Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Dekan'ın Mesajı


Prof. Dr. Coşkun ÖZALP
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
+90 328 827 10 00- 3400-3402
+90 328 827 00 97
coskunozalp@osmaniye.edu.tr
coskunozalp@korkutata.edu.tr


“Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin genel olarak kuruluş amaçları; bünyesinde bulunan bölümler itibariyle bilimsel araştırmaların yapılması, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde modern eğitim-öğretiminin gerçekleştirilmesi, sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi, ülke sanayisinin teknolojik alt yapısının geliştirilmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin oluşturulması, özel sektörde AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi olarak sıralanmaktadır.

Osmaniye ili diğer illere oranla doğu illerinden en çok göç alan illerimiz arasında olup bu durum Osmaniye'nin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Buna karşın ilin teşvik yasasından faydalanması, gelişen bir organize sanayi bölgesine sahip olması, doğuyla batıyı birleştiren konumu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ilin ekonomisini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Osmaniye, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Kerkük-Yumurtalık petrol boru hatları ile birlikte Bakanlar Kurulu'nun 19/9/2007 tarihli kararı uyarınca Ceyhan'da kurulan 13 milyon 471 bin 964, 34 m2'lik alana sahip "Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi" ve "Yumurtalık Serbest Bölgesi’ne en yakın ildir. Bu nedenle bölgede kurulacak rafinelere, petrokimya tesislerine, petrol ve doğalgaz depolama tesislerine, tersaneler ve limanlara, enerji santralleri ve arıtma tesislerine, imalat sanayisine vb. işletmelerine nitelikli istihdam ve danışmanlık hizmetleri sağlamada ve aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde sanayi AR-GE projeleri oluşturulmasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin önemi açıkça görülmektedir.

Ayrıca illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre Osmaniye ili, sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından 47. sırada yer almaktadır. Osmaniye ilinin mevcut sırasında daha yukarılara çıkabilmesi başta sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinde ivme kazanmasıyla mümkün olabilecektir. Sanayinin hızlı ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde ivme kazanabilmesi için yükseköğretim görmüş teknik elemanların sektöre katılımı ve teknoloji tabanlı yeni işletmelerin kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, Osmaniye ilinde hem mevcut potansiyelini etkin değerlendirebilmek hem de ilin gelişmişlik düzeyini arttırabilmek için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde; Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Matematik, Kimya, Fizik, Biyoloji Bölümleri kurulmuş olup, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin kurulması çalışmaları devam etmektedir.

Kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile sağlanacak faydalar aşağıda özetlenmiştir:

- Osmaniye ili, Akdeniz Bölgesi ile Güney Doğu Anadolu'nun birleşim noktası olması, Pozantı-Gaziantep Otoyolu'nun topraklarından geçmesi ve İskenderun-Adana yol kavşağında bulunması bakımından önemli bir coğrafi konumdadır. Ayrıca, Osmaniye'nin Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay illerinin merkezinde olması ve bu illerdeki sanayi varlığının cazibe oluşturulması sebebiyle Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ayrı bir önemi olacaktır.

- Osmaniye'deki sanayi kuruluşları genelde küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) niteliğindedir. Bu işletmelerin finansman, araştırma ürün ve kalite geliştirme, pazarlama, teknoloji ve verimlilik ile ilgili sorunların bulunmakta olup, vasıflı işgücü temininde sıkıntılar çekilmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin bu sıkıntıların çözümünde önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

- Osmaniye'de özel sektörde gözlenen yatırım atağı, Osmaniye'nin geleceği için ümit verici gelişmelere işaret etmektedir. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi ayrı bir canlılık kaynağı olmuştur. Osmaniye Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ilde yeni yatırımların çekilmesi, var olan yatırımların geliştirilmesi, yeni şirketlerin kurulması vb. işlere olan etkisi düşünüldüğünde sanayiye büyük katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin bölge kalkınmasına ve ilin gelişmişlik düzeyine tartışmasız olumlu katkıları olacağı düşünülmektedir.

- Son yıllarda devlet tarafından sağlanan destek ve teşviklerle Osmaniye'de gözlenen yatırım atağının  devam etmesi ve sanayileşme sürecinde sürekliliğinin sağlanması durumunda yaratılacak istihdam alanı ile yurtiçi ve yurtdışına olan göç önlenebilecek ve halkın refah seviyesi yükselecektir. Bu kapsamda sanayileşme sürecinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı, danışmanlık, proje oluşturma gibi faaliyetlerde ilde kurulan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Kamu kurumları (TUBİTAK, DBT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı vb.) ile geliştirilecek ortak projeler sanayinin problemlerinin çözümlemesinde çok faydalı olacaktır.

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin ileriki zaman dilimleri içerisinde yapacağı kongre, sempozyum, konferans gibi etkinlikler ilin ekonomisini canlandırmada etkin bir rol oynayacaktır.”Güncelleme 14.12.2023 10:53:3122 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
muhdekanlik@osmaniye.edu.tr