Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri
ZORUNLU DERSLER
 I. Yarıyıl
Sıra
No 
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
 1.  EMB113 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Z 3 0 0 3 3 4
Mühendis nedir? Mühendislik dalları. Enerji Sistemleri Mühendisliğinin tanıtımı. Mühendislik etiği. İstatistik. Metrik birimler ve birim dönüşümleri. Newton kanunları. Malzeme bilimi. İmalat yöntemleri. Termodinamiğe giriş. Isı transferi. Teknik gezi. Enerji kaynakları, enerji teknolojisinin tarihi gelişimi, buhar enerjisi ve makinaları, içten yanmalı motorlar, güç santralleri, enerji istatistikleri, yenilenebilir enerji, nükleer enerji, enerji üretiminde yeni arayışlar, konvansiyonel enerji kaynaklan, bilim ve teknolojide gelişmeler.
 2. EMB109   BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I  Z  2 2 2 4 3 5
Bilgisayar destekli çizime giriş. Temel teknik resim adımları ve izdüşüm teknikleri. Kesit görünüş alma kuralları. Üç boyutlu modellemede temel kavramlar. Üç boyutlu parça tasarımı ve katı modelleme. Üç boyutlu modelden iki boyutlu teknik resim oluşturulması ve detaylandırma. Montaj modellemesi ve parçaların montajı. Yüzey modelleme. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve uygulamaları.
 3. EMB105 MATEMATİK  I Z 3 0 0 3 3 4
Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda Limit, Limitlerde Belirsizlik Durumları, Fonksiyonlarda Süreklilik, Matrisler, Determinantlar, Cramer kuralı, Lineer Denklem Sistemleri, Vektörler, Vektör Uzayı, Özdeğer ve Özvektörler, Lineer Dönüşümler. Türev, Türev uygulamaları, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Trigonometrik ve Hiperbolik fonksiyonlar. Karmaşık sayılar. L’ Hospital Kuralı.
 4.  EMB107  FİZİK I Z 3 0 0 3 3 4
Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Dairesel hareket ve newton kanununun diğer uygulamaları, İş ve enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Lineer momentum ve çarpışmalar, Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi, Yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve Esneklik, Salınım hareketi.
5.  ENF I  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 2 4 3 4
Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet ve kullanımları ile HTML ve JAVA programlama.
 6.  AİT101  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 0 2 2 2
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı. I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Antlaşması, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması, iç isyanlar.
 7.  YD103 YABANCI DİL I (İNG) Z 2 1 0 3 2.5 5
Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve olmak fiili ile di'li geçmiş zaman. (Have got) yapısının örneklerle kullanımı.
 8.  TD101  TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 2 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçe'de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe'nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 II. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
 1.  EMB102  MATEMATİK II Z 3 0 0 3 3 4
Diziler, seriler, kuvvet serileri. Binom, Taylor Serileri. Fonksiyonların Taylor ve Maclaurin serisine açılımları, Eğrilerin Parametrik incelenmesi. Eğrilerin kutupsal incelenmesi. Belirsiz İntegral. İntegral alma kuralları. Belirli integral ve Uygulamaları, İkinci Dereceden Sabit ve Değişken Katsayılı Lineer Denklemlerin Çözümü. Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kismi Türev, Maximum ve Minimum Bulma (Langrange Çarpanları Metodu). Çok Katlı İntegraller, İntegralle Alan ve Hacim Hesabı, Eğrisel İntegral.
 2.  EMB120  GENEL KİMYA  Z 3 0 0 3 3 4
Kimyasal bağıntılar, kimyasal tepkimeler, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler, kimyasal denge, asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri, termodinamik, elektro- kimya, radyo aktiflik, organik kimya.
 3.  EMB116  BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM II Z 1 2 2 3 2 5
Üç boyutlu modellemede temel kavramlar. üç boyutlu parça tasarımı ve katı modelleme. Üç boyutlu modelden iki boyutlu teknik resim oluşturulması ve detaylandırma. Montaj modellemesi ve parçaların montajı. Yüzey modelleme. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve uygulamaları.
 4.  EMB108  FİZİK II Z 3 0 0 3 3 4
Yük madde ve elektrik alanı. Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve kondansatör, akım ve direnç. Elektromotor kuvvet, devreler ve magnetik alan. Amper yasası ve Faraday İndüksiyon yasası. İndüktans ve maddenin magnetik özellikleri. Elektromagnetik dalgalar
 5.  EMB114  BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Z 1 2 2 3 2 4
C fonksiyonları, Değişkenler, Sabitler, Operatörler, Program denetim deyimleri, Kütüphane fonksiyonları, Diziler, İşaretçiler, Bit operatörleri, Dosyalar.
 6.  AİT102  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 0 2 2 2
Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.
 7.  YD104  YABANCI DİL II (İNG) Z 2 1 0 3 2.5 5
Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar,. Geniş zaman, olma ilgili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı.
 8.  TD102  TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 2 2
Türkçe'nin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçe ‘de isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması. Zarfların ve edatların Türkçe ‘de kullanış şekilleri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 III. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
 1. EMB201  MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ I Z 3 0 0 3 3 5
Temel Kavramlar. Newton Kanunları, birimler, çekim kanunu, vektör işlemleri. Maddesel Noktaların Statiği; Düzlem Kuvvetler Sistemi, Uzay Kuvvetler Sistemi. Rijit Cisimler ve Eşdeğer Kuvvet Sistemleri. Rijit Cisimlerin Dengesi. Yayılı Kuvvetlerin Ağırlık Merkezleri. Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi. ; Kafes Sistemleri, Çerçeveler ve Makineler. Sürtünme. Yayılı Kuvvetlerin Atalet Momentleri; Alanların ve Kütlelerin Atalet Momentleri. Virtüel İş Metodu.
 2.  EMB203 MALZEME BİLGİSİ Z 3 0 0 3 3 5
Malzeme bilimine giriş. Atom yapısı. Kristal yapılar. Katılarda hatalar. Yayınım (Difüzyon). Mekanik testler: Çekme testi, Sertlik testi, Darbe testi, Yorulma testi, Sürünme testi. Malzemelerin fiziksel özellikleri: Elektriksel, Isıl ve Manyetik Özellikler, Korozyon.
