Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Bölüm Politikası
 • Bölüm kurumsal alt yapısını güçlendirmek,
 • Bölüm kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
 • Bölüm teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
 • Öğrencileri bölümün temel parçası hâline getirerek hem bölümün hem de öğrencilerin gelişimine olanak sağlamak,
 • Tarih bölümleri içerisinde kendine özgü bir yere sahip olmak.

 

Eğitim-Öğretim Politikası
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan Tarih araştırmacılarını Türk akademisine kazandırmak eğitim-öğretim politikamızın temelidir.
 • Temel politikamızdan hareketle Tarih alanında gerekli bilgi ve beceri ile donanmış öğrenciler mezun etmek, 
 • Meslekî ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,

 

 Araştırma-Geliştirme Politikası

 

 • Çağın gerektirdiği nitelikte araştırma ve yayım yapabilmek,
 • Nitelikli araştırma ve yayımların yapılabilmesi adına gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri meydana getirmek,
 • Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim hâlinde olmak.

 

Kalite Politikası
 • Kaliteyi bir kültür haline geitrerek bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek,
 • Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarını sunmaya çalışmak,
 • Disiplinlerarası çalışabilmeyi sağlamak,
 • Alanında yenilikçi olmak.

 

Memnuniyet Politikası
 • Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve idari pesonelimizin eğitim faaliyetleri dışında kalan zamanlarını kaliteli değerlendirebilmelerini sağlayabilmek için üniversitemiz tarafından sunulan imkânlar,
 • Engelsiz üniversite, fakülte ve bölüm olarak; öğrenci, akademik personel ve idari personelin gereksinimlerini karşılamak.

 

İnsan Kaynakları Politikası
 • Nitelikli insan gücünün bölümümüze kazandırılması,
 • İnsan kaynağına ve onun katkılarına değer verilmesi,
 • Etkin ve verimli bir çalışma ortamının temelinin oluşturulmasının sağlanması.

 

Kurumsal İletişim Politikası
 • Bölüm içi ve dışında gerçekleştirilen etkileşimlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal imajın gerektirdiği gibi destekleyici iletişim kurulmasıdır.

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 OSMANİYE
emelhimmetoglu@osmaniye.edu.tr