Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Aile Danışmanlığı Tezli YL Ders İçerikleri
AİLE DANIŞMANLIĞI ve EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLER
I. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI Z/S
T U L TS K AKTS
1. ADEYL501 AİLE DANIŞMANLIĞININ TEMELLERİ VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARI Z 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere aile danışmanlığına dair temel kavramlar, ilkeler ve yaklaşımlar ile aile danışmanlığı kuramları hakkında genel bilgiler kazandırmaktır. Ders kapsamında aile danışmanlığında temel kavramve ilkeler, sistemil aile yapısı, fonksiyonel-fonksiyonel olmayan aile yapısı, aile yaşam döngüsü, aile danışmanlığı kuramları ve bu kuramların aile danışmanlığına yansımaları gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
2. ADEYL503 İSTATİSTİK I  Z  3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilere temel İstatistik kavramlarını, verilerin nasıl sunulacağını, olasılık kavramını ve dağılışlarını; bilimsel karar verebilmeyi istatistiksel yaklaşımla tanıtmayı; yapılan denemelerden elde edilen verilerin nasıl analiz edileceğini ve analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağını öğretmektir. Ders kapsamında istatistiğe giriş ve istatistiğe ilişkin temel kavramlar; istatistiki verilerin sunulması ve özetlenmesi; tanımlayıcı istatistikler, istatistiksel yorumlama, hipotez testleri, değişkenler arasındaki ilişkiler gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
3. ADEYL505 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ Z 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırma yapma ve bilimsel bir rapor hazırlama yetkinliği kazandırmaktır. Ders kapsamında bilim ve bilimsel araştırma kavramları, bilimsel araştırmanın amaç ve türleri, bilimsel araştırma sürecinin planlanması, bilimsel araştırma yöntemleri, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri, toplanan verilerin değerlendirilmesi, kaynak ve dipnot gösterme kuralları, rapor yazma ve sunum becerileri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
4. ADEYLU101 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L TS   K  AKTS
1. ADEYL502 AİLE DANIŞMANLIĞI UYGULAMASI Z 2 2 0 4 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, aile danışmanlığının genel kuram ve uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim yoluyla aile danışmanlığı uygulamaları gerçekleştirecek becerileri kazandırmaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler, teorik ve uygulamalı derslerde öğrendiği bilgileri aile danışmanlığı uygulaması çerçevesinde pratik edecek ve aile danışmanlığı yapma becerisi kazanacaktır.
2. ADEYL504 İSTATİSTİK II  Z 3 0 0 3 3 6
Bu ders İstatistik I dersinin devamı niteliğinde olup, dersin amacı, öğrencilere yapacağı bilimsel çalışmalarda verileri toplamak ve bu verilere uygun çözüm tekniğini uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri aktarmaktır. Ders kapsamında örnekleme ve örnekleme dağılımları, istatiksel tahminleme, istatistiksel karar alma, korelasyon ve regresyon analizleri, zaman serileri analizi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
3. ADEYL506 SEMİNER Z 0 0 0 0 0 6
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma becerileri kazandırmaktır. Ders kapsamında araştırma odağını güçlendirmek, araştırma sorusunu keskinleştirmek ve arıtmak, çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmek, arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik beceriler geliştirmek ve bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmek gibi konular ele alınmaktadır.
4. ADEYLU102 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 3 0 6
Bu dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzeyde bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerinde oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Ders kapsamında araştırma konusu belirleme, konu hakkında kaynak taraması yapabilme, araştırma önerisinin yazılması ve araştırma tasarımı gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
III. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS AKTS
1. ADEYLU103 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında ortaya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
2. ADEYLTZ101 TEZ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile ilgili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
IV. Yarıyıl
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K  AKTS
1.  ADEYLU104 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 4 0 0 4 0 6
Bu dersin amacı, tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamaktır. Ders kapsamında tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilme, tez çalışma alanı ile ilgili güncel yayınları takip edebilecek veri tabanlarını kullanabilme, tez çalışmasında ortaya çıkabilecek sorunlar için çözüm önerileri oluşturabilme, alanında daha önce yapılan çalışmaları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla inceleyebilme ve tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilme gibi konular ele alınmaktadır.
