Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yüksek Lisans Ders İçerikleri
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
                                     
1. Sınıf (GÜZ)   1. Sınıf (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS
MMBYLU1709 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6   MMBYLU2709 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
Yüksek Lisans Tezi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi, kuramsal ve/veya deneysel yöntemlerin öğrenilmesi, bu yöntemlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi.   Yüksek Lisans Tezi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi, kuramsal ve/veya deneysel yöntemlerin öğrenilmesi, bu yöntemlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi.
MMB597 Seminer Z 0 0 0 0 0 6   MMB598 Seminer Z 0 0 0 0 0 6
Akademik danışmanın belirlediği bir konuda literatür taraması yapmak, konu ile ilgili gerekli bilgiyi toplamak, çalışmayı rapor haline getirerek sözlü olarak sunmak.   Akademik danışmanın belirlediği bir konuda literatür taraması yapmak, konu ile ilgili gerekli bilgiyi toplamak, çalışmayı rapor haline getirerek sözlü olarak sunmak.
                    MMB502 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Z 3 0 0 3 3 6
    Bilim, bilimsel araştırma ve bilimsel yöntemler. Bilimsel bilgiye erişim: kütüphane kullanımı, akademik tarama teknikleri. Bilimsel makale okuma. Araştırma yaklaşım yöntemleri: nicel, nitel ve karma. Araştırma konusu belirleme yöntemleri. Veri toplama, örnekleme ve analiz yöntemleri. Bilginin geçerliliği ve güvenirliliği. Akademik yazım kuralları. Etik nedir? Bilimde etik ve etik standartlar. Yöntem ve süreçte etik. Konu ve bulgularda etik. Araştırma etiği. Yayın etiği. Bilimsel ve yayın etiği ilkeleri. Kaynak gösterimi. Örnek uygulamalar.
MMB503 Kuramsal Tasarım İncelemeleri S 3 0 0 3 3 6   MMB504 Deneysel Tasarım İncelemeleri S 3 0 0 3 3 6
Mühendislik tasarımının genel prensipleri. Sistemlerin çalışma prensipleri. Seçilmiş makine, cihaz ve proseslerin matematiksel ve fiziksel analizi ve bunların genel mühendislik prensiplerine uygulanması. Mühendislik tasarımının evreleri. Verilen bir durum için temel olabilecek çözümlerin belirlenmesi, bunların tartışılması ve değerlendirilmesi. Tüm tasarım evrelerinin programlanması. Son çözümün bilgisayar destekli çizimi.   Deney planlaması, Problemin tanımlanması, Problem çözme teknikleri, Deney tasarım sözlüğü, Kontrol edilen kontrol edilemeyen bağımlı ve bağımsız parametreler, Deneyde kullanılacak parametreler, seviyeler. Deney planlarının son şeklinin verilmesinde kullanılan araçlar. Deney tasarım yöntemlerinin seçimi, Deney sayısının belirlenmesi, Deneylerde hata analizi, Deneysel verilerin çeşitli bilgisayar programları ile analizi
MMB505 Yakıtlar ve Yanma S 3 0 0 3 3 6   MMB508 İleri Taşınımla Isı Geçişi  S 3 0 0 3 3 6
Katı, sıvı ve gaz yakıtlar. Yakma sistemleri, Çok elemanlı ve değişken yapılı sistemlerin termodinamiği, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, yanma fiziği, kinetik ve yayınım olarak kontrol edilen yanma, difüzyon alevi, ön karışımlı gazlarda yanma ve alev, laminer alev.   Taşınımla ısı transferinin genel ve spesifik kanunları. Denge denklemleri ve formülasyonu. Sınır şartları için diferansiyel ve integral denklemleri. Laminer ve türbülanslı akışta taşınımla ısı transferi. Faz değişimi olmayan ortamda taşınımla ısı geçişi, ısı ve momentum geçişi arasındaki benzerlik, yüksek hızlı akışlarda ısı geçişi. Serbest konveksiyonda sınır şartları. Isı eşanjörleri analizi ve tasarımı. Paket tip ısı eşanjörleri. Paralel, zıt ve çapraz akışta taşınılma ısı transferi.
