Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Hizmet Envanteri
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA
NO
 KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU
HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
 
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİ
SUNMAKLA
GÖREVLİ
KURUMLARIN/
BİRİM ADI

HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
Mali işler Bürosu Personel İşleri Bürosu Bölüm Sekreterliği BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
İLK BAŞVURU
MAKAMI
PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
1. 639833341 903.05 İzin İşlemleri Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması 657 Sayılı Kanunun 102-104-105 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Fakülte
Personelleri
- X - İzin Formu SAĞLIK BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ (SBF) Memur, Fakülte
Sekreterliği, Dekan
Rektörlük
Personel
Daire
Başkanlığı
- - 1 GÜN 150 Sunuluyor
2. 639833341 903.02 Atama İşlemleri Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması. 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun Öğretim Elemanı şartlarını taşıyanlar X X - Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, Posta Pulu, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri FYK kararı ile oluşturulmaktadır. SBF Memur, Fakülte Sekreterliği, Dekan Rektörlük Personel Daire Başkanlığı 2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun 2 AY 2 AY 15-20 Sunuluyor
3. 639833341 903.07-50.02.04 Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları 2547 Sayılı Kanun 39. Maddesi Öğretim Elemanları X X - Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu SBF Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Personel Daire Başkanlığı - 30 GÜN 20 GÜN 40-50 Sunuluyor
4. 639833341 50.02.04 Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28. Madde Fakülte Öğrencileri - - X İtiraz dilekçesi SBF İlgili Öğr. Elemanı/İlgili Bölüm Başkanlığı / Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İlgili Üniversite Rektörlükleri Akademik Takvim 15 GÜN 30 Sunuluyor
5. 639833341 50.02.04 Yatay Geçiş İşlemleri Öğrencinin isteği üzerine bir başka Üniversitede eğitimine devam etmek istemesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Fakülte Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri, Akademik Takvim SBF Memur, İntibak Komisyonu, İlgili Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük ve Rektörlüğe Bağlı Birimler 1 GÜN 1 İŞ GÜNÜ - Sunuluyor
6. 639833341 50.02.04 Kayıt Yenileme (Mazeretli) Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/17.madde Fakülte Öğrencileri - - X Dilekçe, Mazeretini Belirten Belge, Derse Yazılma Formu, Banka Dekontu, Not Durum Belgesi SBF Memur, Fakülte Sekreterliği, Dekan İlgili Bölüm Başkanlığı/İlgili Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Akademik Takvim 15 GÜN 10 Sunuluyor
7.  639833341 50.02.04 Mazeret Sınavları Mazeretleri dolayısıyla yıliçi ve yılsonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/31.madde Fakülte Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçesi, Mazeretini Belirten Belge SBF Memur, Fakülte Sekreterliği, Dekan, Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Akademik Takvim 15 GÜN 50-60 Sunulmuyor
8. 639833341 302.04.09 Tek Ders Sınavı Mezun durumunda olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl sonlarında tek ders sınav hakkından yararlanılması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 20. Madde Fakülte Öğrencileri - - X Başvuru Dilekçesi SBF Bölüm Başkanı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Akademik Takvim 3 GÜN 10 Sunuluyor
9. 639833341 50.02.04 Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 28. Madde Fakülte Öğrencileri - - X İtiraz Dilekçesi SBF İlgili Öğretim Elemanı/Bölüm Başkanlığı/Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - 15 GÜN 10 GÜN 5 Sunuluyor
10. 639833341 50.02.04 İlişik Kesme İşlemleri Kendi istekleri ile okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin yapılması. OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 33.madde Fakülte Öğrencileri - - X Öğreni Dilekçesi, İlişik Kesme Formu, Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname SBF Memur, Öğrenci işleri Dai. Bşk.lığı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - 2 GÜN 5 Sunuluyor
11. 639833341 50.02.04 Kayıt Dondurma İşlemleri Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30.madde Fakülte Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afetler, Tutukluluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin Kaldırılması) SBF Memur, İlgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - 1 AY 15 GÜN 8 Sunuluyor