Fazlar ve faz çizgeleri: İkili eş biçimli faz çizgeleri, ikili ötektik faz çizgeleri, demir-karbon faz çizgesi. Faz dönüşümleri, Metal alaşımların ısıl işlemleri, Metal ve alaşımların yapı ve özellikleri, Seramik malzemelerin yapı ve özellikleri, Polimer malzemelerin yapı ve özellikleri, Kompozit malzemelerin yapı ve özellikleri. Malzemelerin fiziksel özelliklerini kimyasal bileşimleri ile atomsal bağ yapıları, kristal düzlem ve doğrultuları, Bravais ve Miller indisleri, yapısal kusurlar ile bunların kristal yapılı malzemelerin özelliklerine etkileri, malzemelerin mekanik özelliklerinin anlaşılması ve bunların ölçülmesi, yayınmanın kristal yapılı malzemelerin kimyasal bileşimine ve mekanik özelliklerine etkisini tanımlama ve bir boyutlu problemler, iki bileşenli faz diyagramları, alaşım sistemlerinde katılaşma ve yayınma prensipleri, metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerde yapı-özellik ilişkisi, korozyon türleri, korunma yöntemleri
 3. EMB205  TERMODİNAMİK Z 3 0 0 3 3 5
Termodinamik bilimine giriş: Amaç, sınıflandırma ve uygulama alanlarının detaylı tanıtımı. Temel kavramalar: termodinamik sistemler (açık, kapalı, adyabat, diyabat) ve özellikleri, enerji ve sınıflandırılması (depo halinde, geçiş halinde, makroskobik, mikroskobik enerjileri), ısı enerjisi ve mekanik enerji, sıcaklık ve basınç (tanım, özellikler ve ölçüm ilkeleri). Boyut ve birimler: Temel büyüklüklerin boyutu ve birimleri, birim sistemleri, SI birim sistemi (temel, tamamlayıcı ve türetilmiş SI birimleri), birim çözümlemesi. Saf maddelerin termodinamik özellikleri: Özellik tanımı ve sınıflandırılması, özgül büyüklükler (yoğunluk, özgül ağırlık, iç enerji, entalpi, entropi), saf maddelerin faz değişim safhaları (katı, sıvı, buhar) ve diyagramları, gazların davranışları ve durum denklemleri (ideal gazlar, gerçek gazlar). Kütle ve enerji korunumu ilkeleri: Genel kütle ve enerji korunum denklemleri, kapalı sistem çözümü, açık sistemlerin (düzgün, kararlı ve kararsız akışlar) çözümü. Termodinamiğin I. Kanunu ve uygulamaları: Genel denklem ve türetimi, kapalı ve açık sistem denklemlerinin özelleştirilmesi, durum değişimleri (sabit hacim, sabit basınç, sabit sıcaklık, adyabatik ve politropik), ideal gazlarda durum değişimi bağıntılarının türetimi ve mühendislik problemlerinde uygulanması.
 4.  EMB207 TEMEL ELEKTRİK Z 3 0 0 3 3 5
Elektrik mühendisliği hakkında temel bilgiler. Devre çözümü. Alternatif akım devreleri ve güç. Frekans cevabı ve geçici olaylar. RL, RC, RLC devreleri. Yarı iletken devre teknolojisinin incelenmesi. Diyot, transistör devre elemanlarının incelenmesi. İşlemsel yükselteçler. Sayısal elektronik. Evirici ve evirmeyen sayısal elektronik devreleri. Elektrik makinelerinin temelleri. Motorlar ve jeneratörler. Elektrik mühendisliği hakkında temel bilgiler. Devre analizi. Alternatif akım devreleri ve güç. Frekans cevabı ve geçici olaylar. Elektronik devreler. Yarı iletkenler ve diyotlar. transistorlar ve kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendirme. Dijital elektronik. Elektrik makineleri. Elektro-mekaniğin temelleri.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  EMB204 ÖLÇME TEKNİĞİ Z 3 0 0 3 3 5
Mühendislikte ölçme ve temel kavramlar. Temel analog ve dijital elektronik. Fourier teknikleri. Boyut, basınç, akış, sıcaklık, ısı, kuvvet, şekil değiştirme, titreşim ve ses ölçümleri için yöntemler ve algılayıcılar ilgili temel kavramlar. Ölçmede ve ölçüm aletlerinde hatalar. Deney verilerinin, belirsizlik ve istatistiksel çözümü. Grafiksel ve matematiksel veri çözümü. Ölçme ile ilgili temel kavramlar. Deney verilerinin belirsizlik ve istatistik analizi Temel analog elektronik. Fourier teknikleri. Dijital elektronik Boyut, basınç, akış, sıcaklık, ısı, kuvvet, şekil değiştirme, titreşim ve ses ölçümleri için yöntemler ve sensörler ilgili temel kavramlar. Deney verilerinin belirsizlik ve istatistik analizi. Rapor yazımı ve sunuşu.
 2. EMB206 TERMODİNAMİK II Z 3 0 0 3 3 5
Termodinamiğin II. Kanunu: Tersinir ve tersinmez işlemler, Carnot ilkesi, Carnot ısı ve soğutma makineleri, entropi ve ekserji: Clausius eşitliği ve entropi, entropinin artış ilkesi, entropi hesap yöntemleri, ideal gazlarda entropi değişimlerinin belirlenmesi, ekserji kavramı, bir sistemin ekserji değişimi, açık ve kapalı sistemler için ekserji çözümü. Gaz çevrimleri: Çevrim ilkeleri, çevrim ısıl verimi, Otto çevrimi, dizel çevrimi, diğer gaz çevrimleri (Stirling, Ericsson ve Brayton). Buhar çevrimleri ve termik güç santralleri: Carnot buhar çevrimi, Rankine çevrimi, Molier h-s diyagramı, termik güç santrali elemanları, güç santrallerinin termodinamik çözümü, kojenerasyon. Gaz karışımları ve yanma çözümü.
 3. EMB208 TEMEL ELEKTRONİK Z 3 0 0 3 3 5
Elektrik mühendisliği hakkında temel bilgiler. Devre çözümü. Alternatif akım devreleri ve güç. Frekans cevabı ve geçici olaylar. RL, RC, RLC devreleri. Yarı iletken devre teknolojisinin incelenmesi. Diyot, transistör devre elemanlarının incelenmesi. İşlemsel yükselteçler. Sayısal elektronik. Evirici ve evirmeyen sayısal elektronik devreleri. Elektrik makinelerinin temelleri. Motorlar ve jeneratörler. Temel elektriksel kavramlar; akım, gerilim, güç, enerji, iş, elektrik alanı, Temel elektrik kanunları; Ohm kanunu, Kirchhoff kanunları, Elektrik/elektronik devre elemanları; Anolog ve dijital ampermetre, voltmetre, ohmmetre yapıları, çalışma prensipleri ve kullanımı; akım, gerilim, direnç, dB, endüktans, kapasite, güç, beta akım kazancı ölçümü ve yarı iletken elemanların kontrolü. Osilaskop yapıları, çalışma prensipleri ve kullanımı; frekans, periyot, faz farkı ölçümü, Sinyal üreteçleri; kullanımı, sinüs, kare, üçgen, testere dişi sinyaller, frekans ayarı, genlik ayarı, Elektrik/elektronik devre elemanları testleri; Elektronik devre şeması okuma, seri, paralel, seri-paralel ve karışık, direnç, bobin ve kondansatör devreleri, Doğrultma devreleri, pasif filtre ve regülatör devre uygulamaları, Baskı devre çizimi, alt ve üst görünüş çıkarma, baskı devrenin plakete aktarılması yöntemleri, plaketin delinmesi, Havya ve lehim özellikleri, lehim pompası, lehimleme teknikleri.