MMB507 İleri İletimle Isı Geçişi  S 3 0 0 3 3 6   MMB510 İleri Işınımla Isı Geçişi  S 3 0 0 3 3 6
Bağıntılar, Sınır Şartları. Zamana bağlı olan ve olmayan ısı iletimi problemlerinin çözüm yöntemleri. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda ısı iletimi, kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda bir, iki ve üç boyutlu ısı iletimi.   Işınımla ısı transferinde temel kavramlar. Işınım ısı geçişi mekanizmasının istatistik termodinamik ve elektromanyetik dalga temelleri. Gerçek yüzeylerin ışınım özelikleri. Şekil faktörleri. Eşit dağıtan gri yüzeylerde ışınımla ısı geçişi. Ayna gibi yüzeyler arasında ışınım, gaz ışınımı, tam ve yaklaşık çözüm metotları. Homojen maddelerde radyasyon etkileşimi. Ara yüzeylerde radyasyonun etkileşimi. Siyah cisim ışıması. Gerçek yüzeylerde ışınım. Radyasyon emici yüzeylerde ışınımla ısı transferi.
MMB509 İleri Mühendislik Matematiği S 3 0 0 3 3 6   MMB512 İleri Termodinamik II S 3 0 0 3 3 6
Adi diferansiyel denklemlerin çözümü için temel yöntemler: lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, belirsiz katsayılar metodu, Euler denklemi, mertebe düşürme metodu, parametrelerin değişimi metodu, eş zamanlı lineer diferansiyel denklemler. Adi diferansiyel denklemlerin serilerle çözümü, Frobenius metodu. Tek ve çift değişkenli Fourier Serileri. Kısmi diferansiyel denklemler: dalga denklemi, difüzyon denklemi, Laplace denklemi, Poisson denklemi, biharmonik denklemleri. Sınır Koşulları. Değişkenlere ayırma yöntemi. Ortogonal fonksiyonlar. Gamma, Bessel, Laguerre fonksiyonları. Legendre ve Chebyshev polinomları.   Termodinamiğin birinci ve ikinci kanunu, Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa analizi, Gazların kinetik kuramı, Bünye denklemleri, Özellik ilişkileri ve sıkıştırılabilir sistemlere uygulamaları. Yüzey olayları, Elastik katı, Reaktif olmayan karışımlar, Kimyasal tepkimeler, Termodinamik süreklilik. Tek fazlı sistemler. Çok fazlı sistemler. Genel ekserji analizi, Termodinamiğin üçüncü kanunu, Termodinamikte tersinmezlik.
MMB511 İleri Termodinamik I S 3 0 0 3 3 6   MMB516 Isıtma Sistemleri  S 3 0 0 3 3 6
Termodinamiğin ikinci kanununu kavrama, Geliştirilmiş güç çevrimleri, Geliştirilmiş soğutma çevrimleri, Termodinamik özellik bağıntıları, Gaz karışımları, Gaz buhar karışımları, iklimlendirme, Kimyasal tepkimler, Yanma ve yakıtlar, Kimyasal denge ve faz dengesi, Yüksek hızlı gaz akışı termodinamiği.   Çeşitli ısıtma sistemleri ve bunların karşılaştırılmaları. Buhar kazanları. Kızgın ve sıcak su kazanları. Kızgın yağ kazanları. Hava ısıtıcıları. Yakıt depoları ve brülörler. Genleşme depoları ve denge sistemleri. Sıcak su sistemleri. Dolaşım pompaları. Isıtma sistemlerinde kullanılan bağlantılar. Buhar gidericiler ve ayırıcılar. Endüstriyel fırınlar ve bunların boyutlandırılması. Çeşitli baca sistemleri. Baca salımları ve zararlı salımları önleme yöntemleri. Atık ısıdan yararlanma ölçütleri. Döner rejeneratörler. Çapraz akışlı levhalı ısı değiştiricileri. Isı değiştiricilerinin değerlendirilmeleri. Boru ve kanalların çeşitli ölçütlere göre ekonomik olarak boyutlandırılmaları.