 2. ADEYLTZ102 TEZ Z 0 0 0 0 0 24
Bu dersin amacı, öğrencinin tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, tezini yazmak ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında tez yazımı ile ilgili genel kurallar ve yaklaşımlar, yayımlanmış araştırma raporlarını ve makaleleri eleştirel okuma, anlama, sentez yapma, karşılaştırma ile ilgili uygulamalar, kaynak tarama ve kaynaktan alıntı yapma ve akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeler gibi konular ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
SEÇMELİ DERSLER
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU
 DERSİN ADI  Z/S  T  U  L  TS  K AKTS
1. ADEYL511 AİLE DANIŞMA SÜRECİ VE TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, aile danışmanlığı süreci ve basamakları, danışanla ilk görüşmenin yürütülmesi, danışmanlık sürecinin planlanması, danışmanlık sürecinde karşılaşılan zorluklar, etkili bir danışma ilişkisinin kurulması ve temel psikolojik danışmanlık becerileri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ders kapsamında aile danışmanlığı sürecinde oturumları yönetme, psikolojik danışmanlık becerilerini kullanma, vaka formülasyonu, amaç oluşturma, strateji belirleme ve müdahale seçme, sonlandırma ve izleme gibi konular ele alınmaktadır.
2. ADEYL513 AİLE İÇİ İLİŞKİLER VE İLETİŞİM  S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilerin, aile içi iletişimi, aile yapılarının aile içi iletişimdeki etkisini kuramsal ve kültürel bağlamda ele almayı, aile içi iletişimi eşler arası ve ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim öğeleri açısından değerlendirmeyi ve stresli durumların (boşanma, evlat edinme vb.) aile içi iletişime etkisini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Ders kapsamında aile ve aile modelleri, eşler arasında iletişim, farklı gelişim dönemindeki çocuk ile iletişim, disiplin ve iletişim, ailede stresli durumlarda iletişim gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
3. ADEYL515 AİLE SAĞLIĞI  S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere birey, aile ve toplum düzeyinde aile sağlığını geliştirmeye yönelik bütüncül bir yaklaşım içerisinde bilgi kazandırmaktır. Ders kapsamında aile kavramı, ailenin hukuksal ve toplumsal değeri, aile sağlığını etkileyen biyolojik, sosyo-kültürel, politik, ekonomik ve çevresel faktörler ile aile içi şiddet, kadın ve çocuk sağlığı, aileye yönelik sağlık hizmetleri, aile yaşam döngüsü içerisindeki sağlıklı yaşam biçimleri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
4. ADEYL517 AİLEDE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ  S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, doğum öncesinden ölüme kadar fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal birçok boyutuyla gelişim kavramını tanıtmak ve gelişime etki eden kalıtsal ve çevresel süreçler ile birlikte kültür, aile, okul, meslek gibi sosyal çevrenin birey üzerinde etkileriyle ilgili bilgi edindirmektedir. Ders kapsamında gelişim psikolojisindeki temel kavramlar, yaşam boyu gelişim bakış açısı ve döllenmeden ergenlik dönemine kadar meydana gelen fiziksel, bilişsel ve sosyoduygusal gelişim süreçleri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
5. ADEYL519 AİLE SOSYOLOJİSİ  S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, sosyal yaşam içinde ailenin yapısı, oluşumu; toplumsal bir kurum olarak ailenin işleyişi, önemi ve diğer sosyolojik olgular ile olan ilişkisine yönelik bilgi kazandırmaktır. Ders kapsamında aile ve aile tiplerinin oluşması, sanayileşmeyle birlikte ailenin yapısında meydana gelen değişmeler, aile içi ilişkiler (aile içi otorite ve güç ilişkileri, aile içi ilişkilerde yatay ve dikey iletişim), toplumsal cinsiyet ve farklı toplumlarda çocuğun değeri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
6. ADEYL521 AİLEDE RUH SAĞLIĞI S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilerin ruh sağlığı ile ilgili temel kavramları, farklı ekollere göre ruh sağlığı ile ilgili açıklamaları, gelişim dönemlerine göre ailede ruh sağlığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu ve aile danışmanlığı uygulamalarını ruh sağlığı ile ilişkisini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında, ruh sağlığının tanımı ve ilişkili kavramlar, farklı psikoloji ekollerine göre ruh sağlığına yaklaşım, ailede ruh sağlığını etkileyen faktörler ve ruh sağlığını koruyucu ve önleyici yaklaşım gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
