Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

Tarihçe

Mühendislik Fakültesi 05/06/2006 tarihinde, 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 29/05/2007 tarihinde 5662 sayılı kanunun 84. Ek Maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Bölümümüzde 2011-2012 döneminden itibaren Lisans Programında eğitime başlanmıştır.


Makine Mühendisliği Bölümü

Makine mühendisliği temel mühendislik dallarından biri olup, bütün donanım ve süreçlerin mekanik yönlerini; mekanik araçların, motorların, makinelerin geliştirilmesini, tasarımını ve imalatını kapsar. Bu kapsamda Makine Mühendisliği Bölümü, en geniş çalışma alanına sahip bir mühendislik dallarından biridir. Makine mühendisliğinin ana konuları termodinamik, ısı ve akışkan bilimi, enerji, malzeme ve imalat, tasarım ve konstrüksiyon, mekanik, makine teorisi ve dinamiğidir. Günlük hayatımızın bir parçası olan otomobil, otobüs, tren ve uçaklar, endüstriyel hayatta kullanılan makine ve robotlar, kaldırma ve taşıma sistemleri, buhar, gaz ve su türbinleri, içten yanmalı motorlar, jet ve roket motorları, ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, iş makineleri, sağlık sektöründe kullanılan biyomekanik ürünler makine mühendisliği alanına giren konuların başlıcalarıdır.

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Lisans Programı toplamda 240 AKTS kredilik dersleri içermekte olup bunların %25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır. Böylece, lisans öğrencilerinin ilgi alanlarına göre uzmanlaşabilmeleri sağlanmaktadır. Bölümümüzde lisans öğrencilerinin uygulamalı derslerdeki bilgi ve becerilerini artırmak için Malzeme, İmalat, Mekanik, Termodinamik, Isı, Akışkanlar ve Kontrol Laboratuvarları kurulmuş durumdadır.

2009 yılında kurulmuş olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, ilk öğrencilerini 2011-2012 eğitim öğretim yılında almıştır. Ayrıca, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2012 yılında “Yüksek Lisans”, 2013 yılında ise “Doktora” eğitimi vermeye başlamıştır. Güçlü alt yapısı ve akademik kadrosu ile OKÜ Makine Bölümü öğrencilerine nitelikli bir eğitim-öğretim olanağı sunmaktadır.
Bölümün Amacı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Programının amacı; uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek makine mühendisliğinin kuramsal ve uygulamalı konularında iyi yetişmiş, nitelikli, yaratıcı, teknik sorunları çözücü, ileri teknolojiye hakim, takım çalışmasına yatkın, girişimci, mesleki etik kurallarına bağlı ve lider makine mühendisleri yetiştirmektir.


 
Bölümün Hedefleri
  Hedefimiz ülkenin sanayi, hizmet ve Ar-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli ve önder makine mühendislerini yetiştiren saygın bir bölüm olmaktır. Bu hedef doğrultusunda:
1.  Mekanik ve ısıl sistemlerin tasarım, üretim, analiz, modelleme, eniyileme konularında yetkin bilgi ve beceriye sahip,
2. Çözüm üreten,
3. Uygulamalı çalışmalara yatkın,
4. Yaşadığı toplumu yakından takip eden sosyal meselelere duyarlı,
5. Toplumsal sorunlara etkili çözümler üretebilen, problem çözme becerileri gelişmiş,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,

Makine Mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız.


Program Çıktıları
1.  Makine Mühendisliği uygulamalarında matematik, fizik ve temel mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi,
2. Temel makine elemanlarını bilme ve çalışma ilkelerini anlama, proje yapabilme ve uygulayabilme becerisi,
3. Mekanik, termodinamik, malzeme bilimi, vb. temel makine mühendisliği konularını kavrama,
4. Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi,
5. Mühendislik alanında tasarım, modelleme ve analiz yapmak için gerekli yazılım ve bilişim donanımı bilgisi,
6. Mesleki ve etik sorumluluk duygusu yanında çevre ve iş güvenliği bilinci,
7. Verilere dayalı problem tanımlanması, analizi, yorumlaması ve çözüm önerebilme veya çözüme yönelik tasarım yapabilme becerisi,
8. Sorumluluk alabilme özgüveni, takım kurabilme, yönetme ve birlikte hareket edebilme becerisi,
9. Meslek hayatında ihtiyaç duyulan mekanik ve ısıl sistemleri tasarlama, tasarıma uygun bileşenlerin seçimini (veya tasarımını) yapabilme becerisi,
10. Yaşam boyu eğitim ve öğretimin önemini kavrama,
11. Bilişim teknolojilerini kullanabilme, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi,
12. Teknik rapor hazırlama, teknik çizim yapabilme, program yazabilme veya paket program kullanabilme becerisi,
13. Mühendislik uygulamalarını gerçekleştirebilmek üzere gerekli olan veri toplama ve ölçüm aletlerini kullanma; talaşlı ve talaşsız imalat yöntemlerini tanıma ve kullanma becerisi, 
14. Makine Mühendisliği ile ilgili deney tasarlama, gerçekleştirme ve sonuçlarını yorumlama becerisi,
15. Alanını ile ilgili konularda veri toplamak ve analiz etmek için gereken kaynakları seçerek toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun şekilde toplumsal refahın geliştirilmesi ve korunması için çalışma becerisi kazanır.

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları; her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürme sistemlerinin tasarımının ve üretiminin planlaması konularında çalışma olanaklarına sahiptir. Takım tezgahları, otomotiv sektörü, otomasyon, malzeme bilimi, enerji, gaz ve buhar türbinleri, pistonlu kompresörler, nükleer reaktörler, içten yanmalı motorlar, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemleri vb. konular Makine Mühendislerinin ilgilendiği alanlardan bazılarıdır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Makine Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir..Güncelleme   22.11.2022 21:16:3922 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000-3451
03288250097
makinemuh@osmaniye.edu.tr