MMB523 İklimlendirme Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 3 6   MMB518 Isı Transferinde Sayısal Çözümler  S 3 0 0 3 3 6
Giriş ve temel kavramlar, boyut ve birimler, ölçme yöntemleri, sıcaklık ölçme yöntem ve cihazları, basınç ölçme yöntem ve cihazları, nem ölçme yöntem ve cihazları, akış ölçme yöntem ve cihazları, veri toplama cihazları, örnek ölçüm uygulamaları, ölçüm hataları ve hata analizi, ölçüm sonuçların analizi ve raporlanması.   Isı transferi diferansiyel denklemleri. Sınır koşulları. Düzensiz sınırlar ve koordinat dönüşümü. Sonlu farklar yöntemi. Izgara aralığının önemi. Değişken ızgara aralığı. Sınır şartlarının oluşturulması. Cebirsel denklemlerin çözüm yöntemleri. Eliptik ve parabolik problemlerin analizi. Çeşitli problemler için uygulamalar.
MMB533 Kompozit Malzemeler S 3 0 0 3 3 6   MMB520 Otomotivde Klima Sistemleri ve Uygulamaları  S 3 0 0 3 3 6
Kompozit malzeme ilkeleri. Elyaf takviyeli kompozitler. Parçacık takviyeli kompozitler. Katmanlı kompozitler. Elyaf takviyeler. Elyaf çeşitleri. Parçacık takviyeler. Arayüzey özellikleri. Polimerler: Termoplastikler, termosetler ve elastomerler. Kompozitlerin üretim yöntemleri: Polimer esaslı kompozitler, metal esaslı kompozitler, seramik esaslı kompozitler. Kompozitlerin mekanik özellikleri. Kompozitlerin uygulama alanları.   Otomotivde kullanılan klima sistemleri. Isı kayıp ve kazancı hesabı. Sistem elemanları, seçim ölçütleri, sistemin kurulması ve montaj ilkeleri. Otomotiv klimalarının devreye alınması, klima otomatik kontrol sistemleri, test yordamları, şartnameler, test sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması.
MMB535 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri S 3 0 0 3 3 6   MMB524 Soğutma Sistemlerinde Dinamik Modelleme S 3 0 0 3 3 6
Malzeme karakterizasyonunun temelleri, fiziksel özellikler ve deney yöntemleri, elementel ve kimyasal analiz, x-ışınları, spektroskopi ve spektrometri teknikleri, manyetik ölçümler, ışık ve elektron mikroskopları, ısısal karakterizasyon yöntemleri, toz boyut ve yüzey analiz teknikleri, mekanik test yöntemleri.   Giriş ve temel kavramlar, boyut ve birimler, soğutma sistemleri hakkında genel bilgiler, soğutma sistemleri çevrim hesapları, çeşitli paket programlar kullanılarak soğutma sistemlerinin dinamik modelinin oluşturulması, sistemin çeşitli parametrelere göre dinamik analizi, soğutma sistemi temel elemanlarının boyutlandırılması, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlanması.
MMB537 Metallerin Oksitlenmesi ve Korozyonu S 3 0 0 3 3 6   MMB532 Toz Metalurjisi S 3 0 0 3 3 6
Korozyonun elektrokimyasal ilkeleri; korozyon eğilimi ile ilgili termodinamik yaklaşımlar, polarizasyon ve korozyon hızlarına uygulanması, Pasifleşme. Korozyon hasar çeşitleri. Değişik ortamlarda korozyon. Korozyonu önlemenin ilkeleri: tasarım, malzeme seçimi, yüzey kaplamaları, ortamı iyileştirme, anodik ve katodik koruma. Metallerin oksitlenmesi.   Metal tozu üretim teknikleri: Atomizasyon, kimyasal, elektrolitik ve öğütme teknikleri. Metal tozların test edilmesi ve özelliklerinin tespiti. Metal tozlarının sıkıştırılması: bri- ketleme, presleme, haddeleme, ekstrüzyon, sıcak ve soğuk izostatik presleme, toz enjeksiyon kalıplama. Sinterleme: Aşamalar, fırınlar ve gazlar. Tam yoğunluğa kavuştur- ma. Toz metalurji yöntemiyle üretilmiş malzemelerin mekanik özellikleri. Toz sistemleri ve uygulamaları.