7. ADEYL523 ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU VE AİLE S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin çocuk ve ergen ruh sağlığı ve çocukta görülen duygu ve davranış bozuklukları alanında yeterli derecede bilgilendirilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, davranış bozukluğu yaşayan çocuk ve ailesine yaklaşımın ilkeleri, çocuk ruh sağlığı bozukluklarını uygun şekilde yönlendirebilme, aile ve toplumun çocuk tuh sağlığı ve hastalıkları konusunda eğitimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
8. ADEYL525  KRONİK HASTALIKLARIN AİLEYE ETKİLERİ S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin kronik hastalıklar, kronik hastalıkların birey, aile ve toplum üzerindeki genel etkileri konusunda bilgi kazanmalarına yardımcı olmaktır. Ders kapsamında, kronik hastalık, dünya ve ülkemizdeki durumu, hipertansiyonun, diyabetin, kanserin, kalp hastalıklarının, nörolojik hastalıkların, eklem ve bağdokusu hastalıklarının, böbrek yetmezliği, solunum sistemi hastalıklarının, kan hastalıklarının aileye etkileri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
 
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SIRA NO DERSİN KODU  DERSİN ADI  Z/S T U L TS K AKTS
1. ADEYL512 AİLEDE CİNSELLİK VE CİNSEL SORUNLAR S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilere ailede cinsel sağlık/üreme sağlığı, cinsel gelişim, ailede cinsel yaşam ve cinsel işlev bozukluklarına ilişkin temel kavramlar ve cinsel danışmanlık vermeye yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Ders kapsamında cinsel sağlık/üreme sağlığının tanımı, bütünsel yaklaşımla sunulan cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetleri, cinsel gelişim, cinsellik, mutlu cinsel yaşam ve cinsel sağlık kavramları, gebelikten korunma yöntemleri, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunma ve güvenli annelik kavramları gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
2. ADEYL514 AİLEDE DEĞER EĞİTİMİ S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilere sosyal değerlerin biçimlerini, kökenlerini kavratmak ve bunların aile hayatındaki yerini gösterebilmek, ailede ahlak ve değerler eğitiminin ilke ve yöntemlerini kavrama ve uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmadır. Ders kapsamında bir değer olarak ailenin toplum ve ülke için önemi, ailenin temel gereksinimleri, psikososyal gelişim, değer kavramı, ailenin spirituel, sosyal ve kültürel değerleri, ahlak gelişimi, gelişim dönemlerine göre değerler ve ailede değer eğitimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
3. ADEYL516 AİLEDE KRİZE MÜDAHALE S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilerin öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisinde kriz kavramını, kriz nedenlerini ve krize etkili müdahale yöntemlerini öğrenmeleridir. Ders kapsamında kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri, ailede meydana gelebilecek krizler ve nedenleri, krize müdahale ve krizi önlemenin genel ilkeleri, yas ve kayıp sürecinde kriz yönetimi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
4.  ADEYL518 BİREYSEL DANIŞMA KURAMLARI S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin bireylere yönelik psikolojik danışma ve psikoterapi kuramlarının özellikleri, kavramları ve teknikleri konusunda bilgi kazanmalarına yardımcı olmaktır. Ders kapsamında, psikolojik danışmada kuram olgusuna ilişkin temel kavramlar, kuramlara ilişkin temel kavramlar, psikanalitik kuram, varoluşçu terapi, birey merkezli yaklaşım, geştalt terapi, şema terapi, bilişsel davranışçı terapi, postmodern kuramlar gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
5. ADEYL520 AİLEDE ÖZEL SORUNLAR (BOŞANMA, ALDATMA, ÖLÜM VB.) S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin aile sistemi içerisinde yaşam boyu karşılaşılabilecek olan boşanma, aldatma, kayıp, ölüm gibi özel durumlara yönelik aile danışmanlığı yaklaşımlarını ve müdahalae yöntemlerini öğrenmeleridir. Ders kapsamında, boşanma, aldatma, ölüm gibi özel durumların aile sistemine ve ilişkilere olan etkileri, aile yaşam döngüsü içerisinde bu sorunlarla etkili baş etme yolları, bu tür sorunlarla çalışılırken kullanılabilecek aile danışmanlığı yaklaşımları ve müdahale teknikleri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
6. ADEYL522
YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER SOSYOLOJİSİNDE AİLE KURUMU S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin yeni toplumsal hareketler ekseninde toplumsal değişme ve aile kurumunun tarihsel gelişimi ve dönüşümüne dair bilgilenmelidir. Ders kapsamında toplumsal yapı ve toplumsal değişme ile ilgili temel kavramlar, toplumsal hareketlere yön veren değişimler, toplumsal hareketlerin tarihsel gelişimi ve dönüşümü, aile kurumu ekseninde toplumsal değişme süreci gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
7.   ADEYL524 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERLE ÇALIŞMA S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin dünyada ve ülkemizde özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin sorun ve ihtiyaçları, özel gereksinmli çocuğu olan ailelerle çalışma ve özel gereksinimliliğe ilişkin politikalar ve hizmetlere dair bilgi edinmesidir. Ders kapsamında özel gereksinimli çocuk ile iletişim, özel gereksinimli çocuğun sağlığını koruma, geliştirme ve rehabilitasyon hizmetleri, özel gereksinimli çocuklara bakım veren ailenin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi ve özel gereksinimli çocukların özel eğitimi konusunda danışmanlık ve bakımın koordinasyonunun önemi gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
8.  ADEYL526 AİLE DANIŞMANLIĞINDA ETİK VE YASAL KONULAR S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı öğrencilere, aile danışmanlığı ve psikolojik danışma alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, etik ikilemler, danışan hakları ve danışmanın sorumlulukları ile etik ilkeler ve yasal sorunlara ilişkin bilgi ve beceri kazandırma amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında, aile danışmanlığı etiği ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, meslek etiğinin önemi, aile danışmanlığı ve psikolojik danışmanlık alanındaki görev ve sorumlulukları düzenleyen yasa ve yönetmelikler, etik ikilemler, örnek olay ve uygulamalar, mesleki etik ve etiğe uygun karar verme süreci gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
9.  ADEYL528 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ S 3 0 0 3 3 6
Bu dersin amacı sosyoloji öğrencilerine, sosyolojinin, sağlık ve tıp konularıyla ilişkin yaklaşımını göstermek, farklı bakış açılarının olduğunu vurgulamak, sosyal bilimlerin sağlık, hastalık, rahatsızlık vb. gibi kavramları nasıl yorumlandığını göstermek, topluluklara özgü bazı semptompların kültürden kültüre nasıl değişiklik gösterdiğini sunmak, sağlık konularının evrensel mi yoksa kültürel olgular mı olduklarına sosyolojinin teorik ve metodolojik olarak nasıl baktığını göstermektir. Ders kapsamında sağlık sosyolojisinin çalışma alanları, geçmişten günümüze aile yapısı, ülkemizde ve diğer ülkelerde aile yapısı ve kültürüne sosyolojik bakış, sosyolojik açıdan sağlık ve hastalık, sağlık ve hastalığa ilişkin sosyal etkenler, dijital toplumsallaşma, aile ve sağlık, toplumsal değişimin aile üzerine etkileri, sosyolojik yaklaşımlar ve aile, aile, sağlık, hastalık ve ekonomi, eğitim ilişkisi, aile, hasta ve sağlık personeli ilişkileri gibi konu başlıkları ele alınmaktadır.
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.
Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ders içeriklerinin indirilebilir (yazdırılabilir) formu 


Güncelleme  10.09.2023 12:10:22FAMILY COUNSELING AND EDUCATION COURSE CONTENTS
GRADUATE PROGRAM (THESIS MASTER'S)
COMPULSORY COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE C/E
T P C ECTS
1. ADEYL501 FUNDAMENTAL COUNSELING BASICS AND FAMILY COUNSELING THEORIES C 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with general information about the basic concepts, principles and approaches to family counseling and family counseling theories. Within the scope of the course, topics such as basic concepts and principles in family counseling, systemic family structure, functional-non-functional family structure, family life cycle, family counseling theories and the reflections of these theories on family counseling are discussed.
2. ADEYL503 STATISTICS I  C  3 0 3 6
The aim of this course is to introduce students to the basic concepts of statistics, how to present data, the concept of probability and their distribution; to introduce scientific decision making with a statistical approach; to teach how to analyze the data obtained from the experiments and how to interpret the results of the analysis. Within the scope of the course, topics such as introduction to statistics and basic concepts related to statistics; presenting and summarizing statistical data; descriptive statistics, statistical interpretation, hypothesis testing, relationships between variables are discussed.
