Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tarih Tezli YL Ders Listesi

TARİH ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ

 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TRHYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 0 4 0 6
2. TRHYL701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Z 3 0 0 3 3 6
3. TRHSEC1YY TARİH 1. YY SEÇMELİ DERSLER
Z 3 0 0 3 3 6
4. TRHSEC1YY TARİH 1. YY SEÇMELİ DERSLER Z 3 0 0 3 3 6
5. TRHSEC1YY TARİH 1. YY SEÇMELİ DERSLER
S 3 0 0 3 3 6
 Toplam  16 0 0 16 9 30
 
 1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. TRHYL711 

Orta Asya Türk Siyasi Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
2. TRHYL713   Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi S 3 0 0 3 3 6
3.  TRHYL717 Türklerin İslamiyet’i Kabulü
S 3 0 0 3 3 6
4.  TRHYL719

Ortaçağ Tarihi Kaynakları 

S 3 0 0 3 3 6
5. TRHYL721 

Ortaçağda İran Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
6.  TRHYL723

Haçlı Seferleri Tarihi 

S 3 0 0 3 3 6
7. TRHYL725 Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi ve Gayrimüslimler  S 3 0 0 3 3 6
8.  TRHYL727 Yeniçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi   S 3 0 0 3 3 6
 9.  TRHYL729
 Osmanlıda Gündelik Yaşam S 3 0 0 3 3 6
10. TRHYL731   Osmanlı Arşiv Belgeleri I              
  TRHYL733

Osmanlı Tarihinin Kaynakları

S 3 0 0 3 3 6
12.  TRHYL735  Osmanlıda Tasavvuf ve Tarikatlar S 3 0 0 3 3 6
 13.  TRHYL737 19. Yüzyılda Avrupa’daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri  S 3 0 0 3 3 6
14.  TRHYL739 I. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Faaliyetleri  S 3 0 0 3 3 6
15. TRHYL741
 Millî Mücadele Tarihi S 3 0 0 3 3 6
16. TRHYL743 

20. Yüzyıl Siyasi Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
17. TRHYL745   Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları Ve Araştırma Metodu S 3 0 0 3 3 6
18. TRHYL747   Cumhuriyet Dönemi Tarihi Vesikalar S 3 0 0 3 3 6
19. TRHYL749   Cumhuriyeti Dönemi Diş Politika Tarihi S 3 0 0 3 3 6
20. TRHYL751   Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Sosyal Yardım Politikaları S 3 0 0 3 3 6
21.  TRHYL753

Türk Diplomasi Tarihi 

S 3 0 0 3 3 6
22. TRHYL755

Arşivler ve Müzecilik Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
23. TRHYL757  Türk Basın Tarihi S 3 0 0 3 3 6
24. TRHYL759
Çukurova Bölgesinde Türk-Ermeni İlişkileri I S 3 0 0 3 3 6
25.  TRHYL761 Cumhuriyet Döneminde İç Karışıklıklar  S 3 0 0 3 3 6
26. TRHYL763
 Milli Mücadele Döneminde Kongreler S 3 0 0 3 3 6
27. TRHYL765
 Nutuk ve Temel Öğretileri S 3 0 0 3 3 6
28. TRHYL767
 Eski Çağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi S 3 0 0 3 3 6
29. TRHYL769   MÖ II. Binde Anadolu Tarih S 3 0 0 3 3 6
30.  TRHYL771 Genel Türk Tarihinin Kaynakları   S 3 0 0 3 3 6
31. TRHYL773   Türk-Rus İlişkileri Tarihi S 3 0 0 3 3 6
32.  TRHYL775  Osmanlı Devleti’nde Yerel Yönetim S 3 0 0 3 3 6
33.  TRHYL777

