OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Tarihi 03 - 13 Ağustos 2023
(13 Ağustos 2023 saat 24:00’e kadar)
Bilim Sınavına Katılacakların İlanı 17 Ağustos 2023
Bilim Sınavı 23 Ağustos 2023 Saat: 1000
(Bilim Sınavı, İlgili Anabilim Dalı Başkanlığında yapılacaktır.)
Bilim Sınavı Sonuçlarının İlanı 01 Eylül 2023
Online Kayıt Tarihi
(Asıl Listeden Kazananların Kayıtları)
04-06 Eylül 2023
(Kayıtlar Başvuru Sisteminden Online Yapılacaktır.)
Yedek Listeden Kazananların İlanı ve Online Kayıt Tarihi 07-08 Eylül 2023
(Kayıtlar Başvuru Sisteminden Online Yapılacaktır.)
Ders Kayıt Tarihi 11 - 15 Eylül 2023
Ders Ekleme-Çıkarma ve Danışman Onayı 18 - 22 Eylül 2023
Güz Yarıyılı Eğitimi 18 Eylül 2023
Başvuru Kılavuzu SBE Online Başvuru KılavuzuLİSANSÜSTÜ PROGRAM KONTENJANLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI 
 TEZLİ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
 No  Program
ALES Puan Türü Kontenjan  Aranan Şartlar
Sınav Şekli ve Tarihi
 Alan İçi Alan Dışı
Aile Danışmanlığı ve
Eğitimi
 EA 22 - Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Tıp programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

2 Arkeoloji  EA 10 Üniversitelerin Arkeoloji Bölümlerinden lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

3 Beden Eğitimi ve Spor  SÖZ
EA
SAY
10 Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı ve Mülakat
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

4 Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
SÖZ  10 2 Alan İçi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

Alan Dışı: Turizm İşletmeciliği, Yiyecek ve İçecek işletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Mühendisliği programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.
5 Resim SÖZ  15 - Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümleri ile Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Ana Bilim Dalı ile ilgili programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

6 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ  17 - Edebiyat, Fen Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İnsani ve Sosyal Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri veya Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türk Halk Bilimi veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı / Mülakat
Ağustos 2023
Saat: 10:00

7 Tarih  SÖZ 6 2 Alan İçi: Tarih ve Tarih Öğretmenliği programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı ve Mülakat
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

Alan Dışı: Edebiyat, Fen-Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İnsani Bilimler ve Edebiyat, İnsani ve Sosyal Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Hukuk Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin sosyal programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.
8 İktisat  EA 30 10 Alan İçi: İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki programların herhangi birinden lisans mezunu olmak veya “Finans ve Bankacılık”, “Sigortacılık”, “Uluslararası Finans”, “Uluslararası Ticaret” veya “Yönetim Bilişim Sistemleri” programlarından lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı ve Mülakat
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

Alan Dışı: Mühendislik Fakültesi bünyesindeki programların herhangi birinden lisans mezunu olmak veya “İstatistik”, “Matematik”, “Matematik Öğretmenliği”, “İlköğretim Matematik Öğretmenliği” veya “Tarım Ekonomisi” programlarından lisans mezunu olmak.
9 İşletme  EA 4 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat ve İşletme Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylı yurt içi veya yurt dışındaki akademik birimlerin herhangi bir bölümünün lisans diplomasına sahip olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

10 Muhasebe ve
Finansman
 EA 7 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisat ve İşletme Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Fakültelerinin programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

11 Yönetim ve
Organizasyon 
 EA - İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Turizm İşletmeciliği, Bilgisayar Öğretmenliği programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.
Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

12 Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi 
EA   8 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Tarih programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.
Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00

