Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (29)

582-594

10.29000/rumelide.1164186

2.

METE FİLİZ, Şerbetçi Muhammed, CANDEĞER Ümmügülsüm

2022

Gaziantep Türkülerine Yansıyan Kültürel Ögeler Üzerine Bir İnceleme

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, 11(2)

632-643

10.7884/teke.5435

3.

 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

NO

YAZAR-(LAR)

YIL

BAŞLIK

KONGRE ADI

ÖZET-TAM METİN

SAYFA NO

YAYINEVİ

1.

GÜHER Ebru, KOCAKILIÇ Gizem

2022

Osmaniye ve Yakın Çevresinde Ermeni Faaliyetleri 1919-1922

Osmaniye Ve Çevresinin İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu

Tam Metin

 

 

2.

GÜHER Ebru

2022

Amerikan Yakın Doğu Yardım Komitesi’nin Adana ve Çevresinde Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Faaliyetleri (1919-1922)

XIX. Türk Tarih Kongresi

Tam Metin

 

 

 

YÜCETÜRK Seher

2022

Osmanlı Toplumunda Suç: Suç İşleyenler ve İşlenen Suçtan Muzdari̇p Olanlar

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu(1330)

Tam Metin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E. Yönetilen yüksek lisans tezleri:

NO

DANIŞMAN-(LAR)

YAZAR

BAŞLIK

ÜNİVERSİTE

1.

CANDEĞER Ümmügülsüm

DAL İbret

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Harekâta Kadirli'den Katılan Gazilerin Anıları

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2.
F. Yönetilen doktora tezleri:

NO

DANIŞMAN-(LAR)

YAZAR

BAŞLIK

ÜNİVERSİTE

2022 yılına ait bulunmamaktadır.

 


22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
emelhimmetoglu@osmaniye.edu.tr