Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Hemşirelik

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ KLİNİK/ KLİNİK DIŞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ESASLAR

Hemşirelik  eğitiminin  temel  amacı,  hemşirelik  mesleğine  ilişkin  teori  ve  uygulamayı öğretmektir.  Bu  nedenle  eğitim  süreci,  öğrencilerin  kendi  disiplinlerine  ilişkin  bilgi, beceri,  tutum  ve  etik  standartları  içselleştirmesine  ve  bunları  davranışlarının  bir  parçası haline  getirmesine  katkı  sağlamalıdır.  Eğitim  programının  iki  temel  unsuru  olan  teori  ve uygulamanın  bütünleştirilmesi  ve  öğrenimin  deneyimlere  dayandırılması  çok  önemlidir. Klinik  eğitim,  hemşirelik  ve  diğer  sağlık  programlarında  eğitimin  temel parçasıdır. Hemşirelik  öğrencileri  için  gerçek  anlamda  öğrenme ancak klinik uygulama ile teorik bilginin bütünleştirilmesi ile gerçekleşecektir.  

Klinik  uygulamada  öğrencilerden  hemşirelik mesleğinde  var  olan  değer,  tutum,  bilgi  ve  becerilerin  kullanılmasında  yeterlilik kazanması  beklenir. Klinik  eğitim  öğrencinin,  eleştirel  düşünme  ve  analiz etme,  psikomotor,  iletişim,  yönetim  becerilerini  geliştirmeyi  ve  hemşireliği  yerine getirmede  kendine  güven  duygusunu  arttırmayı  amaçlar. Klinik alanlar  öğrenciye,  rol  modellerini  gözleme,  kendi  kendine  uygulama  yapma,  görülen, işitilen,  hissedilen  ve  yapılanlar  hakkında  düşünmesine  olanak  sağlar.

Bu kapsamda; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören Hemşirelik Bölümü öğrencileri eğitim-öğretim programı doğrultusunda meslek derslerinde almış oldukları kuramsal bilgileri klinik ve klinik dışı uygulama alanlarında uygulayabilmeleri için 2. Dönem itibariyle uygulama yapmaktadır. Öğrencilerimiz, Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği derslerinde öğrenim süresince kazandıkları teorik bilgilerini uygulamaya entegre edebilmektedir. Uygulamalarımız Osmaniye Devlet Hastanesi ve Osmaniye ilinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinde yürütülmektedir. Öğrenciler, uygulamalı dersin %80’ine devam etmek zorundadır.

OKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Klinik/ Klinik Dışı Uygulamalarına İlişkin Esaslar ile ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız...Güncelleme 08.03.2022 18:13:21İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi D-Blok Merkez/OSMANİYE
03288271000
03288250097
sbf@osmaniye.edu.tr