MMB539 Bilgisayarlı Bütünleşik İmalat S 3 0 0 3 3 6   MMB538 Hasar Analizi S 3 0 0 3 3 6
İmalatta bilgi tabanlı teknolojiler. Parça şartnamesinin gözden geçirilmesi ve bilgisayar destekli tasarım. Bütünleşik ürün/süreç geliştirme. İmal usullerinin otomasyonu ve kontrolü: Programlanabilir mantık kontrolcüleri (PLC), bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) yapısı ve programlama. Endüstriyel robotik. Serbest şekilli kati inşası (katmanlı üretim, hızlı prototip üretimi). Bilgi tabanlı imalat, bilgisayar destekli süreç planlaması. İnternet destekli imalat. Ürün veri yönetimi. Yeni gelişen imalat teknolojilerinin yönetimi.   Hasar analizinin amaçları. Hasar araştırmasının genel yordamı: Geçmiş verilerin eldesi, ön inceleme, tahribatsız muayene testi. Kırılma yüzeylerinin makro ve mikro incelenmesi: Metalografik ve fraktografik analizleri, kimyasal analizler. Kırılma çeşidinin belirlenmesi. Kırılma mekaniğinin uygulanması. Değişik tiplerdeki bileşen hasarlarının incelenmesi.
MMB551 Mühendislikte Sayısal Yöntemler S 3 0 0 3 3 6   MMB540 Kırılma Mekaniği S 3 0 0 3 3 6
Fonksiyon köklerinin bulunması. Cebirsel eşitliklerin doğrusal sistemlerinin çözümü. Özdeğer ve özdeğer vektörleri. Ara değer bulma ve eğri uydurma. Sayısal integrasyon yöntemleri. Adi diferansiyel denklemler, başlangıç ve sınır değer problemleri. Adi diferansiyel denklem sistemleri. Kısmi diferansiyel denklemler (eliptik, hiperbolik, parabolik).   Griffith çatlak teorisi, çatlakların gerilme analizi, tasarım felsefesi, enerji ve gerilme yaklaşım yöntemleri arasındaki ilişki. Çatlak ucundaki plastik bölge büyüklüğünün bulunması. Düzlem gerilmeden düzlem gerinimine geçiş. Düzlem-gerinim kırılma tokluk testleri, mühendislik malzemelerinin kırılma tokluğu, çatlak ucu açınımı yöntemiyle tokluğun tayin edilmesi. J-entegral yöntemi ile elastik-plastik davranışın açıklanması ve kırılma tokluğunun tayin edilmesi. Diğer kırılma yöntemleri. Darbe enerjisi-kırılma tokluğu bağıntıları. Kırılma tokluğunun mikro yapı ile ilişkileri. Çevre şartlarının kırılmaya etkisi. Kırılma mekaniğinde uygulanan test yöntemleri. Malzeme ömrü ve çatlak uzunluğunun hesaplanma yöntemleri. Gerilme kontrollü yorulma, gerinim kontrollü yorulma, çentikli elemanlarda yorulma ömrünün hesaplanması, yorulmalı korozyon, gerilmeli korozyon.
MMB555 Elastisite Kuramı S 3 0 0 3 3 6   MMB550 Makine Mühendisliğinde Paket Program Uygulamaları S 3 0 0 3 3 6
Temel Matematik Bilgiler. Gerilme Analizi. Genleme Analizi. Korunum Yasaları. Doğrusal Elastisite. Bünye Denklemleri. Genelleştirilmiş Hooke Yasaları. Elastisite Kuramının Temel Denklemleri. Gerilme Problemi. Yer değiştirme Problemi. Uygunluk Koşulları. Düzlem Elastisitenin Genel Kuramı. Düzlem Gerilme Hali (ince Levha Problemi). Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Uzun Silindir Problemi). Dik Eksen Takımında Çözüm. Gerilme Fonksiyonları. Airy Gerilme Fonksiyonu. Sınır Koşulları. Çok Terimlilerle Çözüm. Biharmonik Fonksiyonlar. Örnekler. Fourier Serileri ile Çözüm. Örnekler. Kutupsal Koordinatlarla Çözüm. Örnekler. Üç Boyutlu Elastisite. Saint-Venant Burulması ve Eğilme Teorisi. Galerkin Vektörü. Papkovich-Neuber Çözümleri.   Sembolik cebir kullanan MATHCAD ve MATHEMATICA paket programlarının tanıtımı. Makina mühendisliğinde çeşitli problemlerin bu programlar yardımı ile çözümleri (Sayısal ve sembolik işlemler, vektör ve matris hesapları, türev, limit ve integral uygulamaları, grafik çizimler, denklem çözümleri, alan ve hacim hesapları, dizilerle işlemler, istatistik hesaplar).
