Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Mühendislik Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
                                                

 

Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiyenin mevcut enerji tablosuna bakıldığında Türkiyenin enerji talebinin yaklaşık %72sini ithal kaynaklardan karşıladığı, yerli kaynaklardan enerji talebini az miktarda sağladığı görülmektedir. Türkiyeyi bir enerji koridoru haline getiren yapım ya da tasarım aşamasında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ve doğal gaz boru hatlarının kesiştiği bir konumda yer almaktadır. Özellikle Osmaniye ili yakınında Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Kerkük-Yumurtalık petrol boru hatlarının ve “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi”nin kurulması ile bu bölgenin bir enerji merkezi olması sağlanmıştır. Bu kapsamda bölgemizde kurulmuş olan bu enerji merkezinde ihtiyaç duyulan yetkin ve donanımlı enerji mühendisi ihtiyacını karşılama, kurulacak işletmelere enerji alanında teknik danışmanlık ve sanayi ar-ge projelerinin oluşturulması konularında hizmet verecek Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ülkemizin enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik gerçekleştireceği akademik çalışmalar ile de ülkemize enerji alanında bilimsel katkı sağlayacaktır.


Mühendislik Fakültesi bünyesinde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmasına ilişkin teklif Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.11.2006 tarih ve 027281 sayılı yazısıyla Mühendislik Fakültesi bünyesinde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır.

Mühendislik, bilim yoluyla elde edilmiş tüm bilgilerden, akıl ve deneyim yoluyla somut sentezlere vararak, insana ya da genel kapsamıyla canlıya yararlı oluşumları yaratma gücü ve çabasıdır. Mühendislik bir düşünce sistematiğidir, bir bilim değil bir sanattır. Bilimi uygulama sanatıdır. Bu sanatın üç temel ilkesi güvenlik, ekonomi ve uygulanabilirliktir.

Enerji; üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Günlük yaşamda her aşamada kullanım alanı bulan başlıca enerji çeşitleri; Isı Enerjisi, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Kimyasal Enerji, Biyokütle, Nükleer Enerji, Hidro Enerji, Elektrik Enerjisi, Manyetik Enerji, Ses Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Kütle-Çekim Enerjisi, Elektrostatik Enerji, Hidrojen Enerjisi, Jeotermal Enerji şeklinde sıralanabilir.

Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliğinin amaçlarından bazıları aşağıda özetlenmiştir.

• Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
• Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak.
• Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal ve kültürel etkilerini kavramasını sağlamak.
• Enerjinin elde edilme yöntemlerini açıklamak.
• Sektörel enerji tüketimlerini belirlemek.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılacağı alanları tespit etmek.
• Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak.
• Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak.
• Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.
• Yeni ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak.
• Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini araştırmak ve gidermek üzerine çalışmalar yapmak.
• Türkiyenin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmak.
• Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek.
• Öğrencilerin lisans üstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak.
• Alternatif enerji kaynakları hususunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Bu bilgiler doğrultusunda, Enerji Sistemleri Mühendisliği konusunda temel bilgiye sahip olan mühendislerin yetiştirilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bununla birlikte, güneş, jeotermal, rüzgar, hidrojen, nükleer ve hidrolik enerjisinden yararlanma, ilgili sistemlerin tesisat tasarımı, boyutlandırılması, imalatı ve işletilmesi gibi konuların da Enerji Sistemleri Mühendisliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288250097
muhdekanlik@osmaniye.edu.tr