3. ADEYL505 RESEARCH METHODS AND REPORT WRITING TECHNIQUES C 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with the competence to conduct scientific research and prepare a scientific report. Within the scope of the course, topics such as the concepts of science and scientific research, the purpose and types of scientific research, the planning of the scientific research process, scientific research methods, data types and data collection methods, evaluation of the collected data, reference and footnote rules, report writing and presentation skills are discussed.
4. ADEYLU101 SPECIALIZATION COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to enable the student to acquire advanced knowledge in a specific subject, to gain research experience and to contribute to the academic literature on this subject. Within the scope of the course, topics such as determining a research topic, making a literature review on the subject, writing a research proposal and research design are covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FIRST YEAR 2. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C  ECTS
1. ADEYL502 FAMILY COUNSELING PRACTICE C 2 2 3 6
The aim of this course is to provide students with the skills to perform family counseling practices through theoretical and practical training on the general theory and practices of family counseling. Within the scope of this course, students will practice the knowledge they have learned in theoretical and applied courses within the framework of family counseling practice and will gain the ability to conduct family counseling.
2. ADEYL504 STATISTICS II C 3 0 3 6
This course is a continuation of the Statistics I course, and the aim of the course is to convey the knowledge and skills necessary to collect data in scientific studies and apply the appropriate statistical technique to these data. Within the scope of the course, topics such as sampling and sampling distributions, statistical estimation, statistical decision making, correlation and regression analysis, and time series analysis are discussed.
3. ADEYL506 SEMINAR C 0 0 0 6
The aim of this course is to provide students with the skills to develop research questions, search academic sources, determine research methods and theoretical frameworks, and make applications. The course covers topics such as strengthening the research focus, sharpening and refining the research question, clarifying various theoretical and methodological approaches and research ethics, developing practical skills related to archive and library research, and improving the organization of dissertation and presentation skills.
4. ADEYLU102 SPECIALIZATION COURSE C 4 0 0 6
Within the scope of the Study in Social Work Environments course,study trips will be made to various public and non-governmental organizations during the term or personnel from the relevant organizations will inform our students in the form of seminars. Students are asked to write an evaluation report on these visits and to share their observations during class hours at school.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 3. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P C ECTS
1. ADEYLU103 SPECIALIZATION COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to ensure that the student who starts the thesis study has a good command of the subjects related to the thesis, carries out and concludes the thesis. Within the scope of the course, topics such as comprehending the basic primary and secondary sources about the thesis, using the databases to be able to follow the current publications related to the thesis study area, creating solution for the problems that may arise in the stages of thesis study, critically examining the previous studies in the field. from a comparative perspective and evaluating the long-term impact of the thesis work in the field of science and on society are covered.
2. ADEYLTZ101 THESIS C 0 0 0 24
The aim of this course is to create the content of the thesis, conduct research, analyze and synthesize the findings, write the thesis and present it within the framework of academic rules. Within the scope of this course, topics such as general rules and approaches related to thesis writing, applications related to critical reading, understanding, synthesis, comparison of published research reports and articles, literature review and citation, and ethical and formal principles related to academic writing rules are covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
SECOND YEAR 4. SEMESTER
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E  T P  C  ECTS
1.  ADEYLU104 SPECIALIZATION COURSE C 4 0 0 6
The aim of this course is to ensure that the student who starts the thesis study has a good command of the subjects related to the thesis, carries out and concludes the thesis. Within the scope of the course, topics such as comprehending the basic primary and secondary sources about the thesis, using the databases to be able to follow the current publications related to the thesis study area, creating solution for the problems that may arise in the stages of thesis study, critically examining the previous studies in the field. from a comparative perspective and evaluating the long-term impact of the thesis work in the field of science and on society are covered.