MMB557 Katı Mekaniğinin Temelleri S 3 0 0 3 3 6   MMB552 Yapı Dinamiği S 3 0 0 3 3 6
Lineer sürekli ortama giriş. Gerilme-şekil değiştirme tensörleri. Korunum yasaları. Bünye denklemleri. Malzemelerin elastik, vizkoelastik ve vizkoplastik davranışı. Varyasyonel hesaba giriş ve enerji yöntemleri. Plastisite. Sonlu deformasyonlar.   Tek serbestlik dereceli sistemler. Sürekli ve geçici davranış. Çok serbestlik dereceli sistemler. Kütle ve rijitlik matrisleri. Serbest ve zorlanmış titreşim. Yapı sistemlerinde dalga yayılışı.
MMB559 İleri Dinamik S 3 0 0 3 3 6   MMB554 Sürekli Ortamlar Mekaniği S 3 0 0 3 3 6
Hamilton ilkesi. Genelleştirilmiş değişkenler. Lagrange denklemi. Katı gövde dinamiği. Euler açıları. Jiroskopik etkiler altındaki sistemler. Katı cisimlerin üç boyutlu dinamiği. Bağıl hız ve ivme bağıntıları. Zamana göre değişen özellikleri olan ve doğrusal olmayan elemana sahip bazı sistemlerin titreşimi.   Bir noktada gerilme ve şekil değiştirmelerin incelenmesi. Sürekli ortamın temel denklemlerinin elde edilmesi. Deformasyon gradyanı ve tansörü. Gerinim ve rotasyonların dönüşümü. Katılar ve akışkanlar için bünye kanun ve ilişkileri. Sonlu şekil değiştirme. Elastik ve hiperelastik malzemeler.
MMB561 Plaklar ve Kabuklar S 3 0 0 3 3 6   MMB556 İmalatta Optimizasyon Teknikleri S 3 0 0 3 3 6
Klasik plak teorisi, sınıflandırma, sınır şartları, kartezyen ve polar koordinatlarda uygulama. Yaklaşık yöntemler. Enerji yöntemleri. Kabukların eğilme kuramı. Silindirik, küresel ve dönel kabuklar. Sayısal yöntemler ile uygulama.   Optimizasyon probleminin tanımı ve sınıflandırılması, Klasik optimizasyon teknikleri, Doğrusal programlama, Simplex algoritması, Doğrusal olmayan programlama, Modern optimizasyon teknikleri, Statik ve dinamik üretim problemleri, Çok amaçlı optimizasyon modelleri, Hedef programlama, Tedarik zincirinin üretimle ilişkisi, çizelgeleme problemleri, GAMS optimizasyon programı.
MMB563 Ekserji ve Entropi Analizi S 3 0 0 3 3 6   MMB564 Enerji Ekonomisi ve Yönetimi S 3 0 0 3 3 6
Temel termodinamik kavramları ve kanunları. Ekserji ve enerjinin tanımı, Kullanabilirlik ve ekserji: tarihi gelişimi. Ekserji dengesi ve ekserji kayıpları, Isıl sistemlerin ekserji verimi, Ekserji analizinin temel termodinamik uygulamaları, Ekserji hesabı, Açık sistemlerde ekserji hesabı, Fiziksel ekserjinin hesabı, Kimyasal ekserjinin hesabı, Tipik ısıl sistemlerin ekserji analizi, Isı değiştiricilerinin ekserji analizi, Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemleri ve ısı pompalarının ekserji analizi, Isı dönüştürücülerinin ekserji analizi, Bileşik süreçlerin ekserji analizi, Güneş toplayıcılarının ekserji analizi. Adyabatik sistemler. Kararlı akış proseslerinin kullanabilirliği (ekserji). Kararlı olan ve olmayan akış kullanabilirliği ve ekserji. Tersinmez sistemlerin ve süreçlerin karakteristik özellikleri.   Genel giriş ve tanımlama, enerji ekonomisi yöntemleri, endüstride enerji ekonomisi uygulamaları, sanayi tesislerde ve işletmelerde enerji tasarrufu tasarımları, örnek projeler üzerine genel uygulamalar. Enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri, enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları, ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, enerji yönetimi, enerji tasarrufu etüt yöntemleri, ekonomik analiz yöntemleri.