12. 639833341 50.02.04 Öğrenci değişim programı işlemleri Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke Üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 34. Madde Fakülte Öğrencileri - - X Yabancı dil başarı puanı, komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması SBF Koordinatör, Bölüm Başkanı, İlgili Bölüm Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulu Kararı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Birimi - - 20 GÜN 15 Sunuluyor
13. 639833341 50.02.04 Ders Muafiyetlerinin Yapılması Daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14. Madde Fakülte Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçesi, Not Durum Belgesi, - Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri SBF İntibak Komisyonu, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - 10 GÜN 15 Sunuluyor
14.  639833341 300.99 Ders İçeriği İsteği Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için. - Fakülte Öğrencileri - - X Öğrenci Dilekçesi SBF Fakülte Sekreteri - - - 1 GÜN Süreli Sunuluyor
15. 639833341 199.99 Mezuniyet İşlemleri Eğitim-öğretim dönemleri sonu ile yeni eğitim- öğretim yılı başlamadan önce tüm teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması. OKÜ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/31.madde Mezuniyete hak kazanan tüm öğrenciler - - X Not İnceleme Komisyonu Kararı, Staj İnceleme Komisyonu Kararı/ İlgili Yönetim Kurulu Kararı SBF Bölüm Başkanı, İlgili Komisyon Kararları, Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - - 3 GÜN - Sunuluyor
16.  639833341 304.01 Burs İşlemleri KYK, Rektörlük, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. - Fakülte Öğrencileri X (*) - X Başvuru Formu (Ekli belgeler)
SBF Burs Komisyonu Memur, Fakülte Sekreterliği, Dekan Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - - 20 GÜN 30-50 Sunuluyor
17.  639833341 809.01 Malzeme İstekleri ve Satın Alma Akademik ve İdari Personelin Malzeme İsteğinin Karşılanması 1. Devlet İhale Genelgesi2,4734 Sayılı KİK'in 22.md.(b) bendi, 3.31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmelik Akademik ve İdari Personel X - - Taşınır İstek Belgesi veya İstek Yazısı, Talep Formu SBF Memur, Fakülte Sekreterliği, Dekan Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - 5 GÜN 3 GÜN 50 Sunuluyor
18.  639833341 340 Ek ödemeler Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. 657 saayılı devlet Memurlar Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu. Ek ders alan akademik personel X - - Ek ders Yükü Formu SBF Memur, Fakülte Sekreterliği, Dekan Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - 1 AY 15 GÜN 25 Sunuluyor
19.  639833341 101.03 Bölüm Açılması Fakültemizin Eğitim-Öğretim İhtiyacına Cevap Verecek Standartları Yakalamak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Birim ve Öğrenciler - - X Teklif Yazısı, Dosya ve Ekleri
SBF Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Fakülte Yönetim Kurulu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurulu - 20 GÜN 2 Sunuluyor
20.  639833341 308.02 Öğrenci Temsilciliği Seçimi Eğitim Öğretim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Fakültemiz Öğrencileri - - X Yönergede Belirtilen Adaylık Şartlarını taşımak, Dilekçe SBF İlgili Bölüm Başkanlığı Memur, Fakülte Sekreteri, Dekan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - 15 GÜN 2 yılda bir Sunuluyor
21.  639833341 900.01 Fakülte Personeline Çalışma Belgesi Verilmesi Birimde Çalışan Personelin Talebi Üzerine Çalışma Belgesi Verilmesi Fakülte Personelleri Fakülte Personelleri - X - Talep Dilekçesi SBF Memur ,Fakülte Sekreteri/Dekan - - - 20 DAKİKA 15 Sunuluyor
22.  639833341 900.03.01 Terfi Fakülte Personelinin Terfi İşlemlerinin Yapılması *2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun7.8 ve 9. Maddeleri
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64.65.66.67 ve 68. Maddeler
Fakülte Personelleri X X X - SBF Memur Fakülte Sekreterliği Dekan Rektörlük Personel Daire Başkanlığı - - 1-5 İŞ GÜNÜ 15 Sunuluyor
23.  639833341 903.03.02 İntibak Fakülte Personelinin İntibak İşlemlerinin Yapılması *657 Sayılı Devlet Memurları Kanun
*2914 Sayılı Personel Kanunu
Fakülte Personelleri X X X Geçici Mezuniyet Belgesi /Diploma Dilekçesi SBF Memur, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri/ Dekan Rektörlük Personel Daire Başkanlığı - - 1-5 İŞ GÜNÜ 5 Sunuluyor