2. ADEYLTZ102 THESIS C 0 0 0 24
The aim of this course is to create the content of the thesis, conduct research, analyze and synthesize the findings, write the thesis and present it within the framework of academic rules. Within the scope of this course, topics such as general rules and approaches related to thesis writing, applications related to critical reading, understanding, synthesis, comparison of published research reports and articles, literature review and citation, and ethical and formal principles related to academic writing rules are covered.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
ELECTIVE COURSES
FIRST YEAR 1. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE
COURSE TITLE  C/E  T  P C ECTS
1. ADEYL511 FAMILY COUNSELING PROCESS AND BASIC PSYCHOLOGICAL COUNSELING SKILLS E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills about the family counseling process and its steps, conducting the first meeting with the client, planning the counseling process, difficulties encountered in the counseling process, establishing an effective counseling relationship and basic psychological counseling skills. Within the scope of the course, topics such as managing sessions in the family counseling process, using psychological counseling skills, case formulation, goal setting, strategy setting and intervention selection, termination and monitoring are covered.
2. ADEYL513 FAMILY RELATIONS AND COMMUNICATION E 3 0 3 6
The aim of this course is to enable students to examine family communication, the effect of family structures on family communication in a theoretical and cultural context, to evaluate intra-family communication between spouses and between parents and children, and to learn how stressful situations (divorce, adoption, etc.) effect family relations and communication. Within the scope of the course, topics such as family and family models, communication between spouses, communication with children in different developmental stages, discipline and communication, communication in stressful situations in the family are discussed.
3. ADEYL515 FAMILY HEALTH E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with knowledge in a holistic approach to improving family health at individual, family and society level. Within the scope of the course, topics such as the concept of family, the legal and social value of the family, biological, socio-cultural, political, economic and environmental factors affecting family health, domestic violence, women's and children's health, health services for the family, healthy lifestyles within the family life cycle. are discussed.
4. ADEYL517 DEVELOPMENT PSYCHOLOGY IN THE FAMILY E 3 0 3 6
The aim of this course is to introduce the concept of development with its many physical, cognitive, emotional and social dimensions from prenatal to death and to provide students with information about the hereditary and environmental processes that affect development and the effects of social environment such as culture, family, school, profession on the individual. Within the scope of the course, topics such as basic concepts in developmental psychology, life-long development perspective and physical, cognitive and socio-emotional development processes that occur from conception to adolescence are discussed.
5. ADEYL519 FAMILY SOCIOLOGY E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with knowledge on the structure and formation of the family in social life, the functioning of the family as a social institution, its importance and its relationship with other sociological phenomena. Within the scope of the course, topics such as the formation of family and family types, changes in the structure of the family with industrialization, family relations (internal authority and power relations, horizontal and vertical communication in family relations), gender and the value of the child in different societies are discussed.
6. ADEYL521 MENTAL HEALTH IN THE FAMILY E 3 0 3 6
The aim of this course is to enable students to learn the basic concepts of mental health, different approaches to mental health, factors affecting mental health in the family according to developmental periods, and the relationship between family counseling practices and mental health. Within the scope of the course, topics such as mental health and related concepts, the approach to mental health according to different psychology schools, the factors affecting mental health in the family, and the protective and preventive approach to mental health are discussed.
7. ADEYL523 BEHAVIOR DISORDER IN CHILDREN AND THE FAMILY E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with adequate information on child and adolescent mental health and emotional and behavioral disorders in children. Within the scope of the course, topics such as child mental health problems, principles of approaching children and their families with behavioral disorders, appropriate management of child mental health disorders, education of family and society on child mental health problems are discussed.
8. ADEYL525 THE EFFECTS OF CHRONIC DISEASES ON THE FAMILY E 3 0 3 6
This course aims to help students gain knowledge about chronic diseases the general effects of chronic diseases on individuals, families and society. Within the scope of the course, topics such as chronic disease, its situation in the world and in our country, the effects of hypertension, diabetes, cancer, heart diseases, neurological diseases, joint and connective tissue diseases, kidney failure, respiratory system diseases, blood diseases on the family are discussed.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
 
FIRST YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES
NO COURSE CODE COURSE TITLE  C/E T P C ECTS
1. ADEYL512 SEXUALITY AND SEXUAL PROBLEMS IN THE FAMILY E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with the basic concepts of sexual health/reproductive health in the family, sexual development, sexual life and sexual dysfunctions in the family, and basic knowledge and skills for providing sexual counseling. Within the scope of the course, topics such as the definition of sexual health / reproductive health, sexual health / reproductive health services offered with a holistic approach, sexual development, sexuality, happy sexual life and sexual health concepts, methods of contraception, protection from sexually transmitted infections and safe motherhood are discussed.