 4.  EMB212 ENERJİ KAYNAKLARI Z 3 0 0 3 3 5
Rüzgar enerjisi, rüzgar enerji potansiyeli, Türkiye’de rüzgar enerji haritası, güneş enerjisi, güneş enerji potansiyeli, pasif güneş enerjisi, aktif güneş enerjisi, jeotermal enerji, jeotermal enerjinin Türkiye’deki potansiyeli, biyoenerji, biyokütle potansiyeli, mini hidroenerji ve potansiyeli, atıklardan enerji üretimi: katı yakıtlardan enerji üretimi, enerji tasarrufu ve imkanları, biyodizel potansiyeli ve üretimi. Temel enerji terimleri, yakıt hücreleri, elektrolizerler, biyokütleden hidrojen üretim prosesleri için tanıtıcı bir bölümle beraber mekanik ısı motorları, hidrojen enerjisi, güneş, rüzgar ve su enerjisi başlıklarını da içermektedir. Isıl güç santrallerinin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tanıtılması. Çeşitli tür ısıl güç santral tasarımı ile ilgili bilgilendirme. Isı üretim süreçlerinin kavranması. Isıl güç santrallerinin ana yapı elemanlarının öğretilmesi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  V. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1. EMB201 ISI TRANSFERİ Z 3 0 0 3 3 5
Sabit ve zamana bağlı rejimlerde düz levha, silindirik ve küresel cisimlerde bir ve iki boyutta ısı iletimi. İçinde ısı kaynağı bulunan haller; çok katlı cisimlerde ısı geçişi. Sayısal yöntemlerin ısı iletimi sorularında kullanılması, kanatçıklar. Isı ışınımı, siyah ve gri yüzeyler arasında ısı ışınımı, şekil faktörleri, ışınım kalkanı, gaz ışınımı. Hidrodinamik ve ısıl sınır tabakalar. Doğal ve zorlanmış ısı taşınımı. Boyutsuz sayılar; Reynolds benzerliği. Boru ve boru demetlerinde akış. Buharlaşma ve yoğuşma. Isı değiştiricileri; tesirlilik yöntemi. Kütle geçişi ve kanunları. Isı ve kütle geçişi arasındaki benzerlikler. Taşınım ve yayınım yollarıyla kütle geçişi. Borularda ve cisimler etrafındaki akışta zorlanmış konveksiyonda ısı transferi. Cisimler etrafında ve boş hacimlerde serbest konveksiyonla ısı transferi. Film ve damlacık yoğuşması. Durgun ortamda ve zorlanmış konveksiyonda kaynama. Gaz ve katı madde radyasyonu. Konveksiyon ve radyasyonla ısı transferi. Isı esanjörleri. Kütle transferi.
 2.  EMB303 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ I Z 3 0 0 3 3 5
Akışlar mekaniğinin tanımı, akışkanların bazı fiziksel özellileri: Yoğunluk, basınç, sıcaklık, viskozite yüzey gerilimi. Akışkan hareketinde temel ilkeler: Kontrol yüzeyi/hacmi, hareketin izafiliği, akışkan hareketinin aşamaları, akımın boyutsuz parametreleri Reynolds, March, Froude. sayıları, model–gerçek benzeşimi, boyut çözümü ve uygulaması. Genel tarifler, akışkanlar mekaniği ve hidrolik, birimleri, vizkozite, düzlem yüzeylere etkiyen hidrostatik kuvvet, sıvı akışı, daimi ve üniform akış, akım çizelgeleri, süreklilik program yazımı, çalıştırılmasının tanıtımı, giriş-çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, hazır fonksiyonlar, dosyalama işlemleri ve komutları, program örnekleri. Momentum denklemi, boyut analizi ve benzerlik, boru ve kanallarda viskoz akışlar, sınır-tabaka teorisi, potansiyel akış teorisi, sıkıştırılabilir akış, akış ölçüm teknikleri.
 3.  EMB307 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ Z 3 0 0 3 3 5
Temel tanımlar. Güneş enerjisi uygulamaları. Solar enerjinin direk enerji üretiminde kullanılışı. Dönüşümle depolanması. Temel bilgiler ve denklemler. Güneş geometrisi ve güneş radyasyonu. Değişik tip güneş kolektörleri ve kullanım alanları. Kolektör elemanları. Isı transferi. Kolektör ısıl hesapları. Güneşle su ısıtma sistemleri. Doğal dolaşımlı ve pompalı açık ve kapalı sistemler. Örnek proje. Güneş enerjisi ile soğutma sistemleri. Mekanik ve mekanik olmayan sistemler. Güneş enerjisinden faydalanılan diğer sistemler.
 4.  EMB311 ENERJİ MALİYET ANALİZİ Z 3 0 0 3 3 5
Mühendislik ekonomisine giriş ve temel kavramlar. Pazar koşulları ve talep tahminleri. Maliyet kavramları. Faiz olgusu ve nakit akış dizileri. Bilanço analizi. Amortisman ve amortisman yöntemleri. Mühendislikte ekonomik modeller. Yatırım kararları ve yatırım seçeneklerinin değerlendirilmesi. Yapılabilirlik testi. GZFT analizi. Belirsizlik durumunda yatırım kararları. Fayda-Maliyet Analizi. Mühendislik ekonomisi uygulamaları. Enerji yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, Ekonomik Analiz yöntemlerini incelemek, Enerji verimliliği konusunda önek uygulamalar ile yatırım maliyetlerinin, işletme maliyetlerinin ve geri dönüşüm sürelerinin belirlenmesi
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VI. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  EMBB302 MAKİNE ELEMANLARI Z 3 0 0 3 3 5
Giriş, yükleme ve gerilme analizi, statik yüklemeden oluşan hatalar, değişken yüklemeden kaynaklanan yorulma hataları, cıvatalar, bağlantılar ve sökülebilen bağlantıların tasarımı, kaynak, lehim, yapıştırma ve kalıcı bağlantıların tasarımı, mekanik yaylar, yuvarlanmalı yataklar, yağlama ve mil yatakları, dişliler – genel mahmuz ve helisel dişliler, kavramalar, frenler, kaplinler ve volanlar, esnek mekanik elemanlar, miller ve akslar.
 2.  SHB304  SOSYAL HİZMETLERDE ETİK Z 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin etik ilke, değer ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaları ve analiz edebilmeleri amaçlanmaktadır. Sosyal hizmetin etik ilke, değer, mesleki uygulamalarda ortaya çıkabilecek etik ikilemler anlama, yorumlayabilme ve uygulayabilme becerilerini öğrencilere aktarabilme bu dersin kapsamını oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet etiğinin felsefi temellerini ve tarihsel gelişimini öğrenir, sosyal hizmetin değer temelinin ve bu temelden üretilen ilkelerin önemini keşfeder, etik karar verme dilemma sürecini yönetebilme becerisine erişirler.
 3.  SHB306  AİLE DANIŞMANLIĞI Z 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı aileyi bir sistem olarak ele almayı ve temel aile danışmanlığı kuramlarını öğretmek ve temel düzeyde aile danışmanlığı becerilerini kazandırmaktır. Bu derste öğrenciler aile ile ilgili temel kavramları ve sistemik yaklaşımı öğrenir. Öğrenciler yapısal aile terapisi, stratejik aile terapisi, yaşantısal aile terapisi gibi temel aile danışmanlığı/terapisi kuram ve yaklaşımlarını öğrenir ders içinde yapılan aktivitelerle kuramları kendi deneyimleri üzerine uygulama imkânı bulurlar. Ders kapsamında aile yaşam döngüsü, çift danışmanlığı, boşanma danışmanlığı, boşanma arabuluculuğu, aile içi istismar gibi konulara da değinilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler temel aile danışmanlığı kuram ve uygulaması bilgisine sahip olur ve aile yaşam döngüsündeki önemli dönem ve olayları öğrenirler.
