Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Doktora Programı

Makine Mühendisliği en temel mühendislik dallarından biri olup çok geniş ve farklı alanları içermektedir. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte makine mühendisliği alanında yeni alt dallar ve özel konular ortaya çıkmakta olup, araştırılması ve çözülmesi gereken pek çok teknik sorun bulunmaktadır. Ülkemizin son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına vermiş olduğu destek sonucu birçok alanda Ar-Ge Merkezleri kurulmuş ve buralarda Doktora derecesine sahip elemanların çalıştırılması teşvik edilmektedir. Sanayinin problemlerini çözecek, alanında uzmanlaşmış Makine Mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yeni açılan devlet ve vakıf üniversitelerinin birçoğunda da Makine Mühendisliği ve buna bağlı diğer mühendislikler açılmış olup buralarda da Doktora derecesine sahip öğretim elemanlarına yoğun ihtiyaç bulunmaktadır. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programının başlıca amacı, makine mühendisliği alanında güncel ve gelecek ileri teknik problemlere çözüm getirebilen, alanında uzman, yüksek bilgi ve beceriye sahip doktoralı mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu şekilde sanayi, araştırma ve eğitim kuruluşlarının nitelikli ve iyi eğitilmiş uzmanlara olan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, Doktora tez çalışması ve bir seminer çalışmasından oluşur. Makine Mühendisliği Doktora Programında öğrencilere araştırmalarına ve teknik sorunları çözme yeteneğini kazanmalarına temel teşkil etmesi amacıyla lisansüstü dersler oluşturulmuştur. Doktora programındaki derslerden seçmeli dersler olup öğrenci ilgi alanına göre belirlediği dersleri alabilecektir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Seminer konusu öğrencinin doktora tez çalışmasına başlangıç ve temel teşkil eder. Öğrencilerin teze başlamadan önce aldıkları dersleri ve semineri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Öğrencinin doktora tezi ise makine mühendisliği alanları ile ilgili olmak koşulu ile bir konu üzerinde kuramsal ve/veya deneysel olarak yapılan çalışmayı içerir.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000-3451
03288250097
makinemuh@osmaniye.edu.tr