Fransız İhtilali ve Avrupa 

S 3 0 0 3 3 6
34.  TRHYL779 Yakınçağ Siyasi Tarih Metinleri ve Tahlili S 3 0 0 3 3 6
35.  TRHYL781 Osmanlı Dönemi Akdeniz Tarihi (1789-1914)   S 3 0 0 3 3 6
36. TRHYL783
Osmanlı Dönemi Şehircilik Tarihi  S 3 0 0 3 3 6
37.  TRHYL785 Balkanların Siyasi Tarihi   S 3 0 0 3 3 6
38.  TRHYL787 Tanzimat Sonrası Osmanlı Taşra İdaresi  S 3 0 0 3 3 6
39. TRHYL789
 Yakınçağ Dönemi Sanayi Hareketleri  S 3 0 0 3 3 6
40.  TRHYL791  Uluslararası Örgütler ve Türkiye S 3 0 0 3 3 6
41.  TRHYL793

Osmaniye Tarihi I 

S 3 0 0 3 3 6
42. TRHYL797  Tarihsel Süreçten Günümüze Ermeni Meselesi  S 3 0 0 3 3 6
43.  TRHYL799 Milli Mücadele Dönemi İstanbul Hükümeti ve Ankara İlişkileri   S 3 0 0 3 3 6
44. TRHYL801  Milli Mücadele’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı  S 3 0 0 3 3 6
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TRHYLU2700 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
2. TRHYLS101 Yüksek Lisans Seminer Z 0 2 0 2 0 6
3. TRHSEC2YY TARİH 2. YY SEÇMELİ DERSLER S 3 0 0 3 3 6
4. TRHSEC2YY TARİH 2. YY SEÇMELİ DERSLER
S 3 0 0 3 3 6
5. TRHSEC2YY TARİH 2. YY SEÇMELİ DERSLER S 3 0 0 3 3 6
 Toplam   13 2 0 15 9 30
 
 1. SINIF II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ
 SIRA
NO
 DERS KODU  DERS ADI  Z/S T   U  L  TS  K   AKTS
1. TRHYL712

Orta Asya Türk Kültür Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
2. TRHYL714

Türkiye Selçukluları Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
3. TRHYL716
Türk-Moğol İmparatorluğu Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
4. TRHYL718

Timurlular Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
5. TRHYL720
İslam Kültür ve Medeniyeti Tarih
S 3 0 0 3 3 6
6. TRHYL722
Endülüs Kültür ve Medeniyeti Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
7. TRHYL724

Ticaret Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
8. TRHYL726
Şehir Tarihçiliği ve İslam Medeniyetinde Merkezi Şehirler
S 3 0 0 3 3 6
9. TRHYL728
Osmanlı Dönemi Arap Coğrafyası Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
10. TRHYL730
Osmanlı Klasik Döneminde Merkez ve Taşra Teşkilatı  
S 3 0 0 3 3 6
11. TRHYL732

Yeniçağ Osmanlı Diplomasi Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
12. TRHYL734
Osmanlı Arşiv Belgeleri II
S 3 0 0 3 3 6
13. TRHYL736
19. Yüzyıl Osmanlı Fikir Hareketleri
S 3 0 0 3 3 6
14. TRHYL738

II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Faaliyetleri

S 3 0 0 3 3 6
15. TRHYL740
Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatında Modernleşme 
S 3 0 0 3 3 6
16. TRHYL742
Atatürk İlke Ve İnkılâplarının Analizi
S 3 0 0 3 3 6
17. TRHYL744

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal ve Ekonomik Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
18. TRHYL746

Türk Düşünce Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
19. TRHYL748

20. Yüzyıl ABD ve Avrupa Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
20. TRHYL750

20. Yüzyıl Türkiye’sinden  Portreler

S 3 0 0 3 3 6
21. TRHYL752
Geç Osmanlı Devrinden Cumhuriyetin İlk Yıllarına Gündelik Yaşam ve Kadın
S 3 0 0 3 3 6
22. TRHYL754
Türk Eğitim Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
23. TRHYL756

Yurt Dışı Kütüphane ve Arşiv Kaynakları

S 3 0 0 3 3 6
24. TRHYL758
Milli ve Evrensel Bakışla İnsan ve Lider Atatürk
S 3 0 0 3 3 6
25. TRHYL760

