Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Mevzuat

KANUNLAR

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

2547 Sayılı Yüksekoğretim Kanunu

2489 Sayılı Kefalet Kanunu

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

3071 Sayılı Dilekçe Hakkınin Kullanılmasına Dair Kanun

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasi Hakkında Kanun

7201 Sayılı Tebligat Kanunu

6111 Sayılı Torba Kanun

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması (...) Hakkında Kanun

Sayıştay Mevzuatı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

124 Sayılı Yüksekoğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

YÖNETMELİKLER

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (26/06/2018)

Kamu İdarelerine Ait Özel Hesaplara İlişkin İşlemlerin Muhasebeleştirilmesine Dair Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik(26 KASIM 2016)

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmelik

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Idarelerinin Kesin Hesaplarinin Duzenlenmesine Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yonetmelik

Kamu Idarelerince Hazirlanacak Performans Programlari Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerince Haziranacak Faaliyet Raporlari Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerinde Stratejik Planlamaya Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Kaydina Iliskin Yonetmelik

Kamu Idarelerine Ait Tasinmazlarin Tahsis ve Devri Hakkinda Yonetmelik

Kamu Gorevlerine Ilk Defa Atanacaklar Icin Yapilacak Sinavlar Hakkinda Genel Yonetmelik

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Gorevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Muhasebe Yetkilisi Adaylarinin Egitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Calisma Usul ve Esaslari Hakkinda Yonetmelik

Genel Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi

Merkezi Yonetim Muhasebe Yonetmeligi Ekleri (1-2-3-4)

Resmi Yazismalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkinda Yonetmelik

Elektronik Ihale Uygulama Yonetmeligi

Yuksekogretim Kurumlari Yonetici, Ogretim Elemani ve Memurlari Disiplin Yonetmeligi

Doner Sermayeli Isletmeler Butce ve Muhasebe Yonetmeligi

2547 Sayili Yuksekogretim Kanununun 58. Maddesine Gore Doner Sermaye Isletmelerinin Kurulmasinda Uyulacak Esaslara Iliskin Yonetmelik

Yuksekogretim Kurumlarinda Doner Sermaye Gelirlerinden Yapilacak Ek Odemenin Dagitilmasinda Uygulanacak Usul ve Esaslara Iliskin Yonetmelik

Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği (2013)

TEBLİĞLER

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (30/04/2015)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Hesaba Alma Suretiyle Ödeme( Sıra No: 43)-2015

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:42) Parasal Sınırlar ve Oranlar-2015

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine İlişkin Esaslar (2005/9247)

Yan Odeme Kararnamesi (2006/10344 Sayili Karar)

Ek Odemeye Iliskin Kararname (2010/7 Sayili Karar)

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin (...) Karar (2013/5556)

 2015 Yılı Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı (2014/7128)

 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (2014/6787)

USUL ESAS, KILAVUZ ve REHBERLER

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesine ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Performans Programı Hazırlama Rehberi

Analitik Butce Siniflandirmasina Iliskin Rehber 2015

Say2000i Personel Modulu Uygulama Kilavuzu

Kamu İç Kontrol Rehberi (07.02.2014 tarih 13 sayılı Maliye Bakanlığı Onayı ile)

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (04.02.2009 tarih 1205 sayılı Maliye Bakanlığı Genel Yazısı ile)

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu

Faaliyet Raporu Hazırlama Broşürü

 

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
strateji@osmaniye.edu.tr