 4.  SHB308  TIBBİ VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET Z 3 0 0 3 3 5
Bu ders öğrencilerin sağlık hizmetleri alanı, bu alanda sosyal hizmet uzmanının rolü ve sağlık hizmetlerine ihtiyacı olan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi özel müracaatçı grupları hakkında bilgi edinmelerini sağlar. Bu dersin konuları; hastalığın biyo-psiko-sosyal sonuçları, hasta hak ve sorunları, Türkiye’de günümüzde sağlık hizmetlerinin verilişi, tıbbi ve psikiyatrik müdahalelerin tanımlanması, tıbbi sosyal hizmetin tarihi gelişimi, farklı hasta bakım ortamlarındaki bireyler, aileler, gruplar ve hizmet sağlayanlar için uygulama becerileri ve stratejileri, disiplinler arası ekipte sosyal hizmet uzmanının rolüdür.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl
 Sıra
No
 Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
 1.  SHB401  SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I Z 1 16 0 17 9 20
Dersin amacı, sosyal hizmet eğitimi boyunca öğrenilen tüm kuramsal bilgilerin gözden geçirilmesi ve sosyal hizmet birimi olan bir kuruluşta uygulama yaparak ilgili sorun alanını tanıma, gözlem yapma, uygulamaya yönelik değerlendirme ve plan yapma ile uygulama becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler bu derste ön değerlendirme, planlama, uygulama, sonlandırma ve son değerlendirme aşamalarının bilgisini tüm uygulama düzeylerinde birey, aile, grup, örgüt ve toplumla çalışarak uygulamaya aktarma, sosyal inceleme, değerlendirme ve raporlama becerilerini geliştirir.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VIII. Yarıyıl
 Sıra
No
Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  TS  K  AKTS
 1.  SHB402  SOSYAL HİZMET UYGULAMASI II Z 1 16 0 17 9 20
Bu dersin amacı öğrencilerin, tercih ettiği ve bölüm tarafından onaylanan bir insani hizmet kurum/kuruluşunda gönüllü çalışma yapması, söz konusu alanı tanımaları, bu alana özgü sorun ve gereksinimleri anlamaları ve katkı vermeleridir. Uygulamada öğrenciler uygulama yaptıkları kurumun/kuruluşun bir elemanı ve bir sosyal hizmet uzmanı gibi çalışırlar. Sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer boyutunu; ön değerlendirme, planlama, uygulama ve sonlandırma aşamalarını insani hizmet örgütlerinde uygular ve gözlemlerler. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sosyal hizmet uygulamasını tanır ve uygulama becerilerini geliştirirler.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 SEÇMELİ DERSLER
 III. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
 1.  SHB211  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI S 1 2 0 3 2 5
Bu derste öğrencilerin, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamaları, Gönüllülük esaslı projelerde yer almaları, katılımcı ve demokratik bireyler olmaları, dayanışma ve işbirliğini pekiştirmeleri, sorumluluk almaları ve proje geliştirmeleri, sivil toplum kuruluşları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
 2.  SHB213  KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ  S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı, sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal refah devleti, sosyal politika, sosyal hizmetleri eleştirel olarak değerlendirebilmelerini, çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında sosyal refah, sosyal politika, sosyal adalet gibi temel kavramlar, sosyal sigorta kavramlarının sosyal hizmetle olan bağlantısı, sosyal refah devletinin Avrupa’da tarihsel gelişimi, sosyal refah devletinin Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde gelişimi, Sosyal refah devleti modelleri, farklı sosyal refah devleti örneklerinin incelenmesi konuları oluşturmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Avrupa’da sosyal refah devletinin tarihsel gelişimi, sosyal refah devleti modelleri ve güncel sosyal refah politikalarını ile bu politikaların sosyal çalışma mesleği ile olan ilişkisini öğrenirler.
 3.  SHB215  KRİZE MÜDAHALE VE SOSYAL HİZMET  S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, birey ve ailelerin karılaştıkları kriz durumlarının özel anlamı üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, kriz olaylarının psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönleri; krizin ve kriz içindeki bireylerin özellikleri ve bunların karşılıklı etkileşimi; kriz durumlarına sosyal hizmet müdahalesi; krize müdahalede sosyal hizmet uzmanının duygusal durumu ve bu duygunun görevine etkisi gibi konuları içermektedir.
 4.  SHB217  İNSAN HAKLARI VE SOSYAL HİZMET  S 3 0 0 3 3 5
İnsan hakları ve sosyal adalet, sosyal çalışma mesleğinin iki odağını oluştururlar. Geleceğin sosyal çalışmacılarının insan hakları konusunda çok iyi bilgilenmesi ve hak temelli yaklaşımı benimsemesi hem toplumun hem mesleğin gelişimi açısından gereklidir. Bu dersin amacı, müracaatçılara ve sosyal olgulara hak temelli yaklaşımla bakabilmek için gerekli olan temel bilgileri edinmek, insan hakları düşüncesini anlamak, evrensel insan hakları konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmektir.
 5.  SHB219  MEDENİ HUKUK  S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, Özel hukukun temelini oluşturan bu dersin kapsam ve genel teorisinin, diğer hukuk dallarıyla olan ilgisinin kavranmasıdır. Ders kapsamında; gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakkı ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması hususlarına değinilecek ve yeni Medeni Kanun ile getirilen değişikliklerin eski düzenlemeler ile karşılaştırması sağlanacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Medeni Hukukun temel kavramlarını ve uygulama alanları ile esaslarını öğrenirler.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 IV. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB212  OKUL SOSYAL HİZMETİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilere okul sosyal hizmetinin toplumsal yaşam içerisindeki yerinin ve işlevlerinin öğretilmesi ve sosyal hizmet uygulamaları içerisindeki yerinin öğrenilmesidir. Ders kapsamında; eğitimde ailenin yeri, aileye düşen sorumluluklar, veli toplantıları, eğitim kademeleri, eğitim ortamları eğitim ortamlarında akran ilişkisi ve akran zorbalığı, okullarda artan şiddetin önlenmesi, yaygın okul problemleri, eğitim ortamlarında demokrasi, katılım, gönüllülük, sivil soplum, eğitim ortamlarında sosyal içerme ve sosyal dışlanma ile eğitim ortamlarında sektörler arası ilişkiler hususları ele alınacaktır. Bu dersin sonunda öğrenci, Okul dönemi sorunları, akran zorbalığı, okullarda şiddetin önlenmesi okul, aile ve öğrenci ilişkisi, öğrenci kulüpleri, demokrasi ve katılım, sivil toplum örgütlerinin (okul aile birliklerinin) işlevleri, çocuk hakları-okul ortamı ve sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
 2.  SHB214  AİLE SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı sosyal yaşam içinde ailenin yapısı, oluşumu; toplumsal bir kurum olarak işleyişi, önemi ve diğer sosyolojik olgular ile olan ilişki ve etkileşimini incelemektir. Ders kapsamında aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşmeyle birlikte aile yapısında meydana gelen değişmeler, aile içi ilişkiler (aile içi otorite ve güç ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim), toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri, v.b. konular ele alınacaktır.
