Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tezli Yüksek Lisans Programı

Makine Mühendisliği en temel mühendislik dallarından biri olup çok geniş ve farklı alanları içermektedir. Bu durum Makine Mühendisliğinin çok geniş bir uygulama alanına sahip olmasını sağlamaktadır. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte makine mühendisliği alanında yeni alt dallar ve özel konular ortaya çıkmakta olup; araştırılması ve çözülmesi gereken pek çok teknik sorun bulunmaktadır. Bundan dolayı, bu alt dallarda ve özel konularda sorunları çözmek için Makine Mühendisliğinde bir alanda uzmanlaşmış yüksek lisans derecesine sahip uzmanlara (Yüksek Mühendislere) ihtiyaç bulunmaktadır. Makine Mühendisliği Bölümü lisansüstü programının başlıca amacı, öğrencilerini makine mühendisliğinin ileri teknik ve mesleki alanlarında en yeni bilgileri alarak makine mühendisliği ile ilgili güncel ve gelecek problemlere çözüm getirebilen, yüksek bilgi ve beceriye sahip uzman yüksek mühendisler ve araştırmacılar olarak yetiştirmektir. Bu şekilde sanayinin ve araştırma kuruluşlarının nitelikli ve iyi eğitilmiş uzmanlara olan ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

Bu gereksinimlere dayanılarak Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalında Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılması planlanmış; hazırlanan rapor Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 26/06/2012 tarihli toplantısında kabul edilerek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarının açılması uygun görülmüştür.

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, bir Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi çalışmasından oluşur.

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programında öğrencilere araştırmalarına ve teknik sorunları çözme yeteneğini kazanmalarına temel teşkil etmesi amacıyla yüksek lisans dersleri oluşturulmuştur. Tezli Yüksek Lisans Programındaki derslerden ikisi (İleri Mühendislik Matematiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği) zorunlu olup, diğer beşi teknik seçmeli derstir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir. Seminer konusu öğrencinin yüksek lisans tez çalışmasına başlangıç ve temel teşkil eder. Öğrencinin Yüksek Lisans Tezi ise makine mühendisliği alanları ile ilgili olmak koşulu ile bir konu üzerinde kuramsal ve/veya deneysel olarak yapılan çalışmayı içerir. Öğrencilerin 4 yarıyıl sonunda aldıkları dersleri ve semineri başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleşkesi Fakıuşağı Mah. Merkez/OSMANİYE
03288271000-3451
03288250097
makinemuh@osmaniye.edu.tr