2. ADEYL514 VALUE EDUCATION IN THE FAMILY E 3 0 3 6
The main aim of the course is to evaluate the structure and formation of the family in social life; its function as a social institution, its importance, and its relationship and interaction with other sociological phenomena. Within the scope of the course, the formation of family and family types, changes in family structure with industrialization, family relations (internal authority and power relations, horizontal and vertical communication in family relations), gender and the value of the child in different societies, etc. topics will be discussed.
3. ADEYL516 CRISIS INTERVENTION IN FAMILY E 3 0 3 6
The aim of this course is for students to learn the concept of crisis in the family life cycle, the causes of crisis and effective intervention methods for crisis. Within the scope of the course, topics such as the concept of crisis and the place of crisis intervention in protective mental health, crises that may occur in the family and their causes, the general principles of crisis intervention and prevention, crisis management in the process of mourning and loss are discussed.
4.  ADEYL518 INDIVIDUAL COUNSELING THEORIES E 3 0 3 6
The aim of this course is to help students gain knowledge about the characteristics, concepts and techniques of psychological counseling and psychotherapy theories for individuals. Within the scope of the course, basic concepts related to the theory phenomenon in psychological counseling, psychoanalytic theory, existential therapy, individual-centered approach, gestalt therapy, schema therapy, cognitive behavioral therapy, postmodern theories are discussed.
5. ADEYL520 SPECIFIC PROBLEMS IN THE FAMILY (DIVORCE, INFIDELITY, DEATH, ETC.) E 3 0 3 6
The aim of this course is to learn family counseling approaches and intervention methods for special situations such as divorce, infidelity, loss and death that can be encountered throughout the family system. Within the scope of the course, topics such as the effects of special situations such as divorce, infidelity and death on the family system and relationships, effective ways of coping with these problems in the family life cycle, family counseling approaches and intervention techniques that can be used when working with such problems are discussed.
6. ADEYL522 FAMILY INSTITUTION IN THE SOCIOLOGY OF NEW SOCIAL MOVEMENTS E 3 0 3 6
The aim of this course is to inform students about social change in the axis of new social movements and the historical development and transformation of the family institution. Within the scope of the course, topics such as the basic concepts of social structure and social change, the changes that shape social movements, the historical development and transformation of social movements, and the process of social change in the axis of the family institution are discussed.
7. ADEYL524 WORKING WITH FAMILIES WITH SPECIAL NEEDS CHILDREN E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with information about the problems and needs of families with children with special needs in the world and in our country, working with families with children with special needs, and policies and services related to special needs. Within the scope of the course, topics such as communication with the child with special needs, protection, development and rehabilitation services of the child with special needs, physical, psychological and social support of the families who care for the children with special needs, and the importance of counseling and coordination of care for the special education of children with special needs are discussed.
8. ADEYL526 ETHICAL AND LEGAL ISSUES IN FAMILY COUNSELING E 3 0 3 6
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills on ethical principles and general practice standards in family counseling and psychological counseling, decision making in accordance with professional ethics, ethical dilemmas, client rights and counselor responsibilities, ethical principles and legal problems. Within the scope of this course, topics such as basic concepts and principles related to family counseling ethics, the importance of professional ethics, laws and regulations regulating duties and responsibilities in family counseling and psychological counseling, ethical dilemmas, case studies and practices, professional ethics and ethical decision making process are discussed.
9. ADEYL528 SOCIOLOGY OF HEALTH E 3 0 3 6
This course aims to show sociology students the approach of sociology to health and medicine issues, to emphasize that there are different perspectives, and to examine the social sciences of health, disease, illness, etc. To show how concepts such as these are interpreted, to present how some community-specific symptoms vary from culture to culture, and to show how sociology theoretically and methodologically looks at whether health issues are universal or cultural phenomena. Within the scope of the course, the study areas of health sociology, family structure from past to present, sociological view of family structure and culture in our country and other countries, health and disease from a sociological perspective, social factors related to health and illness, digital socialization, family and health, effects of social change on family, sociological perspectives. Approaches and topics such as family, health, illness and economy, education relationship, family, patient and health personnel relations are discussed.
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course.
Click here to access the Family Counseling and Education graduate program (thesis master) course contets 


Güncelleme 17.09.2023 16:27:5022 Eylül 2023