 3.  SHB216  SOSYAL HİZMETTE KAYIT TUTMA VE RAPORLAŞTIRMA S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencilere etkili kayıt tutma ve rapor yazma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders raporlama, kayıt tutuma, dosyalama ve bilgilerin gizliliği ilkesinin öğretilmesi, Mesleki nitelikteki raporların özellikleri hakkında bilgilendirme, öğretme ve yazım yeteneklerini artırmak, rapor yazım kurallarının alanlara göre öğretilmesini içerir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kayıt tutma, yazma ve raporlaştırma becerilerini geliştirecek ve sosyal hizmette yaygın kullanılan rapor türlerini tanıyacaktır.
4.   SHB218  ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, özel gereksinimli bireylerle sosyal hizmet uygulamasının temel amacı, işlevi ve yöntemleri üzerinde odaklaşmaktadır. Ders içeriği, özürlülük ve rehabilitasyon kavramlarının analizi, özürlülüğün nedenleri ve özürlü tipleri, özürlülüğün sosyal boyutu, özürlü hakları, özürlülerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, özürlülere yönelik çağdaş hizmet modelleri, özürlülerle sosyal hizmet uygulaması, rehabilitasyon hizmetinde ekip çalışması ve sosyal hizmet uzmanının ekip içindeki rolü gibi konuları içermektedir.
 5.  SHB220  SOSYAL ANTROPOLOJİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı antropolojinin temel kavramları ve kuramlarını incelemektir. Ders kapsamında Temel antropoloji kavramları ve kuramları, diğer bilimlerle ilişkisi, kültür kavramı, kültürel süreçler, kültürün özellikleri, kültürel farklılıklar, kültürel uyarlanma, kültürleme, kültürleşme, antropoloji ve sosyal hizmet hususlarına değinilecektir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler antropolojik bakış açısı kendimize ve ötekine ait gündelik yaşamı daha iyi çözümleme ve değerlendirme olanağı bulacak ve antropoloji ve sosyal hizmet disiplinini birbiriyle ilişkilendirme yeteneğini sahip olabileceklerdir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 V. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB311  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin ana amacı, öğrenme yaklaşımları ve kuramları ile davranışın bilimsel yasa ve kurallarına ilişkin ana konuları incelemektir. İnsan davranışının son derece karmaşık olması nedeniyle, gerek tarihsel ve gerekse de mantıksal olarak, hayvanların kullanıldığı öğrenme modellemeleri öğrenme araştırmalarının temelini oluşturmuştur. Hayvan çalışmaları, dolayısıyla, öğrenmenin temel bileşenlerinin ortaya konmasına ışık tutmakta, giderek daha karmaşık davranışların açıklanması için zemin hazırlamaktadır. Bu bakımdan, bu derste öncelikle hayvan çalışmalarından geliştirilen öğrenme ilkeleri ele alınacaktır. Öğrenmenin gerçekleşme geliştirilme biçimleri ile devam edilecektir. Nihayetinde, temel öğrenme ilkelerinin, daha karmaşık insan davranışı alanına nasıl uygulanabileceği üzerinde durulacaktır.
 2.  SHB313  KARİYER PLANLAMA VE MESLEKİ YETKİNLİKLER S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, öğrencilerin, meslek yaşamının dinamikleri ve beklentileri hususunda kariyer farkındalığı kazanmaları ve eğitim süreçlerini en iyi şekilde değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma yaşamlarını planlamaları, niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun alanlarda kariyerlerini şekillendirmeleri hedeflenmektedir.
 3.  SHB315  YAŞLILARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı yaşlılık ve yaşlanma ile ilgili olarak mesleki bilgi ve becerileri geliştirmek, yaşlılar alanında mikro ve makro müdahaleleri öğrenip, müdahale geliştirebilecek donanıma sahip olmak, alanla ilgili ulusal ve uluslararası sosyal politikaları ve mevzuata hâkim olmak ve interdisipliner bilgiyi sosyal hizmet uygulaması ve bilgi üretimi için kullanmayı öğretmektir. Ders kapsamında; sosyal hizmet perspektifinden yaşlılık ve yaşlanma, ilgili sosyal politikalar ve müdahale biçimleri hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yaşlılık kavram ve kuramlarını öğrenmiş ve bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarını tanımış olacaktır.
 4.  SHB317  ÇOCUK VE AİLELERLE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders çocuklar, ergenler ve ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamaları hakkındaki teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında; değişen toplumda aile, aile politikaları program ve projeler; aileler arası problemler, aile içi şiddet, eş ve çocuk istismarı, boşanma ve ayrılık, evden kaçma ve terk, ailede kayıp, bütüncül müdahaleler, tedavi ve rehabilitasyon hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aile ve çocuk kavramlarına ilişkin hususları öğrenir ve çocuklar ve ailelerine yönelik vaka çalışması ve vaka yönetimi hizmetlerinin nasıl sağlanacağını kavrar.
 5.  SHB319  SAĞLIKLI YAŞAM VE BESLENME S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin; insan organizmasının bütünlüğünü ve yaşamını sürdürmesi için temel gereksinimlerini tanımlayan ve bu bilgiler doğrultusunda bireylerde sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesi, yaşam tarzının iyileştirilmesi bir anlamda sağlıklarının korunmasını kendi görevleri olarak algılamalarını ve bunun sonucunda riskli davranışlardan kaçınarak sağlığı koruyucu ve geliştirici davranışları kazanmaları ve uygulamaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında sağlıklı yaşamın gereksinimleri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, yaşam için gerekli besin öğeleri, obezite, sağlıklı yaşlanma gibi konular ele alınacaktır.
 6.  SHB321  TEMEL İSTATİSTİK S 3 0 0 3 3 5
Bu ders kapsamında, istatistiğin temel kavram ve yöntemleri öğretilerek öğrencilere alanlarıyla ilgili araştırmalarında veri toplama, verileri doğru istatistiksel yöntemleri kullanarak analiz etme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Ders istatistiğin temel kavramları, merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık kavramı ve olasılık dağılımları, örnekleme ve örnekleme yöntemleri, nokta tahmini, aralık tahmini, güven aralığı, hipotez testleri, tek yönlü varyans analizi, ki-kare testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon analizlerini içermektedir. Uygulama için SPSS programı kullanılacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İstatistiğin temel kavram ve metotlarını ve regresyon ve korelasyon analizlerini öğrenir.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
 VI. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB312  SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders ile sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük kavramlarını ve sosyal hizmetteki önemi, sivil toplum örgütlerinin gelişimini ve fonksiyonu ile toplum üzerindeki etkisi, risk grupları ile sivil toplum örgütleri arasındaki ilişki konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler sivil toplum kurumlarının tarihi, genel özellikleri ve uygulama alanları ile ilgili bilgi edineceklerdir.
 2.  SHB314  KADINLARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu derste, toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısı içerisinde kadınların yaşadığı sorunların kavranması ve sorunların çözümlenmesine yardımcı olacak kavramsal bakış açısının geliştirilmesi ve sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanlarından biri olan kadın refahına yönelik uygulamaların öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında kadın istihdamı, kadın hakları, kadın erkek eşitsizliğinin kökenleri ve bugünü, Türkiye’de dünyada kadın sorunları ve çözüm yaklaşımları, kadın istismarı ve sosyal hizmet yaklaşımı, kadına yönelik şiddet ve müdahale süreci, medya ve kadın konuları ele alınacaktır.