MMB565 Fosil Enerji Kaynakları S 3 0 0 3 3 6   MMB566 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği S 3 0 0 3 3 6
Fosil enerji kaynaklarının tanımı, sınıflandırılması ve tarihçesi, Fosil yakıtlarla çalışan santrallerin karşılaştırılması, işletilmesi. Dünya’da ve Türkiye’deki fosil yakıt kaynakları. Fosil kaynakların çevresel ve ekonomik açıdan karşılaştırılması.   Hesaplamalı akışkanlar dinamiğine giriş. Akışkanlar mekaniğinin temel denklemleri. Akış özelliklerine toplu bakış. Akışkan hareketinin incelenmesi. Sınır şartları. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği teknolojisi. Sonlu farklar ve sonlu hacimler yöntemi. Diğer yöntemler. Çözüm algoritmaları. Türbülans ve modellenmesi. Yanmanın modellenmesi.
MMB567 Kojenerasyon Sistemleri S 3 0 0 3 3 6   MMB568 Mühendislikte Veri İşleme Teknikleri S 3 0 0 3 3 6
Kojenerasyon tanımı. Kojenerasyon sistemleri. Kojenerasyon sistemlerinde kullanılan termodinamik çevrimler. Sanayide atık ısı geri kazanımı. Kojenerasyon sistemlerinde enerji-ekserji analizi. Kojenerasyon sistemlerinde fizibilite hazırlama.   Veri işleme ile ilgili temel bilgiler, veri tabanlarının mühendislik ve iş hayatındaki önemi, Mühendislikte veri işleme ve analizi ile ilgili paket programlar ve mühendislik ile ilgili örnek uygulamalar.
MMB571 Türbin Teknolojileri S 3 0 0 3 3 6   MMB570 Sonlu Hacimler Yöntemi S 3 0 0 3 3 6
Türbinlerin tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri. Farklı türbinlerin verim/termodinamik analizi ve tasarımı için gerekli temel bilgiler, yöntemler ve karşılaştırmalar. Uygulamalarda kullanılan türbinlerin, projeler üzerinde değerlendirilmesi.   Hiperbolik fonksiyonların korunum formatında nümerik çözümü. Lax-friedrichs yöntemi. Godunov yöntemi ve Riemann çözümleri. Yakınsama, kararlılık ve doğruluk. Sıkıştırılabilen ve sıkıştırılamayan akışlar, şok ve yayılma. Denge ve tepki akış denklemleri.
MMB573 Gaz- Sıvı Akışları ve Isı Transferi S 3 0 0 3 3 6   MMB572 Yenilenebilir Enerji Kaynakları S 3 0 0 3 3 6
Gaz-sıvı akışlarının ana modelleri. Gaz-sıvı akışlarının çeşitli şekilleri. Sıvının film olarak akması durumunun modellenmesi. Ampirik yaklaşım örnekleri. Kaynama ve yoğuşmanın incelenmesi. Çok bileşenli sistemlerde kaynama ve yoğuşma. Aşırı soğutulmada kaynama. Dolgulu ve soğutma kulelerinde basınç kaybı, ısı ve kütle transferinin incelenmesi. Absorber ve desorberlerde ısı ve kütle transferi.   Yenilenebilir enerji çeşitleri, ekonomiklik durumu, ülkeler bazında kullanımı, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, küçük hidro-türbinler, biyokütle, jeotermal enerji, dalga enerjisi, akıntı gel- git enerjisi gibi çeşitleri ile diğer enerji çeşitleriyle karşılaştırılması. Yenilenebilir enerjileri kaynakları çevre ve ekonomi ile ilgili temel bilgiler, güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle, dalga, OTEC, hidrojen, rüzgar ve nükleer enerji.
