Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Staj-Uygulama
STAJ YAZIM KURALLARI

1-Staj raporu, Microsoft Word programı kullanılarak yazılacak; ancak bilgisayarla hazırlama olanağı bulunmayanlar raporu kurallara uymak koşuluyla el ile de hazırlayabileceklerdir.

2-Ödevin kapak sayfası ekteki “kapak sayfası” taslağına uygun olarak hazırlanacaktır

3-Yazılar, Times New Roman ve 12 punto ile yazılmalı, kenar boşlukları sol ve üst kenardan 30 mm, sağ ve alt kenardan 25 mm olmalı, sayfa numarası alt ortaya verilmelidir. Yazımda 1 aralık kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıkları ile bunları izleyen ilk paragraf arasında, 1 satır aralığı boşluk kullanılmalıdır. İki paragraf arasında da 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bölümlerin yazımına daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır.

4-İçindekiler sayfası eklenmeli, fazla şekil ve çizelge varsa bunların da listesi ile sayfa numarası içendiler sayfasından sonra verilmeli; simge ve kısaltma çoksa bunların tanımlandığı sayfa eklenmelidir.

5-Bölüm başlıklarına “Bölüm 1” vs. eklenmemeli, sadece başlık numarasıyla beraber ilgili başlık (Örneğin “1. GİRİŞ” , “4.1. Kesit Tasarım Hesabı” gibi) yazılmalıdır.

6-Ana başlıkların tümü büyük, alt başlıkların sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır.

7-Ana metinde sayfa kenar boşluklarına kesinlikle riayet edilmeli ve tüm metin iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

8-Şekil açıklamaları şeklin hemen altına ve “Şekil 3.1.” formatında; çizelge açıklamaları çizelgenin hemen üstüne ve “Çizelge 3.1.” formatında yazılmalıdır.

9-Şekil, çizelge ve kaynaklara metin içerisinde atıfta bulunulmalıdır.

10-Sayfa sınırlarını aşan şekil ve çizelgeler olması durumunda gerekli miktarda küçültme yapılmalıdır. Yazıların çok küçülmesi halinde ilgili şekil ve çizelgeler ödevin sonunda normal boyutuyla ‘Ekler’ başlığı altında belirtilmelidir.

11-Formüller (eşitlikler) ana bölüm içindeki sırasına göre numaralandırılmalıdır. Tüm eşitliklerin numaralandırılmasına gerek olmamakla birlikte metin içerisinde atıfta bulunulan eşitliklerin numaralandırılması gerekmektedir. Eşitlik numarası; eşitliğin sağında, sayfanın sağ sınırına yaslı şekilde ve dairesel (....) parantez içinde verilmelidir. Ancak metin içindeki eşitliğe değinilirken " Eş. 2.2" örneğindeki gibi yazılmalıdır.

12-Ana metnin numaralandırılmış son başlığı olarak “SONUÇ” başlığı eklemelidir.

13-Kaynak yazım formatı Fen Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kuralları ile aynı formatta olmalıdır.

14-Ek varsa bunla, kaynaklar sayfasından sonra ve metin içinde geçiş sırasına göre verilmelidir.
ÜRETİM VE YÖNETİM STAJLARI

 

  • ÜRETİM STAJI (STJ 218)

Üretim stajından sorumlu öğrencilerin aşağıdaki ödev konularından birini seçerek kapsamlı bir çalışma hazırlaması gerekmektedir.

1- Hidroelektrik santrallerin çalışması ve üretim prosesi

2- Termik santrallerin (doğalgaz) çalışması ve üretim prosesi

3- Termik santrallerin (linyit) çalışması ve üretim prosesi

4- Termik santrallerin (fuel-oil) çalışması ve üretim prosesi

5- Güneş enerjisi santrallerinin çalışması ve üretim prosesi

6- Rüzgâr enerjisi santrallerinin çalışması ve üretim prosesi

7- Biyogaz santrallerinin çalışması ve üretim prosesi

8- Jeotermal santrallerin çalışması ve üretim prosesi

9- Nükleer santrallerin çalışması ve üretim prosesi

10- Üretim alanında faaliyet gösteren bir işletmenin fizibilitesi

 

  • YÖNETİM STAJI (STJ 316)

Yönetim stajından sorumlu öğrenciler aşağıdaki maddeleri tümünü dikkate alarak belirledikleri bir işletmenin işleyişi hakkında kapsamlı bir çalışma hazırlaması gerekmektedir.

1- Herhangi bir işletmenin ticari unvanını, kuruluş tarihini, sermaye yapısını, personel sayısını, hangi sektör içinde yer aldığını belirtiniz.

2- İşletmenin organizasyon ve yönetim yapısını tanıtınız.

3- İşletmenin kuruluş aşamalarını ve nelere dikkat edildiğini belirtiniz.

4- İşletmenin uzun vadeli planları hakkında (vizyon, misyon, stratejiler vb.) bilgi veriniz.

5- İşletmede görev alan personellerin görev tanımını, yetki ve sorumluklarını belirtiniz.

6- İşletmenin ürettiği ürünler (ürün çeşitleri, ürünlerin yıllık kapasite değerleri, kapasite kullanım oranları vb.) veya hizmetler (ürün çeşitleri, hedef kitlesi, işbirliği içinde bulunulan kuruluşlar vb.) hakkında bilgi veriniz.

7- Ürünlerin dağıtım sistemi ve satış sonrası hizmet sistemi hakkında bilgi veriniz.

Staj Yazım Esasları ve Örnek Staj Kapağına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ...
Güncelleme 05.07.2022 21:43:59

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı /OSMANİYE
03288271000
03288251097
enerji@osmaniye.edu.tr