 3.  SHB316  BAĞIMLILIKLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin bağımlılık konusunda gerekli bilgileri öğrenmeleri, ekip çalışması çerçevesinde; bağımlılık alanında mikro, mezo ve makro düzeylerde müdahale geliştirebilmeleri için gerekli mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleridir. Ders kapsamında; bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar, risk faktörleri ve sonuçları, farklı bağımlılık alanlarında mesleki uygulamalar, bağımlılık yapıcı madde kullanan ve bağımlı olan çocuklar ve gençlerle çalışma, koruma ve önleme çalışmaları, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları, problem çözme sürecinin aşamaları ve uygulamaları, bağımlılıkla mücadele için ulusal politika ve strateji yaklaşımı hususları ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; bağımlılığa ilişkin genel kavram ve kuramları öğrenecek ve bu alanda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamasına dair bilgi sahibi olacaklardır.
 4.  SHB318  GÖÇMEN VE SIĞINMACILARLA SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, öğrencilere göç olgusuna dair kavramsal ve kuramsal bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Derste Türkiye ve dünyadaki göç ve göçmenliğe yönelik politikalar, göçmenlerin bulundukları toplumda yaşadıkları muhtemel sorunlar, göçmen entegrasyonu, Türkiye’den giden göçün tarihsel arka planı, Türkiye’ye yönelik göç hareketleri, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, göçmen ve sığınmacılarla çalışan kuruluşlara Türkiye’den örnekler, ve sosyal hizmet açısından göç gibi çeşitli konular ele alınmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler göç olgusuna ilişkin temel kavramları öğrenecek ve göç ile sosyal hizmet ilişkisini anlayarak bu alandaki sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olacaktır.
 5.  SHB320  SANAT VE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin; sanat ve sanat kollarının tanımlanması, sanatın insan yaşamındaki rolü ve önemini, sanatın sosyal hizmet uygulamalarındaki yeri ve önemini ve sanatın bireyin, grup ve toplum uygulamalarında geliştirici, değiştirici çalışmalarda sanatın kullanımını fark etmeleri ve öğrenmeleridir. Bu ders içeriğinde, sanat, estetik, yaratıcık kavramları ve içerikleri, sanatın insan yaşamındaki yeri, sanatın sosyal hizmet müdahalesinde kullanımı gibi konular yer almaktadır.
 6.  SHB322  KENTSEL SORUNLAR ve SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersinin amacı öğrencinin sosyal hizmetin "çevresi içinde birey" kavramı çerçevesinde kentleşme süreci, bu sürecin birey, grup ve toplum yaşamı üzerindeki etkileri, kentleşmenin sebep ve sonuçları, kentleşmeye ilişkin kuramlar ile ilgili bilgi sahibi olmasıdır. Dersin içeriğini, kent toplumlarının dönüşümü, kentleşme süreçleri, Dünyadan kentleşme incelemeleri ve Türkiye'deki kentleşme süreçlerinin ele alınması oluşturur. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler kentleşmeyi belirleyen koşulları tanımlayabilir ve kentleşme süreçlerinde sosyal hizmet çalışmalarının yerini ve önemini kavrarlar.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
  VII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB411  REHBERLİK S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin genel amacı, okullarda rehberlik sürecini ana hatlarıyla tanıtmaktır. Ders kapsamında ele alınacak olan başlıca konular; eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri; rehberliğin kısa tarihçesi; rehberlikle ilgili model ve yaklaşımlar; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel rehberlik programı); rehberlik türleri (eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik); öğretmenin sınıf rehberliğindeki rol ve işlevidir.
 2.  SHB413  AKADEMİK İNGİLİZCE I S 3 0 0 3 3 5
Öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterliliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Derste öğrenciler İngilizce akademik makaleler okuyacak, video içeriği izleyecek, vaka incelemeleri gerçekleştirecek, rapor yazacak ve sunum yapacaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler İngilizce yarı-akademik ödev yazma, İngilizce sunum yapma yurt dışındaki sosyal hizmet uygulamalarına dair bilgiler edinme çıktılarına sahip olacaktır.
 3.  SHB415  TÜRK İŞARET DİLİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı Türkçe İşaret Dili (TİD)'nin alfabesi, temel kelime ve dil bilgisi yapılarını öğreterek dersi alan öğrencilerin işitme engellilerle bu dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağlamaktır. Öğrenci bu derste Türk İşaret Dili hakkında genel bilgi edinir. TİD alfabesini, temel cümle yapılarını, evet-hayır sorularını, olumsuz cümleleri, zaman ve zamanla bağlantılı soruları, sayıları, soru sözcüklerini ve renkler, duygular, yiyecek-içecek ve giyecek sözcüklerini öğrenir ve bunlarla ilgili sınıfta bol örnekli alıştırmalar yapar. Öğrenci, temel düzeyde işaret dilini ve bu dilde tercüme ederek, işitme engellilerle iletişim kurmayı öğrenir.
 4.  SHB417  SOSYAL HİZMETTE VAKA ÇALIŞMALARI S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilerin sosyal hizmetin mikro/mezzo/makro alanlarında karşılaştıkları ve/veya uygulama sürecinde üzerinde çalıştıkları vakaları hazırlayarak sunmaları; vakalarla ilgili analiz ve sentez yapmaları; kuramsal ve uygulama bilgilerini birbirleriyle tartışarak, sosyal hizmet müdahalesine yönelik profesyonel bir bakış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir. Ders kapsamında, sosyal hizmetin çok çeşitli uygulama alanlarına ilişkin vakalar tüm yönleriyle tartışılarak ve öğrencilerin vaka ele alma ve müdahale planı geliştirme becerileri arttırılacaktır.
 5.  SHB419  ENDÜSTRİDE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin endüstriyel sosyal hizmet hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Ders kapsamında; endüstriyel sosyal hizmetin tanımı ve kökeni, iş ortamlarında sosyal hizmetin rol ve becerileri, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişmesinde sosyal hizmet uzmanının rolü, sosyal hizmet becerilerinin insan kaynakları yönetiminde kullanımı, iş kaybı ve sosyal hizmet, sosyal hizmet uzmanının sendikalardaki rol ve işlevi ile endüstriyel sosyal hizmetin geleceği hususlarına değinilecektir. Bu dersin sonunda öğrenci, tarihsel gelişim içinde endüstri devriminin çalışma hayatında ortaya çıkardığı sorunlar ve endüstriyel sosyal hizmetin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 6.  SHB421  YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER S 3 0 0 3 3 5
Dersin temel amacı, eski ve yeni toplumsal hareketleri birbirinden ayıran ana kriterlerin neler olduğu anlatmak, öğrencilere Türkiye ve dünyada meydana gelen toplumsal hareketleri anlamlandırma ve yorumlama kabiliyeti kazandırmaktadır. Ders kapsamında oplumsal hareket kavramı, eski ve yeni toplumsal hareketler arasındaki benzer ve farklı yönler, yeni toplumsal hareketler kuramları ve Türkiye ve dünyadaki toplumsal hareketler konuları ele alınacaktır.
 7.  SHB423  SOSYAL HİZMETTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin genel amacı, sosyal hizmette ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ve araçlarının kapsamını ve kullanımını öğrenmek olup başlıca konular: Sosyal hizmette ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) özellikleri; sosyal hizmette kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. 