Çukurova Bölgesinde Türk-Ermeni İlişkileri II

S 3 0 0 3 3 6
26. TRHYL762
Anadolu’da Amerikan Misyonerlik Faaliyetlerinin Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
27. TRHYL768

Orta ve Yeni Asur Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
28. TRHYL770
Geç Hitit Devletleri Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
29. TRHYL772

Osmanlı Modernleşme Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
30. TRHYL774
Modernleşme Dönemi Osmanlı Askeri Sisteminde Dönüşüm (1789-1918)
S 3 0 0 3 3 6
31. TRHYL776
Yakınçağ Osmanlı Diplomasisi 
S 3 0 0 3 3 6
32. TRHYL778

Osmanlı Para ve Fiyat Tarihi

S 3 0 0 3 3 6
33. TRHYL780
Yakınçağ Osmanlı Tarihinde Fikir Hareketleri 
S 3 0 0 3 3 6
34. TRHYL782
Osmanlı Müellifleri Tarihi
S 3 0 0 3 3 6
35. TRHYL784

Yakınçağ’da Osmanlı Devleti’nin Afrika ve Ortadoğu Politikası

S 3 0 0 3 3 6
36. TRHYL786

Osmanlı Devleti’nde Askeri İsyanlar ve Darbeler

S 3 0 0 3 3 6
37. TRHYL788

Osmanlı Devleti’nde Ulaşım ve Haberleşme

S 3 0 0 3 3 6
38. TRHYL790
Yerel Tarih ve Sözlü Tarih Çalışmaları
S 3 0 0 3 3 6
39. TRHYL792
Cumhuriyet Dönemi Türk-Amerika İlişkileri 
S 3 0 0 3 3 6
40. TRHYL794

Osmaniye Tarihi II

S 3 0 0 3 3 6
41. TRHYL796

Milli Mücadele’de Cepheler

S 3 0 0 3 3 6
42. TRHYL798
Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası
S 3 0 0 3 3 6
43. TRHYL800
Atatürk Dönemi Kültür Politikaları
S 3 0 0 3 3 6
44. TRHYL802
Tarih Araştırmalarında Yazım Sorunu
S 3 0 0 3 3 6
45. TRHYL804
14-15. Yüzyılda İran ve Azerbaycan’da Şii Hareketler 
S 3 0 0 3 3 6
46. TRHYL806

Tarihi Süreçte İsmâilîler

S 3 0 0 3 3 6
47. TRHYL808

Türk-İngiliz İlişkileri

S 3 0 0 3 3 6
48. TRHYL810
Seyahatnamelerde Akkoyunlu-Karakoyunlu Türkmenleri
S 3 0 0 3 3 6
49. TRHYL812
Ortaçağ İslam Dünyasında Eğitim
S 3 0 0 3 3 6
 50. TRHYL814 

Selçuklu-Bizans İlişkileri

 0  0  3  6
 51.  TRHYL816  İslam Dünyasında Gulam Sistemi  0  0  6
 52. TRHYL818   Selçuklularda Toplum ve Ekonomi  S  3  0  0  3  3  6
 53. TRHYL820   Ortaçağ Avrupa'sında Toplum ve Ekonomi  S  3  0  0  3  3  6
 54.  TRHYL822  Ortaçağ Tarihinin Farsça Kaynakları  S  3  0  0  3  3  6
 55.  TRHYL824  Ortaçağ Tarihinin Arapça Kaynakları  S  0  0  3  3  6
Not 2. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. 2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1.  TRHYLU3700 Uzmanlık Alan Dersi
Z 4 0 0 4 0 6
2.  TRHYLTEZ201 Tez Çalışması 
Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.  2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
SIRA
NO
DERS KODU DERS ADI Z/S T U L  TS  K AKTS
1. TRHYLU4700 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
2. TRHYLTEZ202 Tez Çalışması  Z 0 0 0 0 0 24
 Toplam   4 0 0 4 0 30
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM ACTS : 120

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
emelhimmetoglu@osmaniye.edu.tr