13  Yönetim Bilişim
Sistemleri
 EA - Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Bilgi Sistemleri veya Matematik/İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00
  DOKTORA KONTENJANLARI 
No  Program ALES Puan Türü Kontenjan Aranan Şartlar Sınav Şekli ve Tarihi
1 İşletme EA 9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya dengi fakültelerden lisans programı mezunu olmak. Söz konusu fakülteler bünyesinde verilen tezli yüksek lisans programlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00
2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  EA 2 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00
3 Yönetim Bilişim Sistemleri EA  4 Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00
4  Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ  - Edebiyat, Fen Edebiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler, İnsani ve Sosyal Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri veya Eğitim fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Türk Halk Bilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları veya Dil Bilimi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak.
- Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programı mezunu olmak.
 Bilim Sınavı
23 Ağustos 2023
Saat: 10:00TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI
No Program Kontenjan Aranan Şartlar
1 Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 50 Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi ve Tıp programlarının herhangi birinden lisans mezunu olmak.
2 Beden Eğitimi ve
Spor
40 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
3 Ekonomi ve Finans 100 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
4 Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
20 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
5 İşletme 40 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
6 Muhasebe ve
Finansman
30 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
7 Yönetim ve
Organizasyon
40 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
8 Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
45 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
9 Resim 35 Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, Heykel, Seramik ve Cam, Grafik Tasarım, Baskı Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Moda ve Tekstil, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf, Çizgi Film-Animasyon, İç Mimarlık, Sahne Dekorları ve Kostümü, El Sanatları Tasarımı bölümleri ve Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Ana Bilim Dalı ile ilgili bölümlerinden, Teknik ve Mesleki Eğitim Fakültelerinin (Moda Tasarım Öğretmenliği, Dekoratif Ürünler Sanatlar Öğretmenliği, Nakış Öğretmenliği Hazır Giyim Öğretmenliği, Tekstil, Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Grafik Öğretmenliği, Seramik Öğretmenliği, Mesleki Resim-Uygulamalı Resim Öğretmenliği, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin; Moda Tasarımı, El Sanatları, Tekstil Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Seramik Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Tasarım, Teknik Eğitim Fakültelerinin; Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, Yapı Eğitimi, Metal Eğitimi, Matbaa Eğitimi) ilgili bölümlerinden lisans mezunu olmak.
10 Tarih 100 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
11 Türk Dili ve
Edebiyatı
100 Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
12 Yönetim Bilişim
Sistemleri
60  Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
NOT: Programa kayıt yaptıran öğrenci sayısı 10 (on) kişi olmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu bu programın açılmamasına karar verir. Bu programlara kayıt yaptıran adayların talep etmeleri ve diğer tezsiz programların kontenjanları boş kalması halinde Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile geçiş yapmaları sağlanabilir ya da ücretleri iade edilir.TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BAŞVURU BİLGİLERİ
 BAŞVURU ESNASINDA ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
1. Kimlik Bilgileri (kimlik bilgilerinin, başvuru sisteminde Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
butonundan sorgulanarak aktarılması)
2. İletişim bilgilerinin girilmesi (adres, posta kodu, il ve ilçe bilgisi, cep telefonu ve e-posta),
3. Diploma/mezuniyet belgesi: Yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması (mezuniyet bilgileri YÖKSİS’ten eğitim bilgileri sorgulanarak ilgili mezuniyet programının seçilmesiyle yapılır, diploma belgesi seçildikten sonra mezuniyet notu da seçilmiş olacaktır),
4. ALES Belgesi (ilgili başvuru alanında ÖSYM servisleri üzerinden sorgulanacak ve seçilecektir),
5. Yabancı Dil Belgesi, YDS/YÖK-DİL’den ya da YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınavı olacaktır (ilgili alanda ÖSYM servisleri üzerinden sorgulanacak ve seçilecektir),
6. Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)
Belgelerin eksiksiz olarak pdf formatında; vesikalık olarak çekilmiş fotoğrafların ise jpg formatında yüklenmesi zorunludur.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan 55,00 puan almış olmak.
Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) esas alınarak yüzlük sisteme göre yapılacaktır.)DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI
Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
Son beş yıl içinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES)’ndan en az 55,00 puan almış olmak.
Son beş yıl içinde YDS’den en az 55,00 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.
Yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 70.00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 ve eşdeğer olması gerekmektedir. (Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) esas alınarak yüzlük sisteme göre yapılacaktır.)TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınava ve mülakata çağrılacak adayların sıralaması ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun %40’ı ve Yabancı Dil Puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanacaktır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın alan içi 3 (üç), alan dışı işe 4 (dört) katı ile sınırlıdır.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 4 (dört) katı ile sınırlıdır.
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan yazılı sınava alınacak aday sayısı; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı ile sınırlıdır.
Resim Tezli Yüksek Lisans programına yapılan başvuruların değerlendirmesi yapılırken; Bilim Sınavının %70’i, Portfolyo (Dosya) Sunumunun %15’i, Lisans Mezuniyet Notunun %5’i, Yabancı Dil Puanının %10’u (yabancı dil sınavına girmeyen veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecektir) esas alınarak hesaplanır.
 
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DEĞERLENDİRME
- Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %10’u (yabancı dil puanı olmayan veya müracaat sırasında sınav sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır), bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Yüksek lisans programına başvuran adayların değerlendirilmesinde adayın lisans not ortalaması ve yabancı dil puanı YÖK eşdeğerlik tablosuna göre 100 üzerinden karşılığına dönüştürülür ve 100 üzerinden bir bilim sınavı ve/veya mülakat yapılır. Bilim/mülakat sınavına girmeyen aday değerlendirme dışı bırakılır. Bilim/mülakat sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bilim sınavı ve mülakatın beraber yapılması halinde iki sınavın katkısı eşit olarak değerlendirilir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Mülakat / Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılacaktır.
 