 
 VIII. Yarıyıl Seçmeli Dersler
 Sıra No Dersin
Kodu
 DERSİN ADI Z/S T U L TS K AKTS
 1.  SHB412  ADLİ SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı öğrencilerin; Türk Adalet Sisteminin örgütlenmesi, işleyişi ve özelliklerini tanıma, her yaş ve cinsiyetteki suçlu ve mağdurlara önleyici, onarıcı ıslah edici amaçlara yönelik sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirebilecek mesleki etik, ilke ve değerler ile farklı müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulamasına ilişkin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler ulusal hukuk sistemi ve bu sistemde sosyal hizmet uygulamalarının yeri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
 2.  SHB414  SOSYAL HİZMETTE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal hizmette insan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemini öğretmektedir. Ders kapsamında sosyal hizmet alanında personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar gibi konular işlenmektedir.
 3.  SHB416  AKADEMİK İNGİLİZCE II S 3 0 0 3 3 5
Bu ders, Sosyal Hizmet öğrencilerinin İngilizcelerini geliştirmeyi amaçlayan Akademik İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir. Ders kapsamında, öğrencilerin İngilizce konuşma, okuma, yazma ve anlamadaki yeterlilikleri geliştirilmeye devam edilecektir. Sosyal Hizmet alanındaki temel kavram ve kelimeleri öğrenmeleri için İngilizce akademik makaleler okuma, vaka incelemeleri, rapor yazma ve sunma pratikleri gerçekleştirilecektir.
 4.  SHB418  YEREL YÖNETİMLER VE SOSYAL HİZMET S 3 0 0 3 3 5
Dersin amacı öğrencilerin sosyal hizmeti yerel yönetim faktörü üzerinden anlamalarıdır. Bu ders yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki faaliyetlerini içermektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler; yerel yönetimler ve kent ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları öğrenir ve saha çalışması ile bir belediyenin sosyal hizmet uygulamalarını derinlikli incelerler.
 5.  SHB420  SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 5
Bu ders sosyal hizmet yönetimine ilişkin temel kavram ve uygulamaları ele almaktadır. Ders kapsamında, örgüt ve yönetim kavram ve kuramları, sosyal hizmet örgütlerinin temel özellikleri ve tipleri, sosyal hizmet örgütlerinde yönetim ilkeleri ve boyutları, örgütte çatışma ve değişim, sosyal hizmet alanlarında proje tasarımı ve yönetimi, çağdaş yönetim kavramlarının sosyal hizmet yönetimine uyarlanması, yönetici olarak sosyal hizmet uzmanı konuları işlenecektir.
 6.  SHB422  ŞİDDETSİZ İLETİŞİM S 3 0 0 3 3 5
Bu derste öğrencilere hem günlük, hem meslek yaşamlarında ihtiyaç duyarlı ve diyaloğa dayalı iletişim kurma, sürdürme; empatik dinlemeye yönelik temel bilgi ve beceri donanımı kazandırmak amaçlanmaktadır. Diyaloğu koparan iletişim tarzları; bilinçli iletişimin temel amacı, kavramları ve anlayışı; bilinçli iletişimin dört odağı: gözlem, duygu, ihtiyaç, rica/ istek; empatik dinleme; iç çatışmaları çözmek; öfke durumunda iletişim ve çatışma çözümleme ders kapsamında ele alınacaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şiddet dili ve bağlantı dilinin farklarını açıklayabilir ve duygularını tanımlayıp, ifade edebilirler.
 7.  SHB424  SOKAK SOSYAL HİZMETİ S 3 0 0 3 3 5
Ders kapsamında sokakta yaşayan evsizler, bağımlılar, genç ve çocuklara yönelik çalışmalar ve sosyal hizmet müdahaleleri üzerinde durulur. Devlet kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde bu bireyler ve gruplarla ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirilir. Sokak yaşantısı ve kültürü, bir yaşam alanı olarak sokak anlaşılmaya çalışılır.
 Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Sosyal Hizmet bölümü lisans programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO  COURSE CODE  COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB101  SOCIAL WORK I C 3 0 3 5
This course is an introduction to the basic concepts of social work. The course covers the basic concepts of social work as a science and profession, the historical development of social work, the purpose, function, subject and philosophy of social work, social work fields, the place and importance of social work today, and social work methods and techniques.
 2.  SHB103  SOCIOLOGY C 3 0 3 5
The course covers the basic concepts and theories in the field of sociology, the founders of sociology and the perspectives they developed, and it aims the students to learn the sociological research methodology and to gain a systematic thinking method about social situations and events. The course content covers the basic concepts and theories of sociology, the views and methods of sociology's pioneers and founders, the social changes that emerged in the globalization process, social class, status and social mobility, risk society, consumption society, network society, surveillance society and social control mechanisms.
 3.  SHB105  BASIC CONCEPTS OF LAW C 3 0 3 4
The aim of this course is to teach the students the concepts and subjects that are included in the general theory of law and have legal value, on the basis of a general knowledge of law. The main concepts and topics covered in this course are the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, its regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the comparison of legal rules with religion, customs and morals. At the end of this course, the student will be able to compare the function of law in society, the sources of law, the emergence of law, its function, regulatory character, the legitimacy of law, the concept of social order, the rules of law with religion, customs and morals.
 4.  SHB107  PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to provide students with knowledge about the basic concepts and terminology of psychology, and an overview of the scope and content of psychology. After taking this course, it is aimed for the student to gain a general perspective on the sub-branches of psychology. It is aimed to introduce the content, basic subjects and concepts and sub-branches of psychology and to gain a scientific and objective viewpoint on human behavior. For these purposes, topics such as classical and modern approaches, nervous system, sensations and perception, sleep and dream, conditioning, cognitive approaches, memory, intelligence, language and thought, motivation, emotions, infancy and childhood, adolescence and adulthood, stress, abnormal psychology and social psychology will be covered.
5.  YDL101  ENGLISH I C 2 1 2.5 5
The aim of this course is to provide students with basic English reading, listening, speaking and writing skills. In this context, in line with the topics covered in the course, it is aimed to provide students with the necessary skills to express themselves verbally and in writing in the elementary level in English. Within the scope of the course, it is aimed for students to make a general introduction to English by focusing on basic topics such as reading, understanding, critical comment and discussion, basic verbal skills (individual, pair and group), writing techniques, writing a composition that deals with a problem and its solutions, speech preparation techniques, introducing themselves, introducing the city they live in, professional groups, transportation vehicles and some basic terms.
 6.  ATA101  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I C 2 0 2 2
Within the scope of the course, the birth of modern Turkey and the events, ideas and principles in the development process are discussed.The content of the course covers the history of the Turkish nation's revolution under the leadership of Atatürk. The reasons for the collapse of the Ottoman Empire are examined, and how the Republic of Turkey was established from a destroyed state is evaluated in the light of documents. The aim of the course is to explain to the university youth under which conditions the Republic of Turkey was founded and to make them adopt Atatürkist Thought and its philosophy, principles, as well as contemporary values.
 7.  TDL101  TURKISH LANGUAGE I C 2 0 2 2
The aim of the course is to develop students' ability to use Turkish language correctly and effectively in written and oral expression by knowing the features and rules of Turkish language. Within the scope of this course, students are introduced to the concept of academic text, and critical thinking tools are provided while making academic readings about the field. Academic texts read are examined both structurally and content-oriented throughout the semester.