MMB575 Yakıt Pilleri ve Uygulamaları S 3 0 0 3 3 6   MMB574 Bilgisayar Destekli Analiz S 3 0 0 3 3 6
Tanımlar. Tarihsel Gelişme. Emisyonlar; Yakıt Pili Sistemlerine Genel Bakış; Alkali Yakıt Pili. Ergimiş Karbonat Yakıt Pili, Katı Oksit Yakıt Pili ve Katı Polimer Yakıt Pillerinin İşletme Koşul ve Prensipleri, Tipik Hücre Malzemeleri, Hücre Konfigürasyonları, Uygulamaları ve Ekonomileri; Yakıt Pili Elektrokimyasının Prensipleri. Kimyasal denge kriterleri, Denge sabitleri. Kimyasal kinetik: reaksiyon hızları, Arrhenius bağıntısı. Aktivasyon enerjisi. Orta ve Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücreleri.Yakıt Hücresi Uygulamaları.   ANSYS paket programının tanıtımı. Doğrudan ve katı modelleme. Makine mühendisliğinde çeşitli problemlerin bu program yardımı ile çözümü (Kiriş ve plakların statik ve burkulma çözümü, düzlem ve uzay kafes sistemlerinin statik çözümü). Sıcaklık gerilmeleri ve doğrusal olmayan örnekler. Yapısal analiz ile ilgili ANSYS uygulamaları. Termomekanik analiz ile ilgili ANSYS uygulamaları. Serbest titreşim ve zorlanmış titreşim ile ilgili ANSYS uygulamaları. Kontak problemlerinin ANSYS ile çözümü.
MMB577 İmalatta Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri S 3 0 0 3 3 6   MMB576 Hidrojen Üretimi Teknolojileri S 3 0 0 3 3 6
Karar verme, Analitik hiyerarşi prosesi (AHP), PROMETHEE, TOPSIS, Veri Zarflama Analizi, Süper Etkinlik, ELECTRE, DEMATEL, Gri İlişki Analizi (GİA), Stokastik çok kriterli kabul edilebilirlik analizi (SMAA), SWARA.   Hidrojenin teknik özellikleri ve bir enerji taşıyıcısı olarak enerji çevrim sistemlerindeki önemi. Suyun elektrolizi yoluyla elektrik enerjisinden hidrojen üretimi. Elektrolizer ve çeşitleri. Elektrolizer performans modeli. Hidrojenden elektrik üretimi ve yakıt pilleri. Hidrojen üretimi için  yenilenebilir  enerji  kaynak  örnekleri:  Fotovoltaik  güneş  panelleri,  rüzgar  türbinli jeneratörler, su güçlü elektro-mekanik çevrim sistemleri. Yenilenebilir enerji –hidrojen sistemleri analizi ve modelleri.
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.   Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
                                     
2. Sınıf (GÜZ)   2. Sınıf (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Z/S T U L TS K AKTS
MMBYLU3709 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6   MMBYLU4709 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 0 4 0 6
Yüksek Lisans Tezi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi, kuramsal ve/veya deneysel yöntemlerin öğrenilmesi, bu yöntemlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi.   Yüksek Lisans Tezi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgilerin elde edilmesi, kuramsal ve/veya deneysel yöntemlerin öğrenilmesi, bu yöntemlerde karşılaşılan sorunların çözülmesi.
MMBYLTEZ101 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 0 24   MMBYLTEZ201 Yüksek Lisans Tezi Z 0 0 0 0 0 24
Akademik danışmanın belirlediği bir konuda literatür taraması yapmak, gerekli kuramsal ve/veya deneysel çalışmaları yapmak, sonuçları elde etmek ve yüksek lisans tezini OKÜ FBE Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlayarak jüri önünde sunmak.   Akademik danışmanın belirlediği bir konuda literatür taraması yapmak, gerekli kuramsal ve/veya deneysel çalışmaları yapmak, sonuçları elde etmek ve yüksek lisans tezini OKÜ FBE Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlayarak jüri önünde sunmak.
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.   Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.
22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000-3451
03288250097
makinemuh@osmaniye.edu.tr