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA ÖZEL AÇIKLAMALAR
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programında gerekli görüldüğü takdirde alan dışından başvuranlara Bilimsel Hazırlık dersi aldırılabilir.
 
DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN DEĞERLENDİRME
- Adayların değerlendirilmesi yapılırken ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, YDS ya da eşdeğer yabancı dil puanının %15’i ve bilim sınavı sonucunun %20’si esas alınacaktır. Doktora giriş sınavı başarı puanı 65,00 veya daha fazla olan adaylar puanlarına göre sıralanacak, kontenjan dâhilinde asıl liste ile birlikte yedek liste ilan edilecektir. Giriş sınavı başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yüksek lisans mezuniyet ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Mülakat/Bilim Sınavına girmeyen aday başarısız sayılacaktır.TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURULARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Başvurular 03-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Enstitü web sayfasından online olarak yapılacaktır. Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Değerlendirme sonucunda başarılı olan ve lisansüstü programa kabul edilen adayların kesin kayıtları başvuru sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.
BAŞVURU ESNASINDA ONLİNE BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN
BİLGİ ve BELGELER
1. Kimlik Bilgileri (kimlik bilgilerinin, başvuru sisteminde Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
butonundan sorgulanarak aktarılması)
2. İletişim bilgilerinin girilmesi (adres, posta kodu, il ve ilçe bilgisi, cep telefonu ve e-posta),
3. Diploma/mezuniyet belgesi: Yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diploması (mezuniyet bilgileri YÖKSİS’ten eğitim bilgileri sorgulanarak ilgili mezuniyet programının seçilmesiyle yapılır, diploma belgesi seçildikten sonra mezuniyet notu da seçilmiş olacaktır),
4. Vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)
5. Çalışma belgesi (Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli, İLKSAN üyesi veya
Üniversitemiz Personellerine indirim yapılabilmesi için)
Belgelerin eksiksiz olarak pdf formatında; vesikalık olarak çekilmiş fotoğrafların ise jpg formatında yüklenmesi zorunludur.
 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI
- Başvuru yapılacak olan programa ait özel başvuru koşullarını sağlıyor olmak.
- Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 tam puan üzerinden yüzlük sistemde en az 50,00 veya dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekmektedir. Yüzlük sistem dışında düzenlenmiş olan not çizelgesi dönüşümü Yükseköğretim Kurulu tarafından 09.10.2008 tarihinde yayımlanan Dönüşüm Tablosu (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf) esas alınarak yüzlük sisteme göre yapılacaktır.
 
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN DEĞERLENDİRME
- Enstitümüz tezsiz yüksek lisans programlarından iki programa başvuru yapılabilir.
- Adayların değerlendirilmesi yapılırken lisans mezuniyet not ortalaması esas alınacaktır.
Mezuniyet notu 50 ve üzeri olan adaylar not ortalamasına göre sıralanarak, kontenjan dâhilinde asıl liste ve kontenjan dolana kadar yedek listeler ilan edilir. Mezuniyet notlarının eşit olması durumunda mezuniyet yılı yeni olan adaya öncelik tanınır.
- Asıl olarak yerleşen adaylar diğer tercihine yedek olarak yerleşirler.TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÜCRETLERİ 
PROGRAM ADI DÖNEM ÜCRETİ
Tarih 5025 TL
Türk Dili ve Edebiyatı 5025 TL
Resim 5025 TL
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 7500 TL
İşletme 7500 TL
Muhasebe ve Finansman 7500 TL
Ekonomi ve Finans 7500 TL
Beden Eğitimi ve Spor 8475 TL
Yönetim ve Organizasyon 9000 TL
Yönetim Bilişim Sistemleri 9000 TL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 9000 TL
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi 12000 TL
NOT: Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının katkı payı ücretleri her Eğitim-Öğretim yılı başında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunca belirlenerek güncellenir.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İNDİRİM ORANLARI 
UYGULANAN İNDİRİMLER İndirim Oranı
%
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli 30
Osmaniye İl Millî Eğitim Müdürlüğü 25
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 25
Gazi, Şehit ve Gazi Yakınları (1.Derece) 100
Engelli Aday Engelli Raporu Oranında2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları Kontenjan ve Başvuru Koşullarının Yazdırılabilir Formuna Ulaşmak için Tıklayınız.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezsiz Yüksek Lisans Kontenjan ve Başvuru Koşullarının Yazdırılabilir Formuna Ulaşmak için Tıklayınız.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Koşullarının Yazdırılabilir Formuna Ulaşmak için Tıklayınız.28.07.2023 Görüntülenme Sayısı: 2