 8.  DOY101  DIGITAL LITERACY C 2 0 2 3
Digital literacy is the ability of individuals to use information technologies in line with their needs. This skill directly contributes to the realization of meaningful acquisitions. This course aims to provide students with skills such as the basic principles of smart devices and social networks, interaction with social communities and social media, accessing information, analyzing it, and critical thinking. Within the scope of the course, subjects such as the concept of digital literacy and the ways people find, use, summarize, evaluate, create and communicate information while using digital technologies will be discussed.
 Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE
C/E T C ECTS
 1.  SHB102 SOCIAL WORK II C 3 0 3 5
Theoretical foundations and application principles of social work in line with generalist understanding, basic features of social work as a discipline and profession, knowledge base of generalist social work practice, eclectic knowledge base, analysis of social work theories; intervention levels of generalist social work practice towards individual, group and society (micro, mezzo, macro intervention) will be discussed within the scope of the course.
 2.  SHB104  SOCIAL STRUCTURE of TURKEY C 3 0 3 5
Within the scope of this course, the general lines, characteristics and development of Turkey's social structure are examined. The social structure of Turkey in the Ottoman period, Turkish modernization and Atatürk's reforms in the social field and their effects on society are examined. The social structure from the Ottoman Empire to the period of the Turkish Republic will be discussed in the context of social and cultural change, economy, family, politics, education, population, and poverty.
 3.  SHB106  SOCIAL PSYCHOLOGY C 3 0 3 4
The aim of this course is to introduce the main aims, basic concepts and principles of social psychology; to provide information on the logic and methods of social psychology and about basic concepts such as human interaction, characteristics of group structure, attitudes, values, social adaptation, perception, self and socialization. Social impact, research methods in social psychology, social cognition, attitudes, conformity, group processes, pro-social behaviors, aggression, prejudice, application areas will be covered in the course. The course also covers the basic approaches and methods of social psychology. Students who successfully complete the course will have information about the basic terms and concepts, methods and application areas of social psychology.
 4.  SHB108  FIELD EXPERIENCE IN SOCIAL WORK SETTINGS C 1 2 2 4
Within the scope of the Study in Social Work Environments course,study trips will be made to various public and non-governmental organizations during the term or personnel from the relevant organizations will inform our students in the form of seminars. Students are asked to write an evaluation report on these visits and to share their observations during class hours at school.
 5.  YDL102  ENGLISH II C 2 1 2.5 5
English 2 course aims to increase students' basic English knowledge. The content of the course includes the students' self-expressions on basic topics and basic grammatical structures that they will use while constructing sentences. The aim of the course is to provide students English grammar, vocabulary and reading comprehension skills at a level that will form the basis of English that they will need in their post-graduate and professional life.
 6.  ATA102  PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, the revolutions made in the political field, in the field of law, education and culture, in the economic field, and the revolutions made in the social field, Atatürk's principles, the Turkish foreign policy of the Atatürk period, Turkey during the Second World War and between the years 1950 -1960. Turkey will be examined.
 7.  TDL102  TURKISH LANGUAGE II C 2 0 2 2
Within the scope of this course, studies are carried out to help students gain academic writing skills. In these studies, both theoretical and practical studies are carried out for creating Turkish texts, creating parts of the text and quoting, as well as gaining oral expression skills.
 8.  ENF102  BACIS INFORMATION TECHNOLOGIES C 2 2 3 3
The aim of this course is to provide students with knowledge in basic information technologies that will be necessary in their professional and academic lives. Within the scope of the course, students acquire general information about operating systems (Windows 8, 10 etc.). writing text in Word, editing, adding indexes, creating table of contents; preparing tables and adding graphs in Excel. They will also learn how to prepare presentations in PowerPoint and how to use all Office programs effectively. They will also increase their skills on using cloud systems, digital file preparation, research methods on the internet, efficient use of search engines, etc.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
 SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
 1.  SHB201  HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT I C 3 0 3 5
The aim of this course is to examine human behavior and development from the prenatal period to the end of adolescence. Developmental tasks in infancy, childhood and adolescence; Biological, psychological, social and cultural theories about these periods are mentioned. Within the scope of the course, students will learn about the effects of social environment on human development and behavior. In line with the mission of the social work profession, the experiences such as discrimination and oppression that individuals in disadvantaged and risky groups face directly or indirectly in different phases of their lives are mentioned. Also the effects of factors such as race, ethnicity, social class, gender, religion on behavior and development will be covered. At the end of the lesson, students will gain the competence to use basic approaches such as ecological approach, risk and protective factors approach in social work practices. Students who successfully complete this course acquire the necessary theoretical background for social work assessment and intervention.
 2.  SHB203  PUBLIC ADMINISTRATION C 3 0 3 5
The main objectives of the course are to learn the basic features that dominate the organization and functioning of the Turkish public administration and to evaluate the developments in the reform of the Turkish public administration. The content of the course covers the historical development of public administration thought, the organization and functioning of the Turkish public administration, general information about bureaucracy and Turkish administrative reforms, and issues related to the supervision of public administration.
 3.  SHB205  SOCIAL POLICY C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and scope of social policy; effects of globalization on social policy; the development of social policy in Turkey; the concept of poverty and the fight against poverty; social policies for the disadvantaged; the relationship between gender and social policy; current social policies on education, health, social security, employment, income distribution, basic concepts in the field of social policy - union, strike, collective bargaining agreement, insurance, lockout, confederation - and basic institutions and organizations related to social policy will be examined and discussed in historical and social context.
 4.  SHB207  GENERAL ECONOMICS C 3 0 3 5
Within the scope of the course, it is aimed to make students have knowledge about the basic concepts of the economy, the economic behavior of households and companies, the production process and cost formation, the price system, the functioning and structures of the markets. Introduction to the basic principles of microeconomics; economic problem, law of supply and demand, market equilibrium, consumer and producer behavior, market structures will be covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE
CODE
 COURSE TITLE C/E T P C ECTS
1.   SHB202  HUMAN BEHAVIOUR and SOCIAL ENVIRONMENT II C 3 0 3 5
Within the scope of the course, theories covering the bio-psycho-social development of human beings within the framework of the interaction of social systems such as families, groups, organizations, institutions, communities and societies, young adulthood, middle age and old age, bio-psycho-social aspects and problems. theories will be discussed.
 2.  SHB204  SOCIAL SERVICE WITH INDIVIDUALS
C 3 0 3 5
Within the scope of the course, kthe history and scope of social work with the individual, the theories and approaches of social work with the individual, the tools used in the social work intervention with the individual, meeting the individual, examining and evaluating the individual and the problem and making a plan for the solution of the problem, social work intervention and problem solving process with the individual, social work intervention with the individual. evaluation, terminating the social work intervention with the individual, terminating the social work intervention with the individual and monitoring will be discussed.
 3.  SHB206  SOCIAL WORK LEGISLATION C 3 0 3 5
Within the scope of the course, the conceptual framework and foundations of social work legislation, the international dimension of social work legislation, family legislation, women's rights legislation, children's legislation, youth legislation, old-age legislation, disability legislation, health legislation, health legislation, crime and legislation, social security legislation and Legislation issues related to other social work areas will be discussed.
 4.  SH