Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Tanıtım

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Endüstri Mühendisliği ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretim ve dağıtımını, makina, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini, yönetilmesini ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır. Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan Endüstri Mühendisliği, aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır.

Endüstri mühendisleri, problemleri, mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak, sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak ve her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden geliştirdiği sistem yaklaşımı ve güncel bilgi teknolojilerini kullanarak çözer. Endüstri Mühendisleri, her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır.

Endüstri Mühendisinin Görevleri;

Üretilecek ürüne göre üretim sürecini planlar.
Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine ve tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar.
Hammadde, ürün ve stok kontrolünü yapar, sipariş miktarını tespit eder.
Yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştırmak için gerekli verileri hazırlar.
Çalışanların verimli olabilmesi için iş bölümü yapar ve iş emirlerini hazırlar.
Ürün veya hizmetin, tüketicilere sağlayacağı faydanın en yüksek düzeye ulaşması için dağıtım yöntemini tespit eder ve uygulanmasını sağlar.


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE ALINAN DERSLER

Endüstri Mühendisliği bölümü, birinci sınıfta Endüstri Mühendisliğine Giriş dersi ile mesleki derslere başlamakla birlikte Matematik I ve II, Fizik I ve II, Kimya gibi temel bilimlere ait dersler almaktadır. İkinci sınıfta Mühendislik Ekonomisi, Ergonomi, İş Etüdü gibi mesleki derslerin yanı sıra Malzeme Bilgisi, Üretim Yöntemleri I ve II, Bilgisayar Programlama gibi diğer alanlardaki dersler ile öğrenciler desteklenmektedir. Üçüncü sınıfta ise Simülasyon I ve II, Yöneylem Araştırması I ve II, Üretim Planlama ve Stok Kontrolü gibi mesleki dersler anlatılmaktadır. İkinci ve üçüncü sınıftan sonraki yaz dönemlerinde öğrencilerin saha deneyimleri elde etmeleri için yaz stajı uygulamaları mevcuttur. Son sınıfta ise Bitirme Projesi ve Mezuniyet Tezi ile öğrenciler lisans eğitimlerinde öğrendikleri Endüstri Mühendisliği yöntemlerini belirlemiş oldukları bir probleme uygulayarak lisans tezi hazırlamaktadır.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Endüstri Mühendisleri günümüzde farklı sektörlerdeki iş alanlarında çalışma fırsatı bulabilmektedir. Bu sektörlerden bazıları; Kamu Sektörü, Üretim Sektörü, Otomotiv Sektörü, Lojistik ve Dağıtım Sektörü, Danışmanlık Sektörü, Hizmet Sektörü, Enerji Sektörü, Bilişim Teknolojileri Sektörü, Bankacılık ve Finans Sektörü, Hızlı Tüketim Malları Sektörü, Yazılım ve Bilişim Sektörü, Sağlık Sektörü, Turizm Sektörü.

 
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288271000
emb@osmaniye.edu.tr