Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Temel DeğerlerTemel Değerlerimiz
Evrensellik Üniversitemiz görev ve sorumlulukları çerçevesinde, çalışan ve tüm paydaşlar ile evrensel ve toplumsal değerlere saygılı ve duyarlı olmak,
Yenilikçi Yeni düşünceler ile teknolojinin temeli olan bilimsel bilgileri üretmek ve ülkemiz sanayisinin kullanımına sunmaktır,
Sürekli Geliştirme Genel yönetim, eğitim ve araştırma-yayında daha ileriye gitmek için sürekli çaba ve arayış içinde olmak,
Etik Değerlere Bağlılık Çalışmalarımızda hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere dikkat etmek,
Toplumsal Sorumluluk Öğrencilerimize, mezun olduklarında toplumun ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alacak şekilde mesleklerini icra etmelerini sağlayacak şekilde eğitim, uygulama ve sosyal sorumluluk fırsatı sunmak,
Öğrenci Merkezli Öğrencilerimizde odaklanmak ve öğrenme ihtiyacı ortaya çıkarmak ve gerekli ortamı sağlamak suretiyle, öğrencilerimizin öğrenme konusunda daha istekli olmalarını teşvik etmek, bilimsel düşünme ve uygulama yeteneği gelişmiş bir şekilde mezun edilecek araştırmacı bilim insanlarının yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir,
Şeffaflık Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin somut ve anlaşılabilir şekilde verilebilmesi için şeffaf hareket etme,
Katılımcılık Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlamak, tüm paydaşların görüş ve düşüncelerine değer vermek,
Çevreye Duyarlılık Çevrenin korunması, sürdürülebilirliği ve iyileştirilmesi için öncü olmak,
Bilimsel Özgürlük Oluşturulan özgür düşünce ve tartışma ortamı neticesinde tüm paydaşların katılımı ile kurumsal kimliğin güçlenmesini ve gelişmesini sağlamak, nitelikli akademik yayınların oluşmasını sağlamak,
Yüksek Akademik Nitelik Uluslararası düzeyde ilgi ile izlenecek ve takip edilecek bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve bilimsel makaleler üretmek,
Kurumsal Aidiyet Üniversitemiz çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlamak, önemsemek, farklı fikir ve önerilere anlayış ile yaklaşarak yeni fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak,
Teknoloji
Ülkemizin çağdaş teknoloji düzeyinde gelişmesini sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmak ve araştırma sonuçlarının uygulanışını izleyerek yeni projeler üretmek ve sonuçlandırmak,
 Hedef Ülkemizin bilimsel ve teknolojik alanda gelişimine hizmet edecek bilimsel değerlere sahip günümüz toplum ihtiyaçlarını ve sürekliliğini sağlayabilecek, sürdürülebilir kalkınma planlarının hazırlanmasına katkıda bulunabilecek, bunların uygulama alanlarına aktarılabilmesinde aktif bir rol oynayacak çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde entegre olabilecek ve çeşitli sektörlerde de faal olarak hizmet verebilecek aranan nitelikte insanlar yetiştirmektir.


Güncelleme 30.01.2023 14:04:46
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
muhdekanlik@osmaniye.edu.tr