24. 639833341 840 Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı Toplantılara Katılmaları Durumunda Yolluk Ödemeleri 4245 Sayılı Harcırah Kanunu Fakülte Öğretim Elemanları X X X Dilekçe, Davet Mektubu, Ön Çalışma Raporu, Program Akışı, Yönetim Kurulu Kararı (Rektörlük Oluru) Katılım Belgesi, Banka Hesap Numarası SBF Bölüm Başkanlığı Fakülte Yönetim Kurulu Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - - 2 SAAT 20-25 Sunuluyor
25.  639833341 840 Sürekli Görev Yolluğu Fakültemize Nakille Ataması Yapılan Akademik ve İdari Personeller ile ÖYP Kapsamında 35.Maddeye Göre Giden Dönen Araştırma Görevlilerine Yolluk Ödenmesi 4245 Sayılı Harcırah Kanunu Akademik ve İdari Personeller X - - Dilekçe, Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Göreve Başlama Yazısı, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi,, Banka Hesap Numarası, Karayolları Şehirler Arası Km. Mesafe Bilgisi SBF Memur, Fakülte Sekreteri, Dekan Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - - 2 SAAT 14 Sunuluyor
26.  639833341 840 Maaş İşlemleri Birimde Çalışan Personelin Maaşlarının Hazırlanması ve Maaş Bilgilerinin Güncellenmesi - Fakülte Personelleri X X - Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi, Banka Hesap Numarası SBF Memur, Mutemet, Fakülte Sekreterliği, Dekan - - - 2-5 İŞ GÜNÜ 14 Sunulmuyor
27.  639833341 840 Ek Ders Ücreti Ödemeleri Akademik Personelin Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemlerinin Yapılması 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu,2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu,2914 Sayılı Kanun Ek Ders Ücreti Alacak Akademik Personel X - X Ek Ders Ücret Formu SBF Memur, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri/ Dekan Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - 1 AY 3-7 İŞ GÜNÜ 15-20 Sunuluyor
28.  639833341 770 Taşıt İstek Akademik ve İdari Personellerin Resmi Görevlendirilmelerinde ve Öğrencilerin Teknik Gezi vb. faaliyetleri İçin Araç Temin - Fakülte Personelleri ve Öğrencileri - - X Taşıt İstek Formu ve Öğrenci Listesi
SBF İstemde Bulunan Bölüm Başkanı, Dekan, Rektörlük İlgili Birim Sorumluları Rektörlük İdari ve Mali işler Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
- - 1-5 İŞ GÜNÜ 5 Sunuluyor
29.  639833341 809 Taşınır işlemleri Taşınır Malzemelerin Giriş, Çıkış, Devir ve Zimmet İşlerinin Yapılması - Fakültemiz Personelleri X - X Taşınır İşlem Fişi SBF Ambar Memuru, Fakülte Sekreteri, Dekan - - - 1 SAAT 50-60 Sunuluyor
30.  639833341 809 Malzeme Alımları Fakültede Birimlerinde Duyulan Malzemelerin Temini - Fakültemiz Personelleri X - X İhtiyaç Belgesi, Piyasa Araştırma Tutanağı, Fatura, Muayene Kabul Belgesi, Taşınır İşlem Fişi, İlgili Tutarı Aşanlar İçin Borcu Yoktur Belgesi SBF Memur, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri/ Dekan - - - 4 SAAT 25-30 Sunulmuyor
31.  639833341 900 İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantajları Fakültede Görev Yapan İşçilerin ve Kısmi Zamanlı Öğrencilerin Puantajlarının Hazırlanması - - X X - Puantaj Cetveli
SBF Memur, Fakülte Sekreteri/ Dekan Rektörlük İdari ve Mali işler Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.
- - 1 GÜN 12 Sunuluyor
32.  639833341 050.01.04 Öğrenci Alımı Fakültemiz Bölümleri Öğrenci Alım Başvuruları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu - - X X Öğrenci Alım Başvuru Dosyası, Bölüm Kurulu Kararı, Bölüm Üst Yazısı Bölüm Başkanlığı Memur, Bölüm Başkanı, Fakülte Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Bşk. - - 1-3 AY 12 Sunuluyor
33.  639833341 050.01.04 Ders Müfredatlarının Hazırlanması Fakülte Bölümlerinin Güz ve Bahar Yarıyılı Normal ve İkinci Öğretim Ders Müfredatlarının Hazırlanması OKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Fakülte Öğrencileri - X X Bölüm Kurulu Kararı SBF Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Bşk. - - 1 AY 1 Sunuluyor
34.  639833341 050.01.04 Ders Görevlendirilmelerinin Yapılması Fakülte Bölümlerinin ve Üniversitemiz Birimlerinin Talepleri Doğrultusunda Güz ve Bahar Yarıyılı Normal ve İkinci Öğretim Ders Görevlendirilmelerinin Yapılması 2547 Saylı Yükseköğretim kanunun 40/ave 40/d maddeleri Fakülte Öğrencileri - X X Bölüm Kurulu Kararı SBF Bölüm Kurulu, Fakülte Kurulu Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Bşk. - - 2 AY 2 Sunuluyor


Sağlık Bilimleri Fakültesi Hizmet Envanteri Tablosu yazdırılabilir formu


Güncelleme 17.01.2023 21:02:1022 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
sbf@osmaniye.edu.tr